De Aytta familie van Swichum.

Een van de meest bekende personen uit Wirdum en Swichum is ongetwijfeld Viglius (Wigle) van Aytta, die op 19 oktober 1507 werd geboren op Barrahuis onder Wirdum. Hij had een helder verstand en studeerde aan verscheidene universiteiten in Europa en promoveerde tot rechtsgeleerde en staatsman.

Als staatsman speelde hij een rol in de Vaderlandse geschiedenis. Hij was ondermeer lid van het Hof van Friesland. Voorzitter van de Raad van State. Was raadsheer van Karel V Voorzitter van de Geheime Raad. (Achterraad). Deze raad bestond slechts uit drie leden, de andere twee waren kardinaal Granvelle en baron Berlaymont. Deze raad had in feite de teugels in handen gedurende de eerste jaren van de Spaanse oorlog.

In 1573 gaf Viglius opdracht tot de bouw van een Godshuis te Swichum. Ter ere van zich zelf en zijn oom Bernard Bucho van Aytta, die hem in de gelegenheid had gesteld om te studeren. Bernard zelf was geboren op de state fan Swichum en had rechten en theologie gestudeerd.

Het Godshuis was bedoeld voor arme ouderen uit de omgeving. Zij konden er gratis wonen onder het beding dat zij in de aangebouwde kapel voor de eer van Swichum en het zielenheil van de Aytta's zouden bidden. Dat heeft echter niet lang geduurd, in 1585 werd ook Swichum protestant. Later kwamen de eigendommen in andere handen en de oudjes moesten huur betalen aan een achterneef van Viglius, geheel in tegenstelling met de bedoeling van de oprichter.

De voormalige deftige state is tegenwoordig een boerderij met de naam Aytta-State. Het Aytta Godshuis is in 1913 afgebroken. ("feestboekje 1966/1967").

Het Aytta Godshuis