De boeken onder u kunt u hier  bestellen

Nederlandse titels.

Dauwdruppels op de lotus: De bloemlezing in deze bundel is samengesteld uit toespraken gehouden tijdens Osho's wereldreis. Door hun korte pregnante vorm nodigen deze fragmenten uit naar binnen te kijken, te mediteren. Door Osho’s unieke kijk op het leven, moedigen zijn uitspraken de lezer aan de waarheid onder ogen te zien en deze dan te transcenderen om zichzelf te vinden, zijn eigen vrijheid, zijn eigen geluk.

De laatste illusie (een andere kijk op sterven ): Als je iemands sterven kunt transformeren tot een ogenblik van feestvreugde, heb je je vriend, je moeder, je vader, je broer, je vrouw, je man geholpen. Je hebt hen het grootste geschenk gegeven dat in dit bestaan mogelijk is... Dan wordt iedereen die erbij aanwezig is overspoeld door een gevoel van dankbaarheid dat dit sterven geen moment van rouw was, maar een moment van grote vreugde.

De man die uit zijn hersenen zakte: Aan de hand van persoonlijke antwoorden ontvangen van Osho, beschrijft Amrito zijn zoektocht, het zoeken naar spiritualiteit. Na een lange proloog, waarvan hij zelf zegt dat het veruit het beste deel van het boek is, "ik voelde me als het ware aan de hand genomen, het vloeide als vanzelf", wisselt hij Osho’s antwoorden af met hoe hij zelf deze antwoorden verstaat. Het manuscript werd in de loop van vele jaren aan 12 uitgevers aangeboden, die het allen afwezen. In een bekende talkshow zei hij er eens over "jullie zijn er nog niet rijp voor." NU heeft zijn uitgever het aangedurfd !

De Tantra Visie: De Tantra Visie is een van de grootste visies waar de mens ooit van heeft kunnen dromen. Tantra zegt: accepteer alles, wie je ook bent, wat er ook gebeurd. En hiermee heeft tantra iets fundmenteel anders te bieden. Hiermee biedt Tantra een perspectief voor een nieuwe vorm van smamenleven.

De Tao van Meditatie: Osho gaat in op de verschillende methodes en hun uitwerking en biedt eenieder de mogelijkheid haar/zijn eigen tao te vinden, de eigen weg naar de wijsheid en vrijheid die diep van binnen liggen.’De Tao van meditatie’ is een uitbreiding op ons Meditatie Handboek en Meditatie Werkboek en geeft antwoorden op vragen uit de ervaringen van mensen die mediteren. Mensen die experimenteren en ervaringen opdoen op hun ’pad van meditatie’. Dit boek biedt een veelheid aan meditatietechnieken speciaal ontworpen voor de moderne mens.

Tantra, spiritualiteit & seks: Tantra leert je geen seksualiteit. Het zegt alleen dat seks een bron van gelukzaligheid kan zijn. En als je eenmaal dat geluk kent, kun je verder gaan vanuit een basis van realiteit. Je moet niet in seks blijven steken, maar je kunt het gebruiken als springplank. Dat is wat tantra bedoelt, gebruik seks als uitgangspunt. En als je eenmaal de extase van seks hebt beleefd, zul je begrijpen waar de mystici het over hebben - een groter orgasme, een kosmisch orgasme.

Een nieuwe visie op de bevrijding van de vrouw: Kracht en poëzie van de vrouwelijkheid. Over emancipatie: Man EN vrouw beiden moeten worden bevrijd! Over de angst voor intimiteit, over moeder worden en "niemand wil zich laten gebruiken". In het tweede deel beantwoordt Osho vragen van een Italiaans vrouwenweekblad over de vrouwenbeweging

Het Boek van Niets(Over de soetras van Zen-meester Sosan): Als een mes snijden ze door ons denken en brengen ons in de stilte van het niets, voorbij het denken. "Maar is het niets niet erg leeg?" vraagt Jan-willem van de Wetering in zijn inleiding. Zijn Zenmeester van toen, en Osho nu zeggen: "Het niets is overvol, dat is de plaats waar alle boeddha’s wonen." "...Mensen beoefenen jarenlang Zazen... en blijven proberen hun gedachten te stoppen, maar die gaan maar verder, en verder en verder. Daarom ligt bij mij de nadruk op actieve meditaties, daar zit een evenwicht in. Eerst ben je actief, en wel zo totaal actief dat de stilte vanzelf komt. Als je hyperactief bent geweest en al je energie in beweging is, wil je vanzelf rusten"

Het nieuwe kind: Reeds in de opvoeding kunnen we de basis leggen voor de nieuwe mens, een mens in vrede en harmonie met zichzelf en de ander.

Leven, liefde, lachen: Een krachtige pleidooi om te leven in de liefde en lachen, de wijseid van alle boedha`s Liefde en haat: ... zo wordt diegene die je geliefde was nu je vijand.

Een Kwestie van Liefde: Boekjes over liefde, vrijheid en de angst voor relaties, vijf delen in een verzamelboxje. Elk deel ook los verkrijgbaar. Elk deel een ander aspekt, direkte antwoorden op persoonlijke vragen. "We kunnen pas dan met elkaar leven, als we met onszelf vrede hebben gevonden, onszelf kunnen accepteren en ook van onszelf kunnen houden."

Liefde en haat: ... zo wordt diegene die je geliefde was nu je vijand. Waar liefde was, is nu haat gekomen, vol wraak." Het vraagt grote moed ook naar de schaduwzijde van liefde te kijken, maar dat is absoluut noodzakelijk voor een levende relatie.

Liefde en seks: Seks is nog geen liefde, dat is een misverstand, een verblindheid. Je biologie laat je geloven dat dit liefde is.

Liefde en vrijheid: Alleen 2 onafhankelijke personen kunnen samenleven. "Als liefde met vrijheid gepaard gaat, gaat het veel dieper en heeft het de kans door te groeien tot een diepe intimiteit." Het verlangen naar vrijheid van binnen wordt in een partnerschap voortdurend geconfronteerd met het dilemma tesamen-zelfstandig.

Liefde is eigenliefde: Als je geleerd hebt van jezelf te houden, jezelf te respecteren, zal dat je een geweldige voeding geven. Dan begint liefde van je uit te stralen.

Liefde leven: Liefde is geen ding, geen hoeveelheid. Het is een kwaliteit die groeit door te geven, en sterft als je het voor jezelf houdt.

Meditatie, vrij zijn in het hier en nu(deel 1 handboek): Volledig handboek met 60 meditatie technieken met gedetailleerde How-to-do instructies. Ook veel antwoorden op vragen over wat er zoal gebeurt tijdens het mediteren en de effekten van de meditatie op lichaam, ziel en geest.

Meditatie, vrij zijn in het hier en nu: Uittreksel met de beschrijving van de 4 meest populaire meditaties + 2 audio cassettes met de muziek ter begeleiding van de Dynamische, de Kundalini.

Mosterdzaad: Aan de hand van teksten uit het tot voor kort onbekende Thomas-evangelie, haalt Osho Jezus onder het stof van eeuwen christelijke mythen en dogma’s vandaan. In de aforismen en gelijkenissen van het Thomas-evangelie klinkt nog de wijsheid van de Essenen en de leer van de oude Egyptische mysteriescholen door, die later door Griekse invloeden is verdwenen.

Osho Chakra boek: Ons lichaam heeft zeven hoofd-energiecentra. Elk van deze centra vibreert met een eigen frequentie die overeenkomt met een bepaalde kleur en toon. Dit boek van Osho over deze constante energiestromen die, zonder dat we ons daarvan bewust zijn, zo’n belangrijke rol spelen in ons dagelijks welzijn, is op het ogenblik het meest uitgebreide werk dat in de boekhandel voorhanden is.Niet alleen wordt de gigantische kennis van Osho van de Indiaase wetenschap hier voor de lezer toegangelijk, maar tevens wordt de lezer een blik gegund in de ervaringen van iemand die deze reis naar binnen zelf heeft afgelegd en hierover zeer boeiend weet te vertellen. Ieder hoofdstuk biedt een andere ingang tot die fantastische wereld die onze eigenlijke essentie is, de wereld van energie en licht. Als appendix een introduktie in een aantal meditaties die een gunstige uitwerking hebben op de harmonisering van de energiestromen in de chakras.Het Hindi-woord chakra betekent letterlijk draaiend wiel van licht.

Osho Hara Boek: Hara is de naam van een energiecentrum dat zich ongeveer twee vingerbreedtes onder de navel bevindt. Het is in dit centrum dat we, via de navelstreng ons leven krijgen; het is via de hara dat we het leven weer verlaten. Ons hele leven blijven we iedere existentiële ervaring het eerst in de hara beleven.Het is opvallend dat geen andere traditie dan de Japanse zoveel aandacht heeft geschonken aan de hara. Geen enkele traditie uit het Westen heeft weet van een persoonlijk centrum, en het is vanuit het Oosten dat termen als je centrum vinden, ademen vanuit je centrum en leven vanuit je eigen centrum die alle uitgaan van een centrum rond de navel, in de moderne humanistische psychologie inmiddels gemeengoed zijn geworden. Het is echter nog steeds zo dat als men iemand direct vraagt waar zijn of haar centrum is, HIJ meestal naar zijn hoofd zal wijzen, en ZIJ meestal naar haar hart. We ervaren hara of navel, ondanks de energetische werking van dat punt nog steeds niet als ons eigen centrum. Ieder hoofdstuk van dit boek geeft exacte aanwijzingen hoe ons lichaam in harmonie te brengen, terwijl er ook gedetailleerde beschrijvingen van praktische oefeningen en meditaties in staan, zoals bijv. de Whirling, de Mandala en de No-Mind meditaties.Het woord hara komt uit de zentraditie van Japan.

Osho Transformatie Tarot (Het Boekje): Door alle eeuwen heen hebben mystici en wijzen legenden en verhalen gebruikt om hun inzicht over te brengen. Zij begrepen dat als zij grote waarheden direct verkondigden deze vaak abstract, onbereikbaar en verwarrend overkomen. Maar als deze zelfde waarheden verpakt worden in een verhaal, vinden zij makkelijker toegang tot het van de mensen, waar het doordringt en weergegeven wordt in het dagelijks leven.Het Osho Transformatie Tarot is een verzameling tijdloze legenden en leerverhalen uit alle grote tradities van wijsheid ter wereld, verteld en van inzicht voorzien door Osho. Verhalen van het extatische pad van de soefi’s staan naast nuchtere zen-legendes; de vurige liefde van Jezus wordt gecompleteerd door de zuiverheid en wijsheid van Boeddha. En doordat de diepe waarheden van deze belangrijke tradities vervat zijn in eenvoudige verhalen en legendes, dringen ze diep door in ons hart.Tarot kan op talrijke manieren gebruikt worden. Of we nu een enkele kaart trekken of een uitgebreidere legging doen, telkens geeft de Osho Transformatie Tarot ons nieuwe ispiratie ons leven op onze geheel eigen manier te leiden.

Over de grenzen van de psychologie: Vraag en antwoord over persoonlijkheid, psychoanalyse en de: Over de Rechten van de Mens: Osho's kritiek op, en radicale nieuwe visie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN.

Tantra, het allerhoogste inzicht: Osho laat ons zien dat de kern van Tantra totale acceptatie is, van onszelf en van alles wat is. "Het allerhoogste mag dan niet in woorden te vatten zijn, maar wat gezegd kan worden staat hier in de allesomvattende, tantristische visie van twee verlichte meesters: Osho en Tilopa.

Woorden van eeuwigheid Meditatie: Meditatie vereist geen enkele toepassing van het denken of enige krachtsinspanning. Zij daalt net zo moeiteloos op je neer als de slaap. Noch kun proberen te mediteren. Iedere inspanning verhindert haar rustige, stille komst. Er is geen plaats voor actie en agressie. En actie is altijd agressief. Meditatie is passieve ontvankelijkheid.

Het Oranje boek (leven wie ik ben): Het Oranje Boekis een doos van Pandora, is een doos vol verrassende meditatietechniekjes. Er worden eenvoudige tips gegeven voor in elke situatie, voor elke dag: op het werk, in de tram, tijdens het joggen, zwemmen, ping-pongen of tv kijken. Naast van oudsher bekende technieken zoals de vipassana van Gautama de Boeddha, staan de unieke actieve technieken die Osho ontwikkeld heeft voor de moderne mens die zich wil onthaasten, die zijn mind even op pauze wil zetten. In elke situatie waarin wij ons vele malen per dag bevinden, is er de mogelijkheid een pauze te herinneren waarin zo’n kleine techniek past: middenin een gesprek, terwijl je voor het stoplicht staat, in de rij voor de kassa, altijd is er een gewone stuatie die je tot een bijzonder moment kunt maken door je awareness.

Als de schoen past(over de leerverhalen van Tswang Tse):
Oude teksten uit China van Tswang Tse, een leerling van Lao Tse, zijn door de auteur als uitgangspunt genomen voor een aantal lezingen. Deze lezingen zijn bewerkt tot dit boek. Ieder hoofdstuk begint met een van deze teksten. De kern hiervan is een Taoïstische levenshouding, waar eenvoud en een natuurlijk leven centraal staan. Thema's van de hoofdstukken zijn o.a. ontspanning, seksualiteit, lijden, zelfacceptatie, de rol van het ego, identiteit, liefde en religie. Geschreven in de bekende (Bhagwan) Osho-stijl met veel letterlijke tekstherhalingen, afgewisseld met annekdotes, parabels, soetra's en Soefi-verhalen.

Over de Rechten van de Mens: Osho’s kritiek op, en radikale nieuwe visie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN.

Exactly in the middle is meditation + boekje met Nederlandse vertaling: No special posture is needed, no special time is needed. There ore people who think there are special times. No, not for meditation; any time is the right time - you just have to be relaxed and playful.


Men women going beyond the love / hate duality + boekje met Nederlandse vertaling:

Man alone is half, so is woman.Only together, in a deep feeling of oneness, do they feel for the first time totality, perfection. But to attain to this perfection you have to go beyond the love/hate duality Osho Summarizing the thoughts of a man whose transcribed teachings fill. an entire commune book store and have sold a purported 15 million volumes worldwide is not easy. Perhaps the kernel is Osho's notion that the perfect human being combines the earthy zest of Zorba the Greek and the transcendental spirituality of Buddha.

 

 

Terug naar hoofdmenu