Parenteel van Jan Hamers


Datum : 7.12.2003
Selectie : 'Personen in parenteel van Jan Hamers
Aantal: 1255
Sortering : Per tak

I.1    Jan Hamers, geb. circa 1632, overl. Brunssum 26.4.1684,  zie ook Website van de familie van Oosten-Borsboom tr. Brunssum 12.2.1657 Sibilla Jans, ged. Brunssum 24.10.1635, overl. Brunssum 18.1.1709, dr. van Arnoldus  Jans en Anna Dijrcks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Hamers, ged. Brunssum 5.9.1658, jong overl. .
   2.  Lenart Hamers, ged. Brunssum 16.4.1661, volgt II.2.
   3.  Anna Hamers, ged. Brunssum 9.3.1664, overl. vóór 1697.
   4.  Gertrudis Hamers, ged. Brunssum 27.1.1672, volgt II.6.

II.2    Lenart Hamers, ged. Brunssum 16.4.1661, overl. op de hof  Hoogenbosch onder Gangelt 30.8.1707, begr. Brunssum 1.9.1707, zn van Jan Hamers en  Sibilla Jans tr. Brunssum 2.10.1687 Margaretha Joris, ged. Brunssum 20.6.1664, overl. op de hof Hoogenbosch onder Gangelt 14.2.1709, begr. Brunssum, dr. van Leonardus Joris en Joanna Francken.
Uit dit huwelijk:
1.  Johanna Hamers, ged. Brunssum 2.4.1688, overl. vóór 2-1691.
 2.  Joannes Hamers, ged. Brunssum 5.2.1689, volgt  III.2.
3.  Johanna Hamers, ged. Brunssum 28.2.1691, overl. Heerlen 6.6.1726, tr. Heerlen 5.8.1725 Aegidius Halfkan, ged. Heerlen 26.2.1702, overl. Heerlen 1.3.1754, zn. van Winandus Halfkan en Elisabeth Sistermans. hertr.Odilia Spiertz, hertr. (Anna)Catharina Spits, hertr. Elisabeth Sijstermans.
 4.  Helena Hamers, ged. Brunssum 5.5.1693, overl. vóór 1694.
   5.  Helena Hamers, ged. Brunssum 21.12.1694, overl. vóór 1699.
   6.  Margaretha Hamers, ged. Brunssum 20.6.1696, volgt III.10.
   7.  Helena Hamers, ged. Brunssum 10.10.1699, waarsch. jong overl.
   8.  Sybilla Hamers, ged. Brunssum 5.3.1703, volgt III.13.

III.2    Joannes Hamers, ged. Brunssum 5.2.1689, overl. Brunssum 3.2.1732, zn van Lenart Hamers en Margaretha Joris,  tr. (1) Brunssum 6.5.1711 Gertruid Henderix, ged. Brunssum 14.6.1682, overl. Brunssum 13.3.1723, dr. van Joannes Henderix en Maria Reijners. tr. (2) na 1723 Maria Gelissen, ged. circa 1690, overl. na 1748. Hertr. Abraham Caldenberg.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leonardus Hamers, ged. Brunssum 30.7.1711, volgt  IV.1.
   2.  Joannes Hamers, ged. Brunssum 3.7.1715, volgt IV.3.
   3.  Margaretha Hamers, ged. Brunssum 13.5.1718, volgt IV.6.
   4.  Jan Peter Hamers, ged. Brussum 14.3.1720, volgt IV.7.
   5.  Maria Hamers, ged. Brunssum 27.12.1722, waarsch. jong overleden

IV.1    Leonardus Hamers, ged. Brunssum 30.7.1711, overl. Brunssum 5.12.1780, zn van Joannes Hamers  en  Gertruid Henderix, tr. Brunssum 28.2.1745 Mechtildus Nauts, ged. Brunssum 2.9.1716, overl. Brunssum 20.5.1768, dr. van Joannes  Nauts en Maria  Renckens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Petrus Hamers, ged. Brunssum 13.2.1747, volgt V.1.
   2.  Maria Catharina Hamers, ged. Brunssum 10.6.1750, volgt  V.4.
   3.  Maria Helena Hamers, ged. Brunssum 16.12.1753, volgt V.6.
   4.  Joannes Leonardus Hamers, ged. Brunssum 17.3.1757, volgt V.7.

V.1    Joannes Petrus Hamers, ged. Brunssum 13.2.1747, overl. Haarlem 16.11.1804, begr. Haarlem 21.11.1804, zn van Leonardus Hamers  en Mechtilus Nauts,  tr. Brunssum 31.1.1775 Maria Anna  Cuijpers, ged. Merkelbeek 7.7.1750, overl. Merkelbeek 17.1.1815, dr. van Wilhelmus  Cuijpers en Maria  Meulenbergh.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus Hamers, ged. Merkelbeek 18.11.1775, volgt VI.1.
   2.  Wilhelmus Hamers, ged. Merkelbeek 12.7.1777, volgt VI.3.
   3.  Joannes Petrus Hamers, ged. Merkelbeek 18.9.1778, volgt VI.5.

VI.1    Joannes Leonardus Hamers, geb. Merkelbeek 18.11.1775, overl. Merkelbeek 5.2.1826, zn van Joannes Petrus Hamers  en Mechtildus Nauts, tr. Haarlem 19.2.1797 Anna Maria Schopman, geb. Merkelbeek 7.9.1780, overl. Merkelbeek 5.1.1860, dr. van Jan Schopman en Grietje Welle(n). Hertr.Antonie Verbeek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Petrus Hamers, ged. Haarlem 9.2.1798, overl. Haarlem 12.2.1798, begr. Haarlem (Noorderbegraafplaats) 15.2.1798.
   2.  Joannes Franciscus Hamers, ged. Haarlem 18.4.1799, volgt VII.2.
   3.  Anna Maria Hamers, ged. Haarlem 21.7.1801, volgt VII.5.
   4.  Cornelis Hamers, ged. Haarlem 7.12.1806, overl. Haarlem 9.4.1809, begr. Haarlem (Noorderbegraafplaats) 12.4.1809.

VII.2    Joannes Franciscus Hamers, ged. Haarlem 18.4.1799, overl. Merkelbeek 28.1.1860, zn van Joannes Leonardus Hamers en Mechtidus Nauts,  tr. Merkelbeek 13.3.1821, tr.kerk Merkelbeek 2.11.1820 Joanna Daemen (Dohmen), geb. Bingelrade 6.11.1799, ged. Hillensberg 6.11.1799, overl. Merkelbeek 8.3.1865, dr. van Johannes Daemen (Dohmen) en Joanna Maria Kuijpers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth Hamers, geb. Merkelbeek 17.9.1821, volgt VIII.2.
   2.  Joannes Franciscus Hamers, geb. Merkelbeek 28.9.1823, ged. Merkelbeek 29.9.1823, ongeh. overl. Merkelbeek 21.3.1893.
   3.  Anna Maria Hamers, geb. Merkelbeek 18.6.1825, ongeh. overl. Merkelbeek 20.12.1851. .
   4.  Maria Gertrudis Hamers, geb. Merkelbeek 2.12.1826, ongeh. overl. Merkelbeek 6.8.1881.
   5.  Maria Catharina Hamers, geb. Merkelbeek 15.10.1828, volgt VIII.7.
   6.  Maria Helena Hamers, geb. Merkelbeek 14.2.1830, overl. Merkelbeek 11.3.1831.
   7.  Anna Mechtildis Hamers, geb. Merkelbeek 16.4.1832, overl. Merkelbeek 5.5.1835.
   8.  Anna Elisabetha Francisca Hamers, geb. Merkelbeek 22.9.1834, overl. Merkelbeek 11.6.1843.
   9.  Jan Wijnand Hamers, geb. Merkelbeek 3.4.1837, volgt VIII.11.
   10.  Anna Maria Josephina Hamers, geb. Merkelbeek 25.3.1840, overl. Merkelbeek 6.2.1872.
   11.  Maria Agnes Hamers, geb. Merkelbeek 21.4.1843, overl. Merkelbeek 3.5.1843.
   12.  Antoinetta Hamers, geb. Merkelbeek 30.6.1844, overl. Merkelbeek 6.7.1845.

VIII.2    Maria Elisabeth Hamers, geb. Merkelbeek 17.9.1821, ged. Merkelbeek 17.9.1821, dr. van Joannes Franciscus Hamers en Joanna Daemen (Dohmen), overl. Merkelbeek 5.3.1895, tr. Brunssum 25.5.1868 Mathijs Krips, geb. Brunssum 28.10.1829, overl. Brunssum 9.2.1895, zn. van Theodoor Krips (Kribs) en Maria Elisabeth Monen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth Wilhelmina Kribs , geb. Merkelbeek 12.7.1869, overl. Merkelbeek 23.3.1939, tr. Merkelbeek 20.6.1895 Hubert Strijdhagen, geb. Heerlen 19.4.1861, overl. Merkelbeek 6.7.1921, zn. van Peter Kasper Strijdhagen en Maria Geertruijd Heugen.

VIII.7    Maria Catharina Hamers, geb. Merkelbeek 15.10.1828, overl. Hoensbroek 3.5.1908, dr. van Joannes Franciscus Hamers  en Joanna Daemen (Dohmen),  tr. Merkelbeek 22.12.1853 Jan Delahaije, geb. Hoensbroek -12-1800, overl. Hoensbroek 20.9.1872, zn. van Johannes Leonardus Delahaije en Maria Ida Custers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Leonard Delahaije, geb. Hoensbroek 8.3.1851. jong overleden
   2.  Jan Frans Delahaije, geb. Hoensbroek 29.10.1855, volgt IX.4.
   3.  Jan Leonard Delahaije, geb. Hoensbroek 29.10.1855, overl. na 1872.
   4.  Maria Elisabeth Philomena Delahaije, geb. Hoensbroek 1.2.1858, overl. Hoensbroek 28.8.1869.
   5.  Maria Clementina Hubertina Delahaije, geb. Hoensbroek 5.11.1860,  volgt IX.9.
   6.  Maria Gertrudis Paulina Delahaije, geb. Hoensbroek 31.7.1863, volgt IX.11.
   7.  Maria Elisabeth 2 Delahaije, geb. Hoensbroek 16.2.1866, overl. Hoensbroek 10.1.1876.

IX.4    Jan Frans Delahaije, geb. Hoensbroek 29.10.1855, overl. Hoensbroek 13.8.1952, zn van  Jan Delahaije en Maria Catharina Hamers, tr. Hoensbroek 17.2.1900 Maria Josephina Vroomen, geb. Hoensbroek 4.7.1869, overl. Heerlen 7.6.1936, dr. van Mathijs Jozef Hubert Vroomen en Maria Anna Dounen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Antoinette Delahaije, geb. Hoensbroek 9.3.1901.
   2.  Anna Maria Delahaije, geb. Hoensbroek 30.4.1902.
   3.  Matthijs Delahaije, geb. Hoensbroek 27.9.1903.
   4.  Maria Clementina Delahaije, geb. Hoensbroek 22.7.1905.
5.. Maria Anna Delahaije, geb. Hoensbroek 22.7.1905.
   6.  Gerard Joseph Delahaije, geb. Hoensbroek 1.10.1906.

IX.9    Maria Clementina Hubertina Delahaije, geb. Hoensbroek 5.11.1860, overl. Heerlen 8.5.1931, tr. Hoensbroek 4.6.1880 Christiaan Joseph Dahmen, geb. Heerlen 28.2.1857, overl. Heerlen 28.12.1929, zn. van Jan Gerard Dahmen en Maria Catharina Wijngaerts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Katharina Antoinette Dahmen, geb. Heerlen 17.3.1881.
   2.  Maria Barbara Leonia Dahmen, geb. Heerlen 4.4.1883.
   3.  Maria Louisa Hubertna Dahmen, geb. Heerlen 15.6.1884.
   4.  Paulus Bernardus Dahmen, geb. Heerlen 11.5.1886.
   5.  Maria Hubertina Dahmen, geb. Hoensbroek 23.3.1888.
   6.  Jan Fransiscus Dahmen, geb. Hoensbroek 5.11.1889.
   7.  Jan Joseph Mathijs Dahmen, geb. Hoensbroek 16.8.1891.
   8.  Maria Josefa (Martha) Dahmen, geb. Heerlen 6.11.1893.
   9.  Willem Jozef Dahmen, geb. Heerlen 21.7.1895.
   10.  Maria Bernardina (Barabara Bartha) Dahmen, geb. Heerlen/Hoensbroek 17.2.1897.
   11.  Mathijs Jozef Augustinius Dahmen, geb. Heerlen 28.8.1898.
   12.  Willem Hubert Dahmen, geb. Hoensbroek 18.11.1899.
   13.  Hubertina Dahmen, geb. Hoensbroek 28.11.1903.
   14.  Paulina Maria Leonardina Dahmen, geb. Hoensbroek 1.4.1905.
   15.  Maria Leonia Dahmen, geb. Hoensbroek 4.5.1907.

IX.11    Maria Gertrudis Paulina Delahaije, geb. Hoensbroek 31.7.1863, overl. Heerlen 26.9.1943, tr. Hoensbroek 23.4.1891 Mathijs Jozef Strijdhagen, geb. Heerlen 16.1.1858, overl. Heerlen 20.3.1942, zn. van Pieter Kasper Strijdhagen en Maria Geertruida Heugen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Philomena Antonetta Strijdhagen, geb. Heerlen 6.10.1892.
   2.  Maria Geertruid Strijdhagen, geb. Heerlen 22.8.1895.
   3.  Maria Hubertina Clementina Strijdhagen, geb. Heerlen 7.12.1897.
   4.  Maria Josepha Wilhelmina Strijdhagen, geb. Heerlen 10.12.1900.
   5.  Maria Jozefina Strijdhagen, geb. Heerlen 17.4.1903.
   6.  Maria Hubertina Strijdhagen, geb. Heerlen 19.4.1905.

VIII.11    Jan Wijnand Hamers, geb. Merkelbeek 3.4.1837, overl. Merkelbeek 10.5.1903. tr. Merkelbeek 11.12.1873 Martha Cloots, geb. Geleen 10.5.1846, overl. Merkelbeek 21.1.1913, dr. van Pieter Joseph Cloots en Catharina Mannens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth Josephina Hamers, geb. Merkelbeek 13.12.1874. van wie nageslacht .
   2.  Maria Elisabeth Paulina Hamers, geb. Merkelbeek 25.3.1876. van wie nageslacht
   3.  Paulus Hamers, geb. Merkelbeek 3.1.1878. van wie nageslacht

VII.5    Anna Maria Hamers, ged. Haarlem 21.7.1801, overl. Merkelbeek 30.12.1861, tr. Merkelbeek 2.2.1824 Pieter Hendrik Debie, ged. Amstenrade 6.10.1800, overl. Schinveld 22.5.1880, zn. van Jan Hendrik Debie en Maria Catharina Willems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Debie, geb. Schinveld 8.6.1824, overl. voor 1841.
   2.  Catharina Hubertine Debie, geb. Schinveld 10.1.1826, overl. Maastricht 27.3.1891. ong. als Hubertina 
   3.  Maria Elisabeth Debie, geb. Merkelbeek 25.6.1828, volgt VIII.19.
   4.  Joanna Debie, geb. Merkelbeek 14.4.1830, ged. Merkelbeek 14.4.1830, overl. Merkelbeek 9.2.1831.
   5.  Johannes Wilhelmus Ludovicus Debie, geb. Merkelbeek 2.12.1831, ged. Merkelbeek 2.12.1831, overl. Merkelbeek 1.1.1832.
   6.  Hubertina Wilhelmina Debie, geb. Merkelbeek 1.1.1833, volgt VIII.23.
   7.  Pieter Hendrik Debie, geb. Merkelbeek 11.6.1835, ged. Merkelbeek 11.6.1835, overl. Merkelbeek 20.9.1852.
   8.  Antonie Josephus Debie, geb. Merkelbeek 11.8.1837, overl. Merkelbeek 11.8.1837.
   9.  Antoinette Josephina Debie, geb. Merkelbeek 17.11.1838, ged. Merkelbeek 19.11.1838, overl. Merkelbeek 2.8.1909, tr. Merkelbeek 9.11.1868 Arnold Joseph Renckens, geb. Merkelbeek 8.6.1829, overl. Merkelbeek 16.7.1900, zn. vanPieter Joseph Renckens enMaria Elisabeth Daalmans.
   10.  Anna Maria Debie, geb. Merkelbeek 12.8.1841, ged. Merkelbeek 12.8.1841, overl. Geulle 30.7.1894, tr. Geulle 26.5.1865 Jacobus Pinxt, geb. Geulle 21.2.1836, overl. Geulle 13.11.1905. zn van Wilhelmus Pinxt en Sophia Janssen
   11.  Joannes Wilhelmus Ludovicus Debie, geb. Merkelbeek 14.2.1844, overl. Merkelbeek 3.9.1844.
   12.  Maria Agnes Debie, geb. Merkelbeek 21.4.1846,  volgt VIII.32.

VIII.19    Maria Elisabeth Debie, geb. Merkelbeek 25.6.1828, ged. Merkelbeek 25.6.1828, overl. Schinveld 12.4.1884, tr. Merkelbeek 30.1.1856 Petrus Mathias Herings, geb. Schinveld 16.4.1818, overl. Schinveld 7.3.1875, zn. van Joannes Mathias Herings en Catharina Reiners.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Mathias Herings, geb. Merkelbeek 20.1.1857.
   2.  Pieter Hendrik Herings, geb. Merkelbeek 15.3.1859.

VIII.23    Hubertina Wilhelmina Debie, geb. Merkelbeek 1.1.1833, ged. Merkelbeek 2.1.1833, overl. Brunssum 4.8.1890, tr. Merkelbeek 24.10.1859 Pieter Joseph Hendrix, geb. Brunssum 16.12.1835, overl. nog niet bekend zn. van Joannes Joseph Hendrix en Maria Catharina Joosten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina Hendrix, geb. Merkelbeek 18.9.1860.

VIII.32    Maria Agnes Debie, geb. Merkelbeek 21.4.1846, ged. Merkelbeek 21.4.1846, overl. Merkelbeek 11.4.1921, tr. Merkelbeek 20.5.1871 Willem Joseph Renckens, geb. Merkelbeek 27.8.1846, overl. Merkelbeek 17.7.1900, zn. van Pieter Joseph Renckens en Maria Elisabeth Daalmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Hendrik Renckens, geb. Merkelbeek 18.5.1872.
   2.  Christiaan Joseph Renckens, geb. Merkelbeek 25.12.1875.
   3.  Willem Joseph Renckens, geb. Merkelbeek 9.7.1877.

VI.3    Wilhelmus Hamers, geb. Merkelbeek 12.7.1777, overl. Merkelbeek 31.1.1855, tr. Merkelbeek 16.8.1816 Mechtild Boderij, geb. Merkelbeek 26.10.1781, overl. Merkelbeek 3.3.1844, dr. van Jan Mathijs Boderij en Maria Agnes Hartmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kind Hamers, geb./overl. Merkelbeek 22.8.1816. .
   2.  Kind Hamers, geb./overl. Merkelbeek 9.2.1818, 
   3.  Maria Agnes Hamers, ged. Merkelbeek 17.6.1823, volgt VII.10.

VII.10    Maria Agnes Hamers, ged. Merkelbeek 17.6.1823, overl. Merkelbeek 16.7.1870, tr. Merkelbeek 22.3.1847 Willem Akkermans, geb. Brunssum 4.3.1822, overl. Merkelbeek 29.7.1871, zn. van Hendrik 1 Akkermans en Johanna Maria Hoedemakers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth Ackermans, geb. Merkelbeek 29.9.1847.
   2.  Johan Leonard Ackermans, geb. Merkelbeek 17.8.1852, volgt VIII.34.
   3.  Jan Frans Ackermans, geb. Merkelbeek 10.8.1854, tr. Oirsbeek 26.10.1888 Catharina Elisabeth Sijmens, geb. Oirsbeek 14.5.1858, dr. van Jan Leonard Sijmens en Maria Katharina Haenraets.
   4.  Pieter Hendrik Ackermans, geb. Merkelbeek 14.4.1857, ged. Merkelbeek 14.4.1857.
   5.  Maria Anna Ackermans, geb. Merkelbeek 28.4.1859, ged. Merkelbeek 28.4.1859.
   6.  Johanna Philomena Ackermans, geb. Merkelbeek 16.5.1862, ged. Merkelbeek 16.5.1862.
   7.  Maria Petronella Ackermans, geb. Merkelbeek 25-03-1850, ged. Merkelbeek 25.3.1850.

VIII.34    Johan Leonard Ackermans, geb. Merkelbeek 17.8.1852, ged. Merkelbeek 17.8.1852, overl. Merkelbeek 1.10.1891, tr. Bingelrade 18.10.1881 Anna Catharina Offermans, geb. Forst-Eilendorf (D) 16.2.1858, overl. Eygelshoven, dr. van Johan Gabriel Offermans en Sibilla Sistermans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Ackermans, geb. Merkelbeek 26.12.1882.
   2.  Johannes Ackermans, geb. Merkelbeek 1.3.1884.
   3.  Hendrik Ackermans, geb. Merkelbeek 27.9.1885.
   4.  Anna Maria Ackermans, geb. Merkelbeek 24.4.1887.
   5.  Elisabeth Ackermans, geb. Merkelbeek 18.5.1888.
   6.  Joseph Ackermans, geb. Merkelbeek 25.9.1889.
   7.  Maria Elisabeth Ackermans, geb. Merkelbeek 1.4.1891.
   8.  Hendrik Jozef Ackermans, geb. Merkelbeek 16.5.1892.
   9.  Anna Ludovica Ackermans, geb. Merkelbeek 11.10.1893.

VI.5    Joannes Petrus Hamers, geb. Merkelbeek 18.9.1778, overl. Beverwijk 11.5.1863, tr. (1) Haarlem 20.10.1805 Anna Maria Gilisse, geb. Haarlem circa 1787, overl. Haarlem 1.11.1807, dr. van Michael Gilisse en Wijntje Groenendijk. Tr. (2) Beverwijk 12.11.1809 Jannetje Sombeek, ged. Beverwijk 7.2.1790, overl. Beverwijk 6.7.1876, dr. van Hermanus Sombeek en Lijsje Kleijbroek.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Winanda Hamers, ged. Haarlem 1.9.1806, overl. Haarlem 29.11.1812.
   2.  Michael Hamers, ged. Haarlem 1.11.1807, begr. Haarlem 3.9.1808.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Anna Maria (Antje) Hamers, geb. Haarlem 10.3.1811, volgt VII.14.
   4.  Leonardus Hamers, geb. Merkelbeek 16.4.1813, volgt VII.15.
   5.  Pieter Hamers, geb. Beverwijk 2.5.1814, overl. Beverwijk 14.5.1836.
   6.  Willem Hamers, geb. Haarlem 18.12.1816.
   7.  Hermanus Hamers, geb. Beverwijk 14.9.1817, volgt VII.19.
   8.  Elisabeth Hamers, geb. Beverwijk 23.9.1820, volgt VII.22.
   9.  Wenefrida (Wijntje) Hamers, geb. Beverwijk 20.9.1823, ongeh. overl. Beverwijk 8.8.1905.
   10.  Grietje Hamers, geb. Beverwijk 23.9.1826, ongeh. overl. Beverwijk 20.5.1907.
   11.  Johannes Hamers, geb. Beverwijk 16.7.1832, volgt VII.25.

VII.14    Anna Maria (Antje) Hamers, geb. Haarlem 10.3.1811, ged. Haarlem 10.3.1811, overl. Beverwijk 22.10.1890, tr. Beverwijk 3.11.1844 Gerrit Spanjaard, geb. Beverwijk 23.6.1817, overl. Beverwijk 26.10.1904, zn. van Pieter Spanjaard en Jansje Hofman/Hofland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Pieter Spanjaard, geb. Beverwijk 10.10.1845, overl. Beverwijk 20.10.1850.
   2.  Cornelis Spanjaard, geb. Beverwijk 10.1.1848, volgt VIII.43.
   3.  Johanna Spanjaard, geb. Beverwijk 22.3.1850, overl. Beverwijk 17.3.1923, tr. Beverwijk 18.5.1881 Jonannes Jonker, geb. Beverwijk 11.9.1850, overl. Wijk aan zee en Duin 9.10.1933, zn. van Cornelis Jonker en Margaretha Vrolijk.
   4.  Johannes Pieter Spanjaard, geb. Beverwijk 11.2.1853, overl. Beverwijk 28.12.1918, tr. Beverwijk 10.1.1878 Rijntje van Balen, geb. Beverwijk 14.3.1853, overl. Beverwijk 2.2.1932, dr. van Matthijs van Balen en Maria Maks.

VIII.43    Cornelis Spanjaard, geb. Beverwijk 10.1.1848, overl. Beverwijk 1.4.1926, tr. (1) Beverwijk 22.5.1873 Geertruida Heijdekker, geb. Beverwijk 25.8.1850, overl. Beverwijk 11.1.1897, dr. van Jacobus Heijdekker en Maria Pirovano. Tr. (2) Heerhugowaard 19.11.1903 Elisabeth Rood, geb. Heerhugowaard 17.6.1873, overl. Beverwijk 6.1.1935, dr. van Teunis Rood en Maartje Kos.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joanna Spanjaard, geb. Beverwijk 6.3.1876.
   2.  Petronella Spanjaard, geb. Beverwijk 24.11.1879.
   3.  Jacobus Spanjaard, geb. Beverwijk 19.10.1881.
   4.  Anna Spanjaard, geb. Beverwijk 18.4.1884.
   5.  Gerardus Spanjaard, geb. Beverwijk 24.7.1886.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Maartje Spanjaard, geb. Heerhugowaard 18.7.1903.
   7.  Anthonius Spanjaard, geb. Beverwijk 14.3.1906.
   8.  Anna Maria Spanjaard, geb. Beverwijk 5.6.1908.
   9.  Anna Maria Spanjaard, geb. Beverwijk 5.5.1910.

VII.15    Leonardus Hamers, geb. Merkelbeek 16.4.1813, ged. Merkelbeek 16.4.1813, overl. Velsen 22.6.1882, tr. Velsen 18.12.1842 Helena Tanger, geb. Alkmaar 13.1.1820, overl. Velsen 26.1.1879, dr. van Maria Tanger.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Hamers, geb. Velsen 22.12.1842, overl. Velsen 17.10.1858.
   2.  Gerardus Jacobus Philippus Hamers, geb. Velsen 27.3.1844, volgt VIII.51.
   3.  Simon Hamers, geb. Velsen 4.7.1845, overl. Velsen 1.10.1845.
   4.  Simon Hamers, geb. Velsen 8.10.1846, overl. Velsen 7.10.1855.
   5.  Maria Helena Hamers, geb. Velsen 1.7.1848, volgt VIII.56.
   6.  Johannes Wilhelmus Hamers, geb. Velsen 1.1.1850, overl. Velsen 6.10.1855.
   7.  Johannes Gerardus Hamers, geb. Velsen 25.6.1852, overl. Velsen 19.4.1858.
   8.  Theodora Hamers, geb. Velsen 14.1.1854, overl. Velsen 23.3.1858.
   9.  Helena Hamers, geb. Velsen 30.10.1856, overl. Velsen 10.4.1858.
   10.  Johannes Wilhelmus Hamers, geb. Velsen 1.10.1859, overl. Velsen 6.2.1869.
   11.  Petronella Hamers, geb. Velsen 28.6.1862, volgt VIII.63.
   12.  Jannetje Hamers, geb. Velsen 4.1.1865, volgt VIII.65.

VIII.51    Gerardus Jacobus Philippus Hamers, geb. Velsen 27.3.1844, overl. Velsen 6.9.1888, tr. Velsen 4.5.1873 Willemijntje van Wienen, geb. Velsen 28.8.1840, overl. Velsen 1.1.1928, dr. van Jan van Wienen en Rachel Schipper.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachelina Hamers, geb. Velsen 29.7.1873. van wie nageslacht
   2.  Gerardus Jacobus Philippus Hamers, geb. Velsen 20.9.1874, overl. Velsen 12.1.1875.
   3.  Johannes Leonardus Hamers, geb. Velsen 17.1.1876. van wie nageslacht
   4.  Helena Helena Hamers, geb. Velsen 24.3.1878. van wie nageslacht

VIII.56    Maria Helena Hamers, geb. Velsen 1.7.1848, overl. nog niet bekend, tr. Beverwijk 12.6.1873 Pieter van der Kolk, geb. Beverwijk 3.10.1839, overl. Heemstede 1.5.1924, zn. van Simon van der Kolk en Maria Lieshout.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon van der Kolk, geb. Beverwijk 2.9.1873, overl. bekend nog niet, tr. Wijk aan Zee en Duin 21.5.1902 Elisabeth Castricum, geb. Heemskerk 21.1.1870, overl. nog niet bekend, dr. van Barend Castricum en Wilhelmina Helena Claassen.
   2.  Maria Helena van der Kolk, geb. Beverwijk 8.3.1875, overl. nog niet bekend, tr. Heemskerk 4.8.1897 Arnoldus Kuijl, geb. Wijk aan Zee en Duin 6.7.1872, overl. Heerhugowaard 23.10.1930, zn. van Dirk Kuijl en Maria van Eerden.
   3.  Leendert Bernardus van der Kolk, geb. Beverwijk 5.7.1876, overl. Heemskerk ? Tr. 1933 Epephana Adama.
   4.  Hendrikus van der Kolk, geb. Heemskerk 31.3.1879,  volgt IX.50.
   5. Maria van der Kolk, geb. Heemskerk 17.5.1881, overl. onbekend, tr. Heemskerk 19.2.1903 Petrus Kops, geb. Velsen 12.5.1880, zn. van Hendrik Kops en Antonette Wilhelmina Jansen.
   6.  Gerrit van der Kolk, geb. Heemskerk 3.3.1884, volgt IX.54.
   7.  Jacobus van der Kolk, geb. Heemskerk 12.9.1889, volgt IX.56.

IX.50    Hendrikus van der Kolk, geb. Heemskerk 31.3.1879, overl. bekend nog niet, tr. Beverwijk 23.4.1903 Pietertje Groot, geb. Abbekerk 14.11.1878, overl. Heemskerk onbekend, dr. van Aris Groot en Trijntje Manshande.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus van der Kolk, geb. Wijk aan Zee en Duin 18.3.1904.
   2.  Catharina Maria van der Kolk, geb. Wijk aan Zee en Duin 18.7.1905.
   3.  Adrianus van der Kolk, geb. Wijk aan Zee en Duin 2.8.1909.
   4.  Maria Helena van der Kolk, geb. Wijk aan Zee en Duin 4.3.1911.
   5.  Catharina van der Kolk, geb. Wijk aan Zee en Duin 6.2.1917.
   6.  Levensloos kind van der Kolk, geb. Wijk aan Zee en Duin 12.3.1918.
   7.  Leonardus van der Kolk, geb. Beverwijk 22.4.1920.

IX.54    Gerrit van der Kolk, geb. Heemskerk 3.3.1884, overl. bekend nog niet, tr. Beverwijk 16.10.1924 Catharina Antonia Elise Bruning, geb. Arnhem circa 1788, dr. van Peter Reinhard Bruning en Augustina Wilhelmina Martin. Eerder tr. Leonard Louis Mijndert Melker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena Augustina van der Kolk, geb. Beverwijk 21.8.1925.
   2.  Peter Reinhard van der Kolk, geb. Beverwijk 5.6.1927.

IX.56    Jacobus van der Kolk, geb. Heemskerk 12.9.1889, overl. bekend nog niet, tr. Heemskerk 11.7.1913 Cornelia Zwart, geb. Heemskerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Magdalena van der Kolk, geb. Beverwijk 24.11.1914.
   2.  Aagje van der Kolk, geb. Wijk aan Zee en Duin 15.8.1920.
   3.  Cornelia van der Kolk, geb. Wijk aan Zee en Duin 15.8.1920.

VIII.63    Petronella Hamers, geb. Velsen 28.6.1862, overl. Velsen 3.5.1918, tr. Driehuis 9.8.1883 Karel Olivier, geb. Velsen 25.10.1850, overl. Haarlem 31.5.1921, zn. van Hendrik Olivier en Hendrica Tiemans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Helena Olivier, geb. Velsen 24.5.1884, overl. Velsen 7.7.1884.
   2.  Helena Olivier, geb. Velsen 4.9.1885, overl. Velsen 4.9.1927, tr. Velsen 22.9.1910 Hermanus de Groot.
   3.  Hendrik Olivier, geb. Velsen 2.10.1887, overl. Velsen 14.10.1887.
   4.  Hendrik Olivier, geb. Velsen 2.3.1889, overl. Velsen 6.12.1946.
   5.  Johanna Olivier, geb. Velsen 16.2.1892, overl. Velsen 4.6.1896.
   6.  Leonardus Johannes Olivier, geb. Velsen 25.4.1901, volgt IX.64.

IX.64    Leonardus Johannes Olivier, geb. Velsen 25.4.1901, overl. Ijmuiden-Velsen 11.5.1981, tr. Velsen 24.8.1922 Catharina Maria Cornelia Mors, geb. Velsen 2.2.1904, overl. IJmuiden-Velsen 20.8.1970, dr. van Johannes Adelbertus Mors en Helena Hollenberg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carolus Olivier, geb. Velsen 15.5.1923.
   2.  Helena Olivier, geb. Velsen 9.8.1924.
   3.  Johannes Adelbertus Olivier, geb. Velsen 6.1.1926.
   4.  Hendrikus Olivier, geb. Velsen 3.3.1927.
   5.  Frederik Olivier, geb. Velsen 1.6.1928.
   6.  Petronella Olivier, geb. Velsen 5.4.1930.
   7.  Anna Olivier, geb. Velsen 22.10.1931.
   8.  Leonardus Johannes Olivier, geb. Velsen 15.10.1933.
   9.  Adriana Jacoba Olivier, geb. Velsen 22.12.1934.
   10.  Maria Cornelia Olivier, geb. Velsen 5.1.1936.
   11.  Johanna Maria Carola Olivier, geb. Velsen 26.4.1938.
   12.  Henry Hubert Pierre Olivier, geb. Velsen 11.8.1940.
   13.  Gerardus Wilhelmus Bernardus Olivier, geb. Velsen 13.9.1941.
   14. Johannes Olivier, geb. Velsen 25.11.1942.
   15.  Nicolaas Olivier, geb. Velsen 7.7.1946.

VIII.65    Jannetje Hamers, geb. Velsen 4.1.1865, overl. Alkmaar 19.6.1942, begr. Alkmaar (St.Barbara) 23.6.1942, tr. Velsen 7.2.1889 Jan Telleman, geb. Egmond-Binnen 6.11.1863, overl. Alkmaar 12.11.1934, begr. Alkmaar (St.Barbara) 15.11.1934, zn. van Johannes 3 Telleman en Adriana Wijker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Telleman, geb. Velsen 27.12.1889, overl. Velsen 15.3.1891.
   2.  Adriana Telleman, geb. Velsen 16.3.1891, volgt IX.68.
   3.  Johannes Leonardus Telleman, geb. Velsen 27.2.1892, volgt IX.69.
   4.  Helena Adriana Telleman, geb. Velsen 11.5.1893, overl. Alkmaar circa 1917.
   5.  Leonardus Johannes Telleman, geb. Velsen 16.1.1895, volgt IX.72.
   6.  Geertruida Wilhelmina Telleman, geb. Velsen 14.10.1896, volgt IX.75.
   7.  Antonius Telleman, geb. Alkmaar 12.7.1898, volgt IX.76.
   8.  Maria Petronella Telleman, geb. Alkmaar 5.11.1899, volgt IX.79.
   9.  Gerardus Petrus Telleman, geb. Alkmaar 17.1.1901, overl. circa 1926.
   10.  Petrus Telleman, geb. Alkmaar 19.1.1902, overl. Alkmaar 17.11.1969, tr. Alkmaar 22.1.1965 
Antonetta Johanna van den Boomen, geb. Geldrop 9.8.1921.
   11.  Wilhelmina Geertruida Telleman, geb. Alkmaar 1.7.1903, overl. Alkmaar 14.5.1984, tr. Alkmaar 3.9.1931 Gerrit Jacob Polak, geb. Rotterdam 8.10.1904, overl. Alkmaar 22.11.1971, zn. van Durk Polak en Wilhelmina Sperna Weiland.
   12.  Petronella Geertruida Telleman, geb. Alkmaar 14.5.1905, volgt IX.86.
   13.  Allerdus Johannes Telleman, geb. Alkmaar 13.8.1906, overl. Alkmaar 25.10.1906.
   14.  Cornelis Johannes Telleman, geb. Alkmaar 30.11.1907, overl. Alkmaar 11.11.1908.
   15.  Bartholomeus Johannes Telleman, geb. Alkmaar 17.11.1909, volgt IX.89.

IX.68    Adriana Telleman, geb. Velsen 16.3.1891, overl. Alkmaar 12.3.1953, tr. Alkmaar 24.9.1913Cornelis Adrianus van der Veer, geb. Oudorp 5.8.1890, overl. Alkmaar 6.10.1944, zn. van Jan van der Veer en Trijntje Pater.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Johanna van der Veer, geb. Alkmaar 4.3.1915.
   2.  Johannes van der Veer, geb. Alkmaar 10.1.1917.
   3.  Adrianus Johannes van der Veer, geb. Alkmaar 24.5.1920.
   4.  Gerardus Petrus van der Veer, geb. Alkmaar 13.7.1932.

IX.69    Johannes Leonardus Telleman, geb. Velsen 27.2.1892, overl. Amerzoden 26.1.1965, tr. Raamsdonk 30.5.1918 Johanna Drijvers, geb. Raamsdonk 24.9.1897, overl. Alkmaar 17.4.1937, dr. van Adrianus Drijvers en Johanna Hendrica Vervoort.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Adrianus Telleman, geb. Alkmaar 14.7.1918.
   2.  Adrianus Johannes Telleman, geb. Alkmaar 7.11.1919.
   3.  Johanna Cornelia Telleman, geb. Alkmaar 4.7.1921.
   4.  Hendrikus Telleman, geb. Alkmaar 6.1.1923.

IX.72    Leonardus Johannes Telleman, geb. Velsen 16.1.1895, overl. Schagen 4.3.1980, tr. Alkmaar 22.4.1920 Cornelia Blom, geb. Castricum 7.9.1894, overl. Alkmaar 18.3.1973, dr. van Petrus Blom en Maria Noordstrand.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Telleman, geb. Alkmaar 6.2.1921.
   2.  Cornelia Maria Telleman, geb. Alkmaar 10.12.1924.

IX.75    Geertruida Wilhelmina Telleman, geb. Velsen 14.10.1896, overl. Bodegraven 18.10.1971, tr. Alkmaar 2.11.1919 Johannes Hubert Lina, geb. Lindenthal 17.12.1890, overl. Alkmaar 26.3.1932.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubert Leonardus Lina, geb. Alkmaar 21.3.1920.
   2.  Elena Helena Lina, geb. Alkmaar 12.5.1921.
   3.  Maria Petronella Lina, geb. Alkmaar 17.4.1922.
   4.  Pierre Leonardus Lina, geb. Alkmaar 25.11.1924.
   5.  Johannes Lina, geb. Alkmaar 14.6.1926.
   6.  Anna Elisabeth Lina, geb. Alkmaar 28.6.1929.
   7. George Lina, geb. Alkmaar 9.5.1931.

IX.76    Antonius Telleman, geb. Alkmaar 12.7.1898, overl. Alkmaar 12.5.1978, tr. Alkmaar 2.8.1928 Bregje Overpelt, geb. Akersloot 29.5.1903, overl. Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Telleman, geb. Alkmaar 29.9.1930.
   2.  Antonius Telleman, geb. Alkmaar 7.3.1934.
   3.  Johanna Telleman, geb. Alkmaar 19.2.1936.

IX.79    Maria Petronella Telleman, geb. Alkmaar 5.11.1899, overl. Velsen 23.2.1969, tr. Groningen 6.10.1924 Gerardus Wilhelmus Bernardus Untied, geb. Uithuizermeden 5.6.1885, overl. Velsen 15.2.1982, zn. van Hendericus Gerardus Untied en Aafke Nieborg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafke Jannetje Untied, geb. Groningen 14.10.1925.
   2.  Johanna Agatha Untied, geb. Velsen 31.7.1933.

IX.86    Petronella Geertruida Telleman, geb. Alkmaar 14.5.1905, overl. Venlo 27.1.1987, tr. Alkmaar 4.8.1932 Wilhelmus Dingerdis, ged. Alkmaar 19.5.1909.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hillegonda Johanna Dingerdis, geb. Alkmaar 27.5.1933.
   2.  Helena Gerarda Dingerdis, geb. Alkmaar 26.6.1939.

IX.89    Bartholomeus Johannes Telleman, geb. Alkmaar 17.11.1909, overl. Alkmaar 25.7.1985, tr. Oudorp 14.4.1936 Geertruida Afra Mulder, geb. Wognum 3.10.1911, overl. Egmond aan Zee 9.6.1998, dr. van Gerardus 2 Mulder en Margaretha Schoutsen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Gerardus Telleman, geb. Alkmaar 25.2.1938.
   2.  Margaretha Johanna Telleman, geb. Alkmaar 12.5.1939.
   3.  Johann Margaretha Telleman, geb. Alkmaar 14.11.1941.
   4.  Gerardus Johannus Telleman, geb. Alkmaar 3.2.1944.
   5.  Jacobus Johannes Telleman, geb. Alkmaar 18.4.1946.
   6.  Petrus Bartholomeus Telleman, geb. Alkmaar 24.1.1948.
   7.  Cornelis Telleman, geb. Alkmaar 20.1.1951.

