Wirdumer en Swichumer straatnamen.

Wirdum:

Na 1945 kregen ook veel kleinere dorpen in Friesland officiële straatnamen.
In Wirdum werd een aantal straten naar bekende personen uit Wirdum vernoemd.

Wij noemen ze in alfabetische volgorde:
Jacob Algera, 1902 - 1966, jurist, politicus, minister van Verkeer en Waterstaat.
Theodorus Beekhuis, 1808 - 1893, huisarts, kerkvoogd, diverse bestuurlijke functies.
Tjitze de Boer, 1866 - 1942, hoogleraar wijsbegeerte en groot Islamkenner.
Doeke Hellema, 1766 - 1856, onderwijzer, boer, geschiedschrijver.
Sjouke van der Kooi, 1851 - 1944, onderwijzer, kenner van het Hindeloper dialect.
Sybren Valkema, 1850 - 1921, boer, kastelein, socialist. voorman in Wirdum en toneelschrijver.

Wirdum heeft ook een tweetal Engelse straatnamen, de George Emerson- en W. R. Fisherstrjitte Tijdens de tweede wereldoorlog maakte een door de Duitsers aangeschoten Wellington bommenwerper, met als gezagvoerder, George Emerson, een noodlanding bij Wirdum.
In een wanhopige poging slaagde de piloot William Robert Fisher er in Wirdum te ontwijken om direct achter het dorp neer te storten. Wirdum werd hierbij voor een ramp bewaard.
Fisher overleed als enige van de 6 koppige bemanning en is op het Wirdumer kerkhof begraven. De overige bemanningsleden waren tot het einde van de oorlog krijgsgevangenen in Duitsland.

De overige straten en wegen kregen de namen die zij officieus al lang hadden.
Arjenspôle, Barrahusterdyk, Bollemanssteech, Brédyk, Greate Buorren, Grienedyk, Hôf, Kamp, Kempenaersreed, Legedyk, Loodyk, Lytse Buorren, Marwertsterdyk, Oenemawei, Skoallesteech, Pastorijsingel, Swichumerdyk, Tsjaarderdyk, Uniadyk, Werpsterdyk, Widesteech.

Swichum:
Ayttadyk, (naar het bekende Aytta geslacht). Moskoureed, Om ‘e Tsjerke.