Met het gereedschap  'Vervorming' kan je een deel van een afbeelding een andere vorm geven en dit in dezelfde afbeelding inbrengen of in een andere afbeelding gebruiken.

Het gereedschap kan op elke vorm, figuur of letter gebruikt worden, mits aan voorwaarden wordt voldaan.

Aan het eind van de oefening vindt je korte beschrijvingen hoe het vervormingskader kan worden bewerkt.


 

01. Open in PSP de afbeelding die je rechts aantreft.

02. Activeer  Selectie  en plaats in de  de volgende instellingen:

rechthoek / doezelen 0 / anti-alias aangevinkt .

03. Selecteer nu de kop van de muis ongeveer zoals in het voorbeeld aangegeven.

04. Klik in de menubalk op Selecties / Wijzigen / Doezelen  en geef voor het aantal pixels het getal 20 in, OK .

De selectie is nu uitgebreid met 20 pixels, de vorm heeft nu afgeronde hoeken.

Het doezelen  wordt gedaan om straks een plaatje te krijgen waarvan de randen geen scherpe contouren hebben, maar een geleidelijk verloop waarneembaar is.

05. Om het gereedschap Vervorming  te kunnen gebruiken, zullen wij eerst de selectie Zwevend  moeten maken.

Klik in de menubalk op Selecties / Zwevend .

Je ziet niets gebeuren, de selectie is op een aparte laag terecht gekomen, die laag Zwevende  selectie  hangt als het ware boven de normale afbeelding.

Kijk maar eens in het Palet  Lagen .

Ook de titelbalk geeft aan dat deze laag nu de actieve laag is.

06. Activeer  Vervorming  in de gereedschapbalk.

Het gevolg is dat de selectie nu is omgeven door een frame.

In de lijnen van het frame zie je op de hoeken en in het midden handvatten .

Plaats de muisaanwijzer maar eens op een handvat om te zien dat de aanwijzer verandert in een andere vorm.

Wij gaan de selectie groter maken.

Zet de muisaanwijzer op het handvat linksonder, het verandert in deze vorm.

Druk de linkermuisknop in en sleep met ingedrukte muisknop de muis tot de 'R' van Porto  op de fles, muisknop los.

07. Muisaanwijzer nu op het handvat rechtsboven, , linkermuisknop indrukken en slepen tot iets onder de rechterbovenhoek van de afbeelding.

08. Klik in de  op Toepassen , te vinden op het eerste tabblad.

Het frame verdwijnt, de selectie blijft gehandhaafd alsook de zwevende  laag.

09. Van de Zwevende -laag gaan wij eerst een rasterlaag maken.

Klik in de menubalk op  Selecties / Laag van maken .

Het selectiekader verdwijnt en de Zwevende -laag heeft nu de naam Tot laag gemaakte selectie  gekregen.

10. Klik in de menubalk op Afbeelding / Spiegelen .

De afbeelding is in de breedte omgedraaid en de kop kijkt nu naar links.

11. Rechts van de laagnaam zie je het vak   Laag-dekking .

Klik  aan de rechterzijde van het vak op de schuifregelaar , deze verandert in  .

Plaats de muisaanwijzer op de regelaar en sleep deze met ingedrukte linkermuisknop naar links tot het getal 100 is teruggebracht tot 70.

Laat de muisknop los.

De kop is nu enigszins doorzichtig geworden.

Als de regelaar is geselecteerd kan de dekkingsgraad ook gewijzigd worden met de pijltjestoetsen links/rechts van het toetsenbord.

12. Activeer het gereedschap  Verplaatsing .

Plaats de muisaanwijzer op de muizenkop, en sleep met ingedrukte linkermuisknop de kop naar een door jou te kiezen plaats in het venster.

13. Naast het vak Laag-dekking  in het Palet Lagen , zie je aan de rechterzijde het vak  Mengmodus .

Linksklik eens in het vak, een rolmenu opent.

In het rolmenu zie je een aantal opties die als functie hebben de pixels van de geselecteerde laag te vermengen met de pixels van de laag er onder.

Bij sommige opties zal de afbeelding onzichtbaar worden, andere opties kunnen een merkwaardig kleureffect doen ontstaan.

Door op een optie te klikken wordt deze geactiveerd, probeer er maar eens een aantal uit.

14. Nu zijn we zover gekomen dat het plaatje klaar is.

Het kan zijn dat je nog wat dingen wilt veranderen, je kent nu de mogelijkheden dus zorg dat het geheel naar eigen wens zichtbaar wordt.


Nu volgt de in het begin beloofde weergave van de mogelijkheden die het vervormingskader heeft.

 

Zoals inmiddels bekend is, moet om het vervormingsgereedschap te kunnen gebruiken het object geselecteerd zijn.

Bovendien moet de selectie zwevend  zijn of zwevend  gemaakt worden.

Bij het inbrengen van tekst kan de optie zwevend  worden geactiveerd, in andere gevallen wordt de selectie door het aanklikken van Selecties/ Zwevend ,  zwevend gemaakt.

 

Na het activeren van het vervormingsgereedschap wordt er een rechthoekig kader om het object geplaatst.

Het kader heeft op de hoekpunten en in het midden van de lijnen handvatten  waarmee de vervorming kan worden getrokken.

Met het handvat in het midden van het kader kan de selectie worden verplaatst.

Met het handvat rechts, verbonden met het handvat in het midden van het kader, kan de selectie worden geroteerd.

 

Plaats de muisaanwijzer op een handvat en het verandert in getoonde vorm.

Het is nu slechts mogelijk het frame ofwel horizontaal danwel verticaal te vervormen.

Sleep met ingedrukte linkermuisknop  naar boven, beneden, links of rechts.

Het frame zal in dit geval altijd de rechthoekige vorm behouden.

 

Plaats de muisaanwijzer op een handvat, druk de Control -toets in en de aanwijzer verandert in het teken uit het voorbeeld.

Sleep de muis met ingedrukte linkermuisknop en ingedrukte Control -toets naar een ander punt.

Er zijn met deze methode altijd twee, naast elkaar, liggende punten die het frame vervormen en er zodoende altijd scheeftrekking plaatsvindt.

 

In dit voorbeeld heeft de muisaanwijzer weer een andere gedaante aangenomen, veroorzaakt door het indrukken van de Shift -toets.

Bij gebruik van deze methode, Shift -toets indrukken en met ingedrukte linkermuistoets slepen, zal altijd slechts het gekozen handvat het frame vervormen.

Ook nu vindt scheeftrekking plaats.

 

Alleen het frame wijzigt van vorm, de selectie past zich pas aan de nieuwe vorm aan wanneer de ingedrukte toets(en) worden losgelaten. 

Verwijder het frame door er in te dubbelklikken of in de ' 'Toepassen' aan te klikken. 

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde