Dorpsarchief Wirdum & Swichum.
De teksten op deze site zijn gedeeltelijk ontleend aan artikelen, geschreven door Jaep Dykstra, in het maandblad ‘De Tuorkefretter', een uitgave van Dorpsbelang Wirdum/Swichum.
Hierbij een woord van dank aan de heren: Ian Borwell, Jaep Dijkstra en Willem Scholte voor hun (ver)taalkundige adviezen.