Het gereedschap  Bijsnijden  selecteert een deel van een afbeelding, behoudt alles binnen de selectie en verwijdert de gegevens die buiten het selectiegebied vallen.

Twee mogelijkheden het gereedschap te gebruiken, worden hier besproken.  


 

Methode 1

01. Open in PSP de meegeleverde foto.

02. Wij maken van het midden van de roos een nieuw plaatje.   Activeer  Bijsnijden  uit de gereedschapbalk.

Plaats de muisaanwijzer in het werkvenster (Roos), kijk nu eens aan de linkerzijde van de statusbalk.

De statusbalk is de balk onder het werkblad van PSP.

Je ziet er twee getallen staan, als je de muis beweegt wijzigen de getallen.

Deze getallen geven aan op welk punt (pixel) de muisaanwijzer zich bevindt in het werkvenster.

Het getal links geeft de breedtewaarde aan, het rechter getal de hoogtewaarde.

Er wordt altijd uitgegaan van de linkerbovenhoek van een venster, dat punt is dan (0, 0). Wij noemen dit de co÷rdinaten.

Zet de muisaanwijzer op het punt waarbij de co÷rdinaten op (72, 70) staan.

Het zal, als je voor het eerst met co÷rdinaten werkt, niet meevallen, maar als je in de gaten houdt welk getal bij de breedtelijn, links, en welk getal bij de hoogtelijn, rechts, hoort, dan weet je ook in welke richting de muis bewogen moet worden om de aanwijzer op het juiste punt te krijgen.

03. Druk de linkermuisknop in als je op het co÷rdinatiepunt (72, 70) staat en sleep de muis met ingedrukte linkermuisknop naar het punt 211, 194.

In de statusbalk ziet je  , laat de muisknop los als je op het juiste punt bent aangekomen.

Er is nu een frame ontstaan dat de nieuwe afbeelding omsluit.

Stel dat je niet tevreden bent over de maten of de plaats van het frame.

Onderstaand drie herstelmogelijkheden.

1. Verwijder het frame door de muisaanwijzer binnen het frame te plaatsen en te rechtsklikken.

Maak een nieuw frame.

2. Laat het frame in tact en verschuif de zijden door de muisaanwijzer op een te verplaatsen zijde te zetten, de aanwijzer verandert in of , druk dan de linkermuisknop in en sleep de zijde met ingedrukte muisknop naar de gewenste plaats.

3. De maat van het frame is wel goed, maar je wilt het verplaatsen.

Zet de muisaanwijzer in het frame, druk de linkermuisknop in en sleep met ingedrukte muisknop het frame naar de juiste plaats.

04. Voor het uitvoeren van de opdracht Bijsnijden  zijn er een aantal opties.

a. Ga naar de  en klik op Afbeelding uitsnijden  (eerste tabblad).

b. Klik in de menubalk op Afbeelding / Bijsnijden .

c. Plaats de muisaanwijzer binnen het frame en dubbelklik.

De laatst optie, c, heeft het nadeel dat indien je tijdens het dubbelklikken de muis verschuift, het frame ook verschuift.

Het eindresultaat levert, mits de opgegeven co÷rdinaten zijn aangehouden, dit plaatje op.

Er is heel wat extra informatie gegeven, het is misschien goed om het nog eens terug te lezen voordat je aan de volgende methode begint.

 


 

Methode 2

Het gereedschap  Bijsnijden  kent ook een optie om de maat van het uit te snijden gebied niet via de statusbalk te bepalen, maar gebruik te maken van de  en het kiezen van Instelling uitsnede  op het eerste tabblad.

Is er eenmaal een opgave van maten gedaan dan wordt deze vastgehouden en kan je deze gebruiken voor een uitsnede van dezelfde maat op een ander plaatje of hetzelfde plaatje en de uitsnede verplaatsen.

Heb je meerdere uitsneden met eenzelfde maat nodig, dan is dit een handige optie.

 

01. In deze methode gebruiken wij het voorbeeld links.

Open deze in PSP.

