Met het Zoom -gereedschap kan je de afbeelding in het voorbeeldvenster uitvergroten of kleiner maken.

De meest gebruikelijke methode is het met de muisaanwijzer in de afbeelding indrukken van de linkermuisknop, om het beeld uit te vergroten en het indrukken van de rechtermuisknop om het beeld te verkleinen.

Weliswaar wordt de gehele afbeelding gelijktijdig groter of kleiner, maar je leert straks een bepaald gebied direct vergroot in beeld te krijgen.

Zolang je de bewerking van de afbeelding maar niet tussentijds opslaat, blijft de oorspronkelijke versie onaangetast.

Het is daarom altijd goed om van een te bewerken afbeelding, via het aanklikken van Venster / Dupliceren  in de menubalk, een copie van de afbeelding te openen en het origineel meteen daarna te sluiten door op  te klikken.

Met het gebruik van het Zoom -gereedschap is het ook weer handig het  bij de hand te hebben.(zie evt. instructie Pijl)

Een nieuwe handige optie die gebruikt gaat worden is te vinden in de werkbalk , de balk direct onder de menubalk.

Is het Zoom -gereedschap geactiveerd, dan zie je het  Normaal beeld -icoon op deze manier afgebeeld, gewoonlijk tref je het icoon op  deze manier aan.  


 

01. Open in PSP de afbeelding die je hiernaast aantreft.

02. Activeer in de gereedschapbalk het  Zoom -gereedschap.

Plaats de muisaanwijzer tussen de ogen van het kuiken midden voor en linksklik tenminste 6 maal.

Vr elke klik even opletten of de muisaanwijzer nog goed staat.

Het resultaat van de actie moet ongeveer op het linker voorbeeld lijken.

Het venster is nu te groot geworden voor het werkblad van PSP en je ziet scrollbars aan rechter en onderzijde omdat de rest van de afbeelding wel aanwezig is, maar door de beperkte ruimte niet direct zichtbaar.

Door het slepen van de scrollbar kan je de andere delen van de afbeelding zichtbaar maken, maar er is een eenvoudiger manier.

03. Nu komt het  weer van pas.

Is het venster niet aanwezig, type de 'w' (willem) van het toetsenbord.

Plaats de muisaanwijzer op de titelbalk van het zodat het venster openklapt.

Met de muisaanwijzer in het kader van het overzichtvenster, sleep je met ingedrukte linkermuisknop naar het punt dat je in beeld wilt hebben.

Terwijl je dit doet zal het voorbeeldvenster de bewegingen volgen zodat beide vensters hetzelfde beeld weergegeven.

04. Nu gaan wij het beeld weer terugbrengen naar de normale 1:1 weergave.

Klik in de werkbalk van PSP op het icoon  Normaal beeld (1:1) .

05. PSP is een programma dat vaak verschillende opties biedt die leiden tot eenzelfde resultaat.

Een voorbeeld.

Het  Zoom -gereedschap is nog steeds geactiveerd, klik nu in de  op het pijltje van het vak .

De vorige keer hadden wij het venster uitgezoomd tot 6:1.

Zoek deze verhouding in het rolmenu, klik het aan en het effect is gelijk aan het resultaat van punt 02.

Toch is er een verschil.

Toevallig hadden wij in punt 02 een punt geselecteerd dat bijna het midden van de afbeelding was, hadden wij het linkerkuiken genomen had het daar op ingezoomd.

De methode van punt 05 zal altijd inzoomen vanuit het midden van de afbeelding dus gericht inzoomen kan op deze wijze niet.

06. Tot nu hebben wij de afbeelding alleen groter gemaakt, kleiner kan natuurlijk ook.

Klik in het vak  op de verhouding 1:10, de afbeelding wordt nu 10 x kleiner.

Plaats de muisaanwijzer eens op de titelbalk van het , ook daar kan je zien welke verhouding wordt weergegeven.

Zet de verhouding nu maar weer op 1:1.

07. Nog een andere methode om de verhoudingen te wijzigen.

Het numeriek deel van het toetsenbord, het meest rechtse deel met de cijfers, kent o.m. een plus- en een min-toets.

Druk eens op de plus-toets, jawel het beeld wordt uitvergroot.

De min-toets veroorzaakt het verkleinen van het beeld.

08. Een heel andere methode om een deel van een afbeelding uit te vergroten, is de volgende.

Klik in de werkbalk op .

Activeer  in de gereedschapbalk.

Stel dat je van het rechterkuiken de kop wilt uitzoomen.

Plaats de muisaanwijzer op de plaats van de denkbeeldige linkerbovenhoek van de selectie die je wilt maken.

Druk de linkermuisknop in en sleep de muis, met ingedrukte muisknop, naar rechtsonder.

Laat de muisknop los als de selectie is voltooid.

Ziedaar, het geselecteerde vensterdeel is nu het enige in beeld zijnde deel.

Eenvoudiger kan het niet.

Gebruik van het Zoom -gereedschap kan heel handig zijn wanneer je een bepaald deel van de afbeelding wilt bewerken.


Vragen staat vrij:
versterrehjm@chello.nl

Gereedschapoverzicht Naar Overzichtspagina

Voorwaarde
Voorwaarde