De 'Tuorkefretters'

Hoe de Wirdumers aan hun scheldnaam 'Tuorkefretters' kwamen.

In vroegere tijden is Wirdum een vrij welvarend dorp geweest. Dit uitte zich onder meer in de twee torens waarvan de, naar haar beschermheilige genoemde, Sint Martinuskerk was voorzien.
Vanwege geldgebrek werd in 1680 de oudste toren afgebroken en de tufsteen waarvan deze was opgebouwd verkocht aan de cementindustrie in Makkum. Ook de klokken in de toren werden verkocht. Deze daad werd alom afgekeurd. Vanaf die tijd worden de Wirdumers tuorkefretters genoemd.