Met het gereedschap Airbrush  kan je als het ware zelf schilderen.

Je maakt gebruik van dezelfde mogelijkheden geldend voor het gereedschap Vlakvulling , extra optie bij Airbrush  is, dat je een spray-effect kan aanbrengen.

 

01. Open in PSP een nieuw venster, 600 x 600, wit, 24-bits.

Deze wat grote maat wordt genomen om voldoende werkruimte te hebben.

02. Download de drie afbeeldingen die voor deze oefening worden gebruikt, pak ze uit en open ze in PSP.

Onderstaande plaatjes zijn miniaturen van de afbeeldingen en niet voor de oefening te gebruiken.

03. Activeer Airbrush .

Plaats in de de instellingen als in onderstaand voorbeeld.

04. In Stijlen  de bovenste button op het derde icoon van links, Patroon .

In Stijlen  de onderste button op het meest rechtse icoon, Geen .

Klik in de bovenste button van Stijlen .

In het geopende venster Patroon  klik je op het driehoekje naast het voorbeeldvenster, scroll helemaal naar boven en klik op airbr1a.jpg .

Zet de Schaal:  op 100 en Hoek:  op 0, klik OK .

05. In Texturen  beide buttons op Geen .

06. Klik in de titelbalk van het witte werkvenster.

Plaats de muisaanwijzer nabij de linkerbovenhoek van het werkvenster, sleep met ingedrukte linkermuisknop over het venster en doe dat met een min of meer vloeiende beweging zodat de aanwijzer niet te lang op eenzelfde plek blijft staan.

Na het opzetten van het plaatje ga je nog enkele malen met ingedrukte linkermuisknop alleen over het gezicht, dit om de doorzichtigheid te verminderen.

Resultaat zou op het voorbeeld kunnen lijken.

07. Klik in de bovenste button van Stijlen .

In het geopende venster Patroon  klik je op het driehoekje naast het voorbeeldvenster, scroll helemaal naar boven en klik op airbr1b.jpg .

Zet de Schaal:  op 100 en Hoek:  op 0, klik OK .

08. Plaats de muisaanwijzer in het werkvenster ongeveer 2 centimeter rechts van het gezicht.

Sleep met ingedrukte linkermuisknop, je ziet het tweede gezicht ontstaan.

Zorg nu dat het tweede gezicht tegen het eerste komt te liggen waarbij het eerste gezicht onaangetast dient te blijven.

Mocht dit laatste niet helemaal lukken, geen paniek, wordt later hersteld.

Neem tevens een deel van de rechterzijde van het plaatje mee.

Doe dat met sleepbewegingen die als een strook naar rechts geplaatst worden en wel zodanig dat er vaag enige witte tussenruimten blijven bestaan.

Resultaat zou op het voorbeeld kunnen lijken.

09. Klik in de bovenste button van Stijlen .

In het geopende venster Patroon  klik je op het driehoekje naast het voorbeeldvenster, scroll helemaal naar boven en klik op airbr1c.jpg .

Zet de Schaal:  op 100 en Hoek:  op 0, klik OK .

10. Plaats de muisaanwijzer op de bovenlip van het eerst ingebrachte plaatje.

Sleep met ingedrukte linkermuisknop, je ziet het derde gezicht ontstaan.

Probeer van het eerstgeplaatste gezicht niet meer te bedekken dan het deel onder de onderzijde van de neus.

Neem van dit plaatje ook de schouders mee in de afbeelding.

Nogmaals, wordt er toch teveel ingekleurd, geen probleem, het wordt later hersteld.

Voeg tevens wat opwaartse sleepbewegingen toe die in het rood van plaatje twee als stroken geplaatst worden, het vergt wat oefening maar met Ongedaan maken  is er veel te herstellen waarover je niet tevreden bent.

Resultaat zou op het voorbeeld kunnen lijken.

11. Omdat de schaal en de hoek van de drie plaatjes gelijk zijn gebleven bij het apart inbrengen, is het repareren van teveel ingebrachte delen of het meer in elkaar doen overlopen van plaatjes, eenvoudig te doen.

Wij beginnen met het eerste plaatje.

Een deel van de onderneus en de kin laten wij overlopen in plaatje 3.

Klik in de bovenste button van Stijlen .

In het geopende venster Patroon  klik je op het driehoekje naast het voorbeeldvenster, scroll helemaal naar boven en klik op airbr1a.jpg .

Zet de Schaal:  op 100 en Hoek:  op 0, klik OK .

12. Plaats de muisaanwijzer in het werkvenster op de neus van plaatje 1 en sleep met ingedrukte linkermuisknop in een snelle beweging naar onderen, over het voorhoofd van plaatje 3.

Van plaatje 1 moet nu een deel van neus, lip en kin in plaatje 3 zichtbaar zijn, niet scherp, het moet een beetje spookachtig blijven.

13. Selecteer in Stijlen  als Patroon  het plaatje airbr1b.jpg .

14. Plaats de muisaanwijzer in het werkvenster in het haar van plaatje 2 en sleep met ingedrukte linkermuisknop 1 of 2-maal, in een snelle beweging, over het voorhoofd van plaatje 1.

Het moet er uit gaan zien alsof je door het voorhoofd naar het achterliggende plaatje kijkt, zie bijgaand voorbeeld.

Je kent nu het principe hoe plaatjes in elkaar te doen overlopen.

Wil je nog wijzigingen of verbeteringen aanbrengen, je kent de weg.

15. Wij zullen tekst gaan toevoegen.

Activeer Tekst .

Zet de instellingen in de als volgt:

Tab 1 - Dikte:  3 , Lijnstijl:  Ononderbroken.

Tab 2 - Versteklimiet:  10.

16. In Stijlen  de bovenste en de onderste button op de meest linkse icoon, Effen .

In Texturen  beide buttons op Geen .

17. Zet de Voorgrondkleur  op zwart  en de Achtergrondkleur  op #FF4040 .

18. Linksklik in het werkvenster en zet alle instellingen als in onderstaand voorbeeld.

Klik OK .

19. Je ziet nu het woord, met er omheen een vectorframe, in de afbeelding staan.

Klik in de menubalk op Afbeelding / Roteren .

Selecteer in het vak Richting  Links, in het vak Graden  90, Alle  Lagen  niet aangevinkt, klik OK .

20. Plaats de muisaanwijzer in het midden van het vectorframe, is de aanwijzer verandert in druk dan de linkermuisknop in en sleep de tekst naar de linker zijkant van de afbeelding.

21. Plaats de muisaanwijzer op het framehandvat rechtsboven, zie je druk de linkermuisknop in en sleep de hoek ongeveer tot op de plaats in het voorbeeld.

22. Plaats de muisaanwijzer op het framehandvat rechtsonder, zie je druk de linkermuisknop in en sleep de hoek ongeveer tot op de plaats in het voorbeeld.

23. Klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

24. Linksklik op de Achtergrondkleur  en kies de kleur #C00000  (=nul).

25. Linksklik in het werkvenster, laat alle instellingen in het venster Tekstinvoer  zoals ze zijn.

Type de letters: Of The

Enter en type het woord: World

Klik OK .

26. Plaats de muisaanwijzer op het middenhandvat van het vectorframe, zie je sleep de tekst met ingedrukte linkermuisknop naast het woord Women,  laat de onderzijde van de tekst gelijklopen met de onderzijde van de W van Women .

27. Je kunt de tekst uitrekken tot over de lengte van de afbeelding.

Plaats de muisaanwijzer op het middelste handvat van de rechterzijde van het vectorframe, je ziet , sleep met ingedrukte linkermuisknop naar rechts.

28. Klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

29. Klik in de menubalk op Lagen / Samenvoegen / Zichtbare lagen samenvoegen .

30. Activeer Bijsnijden .

Maak een selectie waarbinnen tekst en plaatje vallen.

Klik in de menubalk op Afbeelding / Bijsnijden .

31. Klik in de menubalk op Afbeelding / Formaat wijzigen .

Activeer Percentage van origineel  en plaats een getal als percentage in het vakje Breedte: .

Onderste twee hokjes moeten zijn aangevinkt.

Klik OK .

32. Klik in de menubalk op Bestand / Exporteren / JPEG-optimalisatie .

 

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde