Dit is een instructie om op de juiste wijze te komen tot het invoegen van een zelfgemaakte basisvorm/shape in de vormenbibliotheek.

Het is derhalve geen oefening om tot een prachtige basisvorm te komen.


01. Open in PSP een nieuw venster, minimaal 300 x 300, transparant, 24 bits.

Neem eventueel een ruimere maat zodat er voldoende werkruimte is om wat vormen neer te zetten.

02.  kies zwart als voorgrondkleur.

voorgrond, bovenste button, klik op het driehoekje en klik  op het meest linkse icoontje.

Stijlen  achtergrond, onderste button, klik op het driehoekje en klik op het meest rechts icoontje.

Klik in  , beide buttons, op het driehoekje en klik op Geen .

03. Activeer  Basisvormen  en stel in de Opties  de instellingen als in het voorbeeldvenster aangegeven.

04. Maak een vorm, door in het werkvenster met ingedrukte linkermuisknop de muis te slepen.

Hef de selectie rond de vorm op door  te activeren en in het werkvenster te klikken.

05. Herhaal punt 04 enkele malen en kies telkens een andere vorm.

Plaats de vormen aan/tegen elkaar zodat het één figuur wordt/lijkt.

06. Klik op het plusje voor laag2 .

Nu zie je een weergave van onderdelen die zojuist in het werkvenster zijn gemaakt.

07. Dubbelklik op zo'n onderdeelregel en het venster Vectoreigenschappen  wordt geopend.

Vul in het vakje Naam  een naam in die je aan dat onderdeel wilt geven (stel je hebt iets gemaakt dat op een bloem lijkt, geef het onderdeel dan de naam kelk, blad of stengel).

Pas het voorgaande toe op alle overige onderdeelregels.

08. Selecteer alle onderdeellagen door met ingedrukte Shift -toets op elke laag te klikken.

09. Rechtsklik op één van de geselecteerde lagen en kies in het uitklapmenu Groep .

Er wordt een laag toegevoegd onder de naam Groep 1 .
Deze laag beheert de onderliggende onderdelen.

Zo kan een figuur uiteindelijk in meerdere groepen worden onderverdeeld.

10. Rechtsklik op de laag Groep , kies Naam wijzigen  en type een voor de groep toepasselijke naam.

Let op dat je deze naam in gedachten houdt, je hebt de naam straks nog nodig.

11. In het werkvenster zijn alle onderdelen uit de groep als één object geselecteerd.

Activeer  Objectselectie  en linksklik in het werkvenster.

12. Rechtsklik in het Palet Lagen  op Laag 1  en kies Verwijderen .

13. Klik in de menubalk op Bestand / Exporteren / Vorm .

In het nu geopende venster type je de naam in die je eerder aan Groep  hebt gegeven en klik OK .

De figuur wordt nu als basisvorm in de vormenbibliotheek geladen.


Activeer  Basisvormen , ga naar de Opties  en zoek in de bibliotheek de figuur op die je zojuist hebt geëxporteerd.

Het is niet te zeggen waar in de bestaande basisvormen de nieuwe vorm zichzelf plaatst, dus je moet even goed zoeken.

Voortaan kan je de door jou vervaardigde figuur als basisvorm gebruiken.


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Naar Overzichtspagina

Voorwaarde