Met het gereedschap  Selectie  kan je een gebied tijdelijk isoleren van de rest van afbeelding of venster.

Het geselecteerde gebied is te bewerken zonder dat het gebied buiten de selectie wordt aangetast.

Via de  is een bepaalde vorm voor het selectiegebied in te stellen.

Een selectiegebied is te manipuleren door een selectie binnen de selectie te maken, het gelijktijdig gebruik van de Shift -toets zal de nieuwe selectie toevoegen, gebruik van de Control -toets zal juist een bestaande selectie verwijderen.

Voorgaande vergt enige toelichting en zal in een korte oefening worden uitgebeeld.

Shift / Control

A. Open in PSP een nieuw venster, 300 x 300, wit, 24-bits.

B. Activeer  Selectie  in de gereedschapbalk.

C. Kies in de  :

Selectietype  - afgeronde rechthoek

stel Doezelen  op 0

Anti-alias  aangevinkt.

D. Plaats de muisaanwijzer in het werkvenster en sleep met ingedrukte linkermuisknop de muis tot er een rechthoek is ontstaan, muisknop los.

E. Muisaanwijzer binnen de selectie plaatsen, Shift -toets en linkermuisknop indrukken geeft dit teken.

Met beide knoppen ingedrukt de muis slepen tot buiten de selectie.

Het gebied dat buiten de eerst gemaakte selectie komt zal aan die selectie worden toegevoegd.

F. Muisaanwijzer buiten de selectie plaatsen, Control -toets en linkermuisknop indrukken geeft dit  teken.

Met beide knoppen ingedrukt de muis slepen tot binnen de selectie.

Het gebied dat binnen de eerst gemaakte selectie komt zal uit die selectie worden verwijderd.

In de punten E en F maakt het overigens niet uit of U binnen of buiten de selectie begint, hetgeen ik daar heb aangegeven maakt de handeling misschien begrijpelijker.

G. Activeer  Vlakvulling .

Linksklik binnen de selectie zodat deze wordt gevuld met de voorgrondkleur.

H. Activeer  Selectie .

Muisaanwijzer binnen de selectie plaatsen, Control -toets en linkermuisknop indrukken en met beide knoppen ingedrukt een selectie maken die binnen de bestaande selectie blijft.

Het nieuwe gebied is nu als het ware uitgeschakeld om handelingen in te verrichten.

I. Activeer  Vlakvulling .

Rechtsklik binnen de grote  selectie zodat deze wordt gevuld met de achtergrondkleur.

Nu heb je een figuur gecreerd dat zou kunnen lijken op het voorbeeld boven.

In bovenstaande oefenstof gaat het er om dat je begrijpt wat er in samenhang met Shift  en Control -toets met het gereedschap  Selectie  kan worden gedaan.

 


 

Over naar een andere oefening met het gereedschap  Selectie .

 

01. Open in PSP een nieuw venster, 300 x 300, wit, 24-bits.

02. Activeer  Selectie  in de gereedschapbalk en zet in  de instellingen als volgt:

Ovaal / Doezelen 0 / Anti-alias aangevinkt .

03. Plaats de muisaanwijzer nabij het midden van het werkvenster en sleep de muis met ingedrukte linkermuisknop naar rechts totdat het ongeveer de maat heeft uit het voorbeeld.

Niet goed?

Muisaanwijzer binnen de selectie, rechtsklik en begin opnieuw.

04. Het is de bedoeling dat de selectie ongeveer op de plaats komt te staan die je in het voorbeeld ziet zodat er voldoende ruimte aan alle zijden is om verder te kunnen werken.

Activeer  Verplaatsing , muisaanwijzer in selectie plaatsen, sleep de selectie met ingedrukte rechtermuisknop naar de juiste plaats.

05. Deze selectie hebben wij later nog een keer nodig zodat wij het tijdelijk opslaan.

Klik in de menubalk op Selecties / Opslaan in alfakanaal .

Klik OK  en nogmaals OK .

De selectie blijft beschikbaar zolang het werkvenster open blijft in PSP.

06. Activeer  Selectie  en voer in  de volgende instellingen in:

Afgeronde rechthoek / Doezelen 0 / Anti-alias aangevinkt .

07. Plaats de muisaanwijzer buiten de ovaal maar wel op gelijke hoogte met de middellijn van de ovaal.

Druk de Shift -toets in en sleep de muis met ingedrukte linkermuistoets naar de andere kant van de ovaal tot aan het punt dat even ver van de ovaal verwijderd is als het beginpunt aan de linkerzijde van de ovaal.

Sleep de muis dan naar beneden tot een selectie is verkregen met een vorm lijkend op het voorbeeld.

Laat Shift -toets en muisknop los.

Je ziet, de rechthoek heeft zich in de ovaal geplaatst.

08. Activeer  Vlakvulling  en zet de instellingen in de  als volgt:

Mengmodus : Normaal, Afstemmingsmodus : Geen, Dekking : 100.

09. In het Palet Kleur  zet je de Texturen  op  het rechtse icoon.

Klik op het zwarte driehoekje in de bovenste button van Stijlen  en kies  het derde icoon van links (negen puntjes).

Klik in de bovenste button van Stijlen  en het venster Patroon  wordt geopend.

Kies uit de voorbeelden Gevlamd hout , zet de Schaal  op 100 en de Hoek  op 0.

Klik OK .

10. Linksklik binnen de selectie, deze wordt gevuld met het houtpatroon.

11. Klik in de menubalk op Effecten / 3D-effecten / Slagschaduw .

In het geopende venster vul je de volgende instellingen in:

Verticaal : 4, Horizontaal : -4 (let op min 4),

Dekking : 35, Vervaging : 10,

Kleur : Zwart (linksklik in het kleurvak om de juiste kleur in te stellen).

Klik OK .

Er is een schaduw aan het venster toegevoegd.

12. Klik in de menubalk op Selecties / Wijzigen / Inkrimpen , vul bij Aantal pixels  het getal 7 in en klik OK .

De selectie wordt nu kleiner.

13. Activeer  Vlakvulling , zet de instelling Mengmodus  op Hard licht  en laat de overige instellingen gelijk aan de in punt 08 genoemden.

Linksklik binnen de selectie.

De kleur is nu wat feller/scherper/lichter geworden.

14. Klik in de menubalk op Effecten / 3D-effecten / Slagschaduw .

De instellingen dienen gelijk te zijn aan die genoemd in punt 11.

Klik OK .

De rand buiten de selectie is nu iets donkerder van tint geworden.

15.  Klik in de menubalk op Effecten / 3D-effecten / Afschuining buiten .

Rechts zie je een deel uit het geopende venster.

Maak de instellingen gelijk aan het hier getoonde en klik daarna OK .

Er is nu buiten de selectie een soort rand ontstaan waardoor het lijkt of de binnenzijde van de selectie is uitgesneden.

16. Klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

Het resultaat van jouw inspanningen zou er ongeveer als het voorbeeld uit kunnen zien.      

**Indien je denkt dit bord later nog wel eens te willen gebruiken, sla het dan op als .psp-bestand.

Het product dat nu in het alfakanaal is opgeslagen, wordt dan ook bewaard.

Handel als volgt:

Klik in de menubalk op Bestand / Kopie opslaan als , geef het bestand een naam en kies als bestandstype Paint Shop Pro-beeld  (*.psp . . . ).**

17. Nu is het opgeslagen ovaal in het alfakanaal aan de beurt.

Klik in de menubalk op Selecties / Laden uit alfakanaal .

Waarschijnlijk is er slechts n selectie opgeslagen en kan je meteen OK  aanklikken

Zijn er meerdere selecties opgeslagen, selecteer de ovaal en klik OK .

Het ovaal staat nu op dezelfde plaats in het werkstuk als vr het opslaan.

18. Omdat wij de selectierand na het opslaan van het ovaal hebben ingekrompen, overlapt het ovaal de rand van het bord.

Klik in de menubalk op Selecties / Wijzigen / Inkrimpen , vul bij Aantal pixels  het getal 7 in en klik OK .

19. Vul de geselecteerde ovaal met een kleur, effect, patroon, verloop, kortom verzin zelf eens iets om het ovaal een aardig aanzien te geven.

20. Klik in de menubalk op Effecten / Geometrische effecten / Spiraal , zet het aantal graden op 180 en klik OK .

21. Druk de Control -toets in en zet het ovaal met de pijltjestoetsen van het toetsenbord goed op zijn plaats (het is waarschijnlijk dat je de pijltjes naar boven en naar rechts moet gebruiken).

Laat daarna de Control -toets weer los.

22. Klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

23. Verzin een toepasselijke tekst om in het bord te zetten.

Activeer  Tekst  uit de gereedschapbalk, linksklik in het bord.

Kies in het venster Tekstinvoer  een lettertype en grootte.

Zet in het vak Stijlen  beide vakken op  Effen , het meest linkse icoon.

Gebruik voor Omlijning  een wat donkere kleur en voor Vulling  een lichtere.

Zet in het vak Texturen  beide vakken op  het rechtse icoon.

Klik zwevend  en anti-alias  aan.

Type de tekst in en klik OK .

24. De tekst staat in het bord, maar niet op de juiste plaats.

Plaats de muisaanwijzer op de letters en als het verandert in , druk dan de linkermuisknop in en sleep de tekst naar de juiste plaats.

Muisknop los en in de menubalk Selecties / Niets selecteren  aanklikken.

25. Het bord is klaar en voor het gegeven, wat kennis op te doen om met selecties om te gaan, is het nog niet zo'n slecht resultaat.

 

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde