Met het gereedschap  Kloonpenseel  kan door eigen handeling een copie worden gemaakt van een afbeelding of een deel daarvan.

Bovendien kan direct een textuur worden aangebracht.

Veelal zal gedupliceerd worden van een afbeelding naar een ander venster maar binnen dezelfde afbeelding kan ook.  


      

 

          

01. Open bovenstaande drie afbeeldingen in PSP.

02. Activeer  Kloonpenseel  in de gereedschapbalk.

Ga naar de  en plaats in het eerste tabblad  (icoon links) de volgende instellingen:

Vorm:  Rond , Grootte:  15 , Hardheid:  75 , Dekking:  100 , Stap:  25 , Dichtheid:  100 , Penseelwerking versterken : niet aangevinkt.

03. Klik in de  op de tweede tab  (middelste icoon).

Selecteer in Kloonmodus  de optie Verschoven brongebied .

Kleurselectie samengev.lagen : niet aangevinkt.

Het zoekvenster Kloonmodus  kent twee opties:

- Verschoven brongebied :

met deze optie wordt het beginpunt in het brongebied met een rechtsklik vastgelegd en zal in het doelgebied met een linksklik het beginpunt bepaald worden.

Deze twee punten blijven t.o.v. hun plaats in de afbeelding gelijk waardoor, ook na onderbreking van het klonen, toch voortzetting kan plaatsvinden zonder dat de locatie wordt verstoord.

- Zelfde brongebied :

ook met deze optie wordt het beginpunt in het brongebied met een rechtsklik vastgelegd, in het doelgebied wordt met elke linksklik steeds weer teruggevallen op het beginpunt waardoor het klonen als het ware steeds in herhaling valt.

04. In het Palet Kleur  stel je de buttons van Stijlen  en Texturen  allemaal op dit  icoon.

05. Activeer de foto van het huis.

Klik in de menubalk op Lagen / Nieuwe rasterlaag , klik OK .

Door deze actie wordt de kloon op een aparte laag geplaatst zodat het altijd op een eenvoudige manier kan worden bewerkt, verschoven, dan wel verwijderd.

06. Activeer de foto met de plant.

Het is de bedoeling dat deze plant ergens op de grond voor de bloempotten voor het huis wordt geplaatst.

Het beginpunt van het te klonen object (plant) kan uiteraard het best binnen dit object vallen.

Bepaal een plaats binnen dit object dat voor jou goed herkenbaar is.

Plaats de muisaanwijzer  op het door jou bepaalde beginpunt en rechtsklik.

Bij het rechtsklikken is een klikgeluid hoorbaar.

07. Plaats de muisaanwijzer  in de foto van het huis op de plaats waar je wilt beginnen.

Linksklik en beweeg de muis met ingedrukte linkermuisknop, onder de muisaanwijzer wordt een deel van de plant weergegeven.

Je kunt in het venster met de plant controleren waar je bezig bent want als de muisknop in het huis plaatje wordt ingeklikt, zie je in het plant plaatje op het beginpunt een kruis staan.

Dit kruis beweegt mee met de bewegingen die je, in het andere venster, met de muis maakt.

Het is wellicht handig het plant plaatje te vergroten, je ziet beter welk deel wordt overgebracht.

Het vergroten heeft geen gevolg voor het klonen dat gebeurt op ware grootte.

Blijf binnen de contouren van het voorbeeldplaatje zodat niets of in ieder geval zo min mogelijk van hetgeen niet gekloond moet worden, wordt meegenomen.

Je kunt rustig stoppen, want daarna kan je op hetzelfde punt of zelfs elders, maar wel binnen de contouren van de plant , weer doorgaan.

Het is zelfs aan te bevelen vooral de randen in kleine stukjes te doen omdat, wanneer je per ongeluk uitschiet of er op een andere manier iets niet goed is gegaan, het via Bewerken / Ongedaan maken  kan worden verwijderd, zonder dat je meteen een groot stuk werk verliest.

Ga door tot je de plant zo fraai mogelijk in de huis foto hebt staan.

08. Mocht blijken dat je een verkeerd beginpunt hebt gekozen waardoor de plant niet mooi in beeld staat, activeer  Verplaatsing  in de gereedschapbalk, plaats de muisaanwijzer op de gekloonde plant, sleep met ingedrukte linkermuisknop de plant naar een meer geschikte plaats.

09. Klik in de menubalk op Lagen / Nieuwe rasterlaag , klik OK .

In het huis plaatje is nu een nieuwe laag aangebracht waarop wij klonen van de boom plaatsen.

Wij gaan nu net doen of de boom vlak bij het huis staat en dat de ramen van het huis weerspiegeling van de takken weergeven.

Het rechterraam gebruiken wij helemaal, van het linkerraam slechts de rechterbovenhoek.

10. Activeer  Vrije selectie  in de gereedschapbalk en zet in de  het selectietype op:

van punt tot punt  , doezelen:  0 , anti-alias:  aangevinkt.

Plaats de muisaanwijzer in een hoek van de ruit van het rechterraam op het punt waar hout en glas elkaar raken, linksklik.

Op elke hoek een linksklik, bij het beginpunt aangekomen dubbelklik .

Het glas is geselecteerd.

De selectie is gemaakt en je weet uit voorgaande gereedschap-oefening dat schilderen alleen binnen de selectie wordt gedaan en daardoor nooit iets buiten de selectielijn terecht komt.

Dit principe geldt ook bij het klonen.

11. Activeer  Kloonpenseel  in de gereedschapbalk.

Ga naar de  en plaats in het eerste tabblad  (icoon links) de volgende instellingen:

Vorm:  Vierkant , Grootte:  15 , Hardheid:  75 , Dekking:  50 , Stap:  25 , Dichtheid:  100

12. Activeer de foto van de boom.

Zoek een punt in de boom van waaruit je een deel in het glas wilt weergeven.

Rechtsklik, het beginpunt is bepaald.

13. Zet de muisaanwijzer in het rechterraam van het huis plaatje op een punt waar je het beginpunt van de boom wilt plaatsen (wil je de selectie zien, activeer dan eerst het huis plaatje).

Linksklik en sleep de muis met ingedrukte linkermuisknop over de selectie totdat het glas is gevuld.

14. Klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

15. Plaats de muisaanwijzer in de rechterbovenhoek van het glas van het linkerraam en sleep de muis met ingedrukte linkermuisknop over het glas in een soort driehoeksvorm waardoor het effect ontstaat dat een deel van de takken nog net wordt weergegeven.

16. Klik in de menubalk op Lagen / Samenvoegen / Alle lagen samenvoegen .

17. Stel in Stijlen  de onderste button op  Effen , het linkse icoon en kies als  achtergrondkleur een kleur waarin je een rand om de afbeelding wilt maken.

Klik in de menubalk op Afbeelding / Randen toevoegen , Symmetrisch  aangevinkt en geef het aantal pixels voor de randbreedte in, klik OK .

Herhaal dit laatste eventueel nog een keer voor een tweede rand, maar kies dan wel een andere achtergrondkleur.

18. Sla eventueel het plaatje op volgens de gebruikelijke methode, Bestand / Exporteren / JPEG-optimalisatie .

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde