Het gereedschap Wisser  verwijdert pixels uit een afbeelding.

Bij dit gereedschap zijn twee punten belangrijk te noemen:

1. wordt het gebruikt op een achtergrondlaag , dan worden de gewiste pixels heringevuld door pixels in de kleur zoals ingesteld als achtergrondkleur

2. wordt het gebruikt op een toegevoegde laag , dan zal het gewiste gebied de pixels van de onderliggende laag laten zien. Is de onderliggende laag transparant, dan zal het gewiste gebied ook transparant worden.

 

01. Download de te gebruiken bestandjes, pak ze uit en open ze in PSP.

 

Deze voorbeeldplaatjes zijn vanwege de grootte en sterk verminderde kwaliteit door compressie, niet bruikbaar als oefenmateriaal.

 

02. Activeer het kleurenplaatje door in de titelbalk te klikken.

Klik in de menubalk op Bewerken / KopiŽren .

03. Activeer het plaatje met de zonnebloem.

Klik in de menubalk op Bewerken / Plakken / Als nieuwe laag .

Het kleurenplaatje wordt over de zonnebloem gelegd.

04. Activeer Verplaatsing .

05. In het Palet lagen  zet je eerst van Laag 1 de laagdekking  op 63.

Doe dat door de muisaanwijzer op een driehoekje te zetten, en met ingedrukte linkermuisknop naar links te slepen.

De uiteindelijke bedoeling van deze oefening is om het donkere deel van de zonnebloem te transformeren naar een deel uit het kleurenplaatje.

06. Plaats de muisaanwijzer in het werkvenster en sleep met ingedrukte linkermuisknop het plaatje heen en weer tot je de juiste kleur voor het donkere deel van de zonnebloem hebt geschoven.

Vindt je het moeilijk de kleuren te onderscheiden, zet de laagdekking naar een hoger getal of gebruik het originele kleurenplaatje als visueel voorbeeld.

07. Sleep de laagdekkingsgraad naar 100.

08. Rechtsklik in het Palet lagen  op de laag getiteld Achtergrond , klik op Laag van maken .

09. Klik in de menubalk op Lagen / Schikken / Vooraan .

Je ziet nu alleen het zonnebloemplaatje.

10. Activeer Zoomen .

Linksklik tweemaal op het midden van de zonnebloem.

11. Activeer Wisser .

Plaats de instellingen als in onderstaand voorbeeld.

12. Plaats de muisaanwijzer in het donkere middendeel van de zonnebloem, sleep met ingedrukte linkermuisknop over dit deel van de bloem.

Je wist de donkere pixels van de zonnebloempitten, daarvoor in de plaats verschijnen de gekleurde pixels van het onderliggende kleurenplaatje.

Sleep voorzichtig langs de randen.

Op sommige te wissen punten is het handig om de vorm Rond  te wijzigen in bijvoorbeeld Schuin links  of Schuin rechts , bovendien kan je de Grootte  ook aanpassen om in kleine hoekjes te kunnen komen.

Heb je alle zonnepitten gewist, dan heeft de bloem een heel ander aanzien gekregen.

13. Klik in de werkbalk op Normaal beeld .

14. Klik in de menubalk op Lagen / Samenvoegen / Zichtbare lagen samenvoegen .

15. Klik in de menubalk op Bestand / Exporteren / JPEG-optimalisatie .

Bovenstaande is slechts een enkel voorbeeld van hetgeen met het gereedschap Wisser  gedaan kan worden.

Belangrijk, nogmaals, zijn de twee punten genoemd aan het begin van de oefening.

Als je in de gaten houdt wat er op de laag onder de te wijzigen laag staat, dan weet je ook wat er tevoorschijn komt bij het wissen.

 


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde