In deze oefening maken wij vectorvormen met het gereedschap  Basisvormen .

 

01. Open in PSP een nieuw venster, 500 x 500, wit, 24-bits.

Het venster is ruim genomen om voldoende werkruimte te hebben.

02. Activeer  Basisvormen  in de gereedschapbalk.

In de  zet je de instellingen als volgt:

- in het voorbeeldvenster zoek je naar Sphere  en klikt dit aan

- Stijl behouden  aangevinkt

- Als vector creeŽren  aangevinkt

- Lijnstijl  ononderbroken.

03. Plaats de muisaanwijzer linksboven het midden van het werkvenster en sleep met ingedrukte linkermuisknop naar rechtsonder tot je een cirkel hebt van ongeveer 150x150 pixels.

Laat de muisknop los, je ziet nu een vectorselectieframe met daarin de Sphere .

04. In de  zoek je nu naar Cylinder , activeer deze door er op te klikken.

De overige instellingen in dit venster blijven gelijk.

05. Plaats de muisaanwijzer op de onderste lijn iets aan de binnenzijde van de linkerhoek van het selectieframe van de cirkel.

Sleep met ingedrukte linkermuisknop naar rechtsonder tot een cylinder is ontstaan met een ongeveer gelijke breedte als de cirkel.

Laat de muisknop los, het resultaat ziet er ongeveer uit als in het voorbeeld hiernaast.

06. De cylinder is het actieve vectorobject en staat nu voor de cirkel.

Dat gaan we veranderen door de cirkel in de cylinder te plaatsen.

Activeer  Objectselectie  uit de gereedschapbalk.

Rechtsklik op de cirkel, een uitklapmenu opent zich, kies Schikken / Achteraan .

De cirkel staat nu op de cylinder.

07. Plaats de muisaanwijzer in het midden van het selectieframe tot het verandert in een , linksklik en sleep met ingedrukte linkermuisknop de cylinder onder de cirkel zodat het lijkt alsof de cirkel op de cylinder rust.

Het moet er nu ongeveer als in het voorbeeld uitzien.

Is de cylinder iets te breed t.o.v. de cirkel, plaats de muisaanwijzer op een van de handvatten in het midden van een zijlijn en sleep met ingedrukte linkermuisknop naar links of rechts.

08. Wij gaan de vorm van de cylinder wijzigen.

Druk de Control -toets van het toetsenbord in, zet de muisaanwijzer in het selectieframe op het handvat rechtsonder.

De aanwijzer verandert in  dit teken, sleep met ingedrukte linkermuisknop langs de onderste lijn naar de binnenzijde totdat de cylinder de vorm van een conus aanneemt.

09. Ook de vorm van de cirkel wordt gewijzigd.

Linksklik op de cirkel, deze wordt geactiveerd, het selectieframe is verplaatst naar de cirkel.

Muisaanwijzer op het handvat rechtsonder, Control -toets indrukken  dit is het resultaat, linkermuistoets indrukken en sleep de muis naar rechts tot de cirkel de vorm heeft aangenomen van een paddestoel.

Muisknop en Control -toets los.

Vindt je de vorm niet perfect, ongedaan maken en de handeling herhalen is een mogelijkheid.

Met de handels aan het selectieframe kan je de selectie ook vergroten, verkleinen, smaller en breder maken.

10. Een paddestoel rood met witte stippen  zegt het liedje, dus ook de stippen worden aangebracht.

Activeer  Basisvormen , zet de vorm in de Opties  op Button 035  en laat de instellingen verder ongewijzigd.

Teken een aantal stippen op de paddestoel, door te slepen met ingedrukte linkermuisknop.

Zijn de stippen gezet, klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

Hiernaast zie je een mogelijk resultaat.

11. Rechtsklik op Laag 1  van het Palet Lagen  en kies Samenvoegen / Zichtbare lagen samenvoegen .

Als dat gebeurd is, zie je meteen dat in de gereedschapbalk alle gereedschappen weer beschikbaar zijn, tijdens het werken met vectorobjecten is een beperkt aantal gereedschappen voorhanden.

12. Activeer  Bijsnijden  in de gereedschapbalk, plaats de muisaanwijzer in de denkbeeldige linkerbovenhoek van het nieuw te creeŽren venster en sleep met ingedrukte linkermuisknop naar rechtsonder.

Er staat een kader om de paddestoel.

Is het te groot of te klein, plaats de muisaanwijzer op een kaderlijn en je ziet , met ingedrukte linkermuisknop kan je de lijn nu verslepen.

Is het kader kort om de paddestoel gevormd, klik in de menubalk op Afbeelding / Bijsnijden .

13. Activeer  Toverstaf , linksklik in het wit van het werkvenster, delete  via het toetsenbord.

Vindt je het werkstuk te groot, maak het via Afbeelding / Formaat wijzigen  kleiner.

Sla het werkstuk op via Bestand / Exporteren / GIF-optimalisatie .  


  Er zijn veel mogelijkheden te bedenken wat je met de paddestoel kunt doen.

Hiernaast zie je een plaatje waarbij elke paddestoel op een aparte laag is geplaatst en in vorm is aangepast.

Via het Plaatjespenseel  zijn daarna op de lagen van de paddestoelen esdoornblaadjes toegevoegd.

Een nieuwe laag met het Plaatjespenseel , gazon -gras toegevoegd.

Weer een nieuwe laag voor de achtergrondkleur en in dit geval met Texturizer  een textuur aangebracht en het 3D-effect Als knop  toegepast.

Wissel eventueel de lagen door de muisaanwijzer op een laag te plaatsen en met ingedrukte linkermuisknop naar boven of naar beneden te slepen.

 

Meerdere vector-oefeningen vindt je op deze site in de Vector-special .

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde