Brush  staat in de NL-versie van PSP bekend onder Aangepast penseel .

Het Aangepast penseel  is in de meeste schildergereedschappen op te roepen.

In deze instructie korte uitleg hoe een Brush  in een werkstuk in te brengen, hoe er zelf een te maken, hoe een zelfgemaakte brush op te slaan en hoe een bestaande brush te verwijderen.

Het gebruik.

01. Open in PSP een nieuw venster, 200 x 200, transparant, 24-bits.

02. Activeer één van de schildergereedschappen, bijvoorbeeld Penseel .

Klik in de op het penseel waar in het voorbeeld de pijl naar wijst.

In het uitklapmenu klik je op Aangepast .

In het geopende venster klik je op het driehoekje naast het voorbeeldvenster, kies een plaatje dat je wilt gebruiken, klik er op, klik OK .

In de zet je de Grootte  op 100, Dekking  op 100, Penseelwerking versterken  aangevinkt.

In Stijlen  de bovenste button op de meest linkse icoon, Effen .

Muisaanwijzer in het werkvenster, linksklik.

De Brush  is ingebracht in de voorgrondkleur.

Het is ook mogelijk een verloop, patroon of textuur te gebruiken, probeer het eens uit.

03. Klik in de menubalk op Selecties / Alles selecteren .

Activeer Toverstaf , linksklik op de brush.

Je kunt de brush bewerken met Effecten  of andere opties uit de menubalk.

Tip: Wil je meerdere brushes in het werkstuk plaatsen, maak voor elke brush een nieuwe laag.

Het maken.

Een brush is een opgeslagen zwart-wit afbeelding.

Voorwaarde om een goede brush te maken is, dat deze is ontstaan uit een selectie.

De maximum maat van de selectie is 255 x 255 pixels.

A01. Open een plaatje, foto, werkstuk o.i.d. uit eigen archief.

Klik in de menubalk op Venster / Dupliceren , sluit het origineel.

Activeer Selectie .

Selecteer in de de instellingen naar eigen keus.

Plaats de muisaanwijzer in het werkstuk en trek met ingedrukte linker muisknop een selectie, muisknop los.

A02. Activeer Airbrush , klik in de op het penseeltje, klik op Aangepast .

In het geopende venster zie je o.m. bijgaand vensterdeel.

Klik op Maken  en je ziet in het voorbeeldvenster de selectie verschijnen.

Klik OK .

Je kunt op deze manier van elke afbeelding een brush maken, als je er maar voor zorgt dat het plaatje is geselecteerd.

Het opslaan.

Bovenstaand is al beschreven dat door het aanklikken van de knop Maken  de selectie wordt omgezet in een Brush .

Het plaatje is automatisch opgeslagen in de map Brushes  van het programma PSP. Het programma slaat alle nieuwe plaatjes op in het bestand UBrush.jbr .

Wil je zeker weten waar een brush is opgeslagen, open het venster Aangepast penseel , klik op het driehoekje naast het voorbeeldvenster, plaats de muisaanwijzer op een plaatje en in een pop-up venster verschijnt het pad naar het bestand.

Maar misschien wil je bepaalde brushes apart opslaan.

B01. Open in PSP een nieuw venster, 200 x 200, transparant, 24-bits.

Activeer Penseel , zet in de de Grootte  en de Dekking  op 100, klik op het penseeltje, klik op Aangepast .

Zoek de laatstgemaakte brush, helemaal onderaan, klik het aan, klik OK .

In Stijlen  de bovenste button op Effen  en de kleur op zwart.

In Texturen  de bovenste button op Geen .

Linksklik eenmalig en kort in het midden van het werkvenster.

Klik In de menubalk op Selecties / Alles selecteren .

Activeer Toverstaf , linksklik in de figuur.

B02. Activeer Penseel , klik in de op het penseeltje, klik op Aangepast .

Klik in het venster Aangepast penseel  op Paden bewerken , het venster Bestandslocaties  wordt geopend en zou er als volgt uit kunnen zien (deelopname).

Je ziet dat in de eerste regel de systeemdirectory van de map brushes in het programma PSP is weergegeven. Dat is bij iedereen hetzelfde, alleen de tekst kan bij jou iets anders zijn omdat je het programma op een andere manier hebt opgeslagen.

Omdat wij de brush in een andere map willen plaatsen, moet er eerst een map gemaakt worden. Als voorbeeld maakte ik, via Verkenner , op de C-schijf de map test  waarin de map brush  geplaatst werd.

Klik op de button Zoeken  van de tweede regel of de eerstvolgende lege regel als regel twee bij jou al bezet is.

Zoek in het venster Zoeken naar map  de map die je wilt gaan gebruiken, klik het aan en klik OK .

Klik Submappen gebruiken  en Opslaan naar pad  aan, vooral het laatste is belangrijk anders wordt de brush opgeslagen in de verkeerde map.

Klik OK .

Klik op Maken en OK .

Open in Verkenner de map waarin je de brush hebt opgeslagen.

Je ziet dat het opgeslagen bestand onder de naam UBrush.jbr  is weergegeven.

Wil je de brush liever onder een herkenbare naam opslaan, rechtsklik op het bestand, klik op Naam wijzigen  en type de gewenste naam met de toevoeging .jbr in, bijvoorbeeld appel.jbr  , toets Enter .

Het verwijderen.

Activeer Penseel , klik in de op het penseeltje, klik op Aangepast .

Zoek de brush die je wilt verwijderen, klik het aan.

Klik op Verwijderen , klik op Ja  in het waarschuwingsvenster, klik OK .

Genoemde werkwijze is afdoende voor brushes opgeslagen in de verzameling UBrush.jbr .

Heb je brushes apart opgeslagen onder eigen naam, kies dan voor het verwijderen via Windows-Verkenner.

Wanneer je deze eigen-naam-brushes verwijdert via bovengenoemde methode, blijft in de map het bestandje bestaan terwijl het als brush niet meer is terug te vinden, hetgeen uitermate verwarrend is. Verwijderen via Verkenner is in deze de oplossing.

Tip.

Maak je gebruik van de methode van opslaan in een zelf aan te wijzen map, denk er dan aan dat altijd Paden bewerken  wordt gecontroleerd om na te zien of Opslaan naar pad  juist is geactiveerd.


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Naar Overzichtspagina

Voorwaarde