Met het gereedschap  Pijl , kan je geactiveerde vensters in PSP verplaatsen en van formaat wijzigen.

Bovendien werkt dit gereedschap nauw samen met het venster .

Afbeeldingsvenster

01. Open in PSP een plaatje naar eigen keuze of gebruik deze.

Rechtsklik op het plaatje en kies Kopiëren .

Open PSP en klik in de menubalk op  Bewerken / Plakken als nieuwe afbeelding .

02. Het gaat er nu om dat de afbeelding in een venster te zien is, heb je de instellingen zo staan dat een afbeelding altijd gemaximaliseerd wordt geopend, klik dan in de menubalk op Venster / Aanpassen aan afbeelding .

Hier zie je dat het plaatje in PSP in een venster is geopend.

Dit is een deel van het origineel, waardoor de omlijning van de onderzijde niet zichtbaar is.

Ook is het mogelijk dat je de linealen niet hebt ingesteld zodat deze niet zichtbaar zijn.

Het plaatje is in het PSP-venster dus ingeklemd in een grijs kader.

Daarboven staat altijd de Titelbalk .

In de Titelbalk  staan de volgende gegevens:

- de naam van het plaatje/bestand

- de afbeeldingsgrootte (1:1) wil zeggen dat 100% wordt weergegeven

- de naam van de laag (Achtergrond) waarop het plaatje in het Palet Lagen  is afgebeeld

- drie hokjes aan de rechterzijde, van links naar rechts,  geminimaliseerd,  gemaximaliseerd en de  sluitoptie.

03. Activeer  Pijl  in de gereedschapbalk.

Wij gaan het venster verplaatsen op het PSP-werkblad.

Plaats de muisaanwijzer in de titelbalk, druk de linker muisknop in en sleep de muis met ingedrukte linkermuisknop naar een ander deel van het werkblad.

Laat de muisknop los wanneer het venster naar jouw mening goed staat.

Probeer het nog maar eens.

Je zult dit vooral gaan gebruiken wanneer er meerdere vensters in PSP zijn geopend.

Zijn er meerdere vensters geopend, dan zie je altijd dat er slechts één geactiveerd is (gekleurde titelbalk).

Alle andere vensters hebben een grijze titelbalk.

Wil je een niet actief venster actief maken, linksklik op de grijze titelbalk van het niet actieve venster.

Overzichtsvenster

04. Nu gaan wij het actieve venster kleiner maken zodat het plaatje niet geheel meer in het venster past.

Plaats de muisaanwijzer op de onderzijde van het venster.

De aanwijzer verandert in een dubbele pijl, druk de linkermuisknop in en sleep de muis naar boven.

Plaats de muisaanwijzer op de rechterzijde van het venster.

De aanwijzer verandert in , druk de linkermuisknop in en sleep de muis naar links.

Er is nu zowel aan de rechter- als aan de onderzijde van het venster een scrollbar zichtbaar.

Plaats de aanwijzer op de scrollbar rechts, linkermuisknop indrukken en de muis naar boven of beneden slepen.

Met de scrollbar aan de onderzijde sleep je naar rechts of links.

Op die manier kan je het deel in beeld krijgen waarmee je wilt gaan werken.

PSP kent evhter een hulpmiddel om effectiever het juiste deel van het venster in beeld te krijgen.

05. Het Overzichtvenster .

Je zult het waarschijnlijk niet in het PSP-werkblad kunnen ontdekken.

Type de 'w' (willem) van het toetsenbord in en het venster wordt getoond.

Plaats de muisaanwijzer op de titelbalk.

Indien het werkvenster op normale grootte in het PSP-werkblad staat afgebeeld, zie je het rechter voorbeeld.

Is het werkvenster te groot voor het werkblad en er scrollbars rechts en/of onder te zien zijn, zie je het linker voorbeeld.

De witte pijltjes zijn er ingezet om aan te geven dat;

voorbeeld rechts / deze knop aanklikken betekent dat het venster geopend blijft

voorbeeld links / hier zie je de kaderlijnen, het kader geeft aan welk deel van de afbeelding in het voorbeeldvenster wordt getoond.

Plaats de muisaanwijzer eens in het plaatje van het overzichtsvenster, de aanwijzer verandert in een  handje.

Druk de linkermuisknop in en het kader verplaatst zich en in het voorbeeldvenster wordt tegelijkertijd het beeld gewijzigd.

Op deze manier kan je het juiste deel van het voorbeeldvenster snel in beeld krijgen.

06. In punt 04 is het voorbeeldvenster kleiner gemaakt.

Het is niet eenvoudig om zelf het venster exact op de juiste maat terug te brengen.

Klik in de menubalk op Venster / Aanpassen aan afbeelding  en in één klap is het venster passend aan het originele plaatje gemaakt.

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde