inclusief O B J E C T S E L E C T I E


 

Met het gereedschap Tekst  kunnen zowel raster- als vectorteksten gemaakt worden.

In deze oefening maken wij vectortekst.

Voordeel van vectortekst is, dat je deze tekst kunt vergroten, verkleinen, verbuigen etc. zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt.

Inbrengopties in het vak Tekstinvoer is voor raster- en vectortekst gelijk.

Enig verschil met rastertekst is, dat filters niet direct op vectortekst te gebruiken zijn.

In deze oefening zullen wij twee woorden gebruiken.

En woord behandelen wij als En vorm , het andere woord als Afzonderlijke lettervormen  zodat je beide opties leert kennen.

Het gereedschap Objectselectie  wordt in de gereedschapbalk geactiveerd bij het werken met een vector-object of -laag.

Het bewerken van vector-objecten kan uitsluitend met een aangeklikt gereedschap Objectselectie.

 

01. Open in PSP een nieuw venster 400 x 400, wit, 24-bits.

02. Activeer Tekst .

Plaats in de de instellingen als volgt:

Dikte:  6 , Lijnstijl:  Ononderbroken.

03. In Texturen  beide buttons op Geen .

In Stijlen  beide buttons op de meest linkse icoon, Effen .

04. Stel als Voorgrondkleur  #000000 (6x nul) en als Achtergrondkleur  #FFFF00 (0=nul) in.

05. Linksklik in het werkvenster, het venster Tekstinvoer  wordt geopend.

In de vakken Stijlen  en Texturen  vindt je de instellingen die je in voorgaande punten hebt geactiveerd.

De overige instellingen voor dit venster worden:

Naam:  Arial Black , Grootte:  72 , Spatiring tekenpaar:  0 , Regelafstand:  0 , in de tekstopties de B  en het middelste  vakje uitlijning ingedrukt , Vector   en Anti-alias  geactiveerd.

Type de tekst BIG in.

Klik OK .

Is het venster Tekstinvoer  eerder gebruikt, zet dan eerst alle instellingen goed en type daarna de tekst in. Dit voorkomt dat de instellingen steeds terugvallen op voorgaand gebruikte gegevens.

06. In het werkvenster zie je nu de tekst met een vectorselectieframe er omheen.

Activeer Objectselectie  .

In het midden van het frame zie je een vierkante handgreep, plaats de muisaanwijzer erop, je ziet , druk de linker muisknop in en sleep de tekst met ingedrukte linker muisknop naar de linker bovenhoek van het werkvenster.

07. Activeer Tekst .

08. Linksklik in het werkvenster.

In het geopende venster Tekstinvoer  blijven de instellingen onaangetast.

Type een nieuwe tekst, FUN .

Klik OK .

In het Palet lagen  zijn twee vectorobjecten op n vectorlaag geplaatst.

Je ziet dat de vectorlaag is geselecteerd, gekleurde achtergrond.

Binnen de vectorlaag zijn twee tekstlagen geplaatst.

Is de laag ingeklapt dan zie je een plusje voor de vectorlaag staan, klik op het plusje, het wijzigt in een min en de laag klapt uit.

Van deze tekstlagen is de laag met het woord FUN geselecteerd, letter is dik uitgevoerd.

Onder de vectorlagen ligt de laag Achtergrond, dit is het originele witte venster en geen vector- maar een rasterlaag. Op een rasterlaag kunnen nooit vectorobjecten worden geplaatst.

Raster- en vectorlagen zijn ook te herkennen door de iconen die ervoor staan.

09. Activeer Objectselectie .

Plaats de muisaanwijzer op de middelste handgreep van de onderste framelijn, je ziet .

Druk de linker muisknop in en sleep met ingedrukte linker muisknop de onderste framelijn tot nabij de onderzijde van het werkvenster, muisknop los.

10. Plaats de muisaanwijzer op de middenhandgreep van de rechter framelijn, je ziet .

Druk de linker muisknop in en sleep met ingedrukte linker muisknop de rechter framelijn tot nabij de rechterzijde van het werkvenster, muisknop los.

Resultaat van voorgaande handelingen moet bij jou een werkvenster opleveren ongeveer gelijk aan het voorbeeld.

Je hebt gezien dat het wijzigen van de afmetingen van het woord FUN geen kwaliteitsverlies heeft opgeleverd, met een rasterafbeelding zou dit wel zijn gebeurd.

Beide woorden zijn als En vorm  in het Palet lagen en het werkvenster afgebeeld.

FUN gaan wij omzetten in Afzonderlijke lettervorm .

11. Controleer of Objectselectie  nog steeds is geactiveerd.

Plaats de muisaanwijzer binnen het frame van het woord FUN, je ziet , rechtsklik.

Klik in het geopende menu op Tekst omzetten in contouren / Als afzonderlijke lettervormen .

In het werkvenster merk je geen verschil, maar in het Palet lagen  zie je dat elke letter een eigen laag heeft gekregen waardoor elke letter afzonderlijk is te bewerken.

Is de laag ingeklapt dan zie je een plusje voor de vectorlaag staan, klik op het plusje, het wijzigt in een min en de laag klapt uit.

Je ziet dat elke letter op een eigen laag is geplaatst.

12. Klik in het Palet lagen  op de laag met de letter F.

Er zijn twee dingen gebeurd, in het Palet lagen  is de letter F vet afgedrukt ten teken dat deze laag is geactiveerd, in het werkvenster is een vectorframe ontstaan rond de letter F.

Om de letter F te bewerken, dubbellinksklik op de laag F in het Palet lagen .

Het venster Vectoreigenschappen  wordt geopend.

Plaats de instellingen als in onderstaand voorbeeld, klik OK .

Linksklik in de button naast Vulling: , kies een helderrode kleur, klik OK .

13. Activeer in het Palet lagen  de laag met de letter U.

Dubbellinksklik op de laag met de letter U.

Verander in het geopende vensterVectoreigenschappen  alleen de kleur in het vak Vulling:  in een helder groen.

Overige instellingen blijven dus gelijk, klik OK .

14. Activeer in het Palet lagen  de laag met de letter N.

Dubbellinksklik op de laag met de letter N.

Klik in de op Eigenschappen .

Verander in het geopende vensterVectoreigenschappen  alleen de kleur in het vak Vulling:  in een helder blauw, klik OK .

15. Klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

16. Linksklik in het woord BIG, het vectorframe wordt zichtbaar.

Plaats de muisaanwijzer op het handvat in het midden van het frame, je ziet , sleep met ingedrukte linker muisknop het woord naar het midden van het woord FUN.

Plaats het woord zo dat je de letter I tussen de vork van de letter U kunt zien.

17. Klik in de menubalk op Objecten / Schikken / Vooraan .

18. De handgreep in het midden van het vectorframe is, verbonden door een lijn, gekoppeld aan een tweede handgreep.

Plaats de muisaanwijzer op die tweede handgreep, je ziet , sleep met ingedrukte linker muisknop naar boven.

Laat de muisknop los als het woord BIG op ongeveer 45 graden staat.

Je kunt een vectorframe dus verplaatsen en draaien.

19. Klik in de menubalk op Selecties / Niets selecteren .

20. Klik in de menubalk op Lagen/ Samenvoegen / Zichtbare lagen samenvoegen .

In het werkvenster is niets veranderd.

In het Palet lagen  zijn de vector- en de rasterlaag samengevoegd tot n rasterlaag.

21. Activeer Bijsnijden .

Plaats de muisaanwijzer linksboven de letter F, sleep met ingedrukte linker muisknop een kader kort om het woord FUN.

Klik in de menubalk op Afbeelding / Bijsnijden .

22. Activeer Plaatjespenseel .

Zoek in de het plaatjespenseel Mas , klik er op.

Wijzig niets aan Schaal:  of Stap: .

Linksklik in het werkvenster.

Met Bewerken / Ongedaan maken  uit de menubalk, verwijder je de laatste handeling als je vindt dat er iets niet goed is.

Vindt je de planten te groot, wijzig de Schaal:  in de Opties  en linksklik in het werkvenster.

23. Sla het werkstuk op via Bestand / Exporteren / GIF-optimalisatie .

Meer informatie over het gereedschap Objectselectie, kan je vinden in de Vector-special op deze site.


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde