Pipet  is een gereedschap waarmee op eenvoudige wijze een kleur kan worden geselecteerd.

Een linksklik op een kleur uit een afbeelding of uit het Deelvenster beschikbare kleuren  in het Palet kleur  stelt die kleur in als voorgrondkleur.

Rechtsklik en bij dezelfde handeling zal hiermee de achtergrondkleur worden vastgelegd.

Bijzonderheden:

Indien  Pipet  niet is geactiveerd, is het wel fuctioneel in het Palet Kleur  als de muisaanwijzer wordt geplaatst in het deelvenster beschikbare kleuren.

Bij de meeste gereedschappen kan je toch een kleur kiezen wanneer de Control -toets van het toetsenbord wordt ingedrukt.

Voorbeeld:

Het gereedschap  Vlakvulling  is geactiveerd, muisaanwijzer in het werkvenster, Control -toets indrukken, de muisaanwijzer verandert en is te gebruiken als Pipet .

Het is dus niet altijd nodig om voor het selecteren van een kleur het gereedschap Pipet  te activeren.


 

01. Open bijgaande afbeelding in PSP.

02. Activeer  Penseel  in de gereedschapbalk.

Plaats de instellingen in de  als volgt:

Vorm:  Rond , Grootte:  20 , Hardheid:  80 , Dekking:  100 , Stap:  25 , Dichtheid:  100 , Penseelwerking versterken , aangevinkt.

03. In de bovenste button van Stijlen   het tweede icoon van links,Verloop  activeren.

De onderste button op  Effen , meest linkse icoon.

04. Linksklik in de bovenste button van Stijlen  en kies in het venster Verloop  het verloop Voorgrond-Achtergrond    met instellingswaarden:

Hoek:  0 ,  Herhalingen:  0 ,  Stijl:  Lineair verloop , Verloop omkeren:  niet aangevinkt.

05. In het Palet Kleur  beide buttons van Texturen  op  Geen .

06. Plaats de muisaanwijzer in het werkvenster op een lichtpaarse kleur, druk de Control -toets in en linksklik.

Zet de muisaanwijzer op een donkerpaarse kleur, Control -toets indrukken en rechtsklik.

Het Palet Kleur  kent onderin een vak waarin de voorbeeldkleur, tijdens het zoeken met de pipet, wordt getoond.

Dit is een prima hulpmiddel om te zien op welke kleurpixel de pipet is geplaatst waardoor je kunt zien of de kleur al dan niet geschikt is om gebruikt te gaan worden.

In de  Voorgrond- achtergrondkleur  zie je nu respectievelijk een lichtpaarse en een donkerpaarse kleur.

In Stijlen  zie je in de bovenste button een verloopmix van voor- en achtergrond terwijl de achtergrondkleurbutton dezelfde kleur aangeeft als de achtergrondkleur in het Palet.

07. Door de muisaanwijzer met ingedrukte linkermuisknop in het werkvenster te bewegen, gaan wij een deel van de foto met een rand omgeven.

De  binnenzijde van de rand mag best grillig zijn, liefst geen strakke rechte rand.

Hiernaast zie je een voorbeeld, na het maken van de rand is met penseel de rand aan de buitenzijde breder gemaakt.

Welk deel uit de foto en hoe groot, maak je zelf uit.

De bedoeling is het omgeven deel straks als aparte afbeelding te gebruiken.

08. Activeer  Bijsnijden  uit de gereedschapbalk.

Maak een uitsnede waarbinnen de zojuist gemaakte rand ligt en zorg ervoor dat het frame zowel aan de linker- en rechterzijde een evenredig deel van de rand als ook de boven- en onderzijde een gelijk deel van de rand laat zien, zie het voorbeeld rechts.

09. Activeer  Toverstaf  uit de gereedschapbalk.

Doordat wij de rand hebben gemaakt met een verloop en in het verloop ook nog eens de kleur voorkomt die in het overgebleven fotodeel zit, moeten wij oppassen dat bij het selecteren van de rand geen delen van de foto worden meegenomen.

Zet in de  de instellingen als hieronder aangegeven: Afstemmingsmodus:  RGB-waarde , Tolerantie:  15 , Doezelen:  0 , Kleurselectie samengevoegde lagen:  niet aangevinkt.

Bij het selecteren van de rand moet je goed in de gaten houden of:

a: buiten de rand ook een deel(tje) van de foto wordt meegenomen, in dat geval dient de selectie ongedaan gemaakt te worden, de tolerantiewaarde verminderen en opnieuw selecteren

b: een te klein deel van de rand wordt geselecteerd, ook dan de selectie ongedaan maken, de tolerantiewaarde verhogen en opnieuw selecteren.

Ongedaan maken van de selectie via Bewerken / Ongedaan maken .

Plaats de muisaanwijzer in de linker bovenhoek van de rand en linksklik.

Alleen een deel van de rand dient nu geselecteerd te zijn, corrigeer indien een van de hierboven genoemde mogelijkheden aan de orde is.

10. Druk de Shift -toets van het toetsenbord in en linksklik in een niet geselecteerd deel van de rand.

Controleer of de selectie perfect is, zo niet neem eerder genoemde maatregelen.

Herhaal deze stappen tot de gehele rand is geselecteerd.

Meerdere delen binnen een afbeelding selecteren doe je door het indrukken van de Shift -toets en het klikken in het te selecteren deel.

De selectiegebieden hoeven daarbij niet aaneensluitend binnen de afbeelding te liggen.

11. Klik in de menubalk op Selecties / Wijzigen / Uitbreiden , noteer 1 pixel en klik OK .

12. Klik in de menubalk op Effecten / 3D-effecten / Afschuining binnen .

Deze keer zal ik eens geen instellingsgegevens noteren maar experimenteer zelf eens en heb je een goed resultaat bereikt, klik dan OK .

Om de instellingswijzigingen direct in het werkvenster geprojecteerd te zien moet je in het venster Afschuining binnen   het pijltje en het oog activeren.

13. Klik in de menubalk op Effecten / Textuureffecten / Lamellen .

Kies zelf weer instellingen en kleur, OK .

14. Klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

15. Klik in de menubalk op Afbeelding / Randen toevoegen , activeer Symmetrisch , geef als waarde 5 in, klik OK .

Er is een rand toegevoegd in de paarse achtergrondkleur.

16. Kies uit het plaatje een andere kleur dan paars en maak er de achtergrondkleur van.

Voeg een Symmetrische  rand toe van 8 pixels.

Geef deze rand het effect Afschuining binnen  mee.

Instellingen niet wijzigen, dus meteen OK  klikken.

Selecties / Niets selecteren .

17. Sla het eindproduct op via Bestand / Exporteren / JPEG-optimalisatie .


 

Het is duidelijk dat het gereedschap Pipet  een simpel gereedschap is waar niet veel meer mee mogelijk is dan het selecteren van een kleur.

Toch zijn er wat wetenswaardigheden gemeld die van belang zijn.

Extra te vermelden valt, dat de Pipet  bij gebruik door het linksklikken in de  voor- en achtergrondkleur en in  Stijlen  (wanneer deze laatsten op Effen  staan) het venster Kleur  opent waaruit de gewenste kleur kan worden gekozen.

Wanneer je in genoemde vakken rechtsklikt wordt het venster Recente kleuren  geopend.

Gebruik je een afbeelding niet zijnde 24-bits (16 milj.kleuren) dan kunnen bepaalde kleuren niet worden gebruikt en kan het venster er uitzien als het voorbeeld rechts.

De bovenste 10 kleuren zijn vaste kleuren d.w.z. deze staan er en er komt nooit wijziging in.

De onderste 10 kleuren geven de 10 laatst gebruikte kleuren weer.

Gebruik je een nieuwe nog niet getoonde kleur, dan zal deze in de rij worden opgenomen en vervalt de oudst gebruikte kleur.

Naar gelang je dit venster hebt opgeroepen via voor- of achtergrondkleur, zal een linksklik op een van de kleuren uit dit venster de betreffende voor- of achtergrondkleur in de aangeklikte kleur omzetten.

Klik op Overige. .  en het venster Kleur  zal worden geopend.

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde