Het gereedschap  Penseel  is zo veelzijdig dat dit hoofdstuk eigenlijk geen recht doet aan de mogelijkheden die het gereedschap biedt.

In deze worden twee oefeningen gedaan.

Allereerst bewerken wij een foto met het penseel.

Ten tweede zal je met wat aanwijzingen geheel zelf aan de slag moeten om te ontdekken wat er zo al mogelijk is.

Verrassend zal het zeker zijn.    


01. Open bijgaande foto in PSP.

02. Activeer  Zoomen  in de gereedschapbalk.

Linksklik een aantal malen op het pad in de foto zodat dit groot in het venster komt en het toch volledig in beeld is.

03. Activeer  Penseel , in de  plaats je de instellingen als volgt:

Vorm:  Vierkant , Grootte:  20 , Hardheid:  90 , Dekking:  100 , Stap:  25 , Dichtheid:  100 Penseelwerking versterken:  aangevinkt.

Naast Vorm:  zie je het penseelicoontje, klik er op en klik in het menu op Normaal .

04. In Stijlen  zet je de bovenste button op  Patroon , het negen puntjes-icoon.

Klik in de bovenste button en zoek in het venster Patroon  als patroon Gemengde muur , klik er op zodat het wordt geactiveerd.

Instellingen als volgt:

Schaal:  10 , Hoek:  0 ,  klik OK .

05. Texturen  in het Palet Kleur  op Geen .

06. Klik in de menubalk op Lagen / Dupliceren .

Er is nu een laag toegevoegd in het Palet Lagen , op deze laag staat een copie van de afbeelding.

Deze nieuwe laag is meteen de actieve laag.

07. Activeer  Vrije selectie  en zet de instellingen in de  als volgt:

Selectietype:  Van punt tot punt , Doezelen:  0 , Anti-alias:  aangevinkt.

08. Het pad tussen de muren moet geselecteerd worden.

Stel het beginpunt linksonderin zo dicht mogelijk tegen de onderkant van de muur,

het volgende punt leg je vast aan het eind van de onderkant van de linker muur,

volgende punt de onderkant van het eind van de rechtermuur,

daarna een punt aan de onderkant van het begin van de rechtermuur,

volgende in de rechterhoek van de afbeelding en de laatste op het beginpunt.

Linksklikken is het vastleggen van een punt, dubbel-linksklikken is het verbinden van start- en eindpunt. (Zie evt. de gereedschap-oefening Vrije Selectie 2)

09. Activeer  Penseel , beweeg de muisaanwijzer met ingedrukte linkermuisknop over de selectie.

Voorzichtig binnen de selectielijnen manoeuvreren is niet nodig want kom je buiten de selectie dan gebeurt er niets.

Er wordt dus alleen binnen de selectielijnen geschilderd.

Zorg wel dat alles binnen de selectielijnen is gevuld met het patroon.

10. Klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

Klik in de werkbalk op het icoon  Normaal beeld .

11. In het Palet Lagen  klik je op de laag Kopie van achtergrond , daarna op  Laag-mengmodus  en kies Zacht licht .

Het patroon vermengt zich nu met het pad van de laag achtergrond, schaduw- en zonzijde zijn nu weer goed zichtbaar.

12. Klik in de menubalk op Lagen / Samenvoegen /  Zichtbare lagen samenvoegen .

Je ziet dat de afbeelding nogal donker is.

Dat gaan wij veranderen en doen dat op twee verschillende manieren.

Om te vergelijken wat het beste eindresultaat geeft, gaan wij ook met twee vensters werken.

Klik in de menubalk op Venster / Dupliceren , er zijn nu twee identieke vensters.

Het maakt niet uit op welk venster je de eerste methode beproeft als de volgende methode maar op het andere venster wordt uitgeprobeerd.  

13 A. Klik in de menubalk op Effecten / Foto verbeteren / Automatische contrastverbetering .

In het nu geopende venster moeten de instellingen staan als in nevenstaand voorbeeld.

Is dat niet het geval klik dan op het icoon rechtsonder, naast Help .

Klik OK .

Dit is alvast geen slecht resultaat.

13 B. Activeer het andere venster want nu gaan wij over tot de volgende methode.

Klik in de menubalk op Kleuren / Aanpassen / Helderheid/Contrast .

Plaats de instellingen als hieronder aangegeven:

Helderheid:  30 , Contrast:  -5 (min 5) .

Klik OK .

Stel voor jezelf vast welke methode van de twee beter is.

14. Sla het plaatje op via Bestand / Exporteren / JPEG-optimalisatie '.        


 

De nu volgende oefening is een ontdekkingstocht die je zelf gaat maken.

Wil je meer weten over dit gereedschap, wees een avonturier en begin de tocht.

A. Open in PSP een nieuw venster, 400 x 400, wit, 24-bits.

Alles wat je met het penseel gaat doen, heeft nauw te maken met het Palet Kleur .

Dat wil zeggen dat wat je ook in het Palet kleur  hebt ingesteld, effen kleur, verloop, patroon, textuur, het komt in de bewerking met penseel tot uitdrukking.

Dus welke handeling je met het penseel uitvoert, denk er altijd aan dat van te voren de instellingen van het Palet kleur  zijn ingebracht.

B. Activeer  Penseel  en ga naar de .

Kies een vorm , zet de muisaanwijzer in het werkvenster, sleep met ingedrukte linkermuisknop over het scherm.

Sleep ook met ingedrukte rechtermuisknop over het scherm.

In beide gevallen is er iets ontstaan.

Zo niet, denk dan nog eens aan het Palet Kleur .

Nu ga je zelf eens onderzoeken wat er gebeurd als instellingen worden veranderd, kleuren gewijzigd, vormen aangepast, in Stijlen  andere opties worden ingeschakeld, Texturen  wordt ingeschakeld.

Probeer inzicht te krijgen in de mogelijkheden, speel er eens flink mee.

Wil je meer weten over de functie van de instellingsmogelijkheden, kijk in de handleiding die je bij PSP hebt ontvangen op blz.156 of kijk in de Help  onder het item Penselen / Opties voor penseelpunt instellen .

Raakt het werkvenster te vol, klik in de menubalk op Bewerken / Vorige opdrachten , klik op de onderste regel, alle regels worden geselecteerd.

Klik op Ongedaan maken .

C. Naast Vorm  zie je in de Opties  het penseelicoon, klik er op, een menu wordt uitgeklapt.

Onder de optie Normaal  valt het penseel zoals dat onder B. door jou is onderzocht.

Het programma kent ook voorgevormde penselen, in het menu van Penseel t/m Houtskool .

Ook in deze gevallen moet je maar eens op onderzoek uitgaan om te ontdekken wat de waarde van deze opties is.

Aanklikken van de optie zal in het hoofdvenster van de Opties  de voorgedefinieerde penseelpunt aanbrengen, de instellingen kan je naar believen wijzigen.

D. In het onder C. getoonde menu is er nog één te behandelen optie, Aangepast. .  .

Het programma heeft aangepaste penselen  meegeleverd, je kunt ze ook zelf maken (wordt nu niet behandeld).

Een aangepast penseel  is eigenlijk niet meer dan een in grijswaarden uitgevoerd plaatje.

Klik in het menu op Aangepast , nevenstaand venster wordt geopend.

Klik op de balk met het pijltje, klik op het plaatje dat je wilt gebruiken, klik OK .

In de  zie je nu dat een aantal opties niet beschikbaar zijn, de overigen kan je eventueel wijzigen.

Plaats de muisaanwijzer in het werkvenster en linksklik, het geselecteerde aangepaste penseel  wordt geplaatst.

Doe nog eens hetzelfde maar nu met een rechtsklik.

Slepen met ingedrukte linker- of rechtermuisknop is ook mogelijk.

Het zal duidelijk zijn dat de instellingen in het Palet Kleur  ook hier weer van bijzonder belang zijn.

Welnu, er moet nu bekend zijn welke mogelijkheden het gereedschap penseel biedt.

Met die kennis ga je nu een werkstuk maken uitsluitend met dit gereedschap.

Het hoeft geen hoogwaardig kwaliteitsproduct te worden, het gaat er maar om dat je dit gereedschap gaat waarderen, want er zijn ongekende mogelijkheden waarbij ook de fantasie een grote rol speelt.

Probeer daarbij ook met lagen te werken en met selecties die met het penseel kunnen worden gevuld enz. enz..

 

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde