Welkom op de Homepage van de Studiegroep

SCHIPPERS FAMILIES

(leden van een familie die het beroep "schipper" hebben uitgeoefend)

van het

Webcollege


Deze pagina heeft een prijs gewonnen.
Key Resource
Links2Go Key Resource
Dutch Topic


Het Webcollege heeft een acht-weekse cursus gegeven in de periode van 16 oktober t/m 4 december 1997. Het onderwerp van deze cursus was Internet en Genealogie. Het voornemen van het Webcollege is om in het voorjaar van 1998 deze cursus te herhalen. Heeft u belangstelling voor deze cursus kijkt u dan eens op de homepage van het Webcollege of stuur een email naar het Webcollege voor meer informatie.


Aan de studiegroep Schippers Families werkten mee,
en de uitspraken die het doel van de leden van de studiegroep karakteriseerden:

Charles Nauta

Gezien mijn naam "Nauta" ligt de keuze voor de werkgroep schippers voor de hand.

Paul Penning de Vries

De verkoop van een 'Schuyte schip' aan een verre voorouder.

Alke Trum-de Vries

Mijn vader stamde af van een schippersgeslacht uit Groningen.

Marjon Wassink

Voorouders (schippersfamilies) uit de 16e, 17e en 18e eeuw, waar tot heden op Internet niets van te vinden is.


Andere studiegroepen van het Webcollege zijn:

Het maken van een Genealogische Homepage

Genealogie in Groningen

Geneanet

Nederlandse Emigranten naar Amerika


INLEIDING


De leden van de studiegroep "Schippers Families" hebben als doel gesteld: het vinden van genealogische aanknopingspunten van personen die het beroep schipper op de binnenvaart beoefenen, met behulp van Internet. Elk lid van de groep heeft hieraan zijn steentje bijgedragen. Met behulp van de cursus Internet en Genealogie kon het een en ander toegepast worden. Ook de hulp van mede-cursisten was onmisbaar. Daarnaast is er een beroep gedaan op de vindingrijkheid van een ieder. De gevonden informatie is onderling uitgewisseld via e-mail, ICQ en voor een klein deel via mIRC tijdens de lesuren. De gevonden informatie bestaat momenteel voornamelijk uit literatuur (boeken, genealogische tijdschriften), Internetadressen ( URL's) en Emailadressen. Ook eigen onderzoek is verwerkt in de verwijzigingen.

 


CONCLUSIE

De studiegroep concludeert dat er niets boven het handmatig zoeken in de archieven gaat, hetgeen nog veel werk is. Het Internet biedt mogelijk enige ondersteuning, echter niet overtuigend. Een optie zou kunnen zijn om de zoekresultaten in de diverse archieven, met betrekking van het eigen onderzoek, te publiceren via deze homepage. Er zou dan een onderscheid gemaakt kunnen worden in de zoekperiode, b.v. 16e t/m 18e eeuw en 18e t/m 21e eeuw. In ieder geval is het de bedoeling om deze homepage, ook na deze cursus, up to date te houden, zodat andere Internetbezoekers met dezelfde interesse enige aanknopingspunten kunnen vinden. De URL blijft http://leden.tref.nl.haeren/schippers1.html.


Literatuur (boeken, genealogische tijdschriften).


"Schippers op Westlandse wateren" door J.N.M. van Leeuwen en H.C. Lelieveld. Het boekje is uitgegeven door de Europese Bibliotheek Zaltbommel, ISBN nr. 9028861467/CIP

Centraal Bureau voor Genealogie :

"Genealogie. Van stamboom tot familiegeschiedenis" (Teleac cursus 1). ISBN 9070324423 (CBG)/ISBN 9065331530 (Stichting Teleac).

"Voorouders in beeld. Stamboom en familiegeschiedenis" (Teleac cursus 2). ISBN 9070324946 (CBG)/ISBN 9065334432 (Stichting Teleac).

"Op zoek naar onze voorouders". ISBN 90-70324-36-9


POP-gids (een uitgave van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage). "Schippers: betreft zeezaken; Binnenschippers".

 1. 1899-1940 ledenlijst
  naam archief: Verenigde Stoomvaart Belangen
  toegang: 2.19.030. inv.nr. 625-626
 2. 1912-1940 lijst van personeelsleden aan wie erepenning en diploma zijn uitgereikt
  naam archief: Verenigde Stoomvaart Belangen
  toegang: 2.19.030. inv.nr. 786-
 3. 1942-1946 stukken betreffende aanmelding en contributie van de leden van de Bedrijfsgroep Binnenscheepvaart
  naam archief: Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart te Den Haag en R'dam w.o. Commissie Voorwaarden Rotterdam
  toegang: 2.16.15.04. inv.nr. 1-13
 4. 1945-1948 stukken m.b.t. uitkeringen oorlogsschade
  toegang: 2.16.15.02. inv.nr. 4-7

De Nederlandse Genealogische Vereniging.

Genealogisch tijdschrift Gens Nostra

 1. De Maasschippers, door H.J. van 't Lindenhout
 2. Rijnschippers, Funck, Vonk (Lobith), door N.A. Hamers
 3. Hoornse schippersgeslacht Bierenbrood(t)spot, door N.H. Slinger
 4. Meer over de schippersfamilie Bierenbrood(t)spot, door N.H. Slinger
 5. Klundertse schippers in de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog (156-1590), door Drs. A. Schippers
 6. Het Fries schippersgeslacht Kokje(n) door M.P. Kokje
 7. Het Fries schippersgeslacht Kokje(n), (aanvulling, door M.P. Kokje
 8. De Veth, een Haagse familie van metselaars, voerlieden en schippers met schoen- en knoopmakers als varianten
 9. Een schippersgeslacht Kroon (Groningen)
 10. Het schippersgeslacht Dogh
 11. Salomons, een schippersfamilie uit Gasselternijveen
 12. Domenie, een schippersgeslacht uit de Groninger Veenkoloniën
 13. Johannes Cuperus -De Amsterdamse stamvader van een schippersfamilie uit Noordwolde (F)- het raadsel van zijn afstamming
 14. Familiegegevens van schippers 'onderweg' of die met hun koopwaar Leiden als eindbestemming hadden.

De afdeling "Kwartier van Nijmegen" van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft een aantal boeken uitgegeven m.b.t. de stad Nijmegen. In deze boeken komen veel Nijmeegse families voor, die o.a. ook het beroep schipper hadden. De boeken zijn:

 1. Afstemmen op afstammen (1975). Uitgegeven door het gemeentearchief Nijmegen
 2. Zoeklicht op Nijmegen (1980)
 3. Zoeklicht Kwartier van Nijmegen (1985)
 4. Zoeklicht zonder Grenzen (1990) en
 5. Zoeklicht bij Zilver (1995)

De Grote Gelderse Tollen en de Tollenaars in de 18de en het begin der 19de eeuw. De Gelderse Historische Reeks, deel XIV door Mr. W.F. Leemans. ISBN: 906011.396.9.


Internetadressen (URL's)

 1. Vaart!Business & Binnenvaart. Vaste rubrieken van VAART! op Internet zijn
 2. VAART! Archief

  VAART! Bedrijf

  VAART! Column

  VAART! Forum

  VAART! Kiosk

  VAART! Links

  VAART! Milieu

  VAART! Nautisch

  VAART! Normen

  VAART! Overslag

  VAART! Reizen

  VAART! Vracht

 3. Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij
 4. Veenkoloniaal museum(namen schepen en schippers in de familie)
 5. Geschiedenis gemeente Zijpe
 6. Genealogie Stasse
 7. Geschiedenis van de Bergse Vastenavond
 8. Limburgse genealogische Homepage
 9. Theo Strik
 10. Rob Konings Homepage geeft een verhaaltje met verklarende naamlijsten.
 11. Archief Brabants- en Eindhovens Dagblad men kan zoeken op trefwoorden, b.v. schippers, waarna de artikelen bekeken kunnen worden. Artikelen over schippers zijn o.a.:
  1. Valentine Wikaart: in haar boek heeft ze het over de bewoners van Zevenhuizen, zoals ook b.v. schippers.
  2. Rijksarchief Den Bosch uit 1995. Hoe wat en waar te vinden en de vermelding dat als je voorvader schipper was het niet eenvoudig is om snel iets te vinden.
  3. In "schippers varen naar de sloop" wordt de sanering van de binnenvaart besproken.
  4. Veel schipperskinderen vonden vroeger onderdak in "'t Oude Klooster" in Lithoyen (Norbertusgesticht omstr. 1940).
  5. Ook het Anthoniusklooster in Den Dungen was rond 1900 begonnen met de opvoeding van schipperskinderen (tot de oorlog 1940).
  6. In 1994 is een onderscheiding (Officier in de Orde van Oranje Nassau) uitgereikt aan C. Nieuwenhuizen, sinds 1953 "aalmoezenier onder de varenden" in Rotterdam. Hij was in 1960 de grondlegger van de landelijke stichting Katholiek Sociaal en Cultureel Centrum voor de Rijn- en Binnenvaart (KSCC).Toen er nog geen leerplicht bestond voor schipperskinderen zette hij zich in voor goed onderwijs voor hen. Is deze stichting al bekend??


Er zijn berichten in Nieuwsgroepen geplaatst, b.v. in Soc. genealogy Benelux. Er kwam 1 reactie binnen, nl. van archief Mechelen, met informatie over archiefstukken m.b.t. schippers

In het Oudarchief is onder Ambachten: Schippers te vinden:

 1. Ambachtsrolle van 22 mei 1486, later meermaals vermeerderd en veranderd, alsook enkele requesten van de dekens en oudermans van het ambacht , gaande van 1579 tot 1793
 2. Resolutie boeck van het schippersambacht (1691-1795)
 3. Acten boeck (1693-1782)
 4. Vonnis boeck van het schippers ambacht (1707-1781)
 5. Rekeningen van de dekens der schippers (1574-1595, 1589-1602, 1652-1675, 1748-1759, 1768-1793)
 6. Op teecken boeck. Namen van personen die een tijdje in het ambacht hebben gewerkt (1751-1793)
 7. In kom boeck of lijst der leerjongens en meesters van het ambacht (1751-1795)
 8. Lyste van de goederen comende van Antwerpen naer Mechelen, sedert het jaar 1589 (met vrachtlonen)
 9. Rolle van den Ambachten van den Scheeplieden
 10. Lijst van degenen die in het ambacht gekomen zijn (1544-1579)


Emailadressen

Er is gemailed naar de werkgroep Scheepvaart. Deze werkgroep is op zoek naar aanknopingspunten voor genealogisch onderzoek op dit gebied. Het gaat hierbij om namen, afkomst en verblijf- of woonplaatsen van schippers of scheepslieden. Hierbij wordt gedacht aan:
 1. bemanningslijsten met namen en afkomst van scheepslieden
 2. registers van scheepseigenaren (verzekeringsmaatschappijen?)
 3. betalingsregisters (belasting, tolgeld, sluisgeld)
 4. koopaktes (scheepsbouwers/scheepswerven)

Last update 14 oktober 2001 door Marjon Wassink
© 1997 Homepage studiegroep Schippers Families