02. Wij hebben gezien welke informatie de statusbalk ons aan de linkerzijde geeft.

Is er een venster geactiveerd dan geeft de statusbalk aan de rechterzijde enige informatie over dat venster.

Indien je de voorbeeldafbeelding in PSP hebt geopend, zie je rechts in de statusbalk deze  gegevens staan.

De maat van de afbeelding is 278 x 403 pixels, kleurmodus 16 miljoen(24 bits), het benodigde geheugen is 329 kB.

Het laatste is dus niet het aantal kB's in opgeslagen vorm of wanneer je het zou gebruiken in bijv. e-mail.

03. Ga naar de  en klik op het eerste tabblad op Instelling uitsnede  of dubbelklik op het icoon  uit de gereedschapbalk.

Bijgaand venster Gebied bijsnijden  heeft zich geopend.

De maten uit de statusbalk vindt je hier terug naast Afbeeldingsgrootte :.

De vorige keer dat er een gebied werd geselecteerd, in dit geval de roos uit methode 1, is er een plaatje ontstaan met een grootte van 139 x 124.

De laatste uitsnede wordt in het programma onthouden en in dit venster weergegeven.

Omdat wij dezelfde maat uitsnede willen hebben, is het in dit geval erg simpel.

Van belang is na te gaan of de optie Aangepaste grootte en positie  is geselecteerd, klik dan op OK .

Nu staat het frame in het venster.

Is de plaats niet die welke je wenst, verplaats het frame volgens de regel aangegeven in methode 1  punt 03.3.

04. Dit was natuurlijk wel erg makkelijk en kan alleen voorkomen indien eerder de juiste instellingen zijn ingebracht.

Nu bepalen wij zelf de instellingswaarden.

Wij kennen de maten van de afbeelding (278x403) en van de uitsnede (139x124).

Plaats de muisaanwijzer in het werkvenster op het denkbeeldige punt van waaruit de selectie wordt getrokken, in dit voorbeeld nemen wij aan dat het punt de linkerbovenhoek van de uitsnede is.

Kies dus een beginpunt dat geschikt lijkt om een behoorlijk ogende uitsnede te verkrijgen.

In de statusbalk vindt je de co÷rdinaten.

Als voorbeeld gebruiken wij het punt 73, 21.

73 is nu het begin van de breedtelijn.

21 is het begin van de hoogtelijn.

De totale uitsnede was bepaald op 139x124.

Het einde van de breedtelijn komt derhalve op 73 + 139 = 212.

Het einde van de hoogtelijn komt op 21 + 124 = 145.

Hiermee hebben wij de in te vullen waarden voor het venster Gebied bijsnijden  bepaald en vullen in:

Links 73, Rechts 212

Boven 21, Onder 145.

Aangepaste grootte en positie  moet zijn geselecteerd.

Klik OK .

Het frame staat in het werkventer, klik in de op Afbeelding uitsnijden .

05. Open in PSP nogmaals het voorbeeld uit deze oefening.

Open het venster Gebied bijsnijden  en klik OK .

Verplaats het frame naar een ander uit te snijden deel in de afbeelding.

Klik in de op Afbeelding uitsnijden .

06. Je kunt natuurlijk ook een eigen afbeelding in PSP openen en daaruit een selectie maken met dezelfde waarden.

Zolang er in het venster Gebied bijsnijden  niets is veranderd, krijg je steeds dezelfde maat uitsnede.

Omdat niet alle afbeeldingen dezelfde maat hebben, worden in de vakken links, rechts, boven en onder, de getallen automatisch aangepast.

Het mag duidelijk zijn dat het voorbeeldvenster altijd groter moet zijn dan de te maken uitsnede.


 

Om te laten zien wat het belang kan zijn van uitsneden van gelijke grootte, heb ik onderstaand een werkstukje geplaatst waarin drie uitsneden met gelijke grootte zijn verwerkt.

Aan jou om met het geleerde en wat creativiteit aan de slag te gaan.

 

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde