PAGINA 3                                                              Hamers

                                                                                                J.C.Hamers en J.H.L. Roosa
                                                                                            getrouwd 10 februari 1892 Gouda

Direct na hun huwelijk te Gouda huurt J.C.Hamers samen met zijn broer J.J.Hamers een stuk grond in Voorburg, ter grootte van een hectare een en dertig are en zeventig centiaren en starten een boom- en bloemkwekerij Gebr.'s Hamers, Geestbrug bij 's-Gravenhage. (later Hoekweg).27 oktober 1892 vestigde het
echtpaar Hamers-Roosa  zich in Den Haag, v.Leeuwenhoekstraat 52. 22 augustus 1893 kochten de gebr. Hamers  van Jonkheer Bosch van Drakestein een stuk grond ter grootte van driehonderdzestig vierkante meters behoorlijk afgebakend gelegen binnen de Gemeente Voorburg nabij de Geestbrug uitmakende een gedeelte van de buitenplaats Hoekenburg. Het verkochte is bereids bij de koopers als huurders in gebruik voor f. 360.-- en laten hierop 2 huizen bouwen (2 onder een kap)hiervoor lenen zij 26 september 1893 f. 4.700.-- de huizen zijn dan al in aanbouw de rest van het stuk grond hebben zij dan nog in huur. 13 november 1893 Cornelis Wissing koopt Hoekenburg ( waarvan het door de Gebr.'s Hamers gehuurde stuk grond deel uitmaakt ) en maakt er een Hotel van. 6 december 1893 gaat het echtpaar Hamers-Roosa wonen in een van de twee van de dan gereed gekomen huizen ( later Hoekweg 1) 10 januari 1894 kopen de Gebr.'s het gedeelte wat zij huurden van Corn. Wissing, hierdoor hebben zij nu het geheel in handen ter grootte van een hectare eenendertig aren en zeventig centiaren. Vanaf 1896 verkochten de Gebr.'s Hamers steeds stukjes grond  en werden er huizen opgebouwd, het jaagpad is dan nog afgesloten met een hefboom, op verzoek van de bewoners werd de hefboom verwijderd, voor het verkeer opengesteld en Hoekweg genoemd. 29 april 1933 werden de huizen  en de rest van de grond verkocht en gaat de fam. Hamers-Roosa in Rijswijk wonen, Bilderdijklaan 39, waar zij tot hun overlijden in 1940 hebben gewoond.

  2e van links J.J. Hamers.Op de wagen die een lading bomen
kwam halen J.C. Hamers.

Gezicht op de dubbele ophaalbrug (Geestbrug) in 1900. Links van de brug Huize Starrenburg.

                                                     Daarnaast gedeeltelijk zichtbaar  het dubbele  woonhuis. Hoekweg 1 bewoond door de fam.
                                                     Hamers-Roosa. Achter het huis lag de boom-en  bloemkwekerij Gebr.'s Hamers.

                                                                                Het dubbele woonhuis Hoekweg 1 en 2  nu (   juli 2003 )

110 jaar oud

                                                                                              Nota uit 1895 van de Gebr.'s Hamers

                                                                         Luchtfoto, waarop links onderaan gedeeltelijk zichtbaar de Boomkwekerij.

  terug naar beginpagina
 

 door naar pagina 4