PSP kent het gereedschap Selectie .

Niet zo bekend is het feit dat binnen dit gereedschap het venster Gebied selecteren  is te openen.

Er is slechts ÚÚn manier het venster in beeld te krijgen:

dubbelklik  op het icoon Selectie .

 

Korte uitleg van het venster

Het venster geeft, in de eerste regel, informatie over de grootte van de afbeelding.

De tweede regel geeft weer welke selectie voorgaande keer is gebruikt.

Dit deel van het venster laat zien wat er in de tweede regel van het bovenste deel staat.

Voorgaand is er een selectie gemaakt van pixel 0 t/m pixel 113 over de breedtelijn en van pixel 0 t/m pixel 101 over de hoogtelijn, resulterend in een selectiegebied met een omvang van 113 x 101.

De verhouding breedte/hoogte is 1,119 (113 : 101).

Het onderste deel uit het venster Gebied selecteren  betreft opties tot voorkeurinstellingen.

In deze instructie beperken wij ons tot de optie Aangepaste grootte en positie  ofwel het zelf instellen van van het te selecteren gebied.

Een beschrijving van de andere drie onderdelen uit dit vensterdeel vindt je wanneer je in het geopende venster op de Help  klikt.

Het grote probleem voor de meesten is, dat je moet bepalen waar een selectie begint en waar het eindigt.

Als hulpmiddel hebben wij daarvoor de linialen, zie je rond het werkvenster geen linialen, klik in de menubalk op Beeld/Linialen.

In Gebied selecteren is het alleen mogelijk een rechthoek te selecteren, het werkvenster in PSP is ook altijd een rechthoek. Kijk eens goed naar de linialen. De horizontale liniaal begint aan de linkerzijde met het getal 0, de verticale liniaal begint aan de bovenzijde met het getal 0.

In Gebied selecteren bestaat een rechthoek uit een horizontale en een verticale lijn, die twee worden automatisch in rechthoeksvorm met elkaar verbonden.

De horizontale lijn kent een beginpunt dat altijd aan de linkerzijde begint en een eindpunt dat altijd aan de rechterzijde eindigt, de horizontale liniaal is het hulpmiddel.

De verticale lijn kent een beginpunt dat altijd aan de bovenzijde begint en een eindpunt dat altijd aan de onderzijde eindigt, de verticale liniaal is het hulpmiddel.

Met alle bovenstaande informatie in gedachten, moet het mogelijk zijn onderstaande oefeningen te begrijpen.

Oefening 1

1.01. Open in PSP een nieuw venster, 300 x 200, wit, 24-bits.

1.02. Zorg ervoor dat de linialen zichtbaar zijn, Beeld / Linialen .

Op de linialen zie je dat het beginpunt van zowel de horizontale als de verticale lijn altijd nul is, dit nulpunt ligt in de linkerbovenhoek van het venster.

1.03. Dubbelklik op Selectie .

1.04. Geef de waarden op om te komen tot een selectiegebied van 72 x 97 pixels.

Aangezien er verder geen gegevens zijn is de oplossing:

L 0 / R 72 / B 0 / O 97

Klik op OK  , het opgegeven gebied is in het werkvenster geselecteerd.

Probeer voor jezelf te achterhalen waarom de instellingen op deze manier zijn ingevuld, zie de toelichting bij punt 1.02..

 

Oefening 2

2.01. Open in PSP een nieuw venster, 300 x 200, wit, 24-bits.

2.02. Vul de afbeelding met een Patroon .

2.03. Dubbelklik op Selectie .

De opdracht in deze oefening is, van alle zijden 50 pixels af te halen.

2.04. Onder gebruikmaking van de toevoeging in punt 1.02, moet er nu wat rekenwerk worden gedaan.

Links 

Deze zijde begint bij 0 (nul), doe je daar niets aan dan zal er met die zijde niets gebeuren terwijl gevraagd wordt het beginpunt met 50 pixels te verminderen.

Het rekensommetje voor de linkerzijde is 0 + 50 = 50.

Rechts 

De rechterzijde eindigt bij 300.

Het rekensommetje voor de rechterzijde is 300 - 50 = 250.

Boven 

De berekening is gelijk aan links  omdat ook hier de beginwaarde 0 (nul) is.

Het rekensommetje voor de bovenzijde is 0 + 50 = 50.

Onder 

De onderzijde eindigt bij 200.

Het rekensommetje voor de onderzijde is 200 - 50 = 150.

In het venster Gebied selecteren  moet nu volgens de berekeningen worden ingevuld:

L 50 / R 250 / B 50 / O 150

Klik OK , het opgegeven gebied is in het werkvenster geselecteerd.

2.05. Klik in de menubalk op Selecties / Omzetten in naadloos patroon .

2.06. Via Bestand / Exp[orteren / JPEG-optimalisatie  sla je het nieuwe venster op en heb je als toegift op deze oefening een te gebruiken achtergrondje gemaakt.

 

Oefening 3

3.01. Open in PSP een nieuw venster, 300 x 200, wit, 24-bits.

3.02. Dubbelklik op Selectie .

De opdracht in deze oefening is, van de linkerzijde 68 en van de rechterzijde 34 pixels af te halen.

3.03. Het rekenwerk:

Links 

0 + 68 = 68

Rechts 

300 - 34 = 266

Boven 

0, geen wijziging volgens opdracht

Onder 

200, geen wijziging volgens opdracht

In het venster Gebied selecteren  moet nu volgens de berekeningen worden ingevuld:

L 68 / R 266 / B 0 / O 200

Klik OK , het opgegeven gebied is in het werkvenster geselecteerd.

 

Oefening 4

4.01. Open in PSP een nieuw venster, 300 x 200, wit, 24-bits.

4.02. Vul de afbeelding met een Patroon .

4.03. Activeer Selectie .

Opdracht voor deze oefening:

Bepaal een punt in het venster van waaruit je een gebied van 80 x 75 wilt selecteren.

4.04. Plaats de muisaanwijzer in het werkvenster op het punt van waaruit je de selectie wilt beginnen.

Kijk in de statusbalk welke co÷rdinaten worden aangegeven, schrijf deze op.

4.05. Dubbelklik op Selectie .

4.06. In de co÷rdinaten wordt, net als bij de opgaven van de venstermaten, altijd links de breedtemaat en rechts de hoogtemaat genoemd.

Ik zal in dit voorbeeld uitgaan van 66, 53.

Neem, als je dat wilt, de zelf genoteerde getallen uit punt 4.04 en gebruik die getallen in punt 4.07..

4.07. Berekening van de op te geven getallen:

L dit is het beginpunt van de breedtemaat, 66.

R dit is het eindpunt van de breedtemaat, 66 + 80 = 146.

B dit is het beginpunt van de hoogtemaat, 53.

O dit is het eindpunt van de hoogtemaat, 53 + 75 = 128.

Een gebied van 80 x 75 is nu geselecteerd vanaf het vastgestelde beginpunt 66.

 

Oefening 5

5.01. Open in PSP een nieuw venster, 300 x 200, wit, 24-bits.

Opdracht: Selecteer een kwartdeel van het werkvenster.

Als een rechthoek in vieren (kwarten) wordt gedeeld, zullen zowel de horizontale als verticale lijn altijd in tweeŰn gedeeld zijn. Dat betekent dat een kwartdeel altijd begint op het nulpunt of precies op de helft. Kijk maar eens naar het voorbeeldje hieronder.

Stel wij willen het kwartdeel rechtsonder selecteren.

5.02. Dubbelklik op Selectie .

5.03. Het beginpunt van de te selecteren rechthoek ligt op het midden van zowel de horizontale als de verticale lijn.

Het eindpunt van de te selecteren rechthoek ligt voor beide lijnen op het eindpunt daarvan.

Invulling van het venster Gebied selecteren wordt dus:

L = 150 , R = 300

B = 100 , O = 200.

Selecteer nu zelf eens het kwartdeel linksboven.

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Naar Overzichtspagina

Voorwaarde