Barrahuis, een historische plek.

Barrahuis was in de Middeleeuwen een uithof van het Barraconvent, het klooster te Burgum. Barrahuis lag in Oostergo aan de oostgrens van de voormalige Middelzee. Hier werden in de 15de eeuw de landdagen van Oostergo gehouden. In de dagen van de Schieringers en Vetkopers was Barrahuis dikwijls het middelpunt van de elkaar bestrijdende partijen. In het jaar 1507 is de later zo beroemd geworden Wigle (Viglius) van Aytta hier geboren. Folkert van Aytta, de vader van Viglius had de voormalige uithof van het Burgumer convent van af 1503 in erfpacht. Meer over de geschiedenis van Barrahuis is beschreven in de uitgave van Sudertrimdiel-rige IV Tusken Potmarge en Jokse. (Bij de Leeuwarder boekhandel en bij het secretariaat van de Stichting St˙dzjerűnte it Sudertrimdiel verkrijgbaar. Van de laatste is het adres: M.Kuipers, Piskhoarnedyk 1 9088 BX Wirdum).
Soldaatje van Barrahuis
"Soldaatje van Barrahuis".