VII.19    Hermanus Hamers, geb. Beverwijk 14.9.1817, ged. Beverwijk 14.9.1817, overl. Beverwijk 10.3.1892, tr. Beverwijk 4.10.1846 Grietje Timmer, geb. Uitgeest 12.2.1822, overl. Beverwijk 12.1.1880, dr. van Jan Timmer en Maartje van Luit.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannis Hamers, geb. Beverwijk 30.9.1849, volgt VIII.66.
   2.  Pieter Hamers, geb. Beverwijk 2.2.1851, volgt VIII.68.

VIII.66    Johannis Hamers, geb. Beverwijk 30.9.1849, overl. Velsen 30.6.1929, tr. Beverwijk 12.2.1874 Antje de Wildt, geb. Beverwijk 25.9.1849, overl. Velsen 27.1.1931, dr. van Floris de Wildt en Elisabeth Nieuwland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Johannes Hamers, geb. Beverwijk 22.4.1874. van wie nageslacht.
   2.  Florentius Hamers, geb. Beverwijk 15.4.1875, overl. Beverwijk 28.10.1875.
   3.  Elisabeth Hamers, geb. Beverwijk 23.7.1876. van wie nageslacht.
   4.  Laurentius (Florentius) Hamers, geb. Beverwijk 8.10.1877, overl. Beverwijk 26.10.1878.
   5.  Johannes Florentius Hamers, geb. Beverwijk 8.4.1879, overl. Egmond aan Zee 15.10.1969.
   6.  Margaretha Maria Hamers, geb. Beverwijk 14.5.1880, overl. Beverwijk 27.10.1880.
   7.  Margaretha Catharina Hamers, geb. Beverwijk 12.10.1881, overl. Beverwijk 21.10.1883.
   8.  Anna Dorothea Hamers, geb. Beverwijk 28.2.1883, overl. Beverwijk 5.10.1883.
   9.  Margartha Maria Hamers, geb. Beverwijk 1.5.1884. van wie nageslacht.
   10.  Johannes Hamers, geb. Beverwijk 14.7.1885, overl. Maiami Florida na 1954.
   11.  Petrus Hamers, geb. Velzen 28.10.1886. van wie nageslacht.
   12.  Willem Hamers, geb. Velzen 8.1.1888, ged. Velzen 9.1.1888, overl. Velzen 25.11.1890.
   13.  Jacobus Hamers, geb. Velsen 5.10.1889, overl. Velsen 16.12.1889.
   14.  Dorothea Hamers, geb. Velsen 31.7.1891. van wie nageslacht.
   15.  Wilhelmus Jacobus Hamers, geb. Velsen 15.10.1893. van wie nageslacht.

VIII.68    Pieter Hamers, geb. Beverwijk 2.2.1851, overl. Beverwijk 14.3.1927, tr. Velsen 15.11.1877 Dorothea Helena Antonia Post, geb. Velsen 11.2.1850, overl. Beverwijk 5.9.1911, begr. Driehuis 9.9.1911, dr. van Coenraad Albertus Post en Petronella van Roosmalen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hermanus Hamers, geb. Velsen 8.9.1878. van wie nageslacht.
   2.  Coenraad Theodorus Hamers, geb. Velsen 20.8.1879, overl. Velsen 22.1.1881.
   3.  Johannes Hamers, geb. Velsen 22.7.1880. van wie nageslacht.
   4.  Coenraad Cornelis Hamers, geb. Velsen 17.1.1882. van wie nageslacht.
   5.  Margaretha Hamers, geb. Velsen 1.6.1883, overl. Velsen 25.11.1883.
   6.  Margartha Petronella Hamers, geb. Velsen 26.5.1884. van wie nageslacht.
   7.  Petronella Helena Hamers, geb. Velsen 21.9.1886. van wie nageslacht.
   8.  Maria Hendrika Hamers, geb. Velsen 24.2.1888. van wie nageslacht.
   9.  Jacobus Petrus Hamers, geb. Velsen 21.7.1889. van wie nageslacht.
   10.  levenloos kind Hamers, geb. Velsen 6.10.1890.
   11.  Helena Dorothea Hamers, geb. Velsen 1.12.1891.
   12.  Cornelis Antonius Hamers, geb. Velsen 1.4.1893, overl. Noordwijkerhout 27.12.1970.
van wie nageslacht.

VII.22    Elisabeth Hamers, geb. Beverwijk 23.9.1820, overl. Beverwijk 29.6.1857, tr. Beverwijk 23.8.1846 Evert van der Molen, geb. Beverwijk 3.9.1820, overl. Beverwijk 31.12.1903, zn. van Cornelis 1 van der Molen en Geertruij Rutte(n).
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida van der Molen, geb. Beverwijk 21.9.1847, volgt VIII.71.
   2.  Joanna van der Molen, geb. Beverwijk 21.9.1847, volgt VIII.73.
   3.  Cornelis van der Molen, geb. Beverwijk 21.6.1849, overl. Haarlem 29.3.1906.
   4.  Margaretha van der Molen, geb. Beverwijk 11.8.1852, volgt VIII.76.
   5.  Anna Maria van der Molen, geb. Beverwijk 12.9.1855, overl. Haarlem 13.11.1925, tr. Beverwijk 1.8.1882 Cornelis Lubbers, geb. Haarlem 25.6.1847, overl. vóór 1925, zn. vanJan Lubbers enCatharina Gulik. Hertr.Suzanna Maria van Boetbergen.

VIII.71    Geertruida van der Molen, geb. Beverwijk 21.9.1847, overl. Beverwijk 18.2.1886, tr. Beverwijk 2.8.1877 Jacobus Heemskerk, geb. Bloemendaal 18.7.1844, overl. Beverwijk 14.2.1896, zn. van Leendert Heemskerk en Adriaantje Veldt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Adriana Heemskerk, geb. Beverwijk 1.4.1878.

VIII.73    Joanna van der Molen, geb. Beverwijk 21.9.1847, overl. Beverwijk 9.5.1910, tr. Beverwijk 14.5.1874 Dirk Groeneveld, geb. Beverwijk 17.4.1848, overl. Haarlem 20.3.1909, zn. van Dirk Groeneveld en Antje Maas.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Groeneveld, geb. Wijk aan Zee en Duin 17.2.1873.
   2.  Elisabeth Groeneveld, geb. Beverwijk 26.3.1877.
   3.  Anna Groeneveld, geb. Beverwijk 7.8.1879.
   4.  Geertruida Groeneveld, geb. Beverwijk 12.2.1882.
   5.  Everardus Groeneveld, geb. Beverwijk 6.7.1884.
   6.  Cornelis Groeneveld, geb. Beverwijk 19.5.1888.
   7.  Anna Groeneveld, geb. Beverwijk 20.1.1890.

VIII.76    Margaretha van der Molen, geb. Beverwijk 11.8.1852, overl. Beverwijk 20.7.1892, tr. (1) Beverwijk 19.6.1873 Johannes Reijnders, geb. Beverwijk 17.9.1840, overl. Beverwijk 20.6.1874, zn. van Hendrik Reijnders en Maria van Tunen. Hertr.Susanna de Munk, tr. (2) Beverwijk 22.4.1875 Petrus Heemskerk, geb. Bloemendaal 11.5.1851, overl. Amsterdam 19.12.1921, zn. van Leendert Heemskerk en Adriaantje Veldt.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Petrus Leonardus Heemskerk, geb. Beverwijk 7.2.1876.
   2.  Wijnandus Everhardus Heemskerk, geb. Beverwijk 18.12.1876.
   3.  Wijnandus Everhardus Heemskerk, geb. Beverwijk 15.11.1877.
   4.  Adriana Heemskerk, geb. Beverwijk 23.11.1878.
   5.  Johanna Maria Wijnanda Heemskerk, geb. Beverwijk 22.11.1879.
   6.  Jacobus Everardus Heemskerk, geb. Beverwijk 7.10.1880.
   7.  Cornelis Heemskerk, geb. Beverwijk 12.9.1881.
   8.  Anna Margaretha Heemskerk, geb. Beverwijk 16.2.1883.
   9.  Alida Heemskerk, geb. Beverwijk 9.4.1884.
   10.  Margaretha Alida Heemskerk, geb. Beverwijk 25.5.1885.
   11.  Wijnanda Maria Heemskerk, geb. Beverwijk 11.7.1886.
   12.  Petrus Everardus Heemskerk, geb. Beverwijk 9.5.1891.
   13.  Geertruida Heemskerk, geb. Beverwijk 1.6.1892.

VII.25    Johannes Hamers, geb. Beverwijk 16.7.1832, ged. Beverwijk 16.7.1832, overl. Beverwijk 14.1.1894, tr. Beverwijk 2.8.1866 Mietje Laforce, geb. 's-Gavenhage 2.9.1836, overl. Beverwijk 28.2.1909, dr. van François Napoleon Laforce en Maria Bekking.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Hermanus Hamers, geb. Beverwijk 14.6.1867, ged. Beverwijk 14.6.1867, overl. Nieuwe Niedorp 14.1.1922.
   2.  Frans Johannes Hamers, geb. Beverwijk 20.2.1869, volgt VIII.81.
   3.  Maria Wijnandina Hamers, geb. Beverwijk 23.2.1870, volgt VIII.84.
   4.  Johannes Franciscus Hamers, geb. Beverwijk 2.5.1872, ged. Beverwijk 2.5.1872, overl. Leiden circa 1910, volgens overlevering ongeh. overl. begr. Beverwijk.
   5.  Wilhelmus Leonardus Hamers, geb. Bloemendaal 15.5.1877, ged. Beverwijk 15.5.1887, overl. Beverwijk 26.5.1877.

VIII.81    Frans Johannes Hamers, geb. Beverwijk 20.2.1869, ged. Beverwijk 20.2.1869, overl. Velsen 15.11.1948, tr. Hilversum 4.9.1895 Heintje Rijsberman, geb. Hilversum 11.11.1872, overl. Velsen 20.12.1924, dr. van Hendrik Rijsberman en Johanna Maria Vogelsang.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hamers, geb. Beverwijk 19.7.1896, overl. Beverwijk 12.10.1898.
   2.  Hendrik Hamers, geb. Beverwijk 29.4.1898, ongeh. overl. Beverwijk 23.8.1923,..
   3.  Johannes Hamers, geb. Beverwijk 1.6.1899, overl. Beverwijk 11.9.1899.
   4.  Johanna Maria Hamers, geb. Beverwijk 17.12.1900.
   5.  Johannes Hamers, geb. Beverwijk 17.12.1901.
   6.  Johanna Hamers, geb. Beverwijk 19.12.1902, overl. Beverwijk 19.11.1928.
   7. Maria Angelina Hamers, geb. Beverwijk 3.3.1904, overl. Beverwijk 5.8.1904.

VIII.84    Maria Wijnandina Hamers, geb. Beverwijk 23.2.1870, ged. Beverwijk 23.2.1870, overl. Beverwijk 1.8.1957, begr. Beverwijk 5.8.1957, tr. Beverwijk 24.5.1894 Anthonie Bakker, geb. Heemstede 28.3.1868, overl. Castricum 4.6.1938, zn. van Christoffel Bakker en Maria Krane.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Angelina Bakker, geb. Beverwijk 11.6.1895, volgt IX.147.
   2.  Johannes Bakker, geb. Beverwijk 23.8.1897, volgt IX.148).
   3.  Alida Maria Bakker, geb. Beverwijk 11.3.1901, overl. Beverwijk 12.3.1901.
   4.  Christianus Antonie Bakker, geb. Beverwijk 3.4.1902, volgt IX.151.
   5.  Petrus Wilhelmus Bakker, geb. Beverwijk 11.10.1904, volgt IX.153.
   6.  Anthonius Bakker, geb. Beverwijk 26.7.1907,  volgt IX.155.
   7.  Franciscus Johannes Bakker, geb. Beverwijk 19.8.1910, volgt IX157.

IX.147    Maria Angelina Bakker, geb. Beverwijk 11.6.1895, overl. Beverwijk 25.6.1963, tr. Wijk aan Zee en Duin 10.5.1917 Gerardus Tiebosch, geb. 's-Hertogenbosch 16.3.1895, overl. Beverwijk 20.5.1947, zn. van Henricus 2 Tiebosch en Theodora van Houten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Tiebosch, geb. Wijk aan Zee en Duin 27.8.1917.
   2.  Antonius Tiebosch, geb. Beverwijk 15.10.1918.
   3.  Maria Tiebosch, geb. Beverwijk 8.2.1921.
   4.  Antonia Theodora Tiebosch, geb. Beverwijk 12.4.1922.
   5.  Gerardus Tiebosch, geb. Beverwijk 2.6.1923, overl. Beverwijk 28.6.1925.
   6.  Wilhelmina Tiebosch, geb. Beverwijk 1.8.1924.
   7.  Catharina Tiebosch, geb. Beverwijk 2.4.1926.
   8.  Jaantje Tiebosch, geb. Beverwijk 3.6.1927.
   9.  Gerardus Tiebosch, geb. Wijk aan Zee en Duin 18.12.1928.
   10.  Franciscus Tiebosch, geb. Wijk aan Zee en Duin 20.2.1931, overl. Wijk aan Zee en Duin 17.6.1932.
   11.  Bertha Tiebosch, geb. Wijk aan Zee en Duin 11.8.1932.
   12.  Leonardus Tiebosch, geb. Wijk aan Zee en Duin 14.10.1933, overl. Velsen 28.3.1935.
   13.  Anna Tiebosch, geb. Wijk aan Zee en Duin 1.2.1935.
   14.  Leonardus Tiebosch, geb. Beverwijk 3.1.1938.

IX.148    Johannes Bakker, geb. Beverwijk 23.8.1897, overl. Beverwijk 22.8.1991, tr. Wijk aan Zee en Duin 14.10.1925 Trijntje Bunsma, geb. Krommenie 12.10.1897, overl. Beverwijk 18.6.1970.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonie Bakker, geb. Wijk aan Zee en Duin 4.1.1927.
   2.  Gerardus Bakker, geb. Wijk aan Zee en Duin 24.2.1929.
   3.  Catharina Bakker, geb. Beverwijk 23.12.1931.
   4.  Maria Angelina Bakker, geb. Beverwijk 15.1.1934.
   5.  Jacobus Johannes Bakker, geb. Beverwijk 4.3.1939.

IX.151    Christianus Antonie Bakker, geb. Beverwijk 3.4.1902, overl. Beverwijk 6.2.1991, tr. Wijk aan Zee en Duin 14.10.1931 Petronella van der Meij, geb. Wijk aan Zee en Duin 28.4.1907, overl. Beverwijk 18.6.1999, dr. van Wouter van der Meij en Jansje Kipperssluis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Bakker, geb. Wijk aan Zee 4.3.1933.

IX.153    Petrus Wilhelmus Bakker, geb. Beverwijk 11.10.1904, overl. Zaandam 18.6.1990, tr. Wijk aan Zee en Duin 3.2.1932 Cornelia van der Laan, geb. Krommenie 6.6.1907, overl. Zaandam 23.12.1999, dr. van Jan van der Laan en Neeltje Glandorff.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Neeltje Bakker, geb. Zaandam 19.12.1932.
   2.  Wilhelmus Johannes Anthonius Bakker, geb. Zaandam 26.8.1934.

IX.155    Anthonius Bakker, geb. Beverwijk 26.7.1907, overl. Heemskerk 14.9.1974, tr. Heemskerk 14.4.1931 Maria Gerarda Metselaar, geb. Heemskerk 16.10.1904, overl. Heemskerk 14.9.1974, dr. van Arie Metselaar en Helena Scholten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena Bakker, geb. Wijk aan Zee en Duin 9.2.1933.
   2.  Helena Maria Bakker, geb. Beverwijk 29.5.1934.
   3.  Antonia Bakker, geb. Beverwijk 17.11.1936.
   4.  Divera Bakker, geb. Beverwijk 16.3.1938.
   5.  Anna Bakker, geb. Beverwijk 23.1.1941.

IX.157    Franciscus Johannes Bakker, geb. Beverwijk 19.8.1910, overl. Beverwijk 28.6.1998, tr. Krommenie 17.7.1937 Guurtje de Wit, geb. Krommenie 16.4.1914, overl. Hemskerk 17.5.1999, dr. van Dirk de Wit en Griet Huygen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Theodorus Maria Bakker, geb. Beverwijk 22.10.1943.
   2.  Margaretha Maria Bakker, geb. Beverwijk 14.12.1951.

V.4    Maria Catharina Hamers, ged. Brunssum 10.6.1750, overl. Monnickendam 4.1.1828, tr. Brunssum 6.2.1771 Simon Sijstermans, ged. Heerlen 31.5.1742, begr. Monnickendam 13.3.1798, zn. van Joannes Sijstermans en Gertruid Tewissen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gertrudis Sijstermans/Sistermans, ged. Brunssum, 12.11.1771, volgt VI.9.
   2.  Joannes Leonardus Sijstermans/Sistermans, ged. Brunssum 5.4.1773, volgt VI.10.
   3.  Joannes Petrus Sijstermans, ged. Brunssum 15.5.1774, overl. Brunssum 26.8.1776.
   4.  Maria Magdalena Sistermans, ged. Brunssum 7.10.1775, volgt VI.14.
   5.  Joannes Theodorus Sistermans, ged. Heerlen 20.6.1777, volgt  VI.15.
   6.  Maria Anna Sijstermans, ged. Heerlen 13.7.1778, tr. 1808 Pieter  de Hoog, ged. 1776.
   7.  Maria Catharina Sijstermans, ged. Heerlen 21.7.1779, volgt VI.20.
   8.  Joannes Sijstermans, ged. Heerlen 15.11.1780.
   9.  Joannes Petrus Sijstermans, ged. Heerlen 8.2.1784.
   10.  Maria Mechtildis Sijstermans/Sistermans, ged. Heerlen 11.3.1785, volgt VI.24.
   11.  Joannes Josephus Sijstermans, ged. Heerlen 1.4.1791, overl. Heerlen 1.1.1791.

VI.9    Maria Gertrudis Sijstermans/Sistermans, ged. Brunssum 12.11.1771, tr. 1792Pieter(Joseph)/Joannes Petrus van der Heijden, zn. van Jacobus van der Heijden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina van der Heijden, ged. Wormer 21.8.1794, volgt VII.27.
   2.  Petrus Jacobus van der Heijden, ged. Wormerveer 25.10.1795.
   3.  Maria Helena van der Heijden, ged. Amsterdam 21.11.1796.
   4.  Joannes Simon van der Heijden, ged. Amsterdam 17.1.1797.
   5.  Simon van der Heijden, ged. Amsterdam 14.3.1799.
   6.  Maria Catharina 2 van der Heijden, ged. Amsterdam 21.5.1800.
   7.  Maria Gertrudis van der Heijden, ged. Amsterdam 8.12.1801.
   8.  Henricus van der Heijden, ged. Amsterdam 17.5.1805.
   9.  Anna Dorothea van der Heijden, ged. Amsterdam 8.3.1808.
   10.  Mathijs van der Heijden, ged. Amsterdam 29.5.1810.

VII.27    Maria Catharina van der Heijden, ged. Wormer 21.8.1794, overl. Amersfoort 1.2.1835, otr. Amsterdam/Amersfoort 27.12.1818, tr. Amsterdam 6.1.1819 Joannes Hamers , volgt VI.160.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hendricus Hamers, geb. Enkhuizen 30.10.1819. van wie nageslacht.
   2.  Johannes Petrus Hamers, geb. Enkhuizen 15.3.1821, overl. Amersfoort 21.11.1826.
   3.  Geertruida Maria Hamers, geb. Enkhuizen 5.3.1822.  van wie nageslacht.
   4.  Michael Hamers, geb. Enkhuizen 31.7.1824. van wie nageslacht.
   5.  Johannes Mattheus Hamers, geb. Amersfoort 25.2.1828, overl. Amersfoort 26.10.1829.
   6.  Johannes Josephus Hamers, geb. Amersfoort 27.8.1830. van wie nageslacht.
   7.  George Joseph Hamers, geb. Amersfoort 16.9.1833, overl. Amersfoort 25.7.1845.

VI.10    Joannes Leonardus Sijstermans/Sistermans, ged. Brunssum 5.4.1773, tr. Heerlen 24.7.1797 Helena Catharina Haen, ged. Nieuwenhagen 20.6.1772, dr. van Joannes Haen en Anna Gertrudus Radermakers.
Uit dit huwelijk:
   1. Joannes Henricus Sijsterman, ged. Amsterdam 6.2.1802.

VI.14    Maria Magdalena Sistermans, ged. Brunssum 7.10.1775, overl. 1832, tr. Edam 27.5.1798 Jacob Jonker, ged. 1769.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon Jonker, geb. 1799.
   2.  Jannes Jonker, geb. 1801.
   3.  Dirk Jonker, geb. 1802.
   4.  Joannes Jonker, geb. 1807.
   5.  Jacob Jonker, geb. 1809.

VI.15    Joannes Theodorus Sistermans, ged. Heerlen 20.6.1777, overl. Monnickendam 19.11.1841, tr. Monnckendam 18.5.1804 Margaretha (Grietje) Roos, ged. Monnickendam 19.11.1781, overl. Monnickendam 29.4.1860, dr. van Rudolphus Roos en Maria van der Heijde.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon Anthonius Sistermans, ged. Monnickendam 13.6.1806.
   2.  Roedolfus Sistermans, ged. Monnickendam 12.10.1808.
   3.  Simon Joannes Sistermans, ged. Monnickendam 17.10.1810.
   4.  Hendrik Sistermans, ged. Monnickendam 4.11.1811.
   5.  Maria Catharina Sistermans, ged. Monnickendam 29.8.1814.
   6.  Maria Catharina Sistermans, ged. Monnickendam 24.3.1817.
   7.  Dirk Sistermans, ged. Monnickendam 28.8.1819.
   8.  Petrus Sisterman, ged. Monnickendam 18.11.1820.
   9.  Anna Petronella Sistermans, ged. Monickendam 17.10.1822.
   10.  Marijtje Sistermans, ged. Monnickendam 3.1.1827.

VI.20    Maria Catharina Sijstermans, ged. Heerlen 21.7.1779, overl. 1856, tr. 1802 Hendrik Huijke, ged. 1776, overl. 1840.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonard Huijke, geb. 1803.
   2.  Simon Huijke, geb. 1805.
   3.  Simon Huijke, geb. 1807.
   4.  Johannes Huijke, geb. 1811.
   5.  Johannes Huijke, geb. 1814.
   6.  Maria Huijke, geb. 1816.
   7.  Bernardus H.J. Huijke, geb. 1818.
   8.  Clara Huijke, geb. 1821.
   9.  Helena Huijke, geb. 1823.

VI.24    Maria Mechtildis Sijstermans/Sistermans, ged. Heerlen 11.3.1785, tr. Monnickendam 22.12.1814 Jan Roelofs, ged. Halderen in het Cleefse circa 1788, zn. van Gerrit Roelofs en Elisabet Telmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Roelofs, geb. 1820.
   2.  dochter Roelofs.

V.6    Maria Helena Hamers, ged. Brunssum 16.12.1753, overl. Haarlem 25.9.1803, begr. Haarlem 28.9.1803, tr. Brunssum 23.1.1776 Petrus Oberjé, geb. Brunssum circa 1748, overl. Brunssum 30.7.1805, zn. van Jan Oberjé en Anna Maria Wetzels. Hertr. Elisabeth Ivo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus Oberjé, geb. Brunssum 3.2.1777, volgt  VI.26.
   2.  Leonardus Oberjé, geb. Brunssum 27.10.1779, ged. Brunssum 27.10.1779, overl. Brunssum 4.3.1823, begr. Brunssum 6.3.1823.
   3.  Joannes Petrus Oberjé, geb. Brunssum 14.2.1781, ged. Brunssum 14.2.1781, overl. Brunssum 21.2.1781.
   4.  Anna Catharina Oberjé, geb. Brunssum 22.12.1783, ged. Brunssum 22.12.1783, overl. Heerlen 10.4.1794.
   5.  Maria Sibilla Oberjé, ged. Brunssum 1.2.1785, volgt VI.33.
   6.  Maria Mechtildis Oberjé, geb. Brunssum 16.8.1786, volgt VI.36.
   7.  Matthias Oberije, geb. Maaseik(B) 25.5.1788, volgt VI.37.
   8.  Maria Agnes Oberjé, geb. Brunssum 20.10.1789, ged. Brunssum 20.10.1789, overl. Brunssum 10.11.1810.
   9.  Maria Gertrudis Oberjé/Obriè, geb. Brunssum 4.3.1791, volgt VI.41.
   10.  Petrus Josephus Oberjé, geb. Brunssum 17.2.1794, ged. Brunssum 17.2.1794, overl. jong.
   11.  Anna Catharina Oberjé/Obrie, geb. Haarlem 6.9.1796, ged. Haarlem 6.9.1796, overl. Brunssum 21.9.1819, tr. Brunssum 21.4.1819Leonard Degens, ged. Heerlen 26.1.1791, overl. Brunssum 1865, zn. van Jacques Degens en Maria Catharina Senden. Hertr. Maria Gertrudis Oberjé/Obriè.
   12.  Maria Helena Oberjé, geb. Brunssum 17.4.1798, ged. Brunssum 17.4.1798, overl. Brunssum 9.10.1802.

VI.26    Paulus Oberjé, geb. Brunssum 3.2.1777, ged. Brunssum 3.2.1777, overl. Brunssum 29.9.1862, tr. (1) Krommenie 2.12.1798 Margarieta Harkhof(f), ged. Groningen 2.4.1772, overl. Brunssum 30.1.1829, dr. van Hermanus Harkhoff en Aaltje van Essen. Tr. (2) Brunssum 25.9.1844 Maria Barbara Glück, ged. Brunssum 26.8.1821, overl. Brunssum 1892, dr. van Joseph August Glück en Maria Barbara Renkens.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Oberijè/Obrier, ged. Krommenie 1798, overl. Brunssum 13.12.1807.
   2.  Helena Oberij, ged. Wormerveer 30.5.1800.
   3.  Hermanus Oberij, ged. Wormerveer 23.6.1801.
   4.  Leonardus Oberijer, ged. Wormerveer 27.9.1803.
   5.  Gerardus Obrie, ged. Wormerveer 15.11.1804.
   6.  Alida Oberjé, ged. Wormerveer 26.9.1806.
   7.  Matheus Oberjé, ged. Wormerveer 26.9.1806.
   8.  Joannes Renerus Oberjé, geb. Brunssum 6.5.1808.
   9.  Joannes Oberjé, geb. Brunssum 7.6.1810, overl. Brunssum 17.10.1812.
   10.  Maria Sibilla Obriè, geb. Brunssum 27.9.1812.
   11.  Marie Helena Obrie, geb. Brunssum 5.1.1815, overl. Brunssum 7.1.1815.
   12.  Jean Matthieu Obrije, geb. Brunssum 11.4.1817.

Uit het tweede huwelijk:
   13.  Josef August Oberjé, geb. Brunssum 20.11.1845.
   14.  Joseph Hubertus Oberjé, geb. Brunssum 25.2.1848.
   15.  Maria Clementina Oberjé, ged. Brunssum 21.11.1849.
   16.  Maria Josephina Philomena Oberjé, ged. Brunssum 22.10.1855.

VI.33    Maria Sibilla Oberjé, ged. Brunssum 1.2.1785, overl. Brunssum 28.7.1862, tr. (1) 1805 Jan Renier Nauts, ged. Brunssum 17.1.1780, overl. Brunssum 27.3.1823, zn. van Arnoldus Nauts en Maria Sijbilla Looijens. Tr. (2) Brunssum 3.5.1824 Ferdinand Pelers, ged. Brunssum 20.3.1793, zn. van Joannes Pelers en Maria Hermans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Sibilla Nauts, geb. Brunssum 14.1.1807.
   2.  Elisabeth Nauts, geb. Brunssum 17.1.1808.
   3.  Ferdinand Joseph Nauts, geb. Brunssum 7.2.1809.
   4.  Marthias/Mathieu Nauts, geb. Brunssum 2.6.1811.
   5.  Cornelis Nauts, geb. Brunssum 1.6.1813.
   6.  Arnold Nauts, geb. Brunssum 6.9.1814.
   7.  Anna Maria Nauts, geb. Brunssum 14.3.1817.
   8.  Helena Nauts, geb. Brunssum 20.7.1818.
   9.  Joannes Leonardus Nauts, geb. Brunssum 15.8.1822.

Uit het tweede huwelijk:
   10.  Johannes Joseph Pelers, geb. Brunssum 16.4.1825.
   11.  Arnold Pelers, geb. Brunssum 12.5.1827.

VI.36    Maria Mechtildis Oberjé, geb. Brunssum 16.8.1786, overl. Brunssum 1852, dr. van Petrus Oberjé en Maria Helena Hamers  tr. Brunssum 6.2.1812 Andreas Senden, ged. Heerlen 4.3.1776, overl. Brunssum 19.1.1848, zn. van Gerardus Senden en Elisabeth Quadvlieg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias Senden, geb. Brunssum 17.7.1812.
   2.  Marie Sibilla Senden, geb. Brunssum 24.2.1814.
   3.  Paulus Senden, geb. Brunssum 22.8.1815.
   4.  Jan Gerard Senden, geb. Brunssum 18.8.1818.
   5.  Jan Andreas Senden, geb. Brunssum 25.9.1820.
   6.  Elisabeth Senden, geb. Brunssum 29.4.1822.
   7.  Maria Gertrudis Senden, geb. Brunssum 30.10.1823.
   8.  Elisabeth Senden, geb. Brunssum 26.10.1824.
   9.  Theodorus Senden, geb. Brunssum 8.5.1826.

VI.37    Matthias Oberije, geb./ged. Maaseik(B) 25.5.1788, ged. Maaseik(B) 25.5.1788, overl. Brunssum 8.3.1848, zn. van Petrus Oberjé en  Maria Helena Hamers  tr. Brunssum 6.4.1815 Elisabeth van den Hoff.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Sybilla Oberije, geb. Brunssum 3.5.1817, volgt VII.101.
   2.  Peter Joseph Oberije/Oberijè, geb. Brunssum 17.3.1818.
   3.  Pieter Oberije, geb. Dordrecht 3.5.1820, volgt VII.103.
   4.  Maria Agnes Obrie, geb. Brunssum 11.6.1820.
   5.  Joanna Josephina Obrie, geb. Brunssum 9.8.1822.
   6.  Paulus Obriè, geb. Brunssum 10.12.1823.
   7.  Jean Mathis/Mathijs Obrié, geb. Brunssum 20.12.1824.
   8.  Nicolaas Obrié, geb. Brunssum 10.12.1827.
   9.  Maria Oberjé, geb. Hardinxveld ..-09-1829, overl. Brunssum 28.12.1829.
   10.  Gerard Joseph Obrié, geb. Brunssum 28.9.1830.

VII.101    Maria Sybilla Oberije, ged. Brunssum 3.5.1817, tr. Brunssum 9.10.1848 Peter Andries Dassen, geb. Oirsbeek 7.6.1818, zn. van Joannes Mathias Dassen en Maria Elisabeth Doomen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Elisabeth Dassen, geb. Oirsbeek 1.1.1852, volgt VIII.95.

VIII.95    Catharina Elisabeth Dassen, geb. Oirsbeek 1.1.1852, tr. Brunssum 9.10.1877 Jan Willem Tilmans, geb. Oirsbeek 21.8.1846, zn. van Maria Agnes Tilmans.
Uit dit huwelijk een aantal kinderen o.a.:
   1.  Anna Maria Tilmans, geb. Brunssum 14.8.1887, volgt IX.160.

IX.160    Anna Maria Tilmans, geb. Brunssum 14.8.1887, overl. Brunssum 6.2.1948, tr. Brunssum 2.10.1912 Johannes Franciscus Erkens, geb. Schaesberg 13.7.1882, overl. Brunssum 19.7.1954, zn. van Johann Reiner Erkens en Maria Gertrudis Kreukels.
Uit dit huwelijk: 3 dochters en 6 zonen o.a.:
   1.  Peter Andries Erkens, geb. Brunssum 4.9.1915, volgt X.115.

X.115    Peter Andries Erkens, geb. Brunssum 4.9.1915, tr. Brunssum 16.2.1943 Maria Elisabeth Hendrix, geb. Brunssum 18.10.1913.
Uit dit huwelijk vijf dochters o.a.:
   1. Anna Maria Erkens, geb. Brunssum 2.1.1946, tr. Brunssum 22.12.1967 Hubertus Agnes Franciscus Beulen, geb. Heerlen 11.1.1945, zn. van Christianus Hubertus Beulen en Maria Anna Delnoy.

VII.103    Pieter Oberije, geb. Dordrecht 3.5.1821, overl........., zn. van Matthias Oberije en Elisabeth van den Hoff  tr. (1) Brunssum 21.4.1847 Maria Catharina Janssen, geb. Brunssum 19.4.1860, overl........, dr. van Johannes Janssen en Maria Catharina Halmans. tr. (2) Maria Magdalena Nijsten.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth Oberije, geb. Brunssum 25.6.1857, volgt VIII.96.

VIII.96    Maria Elisabeth Oberije, geb. Brunssum 25.6.1857.
Kind:
   1.  Helena Maria Oberije, geb. Brunssum 12.7.1883, volgt IX.162.

IX.162    Helena Maria Oberije, geb. Brunssum 12.7.1883, overl. Brunssum 8.4.1967, tr. Brunssum 17.4.1912 Hendrik Hendrix, geb. Brunssum 21.2.1879, overl. Brunssum 6.2.1934, zn. van Jan Theodoor Hendrix en Maria Elisabeth Lenssen.
Uit dit huwelijk vier dochters o.a.:
   1.  Maria Elisabeth Hendrix, geb. Brunssum 18.10.1913. van wie nageslacht.

VI.41    Maria Gertrudis Oberjé/Obriè, geb. Brunssum 4.3.1791, overl. 1865, tr. (1) circa 1820 Jan Gerard Degens, zn. van Degens. Tr. (2) Brunssum 18.7.1821 Leonard Degens, ged. Heerlen 26.1.1791, overl. Brunssum 1865, zn. van Jacques Degens en Maria Catharina Senden. Wedr. van Anna Catharina Oberjé/Obrie.
Uit het eerste huwelijk geen kinderen.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Paulus Degens, geb. Brunssum 5.2.1821.
   2.  Mathias Degens, geb. Brunssum 17.1.1822.
   3.  Elisabeth Degens, geb. Brunssum 8.5.1823.
   4.  Jan Andries Degens, geb. Heerlen 18.10.1827.

V.7    Joannes Leonardus Hamers, ged. Brunssum 17.3.1757, overl. Leiden  3.1790, begr. Oegstgeest 20.3.1790, tr. (1) Merkelbeek 12.1.1779 Catharina Elisabeth Cuijpers, ged. Merkelbeek 10.12.1753, overl. Brunssum 23.10.1779, begr. Brunssum 24.10.1779, dr. van Wilhelmus  Cuijpers en Maria  Meulenbergh. tr. (2) Brunssum 18.7.1780 Maria Helena  Cuijpers, ged. Merkelbeek 24.8.1759, overl. Leiden 6.5.1820, begr. Oegstgeest 9.5.1820, dr. van Petrus  Cuijpers en Maria Elisabeth Vroemen. Hertr. Lucas Antonius Arnoldts.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leonardus Hamers, geb. Brunssum 23.10.1779, ged. Brunssum 23.10.1779, overl. Brunssum 23.10.1779.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria Elisabeth Hamers, geb. Merkelbeek 9.3.1781, ged. Merkelbeek 9.3.1781.
   3.  Jannes Wilhelmus Hamers, geb. Merkelbeek 12.8.1783, ged. Merkelbeek 12.8.1783, overl. Merkelbeek 3.5.1785.
   4.  Maria Mechtildus Hamers, geb. Merkelbeek 30.1.1785, ged. Merkelbeek 30.1.1785, overl. Leiden 20.10.1805.
   5.  Maria Anna Hamers, ged. Leiden 21.1.1787.
   6.  Joannes Petrus Hamers, geb. Leiden 6.1.1789, ged. Leiden 6.1.1789, overl. Leiden 14.8.1790.
   7.  Levenloos geboren kind Hamers,  Leiden 1790.

IV.3    Joannes Hamers, ged. Brunssum 3.7.1715, overl. Brunssum 25.3.1800, begr. Brunssum 27.3.1800, tr. Brunssum 29.4.1741 Maria Agnes Herinx, ged. Schinveld 7.11.1720, overl. Brunssum 28.12.1793, begr. Brunssum 31.12.1793, dr. van Mathijs  Herinx en Gertruid Gallas.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gertrudis Hamers, ged. Brunssum 29.9.1742, volgt V.11.
   2.  Petrus Joseph Hamers, geb. Brunssum 15.11.1744, ged. Brunssum 15.11.1744, overl. Brunssum 22.7.1747.
   3.  Maria Catharina Hamers, ged. Brunssum 2.7.1747, volgt V.14.
   4.  Petrus Joseph Hamers, ged. Brunssum 15.8.1749,I volgt V.15.
   5.  Johannes Hamers, ged. Brunssum 2.3.1752, volgt V.17.
   6.  Mathias Hamers, ged. Brunssum 16.4.1754, volgt V.19.
   7.  Joannes Henricus Hamers, ged. Brunssum 15.2.1756, volgt V.21.
   8.  Maria Anna Hamers, ged. Brunssum 17.3.1758, volgt V.25.
   9.  Maria Mechtildus Hamers, ged. Brunssum 4.3.1760, volgt V.28.
   10.  Hubertus Hamers, ged. Brunssum 3.10.1763, overl. Brunssum 21.1.1779.

V.11    Maria Gertrudis Hamers, ged. Brunssum 29.9.1742, overl. Hoorn 27.12.1832, tr. Brunssum 26.11.1765 Joannes  Nijssen, geb. Brunssum 29.3.1739, overl. Hoorn 28.5.1806, begr. Hoorn 31.5.1806, zn. van Joannes  Nijssen en Sibilla Housmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Sibilla Nijssen, ged. Brunssum 22.6.1766.
   2.  Joannes Theodorus Nijssen, ged. Brunssum 12.7.1767.
   3.  Joannes Wilhelmus Nijssen, ged. Brunssum 23.7.1768.
   4.  Petrus Joseph Nijssen, ged. Brunssum 30.9.1769, volgt VI.56.
   5.  Maria Catharina Nijssen, ged. Brunssum 21.6.1771.
   6.  Maria Sibilla Nijssen, ged. Brunssum 26.8.1774, volgt VI.60.
   7.  Joannes Mathias Nijssen, ged. Brunssum 23.2.1778, overl. Zaandam 22.1.1820, tr. Hoorn 17.10.1802 Anna Schermer, ged. Hoorn 28.4.1781, overl. Zaandam 2.4.1818, dr. van Barend Schermer en Marijtje Pronk. (geen kinderen)
   8.  Gerardus Nijssen, ged. Brunssum 15.11.1782, volgt  VI.63.

VI.56    Petrus Joseph Nijssen, ged. Brunssum 30.9.1769, overl. circa 1804, begr. Alkmaar (Grote kerk) 26.5.1804, tr. Alkmaar 8.12.1799 (Jo)Anna van der Grift, ged. Alkmaar 5.2.1776, overl. Alkmaar 7.6.1852, dr. van Willem van der Grift en Helena Spelt. Hertr. Antonie Kaag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Nijssen, ged. Alkmaar 20.11.1800.
   2.  Wilhelmus Nijssen, ged. Alkmaar 7.1.1802.
   3.  Maria Gertrudis Nijssen, ged. Alkmaar 3.11.1803.

VI.60    Maria Sibilla Nijssen, geb. Brunssum 26.8.1774, ged. Brunssum 26.8.1774, overl. Hoorn 10.1.1823, tr. Hoorn 27.6.1794 Petrus Johannes Rubens, ged. Overpelt 12.10.1756, overl. Hoorn 6.10.1814, zn. van Hubertus 1 Rubens en Maria Berber.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Rubens, ged. Hoorn 6.11.1795.
   2.  Maria Gertrudis Rubens, ged. Hoorn 21.4.1797.
   3.  Maria Rubens, ged. Hoorn 20.1.1799.
   4.  ongedoopt kind Rubens, geb. 1801, begr. Hoorn 16.4.1801.
   5.  Hubertus Rubens, ged. Hoorn 16.12.1803.
   6.  Joanna Elisabeth Rubens, ged. Hoorn 9.8.1805.
   7.  Petrus Rubens, ged. Hoorn 12.5.1808.
   8.  Helena Rubens, ged. Hoorn 12.5.1808.
   9.  Petrus Johannes Rubens, geb. Hoorn 13.4.1811.

VI.63    Gerardus Nijssen, ged. Brunssum 15.11.1782, overl. Amsterdam 17.1.1849,otr. Hoorn 30.4.1803, tr. Zaandam 1803 Maria Josepha Bormans/Borremans, ged. Merkelbeek 18.1.1781,overl......., dr. van Reinerus Bormans en Maria Sijbilla Lenssen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Nijssen, geb. Hoorn 7.3.1804.
   2.  Maria Catharina Nijssen, geb. Hoorn 14.3.1805.
   3.  Reijnerus Nijssen, geb. Hoorn 20.2.1806.
   4.  Reijnerus Nijssen, geb. Hoorn 11.2.1807.
   5.  Maria Gertruda Nijssen, geb. Hoorn 29.1.1808.
   6.  Maria Elisabeth Nijssen, geb. Hoorn 16.2.1809.
   7.  Maria Sibilla Nijssen, geb. Hoorn 20.9.1810.
   8.  Gerardus Matthijs Nijssen, geb. Hoorn 13.5.1812.
   9.  Gerardus Nijssen, geb. Amsterdam 5.7.1816.
   10.  Petrus Johannes Nijssen, geb. z.d. 1818.
   11.  Petrus Felius Nijssen, geb. z.d. 1821.
   12.  Maria Catharina Nijssen, geb. z.d. 1822.

V.14    Maria Catharina Hamers, ged. Brunssum 2.7.1747, overl. Alkmaar 13.10.1805, begr. Alkmaar 17.10.1805, tr. Brunssum 8.2.1768 Gerardus Nijssen, ged. Brunssum 22.4.1743, overl. Alkmaar 27.12.1813, begr. Alkmaar 31.12.1813, zn. van Joannes 2 Nijssen en Sibilla Housmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Nijssen, ged. Brunssum 19.11.1768, volgt VI.65.
   2.  Maria Agnes Nijssen, ged. Brunssum 20.11.1769, overl. Heerlen 2.5.1772.
   3.  Petrus Josephus Nijssen, ged. Brunssum 22.2.1771, volgt VI.68.
   4.  Maria Catharina Nijssen, ged. Brunssum 30.1.1772, volgt VI.71.
   5. Matthias Josephus Nijssen, ged. Brunssum 30.7.1773, otr. Alkmaar 8.11.1801, tr. Alkmaar 22.11.1801 Gertrudis/Geertruida Bierlaag, ged. Alkmaar 30.11.1770, overl. Alkmaar 16.11.1846, dr. van Cornelis Bierlaag en Maria Hogeland.
   6.  Maria Gertrudis Nijssen, ged. Brunssum 1.7.1775, jong overl.
   7.  Gertrudis Nijssen, ged. Brunssum 1.7.1775, volgt VI.76.
   8.  Maria Sibilla Nijssen, ged. Brunssum 12.1.1777, volgt VI.78.
   9.  Gerardus Nijssen, geb. Brunssum 31.10.1778, overl. Brunssum 5.7.1782.
   10.  Maria Agnes Nijssen, ged. Brunssum 10.6.1779, overl. Brunssum 18.5.1781.
   11.  Johannes Josephus Nijssen, ged. Brunssum 12.11.1781, overl. jong.
   12.  Maria Agnes Nijssen, ged. Alkmaar 13.5.1783, volgt VI.82.
   13.  Gerardus Nijssen, ged. Alkmaar 2.1.1788, begr. Alkmaar 25.9.1788.

VI.65    Joannes Nijssen, ged. Brunssum 19.11.1768, overl. Wieringen 5.2.1828, tr. Wieringen 5.5.1789 Antje Mekken, geb. Wieringen 3.8.1770, overl. Wieringen 13.1.1833, dr. van Jan Mekken en Geertrui Pieters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Engelmundis Nijssen, ged. Wieringen 20.6.1789.
   2.  Maria Catharina Nijssen, ged. Alkmaar 9.4.1791.
   3. Grietje Nijssen, ged. Alkmaar 4.11.1792.
   4.  Joannes Nijssen, ged. Medemblik 13.2.1794, jong overl. Wieringen.
   5.  Maria Agnes Nijssen, ged. Medemblik 4.10.1795.
   6.  Mietje Nijssen, ged. Medemblik 4.8.1797.
   7.  Gerardus Nijssen, ged. Medemblik 28.10.1798.
   8.  Geertrui Nijssen, ged. Medemblik 26.9.1800, jong overl.
   9.  Agnes Nijssen, ged. Alkmaar 9.8.1803.
   10.  Catharina Nijssen, ged. Alkmaar 24.11.1804.
   11.  Gerardus Nijssen, ged. Alkmaar 30.12.1805.
   12.  Geertrui Nijssen, ged. Wieringen 4.6.1807.
   13.  Gerardus Laurentius Nijssen, ged. Wieringen 5.9.1808.
   14.  Gerardus Nijssen, ged. Wieringen 28.12.1811.

VI.68    Petrus Josephus Nijssen, ged. Brunssum 22.2.1771, overl. Alkmaar 13.11.1834, tr. Alkmaar 18.8.1796 Bregje/Brigitta de Wit, geb. circa 1771, overl. Alkmaar 6.1.1848, dr. van Gerardus de Wit en Engeltje Schrant.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Nijssen, ged. Alkmaar 20.6.1797.
   2.  Antje Nijssen, ged. Alkmaar 3.11.1798.
   3.  Gerrit Nijssen, ged. Medemblik 26.9.1800.
   4.  Maria Catharina Nijssen, ged. Alkmaar 19.10.1802.
   5.  Catharina Nijssen, ged. Alkmaar 25.11.1804.
   6.  Geertje Nijssen, ged. Alkmaar 19.11.1806.
   7.  Gerrit Nijssen, ged. Alkmaar 30.7.1808.
   8.  Johannes Matthaeus Nijssen, ged. Alkmaar 30.10.1810.
   9.  Engelina Catharina Nijssen, geb. Alkmaar 7.9.1812, tr. M. Wagenaar. van wie nageslacht.

VI.71    Maria Catharina Nijssen, ged. Brunssum 30.1.1772, begr. Amsterdam 26.4.1804, tr. (ondertr. Alkmaar 27.3.)1796 Gerardus Geurs, geb. Zevenaar,  begr. Amsterdam 5.8.1809, zn van nog onbekende ouders.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerarda Maria Geurs, ged. Amsterdam ........1797, overl. Groenlo 6.5.1846. tr....Jan Joseph Lenssen, ged. Leeuwarden  5.8.1795, overl. Tubbergen 13.7.1864, zn van Joannes Gerardus Lenssen en Maria Haenraets, van wie nageslacht. 
   2.  Louise Petronella Geurs, ged. Amsterdam 5.10.1801, overl. Alkmaar.
   3.  Matthias Josephus Geurs, ged. Amsterdam ........ 1804, pastoor te Heilo

VI.76    Gertrudis Nijssen, ged. Brunssum 1.7.1775, overl. Amsterdam 19.8.1831, tr. Alkmaar 13.7.1806 Cornelis van Berkel, ged. Hoorn/Alkmaar 4.11.1780, overl..... zn  van Herman van Berkel en Grietje Hem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrardus Hermanus van Berkel, ged. Alkmaar 28.4.1807.
   2.  Matthaeus Josephus van Berkel, ged. Alkmaar 15.4.1809.
   3.  Bernardina Catharina van Berkel, ged. Alkmaar 15.4.1809.
   4.  Matheus Josephus Antonie van Berkel, geb. Alkmaar 18.2.1812.
   5.  Maria Catharina van Berkel, geb. Alkmaar 26.2.1814.

VI.78    Maria Sibilla Nijssen, ged. Brunssum 12.1.1777, overl. Alkmaar 24.9.1820, tr. Alkmaar 19.12.1802 Albertus Bent, ged. Hoorn 19.8.1781, overl. Alkmaar.....  1846, zn. van Jan  Bent en Marijtje Eeding.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina Bent, ged. Hoorn 2.11.1803.
   2.  Maria Agnetha Bent, ged. Alkmaar 20.7.1805.
   3.  Maria Gertrudis Bent, ged. Alkmaar 9.2.1807.
   4.  Jan Bent, ged. Alkmaar 21.12.1808.
   5.  Maria Josephien Bent, geb. Alkmaar 16.9.1813.
   6.  Anna Maria Bent, geb. Alkmaar 29.8.1815.
   7.  Cornelia Bent, geb. Alkmaar 22.9.1817.

VI.82    Maria Agnes Nijssen, ged. Alkmaar 13.5.1783, overl. 's-Gravenhage 30.9.1819, tr. onbekend 30.1.1812 Joannes Henricus (Jean Henri) Hamers , volgt VI.115).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendriette Maria Geertruida Nijsse/Hamers, geb. Amsterdam 20.1.1812, overl. Breda 24.1.1879.
   2.  Josephine Désiré Alexandre Hamers, geb. Boulogne sur Mer (F) 22.11.1814, overl. Amsterdam 12.12.1872.
   3.  Louis Antoine Jean Hamers, geb. Quesnoy (B) z.d. 1815, overl. 's-Gravenhage 1.12.1825.
   4.  Pauline Maria Catharina Hamers, geb. Brielle 24.11.1817. van wie nageslacht.
   5.  Geertruida Cornelia Hamers, geb. 's-Gravenhage 25.9.1819, overl. 's-Gravenhage 2.1.1820.

V.15    Petrus Joseph Hamers, ged. Brunssum 15.8.1749, overl. Sneek 31.3.1842, tr. Brunssum 9.1.1776 Maria Gertrudis Duijkers, ged. Brunssum 10.6.1755, overl. Sneek 9.9.1825, dr. van Joannes Duijkers en Maria Helena Huijsmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena Hamers, ged. Brunssum 26.5.1777, volgt VI.85.
   2.  Joannes Hamers, ged. Brunssum 12.4.1779, overl. Brunssum 7.5.1779.
   3.  Maria Agnes Hamers, ged. Brunssum 6.11.1780,volgt VI.88.
   4.  Franciscus Hamers, ged. Brunssum 20.5.1782, volgt VI.89.
   5.  Joannes Hamers, ged. Brunssum 6.10.1783, spoorloos na 1826.
   6.  Maria Theresia Hamers, ged. Brunssum 15.2.1785, overl. Nuth 6.9.1785.
   7.  Maria Margaritha Hamers, ged. Brunssum 24.2.1786, overl. Brunssum 27.2.1786.
   8.  Maria Catharina Hamers, ged. Brunssum 15.5.1788, volgt VI.96.
   9.  Anna Margaritha Hamers, ged. Brunssum 26.7.1789, volgt VI.100.
   10.  Maria Theresia Hamers, ged. Brunssum 24.5.1791,ongeh. overl. Leeuwarden 7.6.1852.
   11.  Mathias Hamers, ged. Sneek 4.1.1793, volgt VI.102.
   12.  Johanna Hamers, ged. Sneek 18.10.1796, overl. Sneek 2.4.1797, begr. Sneek 4.4.1797.
   13.  Petrus Josephus Hamers, ged. Sneek 5.9.1799.

VI.85    Maria Helena Hamers, geb. Brunssum 26.5.1777, ged. Brunssum 27.5.1777, overl. Harlingen 14.10.1844, tr. Sneek 20.5.1799 Johannes  Schoot, geb. Maastricht 18.11.1778, overl. Harlingen 31.8.1819, zn. van Wilhelmus Schoot en Maria Claessen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina Schoot, geb. Sneek 7.3.1800, overl. vóór 1811.
   2.  Willem Schoot, ged. Harlingen 28.6.1801.
   3.  Pieter Joseph Schoot, ged. Harlingen 21.10.1805, overl. vòòr 1811.
   4.  Franciscus Schoot, ged. Harlingen 3.12.1808, overl. vóór 1811.
   5.  Johannes Schoot, geb. Harlingen circa 1810, overl. Harlingen 8.8.1827.

VI.88    Maria Agnes Hamers, ged. Brunssum 6.11.1780, overl. Sneek 14.9.1827, otr. Sneek 28.7.1804, tr. Sneek 12.8.1804 Jan  van Bergen, ged. Harlingen 28.8.1783, overl. Sneek 29.7.1862, zn. van Pieter van Bergen en Engeltje Waanders. Hertr.Margaretha van Gent.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertruda van Bergen, ged. Sneek 25.7.1805, ongeh overl. Sneek 7.6.1870.
   2. Engeltje/Angelina van Bergen, ged. Sneek 14.8.1807,ongeh. overl. Sneek 1.2.1888,
   3.  Petrus van Bergen, ged. Sneek 16.5.1809, volgt VII.192.
   4.  Franciscus van Bergen, geb. Sneek 21.7.1811, volgt VII.194.
   5.  Jan van Bergen, geb. Sneek 1.2.1814, ged. Sneek 1.2.1814, overl. wanneer en waar onbekend.
   6.  Mathijs van Bergen, geb. Sneek 21.9.1819, volgt VII.198.
   7.  Helena van Bergen, geb. Sneek 11.12.1822, ged. Sneek 11.12.1822, overl. Sneek 30.4.1826.

VII.192    Petrus van Bergen, ged. Sneek 16.5.1809, overl. Sneek 28.10.1886, tr. Sneek 5.5.1833 Elisabeth Ringnalda, geb. Sneek 9.12.1810, overl. Sneek 2.1.1885, dr. van Petrus Ringnalda en Marijke Gerbens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria van Bergen, geb. Sneek 9.2.1834.
   2.  Susanna Maria van Bergen, geb. Sneek 11.3.1836.
   3.  Johannes van Bergen, geb. Sneek 21.9.1838.
   4.  Geertruida van Bergen, geb. Sneek 7.6.1841.
   5.  Nicolaas van Bergen, geb. Sneek 24.6.1849.

VII.194    Franciscus van Bergen, geb. Sneek 21.7.1811, ged. Sneek 22.7.1811, overl. Sneek 15.1.1866, tr. (1) Sneek 10.5.1840 Elisabeth Bethlehem, geb. Sneek 8.2.1816, overl. Sneek 7.7.1850, dr. van Johannes Bethlehem en Dorothea Marks. Tr. (2) Sneek 16.5.1852 Dorothea Nonhof, geb. Sneek 28.10.1809, overl. Sneek 30.12.1874, dr. van Antoon Nonhof en Sibbeltje Faber.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Franciscus van Bergen, geb. Sneek 15.9.1841, overl. Sneek 23.1.1929. tr. SneekGeertruida Bos.van wie nageslacht
   2.  Petrus van Bergen, geb. Sneek 2.6.1847.

VII.198    Mathijs van Bergen, geb. Sneek 21.9.1819, ged. Sneek 21.9.1819, overl. Sneek 5.6.1857, tr. (1) Sneek 2.7.1843 Susanna Ringnalda, geb. Sneek 25.9.1817, overl. Sneek 5.8.1852, dr. van Petrus Martens Ringnalda en Marijke Gerbens Panboer. Tr. (2) Sneek 21.11.1852 Sijbrig de Vries, geb. Sneek 13.7.1822, overl. Sneek na 1855, dr. van Wiemer Siebrens de Vries en Antje Willems Wijnen.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johannes van Bergen, geb. Sneek 26.6.1853.
   2.  Antonius van Bergen, geb. Sneek 1.3.1855.

VI.89    Franciscus Hamers, ged. Brunssum 20.5.1782, overl. Franeker 3.10.1843, otr. (1) Sneek/Franeker 21.5.1808, tr. Franeker 6.6.1808 Riemke van der Wal, ged. Franeker 5.8.1784, overl. Franeker 15.6.1820, dr. van Tjepke Reijns en Antje Pieters. Tr. (2) Franeker 7.10.1821 Hielke Lolles de Boer, geb. Amsterdam, ged. Amsterdam 8.2.1790, overl. Franeker 21.7.1839, dr. van Lolle Harmens en Lolkje Sjoerts.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tjepke/Theotimus Hamers, ged. Franeker 15.9.1810.  van wie nageslacht.
   2.  Petrus Hamers, ged. Franeker 3.9.1812, overl. Franeker 21.12.1812.
   3.  Anna Geertruida Hamers, geb. Franeker 26.8.1818, ged. Franeker 26.8.1818, overl. Franeker 22.5.1819.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Laurens Hamers, geb. Franeker 24.8.1822, ged. Franeker 24.8.1822. van wie nageslacht.
   5.  Riemke Hamers, geb. Franeker 8.8.1824, ged. Franeker 8.8.1824, overl. Mirns-Bakhuizen(gem.Gaasterland) 2.4.1864.
   6.  Lolkje Hamers, geb. Franeker 6.2.1828, ged. Franeker 6.2.1828. van wie nageslacht.
   7.  Petrus Hamers, geb. Franeker 9.2.1835, ged. Franeker 9.2.1835. van wie nageslacht.

VI.96    Maria Catharina Hamers, ged. Brunssum 15.5.1788, overl. Joure 3.10.1827,  tr. Sneek 30.12.1810 Herman van Aken, ged. Sneek 6.1.1792, overl. Mainz -11-1813, zn. van Antonius van Aken enJohanna Lansing. Tr. (2) Harlingen 30.4.1820 Jan van der Heijde, ged. Leeuwarden 28.10.1794, overl. bekend nog niet, zn. van Jan  van der Heijde en Maria Yskamp. Tr. (3) N.N.
Uit het eerste huwelijk:
   2.  Johanna Maria Elisabeth van Aken, geb. Harlingen 14.8.1811, ged. Harlingen 22.11.1811, overl. nov 1811.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Maria van der Heijde, geb. Harlingen 19.12.1817.
   4.  Geertruida van der Heijde, geb. Harlingen 23.3.1820.

Voor het eerste huwelijk:
   1.  Henricus Hamers, ged. Sneek 4.2.1807, overl. Sneek 5.9.1808, begr. 7.9.1808.

VI.100    Anna Margaritha Hamers, geb. Brunssum 26.7.1789, ged. Brunssum 27.7.1789, overl. Sneek 7.12.1827, tr. Sneek 16.5.1830 Jan Dekker, ged. Sneek 17.6.1788, overl. Sneek 4.11.1832, zn. van Jan Dekker en Stijntje van Essen. Eerder tr. Janke van der Meulen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Dekker, geb. Sneek 23.3.1812, ged. Sneek 23.3.1812.
   2.  Pieter Joseph Dekker, geb. Sneek 28.1.1814, ged. Sneek 28.1.1814.
   3.  Geertruida Dekker, geb. Sneek 29.1.1816, ged. Sneek 29.1.1816, tr. Sneek 5.3.1843 Nicolaus Ahrens, geb. Altenbruch(D) circa 1787, zn. van Nicolaus Ahrens en Magdalena Olans.
   4.  Franciscus Dekker, geb. Sneek 15.7.1818, ged. Sneek 15.7.1818, overl. Sneek 12.5.1822.
   5.  Hendrika Dekker, geb. Sneek 26.2.1821, ged. Sneek 26.2.1821, overl. Sneek 11.9.1823.
   6.  Matthijs Dekker, geb. Sneek 2.9.1823, ged. Sneek 2.9.1823.
   7.  Barbara Dekker, geb. Sneek 7.2.1826, ged. Sneek 7.2.1826, ongeh. overl. Sneek 1.12.1881.

VI.102    Mathias Hamers, ged. Sneek 4.1.1793, overl. Sneek 20.8.1870, tr. (1) Sneek 20.6.1824 Anna Feyes Brouwer, ged. Sneek 14.2.1798, overl. Sneek 17.10.1826, dr. van Feye Athes en Akke Klazes. Tr. (2) Sneek 7.6.1829 Janke Hendriks Spoelstra, ged. Joure 9.12.1800, overl. Sneek 1.8.1885, dr. van Hendrik Berents en Grietje Aalberts.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Joseph Hamers, geb. Sneek 4.5.1825, overl. Sneek (verdronken) 31.1.1832.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Anna Hamers, geb. Sneek 8.4.1830, overl. Sneek 8.9.1832.
   3.  Margrietta Hamers, geb. Sneek 5.6.1834. van wie nageslacht.
   4.  Petrus Hamers, geb. Sneek 30.1.1836. van wie nageslacht.
   5.  Hendrik Hamers, geb. Sneek 27.9.1838, overl. Sneek 17.7.1842.
   6.  Anna Hamers, geb. Sneek 3.4.1841. van wie nageslacht.
   7.  Hendrik Hamers, geb. Sneek 7.3.1845, overl. Sneek 23.5.1845.

V.17    Johannes Hamers, ged. Brunssum 2.3.1752, overl. Franeker 12.6.1810, tr. Brunssum 14.2.1775 Margrita Cremers, geb. Maagdenburg circa 1749, overl. Franeker 28.11.1807, begr. Franeker 29.11.1807, dr. van Martinus Cremers en Margaretha Elisabeth Delessen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Hamers, ged. Brunssum 20.1.1776, jong overl. 
   2.  Maria Agnes Hamers, ged. Brunssum 3.3.1778, volgt VI.109.
   3.  Joanna Gertrudis (Gertruid,Gertrut) Hamers, ged. Brunssum 13.2.1779, overl. Amsterdam 7.6.1855, tr. Amsterdam 7.5.1817 Willem Rusman, ged. Amsterdam 20.4.1786, overl. Amsterdam 20.1.1846, zn. van Jacob Rusman en Elisabeth Schardinger.
   4.  Maria Margaretha Hamers, ged. Brunssum 22.3.1780, overl. Brunssum 29.8.1783.
   5.  Maria Helena Hamers, ged. Brunssum 15.5.1781, volgt VI.114.
   6.  Joannes Henricus (Jean Henri) Hamers, geb. Merkelbeek 14.2.1783, volgt VI.115.
   7.  Joannes Hamers, ged. Merkelbeek 27.3.1784, overl. Merkelbeek 28.9.1785.
   8.  Petrus Joseph Hamers, geb. Merkelbeek 29.6.1785, volgt VI.118.
   9.  Maria Theresia Hamers, geb. Merkelbeek 25.6.1786, ged. Merkelbeek 26.6.1786, overl. Haarlemmerliede-Spaarnwoude 24.2.1871, tr. Den Helder 27.8.1829 Johannes van Putten, ged. Woerden 6.12.1792, overl. Houtrijk en Polanen 10.6.1856, zn. van Teunis van Putten en Cornelia Ockerse. Hertr. Cornelia van Riet.
   10.  Maria Catharina Hamers, geb. Merkelbeek 9.8.1787, ged. Merkelbeek 9.8.1787, overl. Brunssum 9.2.1794.
   11.  Poptje Maria Hamers, ged. Franeker 13.8.1788, volgt VI.124.
   12.  Paulus Hamers, geb. Merkelbeek 20.1.1790, ged. Merkelbeek 20.1.1790, overl. nog niet bekend
   13.  Johannes Gerardus Hamers, ged. Franeker 18.3.1791, overl. 's-Gravenhage 8.1.1791.
   14.  Martinus Hamers, geb. Franeker 25.4.1794, volgt VI.129.
   15.  Joannes Hamers, ged. Franeker 30.5.1797, overl. na 1826.
   16.  Maria Anna Hamers, ged. Franeker 2.2.1800, volgt VI.133.

VI.109    Maria Agnes Hamers, ged. Brunssum 3.3.1778, overl. Makkum 4.6.1843, otr. Franeker 10.6.1797, tr. Franeker 25.7.1797Fokele Obbema, ged. Franeker 27.9.1772, overl. Franeker 11.6.1813, zn. van Douwe Fokeles en Swobke Goridts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dominicus Obbema, ged. Franeker 11.5.1798. van wie nageslacht
   2.  Johannes Obbema, ged. Franeker 22.2.1800.
   3.  Geertruda Obbema, geb. Franeker 8.10.1802.
   4.  Sabine Obbema, ged. Franeker 30.9.1805.
   5.  Margaretha Obbema, ged. Franeker 27.9.1808.

VI.114    Maria Helena Hamers, ged. Brunssum 15.5.1781, overl. Franeker 31.12.1828, tr. Franeker 28.10.1810 Stephanus Jan van Malsen, vermoedelijk ged. Nijmegen 13.6.1791, vermoedelijk overl. Osnabruck 11.2.1812, Vermoedelijk zoon van Hendrik van Malsen en Catharina Wilhelmina Meijnhardt.
Kinderen:
   1.  Margaretha Hamers (van Malsen), geb. Franeker 18.10.1813.
   2.  Theresia Hamers (van Malsen), geb. Franeker 22.4.1816.

VI.115    Joannes Henricus (Jean Henri) Hamers, geb. Merkelbeek 14.2.1783, ged. Merkelbeek 15.2.1783, overl. Roermond 28.11.1855, tr. (1) onbekend 30.1.1812 Maria Agnes Nijssen volgt VI.82, tr. (2) Alkmaar 2.11.1820 Johanna Gezina Helena Kuijper, ged. Haarlem 12.2.1797, overl. Breda 8.11.1879, dr. van Theodorus Kuijper en Catharina Scheper(s).
Uit het eerste huwelijk: 5 kinderen volgt VI.82.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Johanna Catharina Theodora Hamers, geb. 's-Gravenhage 21.2.1821, overl. St.Odiliënberg 28.9.1857.
   7.  Magtilda Geertruida Cornelia Hamers, geb. 's-Gravenhage 7.10.1822, overl. Dongen 25.4.1914.
   8.  Arnolda Theodora Wilhelmina Hamers, geb. 's-Gravenhage 14.10.1823. van wie nageslacht.
   9.  Johanna Gezina Helena Hamers, geb. 's-Gravenhage 31.12.1824. van wie nageslacht.
   10.  Johannes Henricus Lodewijk Hamers, geb. 's-Gravenhage 8.10.1826, overl. Salatiga (N.O.I) 16.8.1853.
   11.  Bernardus Cornelis Ferdinandus Hamers, geb. 's-Gravenhage 18.3.1828. van wie nageslacht.
   12.  Franciscus Theodorus Martinus Hamers, geb. 's-Gravenhage 31.8.1829, overl. op zee aan boord van schip Juno 28.4.1846.
   13.  Johannes Henricus Marinus Hamers, geb. 's-Gravenhage 31.8.1829, overl. Harderwijk 3.1.1830.
   14.  Frederica Catharina Maria Josina Hamers, geb. Harderwijk 30.9.1833, overl. Breda? circa 1900.
   15.  Agnes Mathilde Antoinette Hamers, geb. Hellevoetsluis 7.7.1837, overl. Hellevoetsluis 21.9.1837.
   16.  Maurits Frederik Hendrikus Hamers, geb. Terneuzen 11.2.1839, overl. Ambarawa (N.O.I) 21.7.1875.
   17.  Levenloze dochter, Harderwijk 21.10.1830 Hamers.

VI.118    Petrus Joseph Hamers, geb. Merkelbeek 29.6.1785, ged. Merkelbeek 30.6.1785, overl. Muiden 14.4.1821, tr. Franeker 20.1.1811 Grietje Voets, ged. Franeker 22.1.1789, overl. Franeker 30.1.1817, dr. van Franciscus Voets en Sjieuwke Klazes (Boersma).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hamers, geb. Franeker 7.11.1811. van wie nageslacht.
   2.  Franciscus Hamers, geb. Franeker 22.1.1813, overl. Franeker 9.1.1814.
   3.  Sjiewke Hamers, geb. Franeker 17.4.1815, overl. Franeker 30.5.1822.
   4.  Gertruida Hamers, geb. Franeker 05-19-1838, overl. Amsterdam 31.12.1838.

VI.124    Poptje Maria Hamers, ged. Franeker 13.8.1788, overl. Harlingen 22.4.1870, tr. (1) Harlingen 8.10.1850 Hendrik Gustav Hellund, geb. Jacobsstad-Wasa(Finland) 16.2.1795, ged. parochie Pedersore 18.2.1795, overl. Harlingen 3.11.1847, zn. van Johan Hansson Skutnås Hellund en Grieta Johannes. Tr. (2) Harlingen 10.10.1850 Gerrit Hogenburg, geb. Harlingen 11.8.1817, zn. van Johannes Hogenburg en Houkje van der Plaats. Tr. (3) N.N.
Uit het derde huwelijk:
   1.  Cornelia Hamers, geb. Amsterdam 28.6.1813, jong overl. 

VI.129    Martinus Hamers, geb. Franeker 25.4.1794, ged. Franeker 25.4.1794, overl. Brielle 9.9.1829. Heeft te 's-Gravenhage relatie met Johanna Barbara Goetz, geb. 's-Gavenhage 28.11.1893, dr. van Johannes Goetz en Maria Elisabeth Dumee.
Uit deze relatie:
   1.  Margaretha Martina Hamers, geb. 's-Gravenhage 16.8.1825, overl. 's-Gravenhage 1.10.1825.

VI.133    Maria Anna Hamers, ged. Franeker 2.2.1800, overl. Hoorn 16.2.1872, tr. Hoorn 5.10.1825 Gerrit Oostermeijer, ged. Mettingen (D) 23.2.1796, overl. Hoorn 18.6.1875, zn. vanJohan Gerhard Bernhard Jürgen Ostermeijer en Anna Margaretha Maria Brenninkmeijer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Veronica Oostermeijer, geb. Hoorn, 13.1.1826, volgt VII.253.
   2.  Margaretha Bernardina Oostermeijer, geb. Hoorn 30.5.1827, overl. Hoorn 15.4.1905.
   3.  Leonora Oostermeijer, geb. Hoorn 9.10.1828, overl. Hoorn 17.10.1828.
   4.  Theresia Oostermeijer, geb. Hoorn 26.8.1830, overl. Amsterdam 24.11.1900, tr. Amsterdam 13.5.1880 Wilhelmus Hardeweg, geb. Amsterdam 8.4.1840, overl. Amsterdam 19.3.1895, zn. van Johannes Franciscus Hardeweg en Anna Catharina Lubbers.
   5.  Johann Alexander Oostermeijer, geb. Hoorn 26.11.1833, volgt VII.258.
   6.  Gerard Hendricus Oostermeijer, geb. Hoorn 24.3.1836, volgt VII.261.
   7.  Louisa Paulina Oostermeijer, geb. Hoorn 7.3.1838, overl. Amsterdam 29.9.1918, tr. (1) Amsterdam 19.7.1894 Heinrich Hubert Hohnen, geb. Kirchhoven onder Schüttorf 9.6.1864, overl. Amsterdam 23.10.1898, zn. van Arnold Hohnen en Maria Ida Deckers. Tr. (2) Amsterdam 26.4.1905 Willem Boerkamp, geb. Muiden 2.8.1839, overl. Amsterdam 3.7.1911, zn. van Albertus Boerkamp en Christina Sliphorst. Hertr.Elisbeth Dingboom, hertr. Maria Geertruida Hullhorst.

VII.253    Geertruida Veronica Oostermeijer, geb. Hoorn 13.1.1826, overl. Hoorn 6.10.1892.
Kind:
   1.  Marianne Oostermeijer, geb. Amsterdam 27.10.1850, tr.Siebe Bosma, geb. Lemmer.

VII.258    Johann Alexander Oostermeijer, geb. Hoorn 26.11.1833, overl. Hoorn 22.10.1833, tr. (1) Hoorn 25.1.1856 Geertruida Maria Hooijkamp, geb. Hoorn 27.12.1830, overl. Hoorn 22.2.1856, dr. van Johannes Hooijkamp en Jannetje Sweering. Tr. (2) Hoorn 10.4.1863 Georgina Charlotta Juliana Schuman, geb. Amsterdam 12.1.1834, overl. Hoorn 31.5.1897, dr. van Pierre Paschal Schuman en Anna Maria Rudolph.
Uit het tweede huwelijk:
   1. Anna Maria Georgina Agnes Oostermeijer, geb. Hoorn 19.2.1864, overl. Hoorn 20.1.1869.
   2.  Paulina Louise Augustina Johanna Oostermeijer, geb. Hoorn 23.12.1865.
   3.  Gerarda Aloijsia Johanna Maria Oostermeijer, geb. Hoorn 16.8.1867.
   4.  Johann Gerhard Bernhard Paschal Oostermeijer, geb. Hoorn 22.3.1869.
   5.  Johannes Alexander Christiaan Joseph Oostermeijer, geb. Hoorn 6.5.1871.
   6.  François Aloisius Joseph Oostermeijer, geb. Hoorn 16.8.1875.
   7.  Maria Eleonora Georgina Oostermeijer, geb. Hoorn 15.7.1877, overl. Hoorn 8.8.1877.

VII.261    Gerard Hendricus Oostermeijer, geb. Hoorn 24.3.1836, overl. Zwaag 16.1.1877, tr. (1) Zwaag 27.4.1865 Maria Neefjes, geb. Nibbixwoud 11.12.1827, overl. Zwaag 30.10.1869, dr. van Pieter Neefjes en Trijntje Vriend. Hertr.Frans Veul, tr. (2) Westwoud 5.1.1871 Columba Schagen, geb. Zwaagdijk 21.3.1844, overl. Zwaag 19.9.1881, dr. van Jacob Schagen en Trijntje Bakker.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Gerardus Bernardus Oostermeijer, geb. Zwaag 31.1.1866.
   2.  Maria Anna Oostermeijer, geb. Zwaag 29.1.1867.
   3.  Johannes Egbertus Antonius Oostermeijer, geb. Zwaag 25.10.1868.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Catharina Maria Oostermeijer, geb. Zwaag 2.1.1872.
   5.  Maria Paulina Oostermeijer, geb. Zwaag 6.3.1873, overl. Zwaag 5.5.1873.
   6.  Geertruida Veronica Maria Oostermeijer, geb. Zwaag 17.12.1874.
   7.  Geertruida Oostermeijer, geb. Zwaag 12.11.1875, overl. Zwaag 26.5.1876.
   8.  Jacob Oostermeijer, geb. Zwaag 5.2.1877, overl. Zwaag 28.2.1877.

V.19    Mathias Hamers, ged. Brunssum 16.4.1754, overl. Hilversum 29.7.1797, tr. Brunssum 30.1.1779 Brigitta Duijkers, ged. Brunssum 19.4.1760, overl. Amersfoort 25.12.1837, begr. Amersfoort 28.12.1837, dr. van Joannes Duijkers en Maria Helena Huijsmans. Hertr.Petrus Josephus Schull.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hamers, ged. Brunssum 20.8.1781, volgt VI.134.
   2.  Maria Agnes Hamers, ged. Brunssum 4.5.1783, volgt VI.138.
   3.  Maria Gertrudis Hamers, ged. Brunssum 17.6.1784, volgt VI.140.
   4.  Maria Helena Hamers, ged. Brunssum 9.1.1786, overl. Brunssum 13.11.1790.
   5.  Franciscus Hamers, ged. Brunssum 21.9.1787, overl. Merkelbeek 12.11.1788.
   6.  Maria Anna Hamers, ged. Brunssum 13.4.1789, volgt VI.144).
   7.  Maria Helena Hamers, ged. Brunssum 10.1.1791, overl. Brunssum 15.1.1791.
   8.  Maria Catharina Hamers, ged. Brunssum 10.2.1792, overl. Brunssum 5.3.1794.
   9.  Mathias Hamers, geb. Brunssum 9.6.1793, volgt VI.147.
   10.  Johannes Josephus Hamers, ged. Brunssum 17.3.1795, volgt VI.149.

VI.134    Johannes Hamers, ged. Brunssum 20.8.1781, overl. Haarlemmerliede-Spaarnwoude 5.11.1858, otr. (1) Hilversum 3.7.1804, tr. Spaarnwoude 22.7.1804 Margaretha Wageman, geb. Spaarndam 18.2.1784, overl. Spaarndam 13.4.1815, dr. van Jacob Wageman en Immetje Breggers. Tr. (2) Spaarndam 6.8.1815 Maria (Mattje) van luijken, ged. Spaarnwoude 6.8.1794, overl. Spaarndam 16.1.1843, dr. van Frans van luijken en Margaretha Hoogzaad.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Emerentia Hamers, geb. Hilversum 18.7.1805, volgt VII.268.
   2.  Cornelia Hamers, geb. Spaarnwoude 12.1.1808, jong overl. 
   3.  Jacobus Theodorus Hamers, geb. Spaarnwoude 30.8.1809, volgt VII.270.
   4.  Brigitta Hamers, geb. Spaarnwoude 11.12.1810, overl. Spaarndam 30.11.1811.
   5.  Maria Cornelia Hamers, geb. Spaarnwoude 8.12.1813, begr. Spaarndam 21.12.1813.
   6.  Johannes Cornelis Hamers, geb. Spaarndam 9.4.1815, overl. Spaarndam 10.4.1815.

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Brigitta Margareta Hamers, geb. Spaarndam 8.3.1816, overl. Amsterdam 21.4.1897.
   8.  Margarita Agnes Hamers, geb. Spaarndam 17.1.1818. van wie nageslacht.
   9.  Franciscus Joannes Hamers, geb. Spaarndam 22.4.1820, ged. Spaarndam 23.4.1820. van wie nageslacht.
   10.  Joannes Andreas Mathias Hamers, geb. Spaarndam 25.2.1822, ged. Spaarndam 25.2.1822, overl. na 1852.
   11.  Helena Maria Hamers, geb. Spaarndam 14.5.1824, ged. Spaarndam 14.5.1824. van wie nageslacht.
   12.  Maria Catharina Hamers, geb. Spaarndam 12.6.1826, ged. Spaarndam 13.6.1826 van wie nageslacht.
   13.  Mathijs Hamers, geb. Spaarndam 31.7.1828, ged. Spaarndam 31.7.1828.  van wie nageslacht.
   14.  Petronella Paulina Brigitta Maria Hamers, geb. Spaarndam 9.6.1830, ged. Spaarndam 9.6.1830. van wie nageslacht.
   15.  Sebastiaan Hamers, geb. Spaarndam 10.6.1832. van wie nageslacht.
   16.  Laurentius Johannes Hamers, geb. Spaarndam 27.7.1834. van wie nageslacht.
   17.  Leonardus Franciscus Hamers, geb. Spaarndam 7.7.1839, overl. Semarang(N.O.I) 12.11.1867.

VII.268    Emerentia Hamers, geb. Hilversum 18.7.1805, overl. Hoogland 12.8.1847, tr. Spaarndam 21.2.1827 Johannes de Roth, geb. Amsterdam 11.3.1803, overl. Hoogland 1851 of  1870,  zn. van Johannes Antonius Fredericus de Roth en Maria Lucia Simons.
Uit dit huwelijk:
    1. Joannes de Roth, geb, Velzen 18.11.1827.
    2. Joannes Ludovicus de Roth, geb. Velzen 19.1.1829.
    3. Jacobus Theodorus de Roth, geb. Well.
    4. Theodorus Marius de Roth, geb. Well 18.10.1831.
    5. Laurentius Joannes de Roth, geb. Spaarndam 27.7.1834.
    6. Mattheus Josephus de Roth, geb. Warmond 5.2.1838.
    7.  Hendricus de Roth, geb. Warmond 28.9.1840
Voor nageslacht van kind 3,4,6 en 7  zie Genealogie de Roth
VII.270    Jacobus Theodorus Hamers, geb. Spaarnwoude 30.8.1809, overl. Haarlem 8.5.1878, tr. (1) Velzen 31.7.1833 Catharina van den Berg, geb. Santpoort 25.7.1805, overl. Spaarnwoude 10.11.1839, dr. van Hendrik van den Berg enMaria Verzijlberg. Tr. (2) Spaarnwoude 24.6.1841 Maria 3 van den Berg, geb. Velzen 10.12.1810, overl. Spaarndam 14.10.1853.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Jacobus Hamers, geb. Spaarnwoude 2.6.1834, volgt VIII.131.
   2. Maria Hendrica Johanna Hamers, geb. Spaarnwoude 25.2.1836. van wie nageslacht
3.. Laurentius Johannes Hamers, geb. Spaarnwoude 19.2.1838.
   4.  Maria Jacoba Hamers, geb. Spaarnwoude 28.10.1839.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Henricus Hamers, geb. Spaarnwoude 6.2.1841.
   6.  Aldegonda Francisca Hamers, geb. Spaarnwoude 28.1.1843. van wie nageslacht.
   7.  Helena Maria Petronella Hamers, geb. Spaarnwoude 15.4.1845.
   8.  Gerardus Henricus Hamers, geb. Spaarnwoude 11.1.1849.
   9.  Hermanus Hamers, geb. Spaarnwoude 11.1.1849.
   10.  Jacobus Joannes Hamers, geb. Spaarnwoude 11.1.1849.
   11.  Maria Wilhelmina Hamers, geb. Spaarnwoude 30.9.1859.

VIII.131    Joannes Jacobus Hamers, geb. Spaarnwoude 2.6.1834, overl. Den Haag 9.6.1915,  tr. (1) Boskoop 30.12.1859 Geertruida Christina van Groos, geb. Boskoop 17.8.1834, overl. Voorburg 7.7.1921, dr. van Jan van Groos en Maria Verkade. tr. (2) Amsterdam 4.4.1883 Cornelia Dijs, geb. Baarn 16.6.1844. Het 1e huw.v.J.J.Hamers is 20-10-1882 door echtscheiding ontbonden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacobus Johannes Hamers, geb. Boskoop 16.11.1859, volgt IX.163.
   2.  Maria Catharina Hamers, geb. Leiden 19.6.1862, overl. 1948.
   3.  Johannes Christianus Hamers, geb. Amsterdam 31.10.1863, volgt IX.167.
   4.  Catharina Geertruida Hamers, geb. Amsterdam 12.4.1865, volgt IX.170.
   5.  Christina Helena Hamers, geb. Amsterdam 9.10.1867, volgt IX.172.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Johannes Jacobus Hamers, geb. Amsterdam 27.11.1884, ongeh. overl. Haarlem 20.5.1964.

IX.163    Jacobus Johannes Hamers, geb. Boskoop 16.11.1859, overl. 1944, tr. (1) Boskoop 1890 Jannetje Van Klaveren, ged. 1860, overl. 1923. Tr. (2) 1924 Johanna Roest, ged. 1870, overl. 1953.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klazina Geertruida Hamers, geb. 1884.
   2.  Geertruida Maria Hamers, geb. 1886.
   3. Petrus Jacobus Hamers, geb. 1888.
   4.  Petrus Jacobus Hamers, geb. 1890.
   5.  Maria Catharina Hamers, geb. 1893.
   6.  Jacobus Johannes Hamers, geb. 1895.

IX.167    Johannes Christianus Hamers, geb. Amsterdam 31.10.1863, overl. Rijswijk 20.3.1940, tr. Gouda 10.2.1892 Johanna Helena Louisa Roosa, geb. Leiden 12.12.1868, overl. Rijswijk 26.8.1940, dr. van Joannes Wilhelmus Roosa en Elisabeth Anna Petronella (Pieternel) Zweedijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus Hamers, geb. 's-Gravenhage 25.12.1892, volgt X.124.
   2.  Geertruida Christina Hamers, geb. Voorburg 9.3.1895, volgt X.127.
   3.  Johannes Christianus Hamers, geb. Voorburg 8.10.1898, volgt X.128.
   4.  Jacobus Johannes Hamers, geb. Voorburg 14.11.1902, volgt X.130.

X.124    Johannes Wilhelmus Hamers, geb. Den Haag 25.12.1892, overl. 1959, tr. 1925 Johhanna Sophia Kemmers, ged. 1894, overl. 1991.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Helena Hamers, geb. 1926.
   2.  Maria Hendrika Hamers, geb. 1927.
   3.  Johannes Christianus Hamers, geb. 1928.

X.127    Geertruida Christina Hamers, geb. Voorburg 9.3.1895, overl. Den Haag 7.2.1961, tr. Voorburg 30.4.1919 Gerardus Cornelis  van Gulik, geb. Den Haag 19.5.1887, overl. Den Haag 13.3.1974, zn. van Johannes Hendrikus van Gulik en Euphrosina Philippina Maria de Pauw. voor en nageslacht van Gulik
Uit dit huwelijk:
   1. Johanna Helena Louisa van Gulik, geb. 5.10.1919 Voorburg.
   2.Johannes Hendrikus Christianus van Gulik, geb. Voorburg 18.12.1920, overl.Warmond 5.10.1994, begr. Voorschoten 8.10.1994.
   3. Euphrosina Philippina Maria van Gulik, geb. Voorburg 15.6.1922, volgt XI.10.
   4.Gerardus Cornelis van Gulik, geb. 's-Gravenhage  2.9.1923.
   5. Johannes Christianus van Gulik, geb. 's-Gravenhage 12.12.1927, volgt XI.12.
   6. Gerardus van Gulik, geb. 's-Gravenhage 20.1.1929 
   7.Wilhelmus van Gulik, geb. 's-Gravenhage 20.2.1932.

XI.10    Euphrosina Philippina Maria van Gulik, geb. Voorburg 15.6.1922, tr. 's-Gravenhage 20.1.1948 A.N.J.H. (André) Breuers, overl. Den Haag 15.11.1957.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ingeborg Breuers, geb. 's-Gravenhage  5.4.1948.
   2.  Ingrid Helga Breuers, geb. 's-Gravenhage 10.8.1950.

XI.12    Johannes Christianus van Gulik, geb. Den Haag 12.12.1927, tr. Den Haag 21.7.1954 Tjitske Geerinck, geb. Den Haag 4.9.1933, dr. van Jacobus Wilhelmus Geerinck en Wilhelmina Popma.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans van Gulik, geb. 's-Gravenhage 28.11.1954.
   2.  René van Gulik, geb. 's-Gravenhage 13.3.1957, volgt  XII.4.
   3.  Monique van Gulik, geb. Voorburg 4.4.1959, volgt XII.6.

XII.4    René van Gulik, geb. 's-Gravenhage 13.3.1957, rel.Sandra Damen.
Uit deze relatie
   1.  Floris van Gulik, geb. 's-Gravenhage 31.7.1998.

XII.6    Monique van Gulik, geb. Voorburg 4.4.1959.
Kind:
   1.  Kevin van Gulik, geb. Leidschendam 3.12.1984.

X.128    Johannes Christianus Hamers, geb. Voorburg 8.10.1898, overl. 1980, tr. Den Haag 25.11.1925 Johanna Elisabeth Meyer, geb. 1903, overl. 1981.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Christianus Hamers, geb. 1930.
   2.  Herm.El. Hamers, geb. 1931.

X.130    Jacobus Johannes Hamers, geb. Voorburg 14.11.1902, overl. 1988, tr. 1926 Jacoba Hendrika Johanna Lamens, geb. 1902, overl. 1990.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Hamers, geb. 1928.
   2.  Jacobus Johannes Hamers, geb. 1936.

IX.170    Catharina Geertruida Hamers, geb. Amsterdam 12.4.1865, overl. 1933, tr. 1889 Cornelis Overvliet, ged. 1864, overl. 1941.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frans Overvliet.

IX.172    Christina Helena Hamers, geb. Amsterdam 9.10.1867, overl. 1852, tr. 1888 Cornelis Vuijk, ged. 1861, overl. 1935.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aart Vuijk, geb. 1889.
   2.  Jacobus Adrianus Vuijk, geb. 1891.
   3.  Adrianus Vuijk, geb. 1893.
   4.  Marinus Vuijk, geb. 1896.
   5.  Neeltje Vuijk, geb. 1900.

VI.138    Maria Agnes Hamers, ged. Brunssum 4.5.1783, overl. Hilversum 18.2.1865, tr. Hilversum 22.8.1804 Nicolaas (Klaas) Andriessen, ged. Laren 12.5.1767, overl. Hilversum 22.12.1839, zn. van Willem Andriessen en Neeltje Clasen Peet.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Andriessen, ged. Hilversum 14.12.1805, volgt VII.287.
   2.  Matthaeus (Matthijs) Andriessen, ged. Hilversum 28.8.1807, volgt VII.290.
   3.  Cornelia Andriessen, ged. Hilversum 10.6.1809, volgt  VII.293.
   4.  Helena (Lena) Andriessen, geb. Hilversum 28.11.1810.
   5.  Johannes (Jan) Andriessen, geb. Hilversum 18.4.1812, volgt.295.
   6.  Brigitta Andriessen, geb. Hilversum 21.9.1813, volgt VII.298.
   7.  Elisabeth Andriessen, geb. Hilversum 21.9.1814, overl. Hilversum 26.10.1814.
   8.  Cornelis Andriessen, geb. Hilversum 23.2.1815, volgt VII.300.
   9.  Grietje Andriessen, geb. Hilversum 3.2.1817, overl. Hilversum 30.6.1817.
   10.  Marritje Andriessen, geb. Hilversum 15.9.1818, overl. Hilversum 19.10.1818.
   11.  Dirk Andriessen, geb. Hilversum 11.1.1820, volgt VII.304.
   12.  Hendrik Andriessen, geb. Hilversum 10.5.1822, overl. Hilversum 19.3.1823.
   13.  Hendrica Andriessen, geb. Hilversum 1.10.1823, overl. Hilversum.
   14.  Jacob Andriessen, geb. Hilversum 10.9.1825, overl. Hilversum 27.9.1825.
   15.  Marritje Andriessen, geb. Hilversum 23.6.1828, overl. Hilversum 28.6.1854.

VII.287    Wilhelmus Andriessen, ged. Hilversum 14.12.1805, overl. Hilversum 22.5.1888, tr. (1) Hilversum 21.5.1828 Marritje Reijn, geb. Hilversum 20.4.1802, overl. Hilversum 18.11.1851, dr. van Jan Cornelisz  Reijn en Grietje Reuvekamp. tr. (2) Hilversum 28.9.1853 Agnes Veen, geb. Hilversum 22.7.1816, overl. Hilversum 12.4.1880, dr. van Jan Veen en Agnes Brügeman.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietje Andriessen, geb. Hilversum 2.5.1829.
   2.  Grietje Andriessen, geb. Hilversum 2.9.1830.
   3.  Johanna Maria Andriessen, geb. Hilversum 13.2.1834.
   4.  Maria Johanna (Naatje) Andriessen, geb. Hilversum 27.12.1835.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Maria Margaretha Andriessen, geb. Hilversum 16.12.1855.
   6.  Johannes Nicolaas Andriessen, geb. Hilversum 2.4.1859.

VII.290    Matthaeus (Matthijs) Andriessen, ged. Hilversum 28.8.1807, overl. Hilversum 27.2.1886, tr. 1843 Cornelia Alenbeek, ged. Weesp 4.1.1805, overl. Hilversum 4.2.1870, dr. van Peter Alenbeek en Maria Logge.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Andriessen, geb. Hilversum 7.4.1844.
   2.  Anna Maria Andriessen, geb. Hilversum 3.5.1845.

VII.293    Cornelia Andriessen, ged. Hilversum 10.6.1809, overl. Hilversum 14.1.1891, tr. Hilversum 9.5.1832 Willem Rijsberman, geb. Hilversum circa 1809, overl. Hilversum 17.2.1885, zn. van Zwanik Rijsberman en Aaltje Ros.
Uit dit huwelijk:
   1.  Zwanik Rijsberman, geb. Hilversum 27.7.1833.
   2.  Agneta Rijsberman, geb. Hilversum 2.6.1838.
   3.  Alida Rijsberman, geb. Hilversum 26.5.1840.
   4.  Brigitta Rijsberman, geb. Hilversum 8.3.1842.
   5.  Maria Rijsberman, geb. Hilversum 19.5.1845.
   6. Nicolaas Rijsberman, geb. Hilversum 1.10.1847.

VII.295    Johannes (Jan) Andriessen, geb. Hilversum 18.4.1812, overl. Naarden 25.9.1876, tr. Hilversum 26.10.1836Marritje Fokker, geb. Hilversum 10.8.1811, overl. Naarden 29.3.1853, dr. van Hendrik Fokker en Geertruida Fokker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Andriessen, geb. Hilversum circa 1838.
   2.  Nicolaas 2 Andriessen, geb. Hilversum 24.12.1845.
   3.  Hendrik Andriessen, geb. Hilversum 24.12.1845.
   4.  Nicolaas 3 Andriessen, geb. Hilversum 12.5.1848.
   5.  Geertruida Maria Andriessen, geb. Naarden 22.3.1853.

VII.298    Brigitta Andriessen, geb. Hilversum 21.9.1813, overl. Hilversum 21.3.1868, tr. Hilversum 6.11.1844 Lambertus Reijn, geb. Hilversum 3.10.1814, overl. Hilversum 1.1.1879, zn. van Cornelis Lamberttz Reijn en Mietje Alders.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Agneta Reijn (Agnes), geb. Hilversum 6.4.1846.
   2.  Maria Agneta Reijn (Mietje), geb. Hilversum 18.10.1847.
   3.  Agneta Reijn, geb. Hilversum 26.11.1849.
   4.  Susanne Reijn, geb. Hilversum 18.2.1851.
   5.  Nicolaas Lambertus Reijn, geb. Hilversum 19.11.1854.

VII.300    Cornelis Andriessen, geb. Hilversum 23.2.1815, overl. Hilversum 3.5.1893, tr. Hilversum 10.7.1844 Christina van Rooijen, geb. Hilversum 30.1.1820, overl. Hilversum 30.11.1884, dr. van Hendrik van Rooijen en Clara Speldebos.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas Hendrik Andriessen, geb. Hilversum 9.5.1845.
   2.  Clara Christina Andriessen, geb. Hilversum 2.6.1846.
   3.  Hendrik Franciscus Andriessen, geb. Hilversum 24.3.1848.
   4.  Cornelis Andriessen, geb. Hilversum 14.2.1850.
   5.  Willem Mathias Andriessen, geb. Hilversum 24.2.1851.
   6.  Clara Cornelia Andriessen, geb. Hilversum 10.2.1853.
   7.  Agneta Brigitta Andriessen, geb. Hilversum 6.6.1856.
   8.  Franciscus Matthias Andriessen, geb. Hilversum 18.1.1858.
   9.  Anna Andriessen, geb. Hilversum 18.5.1859.
   10.  Maria Andriessen, geb. Hilversum 18.5.1859.
   11.  Cornelia Agnes Andriessen, geb. Hilversum 2.10.1861.
   12.  Cornelis Andriessen, geb. Hilversum 28.1.1865.

VII.304    Dirk Andriessen, geb. Hilversum 11.1.1820, overl. Hilversum 9.12.1897, tr. (1) Hilversum 9.9.1846 Anna van der Heijden, geb. Hilversum 6.9.1823, overl. Hilversum 8.5.1867, dr. van Jan v.d.Heijden en Gijsberta Jacobsz.de Wit. (staat zo in akte)  Tr. (2) Hilversum 28.1.1868 Maria de Wit, geb. Hilversum 6.9.1838, overl. Hilversum 15.1.1909.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Nicolaas Theodorus Andriessen, geb. Hilversum 12.4.1855.
   2.  Johannes Theodorus Andriessen, geb. Hilversum 13.4.1856.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Thimotheus Theodorus Andriessen, geb. Hilversum 11.3.1870.
   4.  Willem Theodorus Andriessen, geb. Hilversum 13.12.1872.
   5.  Petronella Maria Andriessen, geb. Hilversum 7.11.1873.
   6.  Lambertus Theodorus Andriessen, geb. Hilversum 12.10.1875.

VI.140    Maria Gertrudis Hamers, ged. Brunssum 17.6.1784, overl. Rotterdam 6.6.1849, tr. Haarlem 3.2.1811 Dirk Jacob Meyer, geb. circa 1779, overl. voor 1835. Ouders nog onbekend..
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthijs Joseph Meyer, geb. Amsterdam circa 1813, ongeh. overl. Rotterdam 11.2.1881.
   2.  Bregitta Meyer, geb. Wijk bij Duurstede 4.1.1817, jong  overl. 
   3.  Margaretha Meyer, geb. Wijk bij Duurstede 4.1.1817.
   4.  Maria Elisabeth Meyer, geb. Wijk bij Duurstede 2.1.1819.
   5.  Philip Christiaan Meyer, geb. Wijk bij Duurstede 19.8.1822.
   6.  Johannes Meyer, geb. Wijk bij Duurstede 11.4.1824.

VI.144    Maria Anna Hamers, ged. Brunssum 13.4.1789, overl. Amsterdam 17.11.1873, tr. Haarlem 22.10.1823 Wilhelmus Wesselman, ged. Haarlem 24.3.1795, overl. Naarden 29.1.1873, zn. van Gerardus Wesselman enCatharina Rutten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Johannes Wesselman, geb. Haarlem 3.5.1824.
   2.  Johannes Gerardus Wesselman, geb. Haarlem 6.2.1826.
   3.  Margaretha Catharina Birgitta Wesselman, geb. Haarlem 31.1.1829, ongeh. overl. Naarden 9.7.1858. 

VI.147    Mathias Hamers, geb. Brunssum 9.6.1793, overl. voor 1878, tr. Mons-Bergen (B) 10.1.1828 Therese Louise Nicaise, geb. Bergen (B) 8.9.1805, dr. van Louis Joseph Nicaise en Marie Louise Deljurie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louise Josephine Hamers, geb. Mons 22.1.1829.
   2.  Marie Elisabeth Hamers, geb. Mons 12.10.1830.
   3.  Hypolite Ernest Hamers, geb. Mons 28.4.1832.
   4.  Mathilde Hamers, geb. Mons 4.6.1836.
   5.  Théodore Hamers, geb. Mons 5.12.1837. van wie nageslacht.

VI.149    Johannes Josephus Hamers, ged. Brunssum 17.3.1795, overl. Serang-Bantam 27.4.1830, tr. Weesp 16.10.1814 Anna Heuvelmans, ged. Loenen 23.12.1791, overl. Weesp 20.12.1820, dr. van Jacob Heuvelmans en Aaltje Kleijnhuizen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brigitta Hamers, ged. Weesp 11.6.1815, overl. Weesp 23.10.1819.
   2.  Alida Hamers, ged. Weesp 18.1.1817, overl. Weesp 20.5.1817.
   3.  Matthias Hamers, ged. Weesp 13.9.1818, volgt VII.327.

VII.327    Matthias Hamers, ged. Weesp 13.9.1818. tr. Maria van der Ploeg, ged. Hoogmade 17.1.1629, overl. Leiden 6.1.1913, dr. van Arie van der Ploeg en Neeltje van Egmond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Hamers, ged. Leiden 28.7.1852.
   2.  Adrianus Hamers, ged. Leiderdorp 30.1.1855, volgt VIII.187.
   3.  Johannes Josephus Hamers, ged. Leiden 15.8.1857, overl. Leiden 7.10.1857.
   4.  Anna Maria Hamers, ged. Leiden 18.9.1859, overl. Leiden 12.5.1860.
   5.  Matthijs Hamers, ged. Leiden 14.6.1861, overl. Leiden 15.4.1862.
   6.  Anna Marie Hamers, ged. 1862.
   7.  Helena Petronell Hamers, ged. Oegstgeest 25.10.1867, overl. Asten 6.10.1944.

VIII.187    Adrianus Hamers, ged. Leiderdorp 30.1.1855, overl. Den Haag 13.8.1915, tr. Leiden 31.8.1881 Helena Maria Hendrina Ribot, ged. Alkemade 2.11.1862, overl. Den Haag 19.3.1925.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthijs Hamers, ged. Leiderdorp 5.7.1882, overl. 's-Gravenhage 16.3.1963.
   2.  Helena Maria Hendrina Hamers, ged. Leiden 5.12.1884, overl. Voorburg 14.12.1964.
   3.  Petrus Adrianus Hamers, ged. Oegstgeest 30.1.1887, overl. Voorburg 13.6.1967, tr. Den Haag 4.11.1914 Johanna Elisabeth Borsboom, ged. Amsterdam 18.12.1894, overl. 's-Gravenhage 19.6.1956.
   4.  Maria Catharina Hamers, ged. Leiden 1.5.1889, overl. Sasseheim 19.2.1962.
   5.  Jacobus Hamers, ged. Zoeterwoude 30.8.1891, overl. Den Haag 1.7.1921.

V.21    Joannes Henricus Hamers, ged. Brunssum 15.2.1756, overl. Amersfoort 28.1.1821, tr. (1) Brunssum 13.2.1780 Joanna Maria Freuls, ged. Merkelbeek 30.9.1760, overl. Amersfoort 5.12.1800, begr. Amersfoort (St.Joriskerk) 9.12.1800, dr. van Wilhelmus Vreuls en Joanna Cremers. tr. (2) Amersfoort 7.2.1801 Maria Catharina Josepha Kirchner, geb. Sluis 26.5.1765, overl. Amersfoort 13.5.1847, dr. van Cornelis Kirchner en Johanna van Doeveren. Eerder tr. Jacobus van Geelen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joanna Maria Hamers, ged. Merkelbeek 9.11.1782, overl. Amersfoort 11.6.1792.
   2.  Joannes Petrus Hamers, geb. Merkelbeek 15.3.1784, overl. Semarang (N.O.I) 10.6.1821.
   3.  Joannes Reinerus Hamers, geb. Brunssum 31.1.1786, overl. 1821-1824.
   4.  Joannes Hamers, ged. Amersfoort 13.2.1787,  jong overl.
   5.  Petrus Josephus Hamers, geb. Amersfoort 29.1.1789, overl. Amersfoort 5.1.1795.
   6.  Mathias Hamers, ged. Amersfoort 11.2.1791, overl. 1821-1824.
   7.  Johanna Maria Hamers, ged. Amersfoort 5.11.1792, volgt VI.158).
   8.  Joannes Hamers, ged. Amersfoort 12.6.1794, overl. Amersfoort 27.4.1795.
   9.  Joannes Hamers, ged. Amersfoort 14.7.1796, volgt VI.160.
   10.  Gerardus Hamers, ged. Amersfoort 9.7.1798, jong overl. 
   11.  Johannes Wilhelmus Hamers, ged. Amersfoort 3.8.1799, volgt VI.162.
   12.  Cecilia Maria Hamers, ged. Amersfoort 23.11.1800, volgt VI.165).

Uit het tweede huwelijk:
   13.  Pieter Joseph 2 Hamers, ged. Amersfoort 9.10.1803, volgt VI.166.
   14.  Maria Francisca Hamers, geb. Amersfoort 28.12.1805, overl. Montfoort 19.10.1860.

VI.158    Johanna Maria Hamers, ged. Amersfoort 5.11.1792, overl. Amersfoort 1.1.1857, tr. Amersfoort 14.11.1816 Machiel Bieshaar, ged. Weesp 26.10.1795, overl. Amersfoort 12.2.1873, zn. van Gerrit Bieshaar en Maria van Noorden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Bieshaar, geb. Amersfoort 23.8.1817, tr. Jacobus de Bruijn. (hiervan weten we nog niets)
   2.  Maria Josepha Catharina Bieshaar, geb. Amersfoort 30.5.1819,  jong overl.
   3.  Maria Josephina Catharina Bieshaar, geb. Amersfoort 9.6.1820.
   4.  Geertruida Maria Bieshaar, geb. Amersfoort 30.8.1821.
   5.  Gerardus Bieshaar, geb. Amersfoort 26.4.1823.
   6.  Anna Maria Bieshaar, geb. Amersfoort 1.10.1824, overl. vòòr 1857.
   7.  Johannes Henricus Bieshaar, geb. Amersfoort 9.9.1826, overl. vòòr 1857.
   8.  Peter Joseph Bieshaar, geb. Amersfoort 2.11.1827.
   9.  Maria Antonia Bieshaar, geb. Amersfoort 24.8.1829.
   10.  Maria Francisca Bieshaar, geb. Amersfoort 3.4.1831, overl. Amsterdam 5.5.1912.
   11.  Anna Maria Cecilia Bieshaar, geb. Amersfoort 3.4.1833.
   12.  Johanna Elisabeth Bieshaar, geb. Amersfoort 28.4.1835, overl. Amsterdam 4.2.1907.
   13. Johannes Henricus Godefridus Bieshaar, geb. Amersfoort 18.3.1837, volgt VII.342.

VII.342    Johannes Henricus Godefridus Bieshaar, geb. Amersfoort 18.3.1837, tr. Grietje Schorsij.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Bieshaar, geb. febr.1892, overl. Amsterdam 25.8.1894.
   2.  Johannes Godefridus Machiel Bieshaar, geb. 1903, overl. Amsterdam 14.12.1905.

VI.160    Joannes Hamers, ged. Amersfoort 14.7.1796, overl. Amersfoort 21.3.1860, otr. Amsterdam/Amersfoort 27.12.1818, tr. Amsterdam 6.1.1819 Maria Catharina van der Heijden,
zie VII 27
VI.162    Johannes Wilhelmus Hamers, ged. Amersfoort 3.8.1799, overl. Semarang (N.O.I) 28.3.1827, tr. Amersfoort 16.5.1821 Heintje Hendriks, ged. Amersfoort 23.2.1803, overl. Amersfoort 23.2.1884, dr. van Christiaan Josephus Hendriks en Neeltje van de Posthoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Hendrikus Hamers, geb. Amersfoort 2.1.1822. van wie nageslacht.
   2.  Christianus Franciscus Josephus Hamers, geb. Amersfoort 24.1.1824. van wie nageslacht.

VI.165    Cecilia Maria Hamers, ged. Amersfoort 23.11.1800, overl. Castricum 7.7.1856, tr. Amersfoort 8.5.1824 George Joseph van der Heijden, ged. Amsterdam 27.8.1799, overl. Castricum 1.12.1857, zn. van Simon 1 van der Heijden en Elisabeth Nagel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mattheus Simon van der Heijden, geb. Alkmaar 7.5.1825, volgt VII.346.
   2.  Maria Josepha Antonia van der Heijden, geb. Alkmaar 18.6.1826, overl. niet aangetroffen 
   3.  Elisabeth Margaretha van der Heijden, geb. Alkmaar 17.9.1828, overl. Alkmaar 28.6.1829.
   4.  Petrus Josephus van der Heijden, geb. Alkmaar 29.3.1829, overl. Alkmaar 11.4.1831.
   5.  Johannes Hendricus van der Heijden, geb. Alkmaar 5.10.1831, overl. Castricum 8.12.1888, tr. (1) Castricum 14.11.1858 Martha van der Gragt, geb. Westwoud 6.5.1833, overl. Castricum 3.2.1864, dr. van Cornelis van der Gragt en Antje Sweeren. tr. (2) Castricum 12.8.1866 Elisabeth Johanna Hendrika Wedepoel, geb. Castricum 1.2.1848, overl. Castricum 19.10.1868, dr. van Jacobus Wedepoel en Dorothea Wilhelmina Carolina Schlatter.
   6.  Jacobus van der Heijden, geb. Alkmaar 27.12.1833.
   7.  Franciscus Antonius van der Heijden, geb. Alkmaar 18.12.1834, overl. Alkmaar 3.1.1835.
   8.  Georgius Josephus 1 van der Heijden, geb. Alkmaar 8.3.1836, overl. Alkmaar 29.6.1836.
   9.  Maria Catharina Josepha van der Heijden, geb. Alkmaar 1.6.1837, overl. Alkmaar 3.7.1837.
   10.  Petrus Joseph van der Heijden, geb. Castricum 4.2.1840, overl. Castricum 1.1.1842.
   11.  Jan van der Heijden, geb. Castricum 19.5.1841, volgt VII.359.
   12.  Julius Stephanus van der Heijden, geb. Castricum 2.8.1842, overl. Castricum 10.8.1842.

VII.346    Mattheus Simon van der Heijden, geb. Alkmaar 7.5.1825, overl. Castricum 7.1.1854, tr. Castricum 21.4.1850 Aagje de Vries, geb. Castricum 3.9.1825, overl. Castricum 26.1.1875, dr. van Willem de Vries en Adriaantje Stuijfbergen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cecilia Maria van der Heijden, geb. Castricum 22.11.1851.
   2.  Johanna van der Heijden, geb. Castricum 19.8.1853.

VII.359    Jan van der Heijden, geb. Castricum 19.5.1841, ged. III,272, overl. Heerhugowaard 25.7.1884, tr. Aafje Schaap, geb. Heerhugowaard ? Dr. van Jan Schaaf en Liesje Brink.
Uit dit huwelijk:
   1.  Georgius Josephus  van der Heijden, geb. Castricum 20.2.1869.

VI.166    Pieter Joseph  Hamers, ged. Amersfoort 9.10.1803, overl. Amersfoort 22.3.1867, tr. Amersfoort 5.5.1826 Johanna Elisabeth van Kalken, ged. Nijkerk 10.10.1805, overl. Amersfoort 22.12.1882, dr. van Joachim van Kalken en Henrica van Peelen van den Tweel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Josepha Antonia Hamers, geb. Amersfoort 9.2.1827, overl. Amersfoort 25.12.1890, begr. Amersfoort 29.12.1890.
   2.  Hendrica Cornelia Hamers, geb. Amersfoort 11.2.1828, overl. Amersfoort 25.6.1829.
   3.  Johannes Henricus Franciscus (Hendrik) Hamers, geb. Amersfoort 12.7.1829. van wie nageslacht.
   4.  Joachim Cornelis Hamers, geb. Amersfoort 1.12.1830, overl. Veendam 1.7.1895.
   5.  Daniel Petrus Hamers, geb. Amersfoort 24.1.1832. van wie nageslacht.
   6.  Hendrica Maria Hamers, geb. Amersfoort 2.10.1833. van wie nageslacht.
   7.  Alijda Elisabeth Hamers, geb. Amersfoort 28.11.1834. van wie nageslacht.
   8.  Petrus Joseph Hamers, geb. Amersfoort 9.9.1836. van wie nageslacht.
   9.  Bernardus Hamers, geb. Amersfoort 23.3.1838. van wie nageslacht.
   10.  Johannes Antonius Hamers, geb. Amersfoort 2.10.1839. van wie nageslacht.
   11.  Franciscus Leopoldus Hamers, geb. Amersfoort 25.1.1841  van wie nageslacht.
   12.  Antonius Aloysius Hamers, geb. Amersfoort 26.5.1843.
   13.  Antonia Carolina Hamers, geb. Amersfoort 21.2.1845. van wie nageslacht.
   14.  Johanna Elisabeth Margaretha Hamers, geb. Amersfoort 29.9.1846, overl. Vught 13.4.1928.
   15.  Josepha Johanna Hamers, geb. Amersfoort 22.1.1848. van wie nageslacht.
   16.  Reinildis Jacoba Hamers, geb. Amersfoort 30.12.1849. van wie nageslacht.

V.25    Maria Anna Hamers, ged. Brunssum 17.3.1758, overl. Hilversum 2.4.1825, tr. (1) Brunssum 31.1.1779 Peter Joseph Nauts, ged. Brunssum 13.2.1753, overl. Brunssum 28.4.1789, begr. Brunssum 29.4.1789, zn. van Bartholomeus Nauts en Maria 2 Renckens. Tr. (2) Brunssum 8.8.1790 Seveer Mols, ged. Schinveld 27.1.1761, overl. 1826, zn. van Johannes Petrus 1 Mols en Maria Helena Janssens.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Agnes Nauts, ged. Brunssum 15.3.1780, volgt VI.170.
   2.  Maria Josepha Nauts, ged. Brunssum 19.3.1781, overl. Schinveld 19.7.1782.
   3.  Joannes Joseph Nauts, ged. Brunssum 18.6.1782, overl. na 1822.
   4.  Petrus Joseph Nauts, ged. Hilversum, ged. Laren 17.3.1786, overl. Brunssum 9.11.1787.
   5.  Maria Elisabeth Nauts, ged. Brunssum 23.9.1787,overl. Hilversum 7.4.1840, volgt VI.176.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Maria Helena Mols, geb. Brunssum 9.9.1791, overl. Brunssum 31.1.1793.
   7.  Maria Josepha Mols, geb. Brunssum 20.2.1793, volgt VI.180).
   8.  Maria Theresia Mols, ged. Brunssum 26.8.1796, volgt VI.182.

VI.170    Maria Agnes Nauts, ged. Brunssum 15.3.1780, overl. Hilversum 7.4.1840, ondertr.(1) Hilversum 15.5.1805 Johannes Mulder, geb. Hilversum  ged. Laren 10.1.1776, werkman overl. Hilversum 31.8.1820, zn. van Hendrik Mulder en Aaltje Dirkze de Jager,  tr. (2) Hilversum 4.7.1821 Jan  Mosterman, geb.Hilversum,  ged. Laren 6.8.1793, overl. Hilversum 3.7.1839, zn. van Jan  Willemze Mosterman en Nellitje Janze Lam. Hertr.Hendrikje Fabré.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Josephus Mulder, ged. Hilversum 21.12.1805.
   2.  Alida Mulder, ged. Hilversum 13.4.1808. jong overl.
   3.  Joannes Henricus Mulder, ged. Hilversum 7.6.1810.
   4.  Gerardus Mulder, geb. Hilversum 4.11.1811.
   5.  Alida Mulder, geb. Hilversum 12.5.1815.
   6.  Aaltje Mulder, geb. Hilversum 18.10.1816.
   7.  Matthias Mulder, geb. Hilversum 23.2.1819.

VI.176    Maria Elisabeth Nauts, ged. Brunssum 23.9.1787, overl. Hilversum 7.4.1840, tr. (1) Hilversum 26.1.1810 Joannes Severinus Mols, ged. Schinveld 14.5.1772, overl. Hilversum 13.3.1821, zn. van Johannes Petrus  Mols en Maria Helena Janssen. tr. (2) Hilversum 27.11.1822 Joannes Hom, ged. Hilversum 25.10.1792, overl. Ommerschans/Ommen 10.12.1856, zn. van Bernardus/Bert Hom en Jannetje  Westerop.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Anna Mols, ged. Hilversum 16.4.1810.
   2.  Johannes Petrus Mols, ged. Hilversum 15.5.1811.
   3.  Johannes Josephus Mols, geb. Hilversum 14.10.1813.
   4.  Hendrik Mols, geb. Hilversum 12.10.1815.
   5.  Franciscus Mols, geb. Hilversum 1.3.1817.
   6.  Maria Theresia Mols, geb. Hilversum 20.11.1819.

VI.180    Maria Josepha Mols, geb. Brunssum 20.2.1793, overl. Utrecht 26.1.1869, tr. 's-Gravenland 6.2.1819 Egilius Debets, ged. 1796, overl. Utrecht 8.9.1876, zn. van Joseph Debets en Anna Catharina Beckers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Debets, geb. 6.2.1819.
   2. Maria Anna Debets, geb. Utrecht 24.11.1821.
   3.  Johannes Hendricus Debets, geb. Utrecht 13.1.1824.
   4.  Maria Elisabeth Debets, geb. Utrecht 13.4.1826.
   5.  Maria Theresia Debets, geb. Utrecht 20.8.1828.
   6.  Werner Debets, geb. Utrecht 21.11.1830.
   7.  Johannes Henricus Severinus Debets, geb. Utrecht 18.1.1833.
   8.  Anthonius Debets, geb. Utrecht 25.2.1835.
   9.  Petrus Anthonius Debets, geb. Utrecht 3.10.1836.
   10.  Johannes Joseph Debets, geb. Utrecht 15.2.1838.

VI.182    Maria Theresia Mols, ged. Brunssum 26.8.1796, overl. Brunssum 6.6.1839, tr. Hilversum 16.10.1821 Joannes Mathias Uijtjens, ged. Deventer 25.4.1791,militair, overl. na 1839, zn. van Wilhelmus  Uijtjens en Joanna Bosman.
Haar kinderen:
   1. Johannes Petrus Mols, geb. Hilversum 21.7.1813.
   2. Gerardus Herman Mols, geb. Hilversum 11.3.1821.
Uit haar huwelijk:
   3.  Wilhelmus 1 Uijtjens, ged. Hilversum 27.4.1822.
   4.  Maria Josepha Uijtjens, ged. Hilversum 29.6.1823.
   5.  Anna Maria Uijtjens, ged. Hilversum 17.11.1824.
   6.  levenloos kind Uijtjens, ged. Brunssum 6.11.1829.
   7.  levenloos kind Uijtjens, ged. Brunssum 1.3.1833.

V.28    Maria Mechtildus Hamers, ged. Brunssum 4.3.1760, overl. Brunssum 19.12.1780, begr. Brunssum 20.12.1780, tr. Brunssum 23.1.1780 Martinus Cremers, ged. Brunssum 3.7.1759, overl. Sneek 27.10.1844, zn. van Martinus Cremers en Margaretha Elisabeth Delessen. Hertr. Maria Agnes Hendricks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Margarita Cremers, ged. Brunssum 9.12.1780, overl. Brunssum 14.12.1780.

IV.6    Margaretha Hamers, ged. Brunssum 13.5.1718, overl. Stahe(D) 7.4.1789, begr. Gangelt(D) 9.4.1789, tr. Gangelt (D) 18.10.1744 Johannes Stevens, ged. circa 1710, overl. Stahe(D) 22.4.1786, begr. Gangelt(D) 22.4.1786, zn. van Leonardus 1 Stevens en Sophia.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Leonardus Stevens, ged. Stahe(D) 6.5.1745, overl. Brunssum, 14.12.1780 volgt V.30.
   2. Quirinus Stevens, ged. Stahe(D) 4.12.1748, volgt V.33.
   3.  Joannes Leonardus Stevens, ged. Stahe(D) 24.9.1752, ged. Gangelt(D) 24.12.1752, overl. Stahe 29.3.1771.
   4.  Maria Sophia Stevens, ged. Stahe(D) 2.3.1756, volgt V.37.
   5.  Maria Gertrudis Stevens, ged. Stahe(D) 16.2.1760, ged. Stahe(D) 16.2.1760.

V.30    Joannes Leonardus Stevens, geb. Gangelt(D) 6.5.1745, ged. Gangelt(D) 6.5.1745, overl. Brunssum 14.12.1780, tr. (1) Limbricht 12.11.1769 Maria Alberts, overl. Limbricht 12.11.1775, begr. Limbricht 14.11.1775. tr. (2) Limbricht 29.7.1778 Helena Coumans, geb. Einighausen, overl. Limbricht 3.1.1795, begr. Limbricht 5.1.1795.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Henricus Stevens, geb. Enighausen 15.8.1770, ged. Limbricht 15.8.1770.
   2.  Henricus Stevens, geb. Enighausen 5.1.1772, ged. Limbricht 8.1.1772.
   3.  Joannes Wilhelmus Stevens, geb. Enighausen 1.10.1774, ged. Limbricht 1.10.1774.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Maria Gertrudis Stevens, geb. Enighausen 7.8.1779, ged. Limbricht 7.8.1779.
   5.  Wilhelmus Jacobus Stevens, geb. Enighausen 21.9.1782, ged. Limbricht 21.9.1782.
   6.  Petrus Josephus Stevens, geb. Enighausen 7.3.1789, ged. Limbricht 7.3.1789.

V.33    Quirinus Stevens, geb. Stahe(D) 4.12.1748, ged. Stahe(D) 4.12.1748, overl. na 1817, tr. Gangelt(D) 3.2.1773 Gertrudis Laumen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Margaretha Stevens, geb. Stahe(D) 1.11.1773, ged. Gangelt(D) 1.11.1773.
   2.  Maria Cornelia Stevens, geb. Stahe(D) 15.3.1775, ged. Gangelt(D) 15.3.1775.
   3.  Maria Sophia Stevens, geb. Stahe(D) 17.12.1776, ged. Gangelt (D) 17.12.1776.
   4.  Maria Agnes Stevens, geb. Stahe(D) 15.2.1784, ged. Gangelt(D) 15.2.1784.

V.37    Maria Sophia Stevens, geb. Stahe(D) 2.3.1756, ged. Gangelt(D) 2.3.1756, tr. Gangelt (D) 25.7.1797 Leonardus Hermens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Hermens, geb. 1781.

IV.7    Jan Peter Hamers, ged. Brussum 14.3.1720, overl. Heerlen 17.12.1770, tr. Heerlen 30.5.1745Catharina Tribels, ged. Heerlen 13.3.1725, overl. Heerlen 17.8.1793, begr. Heerlen 20.8.1793, dr. van Winandus  Tribels en Maria 4 Klinckers.
Uit dit huwelijk:
   1. Maria Gertrudis Hamers, geb. Heerlerheide, volgt V.40.
   2.  Maria Margaretha Hamers, ged. Heerlen 22.12.1747, overl. Beeck(B) 19.4.1825 volgt V.42.
   3.  Hermannus Hamers, ged. Heerlen 13.6.1750, volgt V.43.
   4.  Maria Hamers, ged. Heerlen 21.11.1752, overl. Heerlen 24.6.1771.
   5.  Anna Gertrudis Hamers, ged. Heerlen 30.5.1755, waarsch. jong overl.
   6.  Joannes Petrus Hamers, ged. Heerlen 31.1.1757, volgt V.47.
   7.  Anna Barbara Hamers, ged. Heerlen 23.5.1760, volgt V.50.
   8.  Johannes Hamers, geb. Heerlerheide, volgt V.51.
   9.  Maria Sibilla Hamers, ged. Heerlen 5.4.1768, volgt V.55.

V.40    Maria Gertrudis Hamers, geb. Heerlerheide, ged. Heerlen 30.11.1745, overl. Heerlen 7.2.1811, heeft een relatie met (1) een zeker Jacob.
tr. (2) Jan Hendrik Beck, geb. Aken circa 1764, overl. nog niet bekend, zn. van Jan Beck en Anna Maria Lucia Vonduren. Eerder tr. Maria Catharina Hamers, eerder tr.Maria Sophia Ernst.
Kind uit de eerste relatie
   1.  Maria Catharina Hamers, ged. 8.11.1777, overl. nog niet bekend, tr. Aken 26.6.1811 Jan Hendrik Beck, geb. Aken circa 1764, overl. nog niet bekend,  zn. van Jan Beck en Anna Maria Lucia Vonduren. Hertr. Maria Sophia Ernst, hertr.Maria Gertrudis Hamers.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria Theresia Hubertina Beck, geb. Aken 25.3.1812.
   3.  Franciska Beck, geb. Aken 4.1.1815.

V.42    Maria Margaretha Hamers, ged. Heerlen 22.12.1747, overl. Beeck(B) 19.4.1825.
tr. Gruitrode (B) 25.11.1783 Peter Hugo, ged. Gruitrode (B) 30.9.1752, zn. van Jan Andreas Hugo en Catharina 1 Engelen.
Uit dit huwelijk:
   1. Renier Hugo.

V.43    Hermannus Hamers, ged. Heerlen 13.6.1750, overl. Heerlen 14.5.1822, tr. Heerlen 27.10.1776 Anna Catharina Vandermullen, ged. Heerlen 3.11.1753, overl. Heerlen 2.4.1836, dr. van Hendrik Vandermullen en Anna Maria Nelissen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Joseph Hamers, ged. Heerlen 25.11.1776, volgt VI.200.
   2.  Maria Catharina Hamers, ged. Heerlen 3.3.1779, volgt VI.203.
   3.  Joannes Petrus Hamers, ged. Heerlen 24.8.1780, overl. Heerlen 9.8.1780.
   4.  Joannes Petrus Hamers, ged. Heerlen 1.10.1782, overl. na 1812.
   5.  Johannes Josephus Hamers, ged. Heerlen 18.5.1784, volgt VI.206.
   6.  Johannes Leonardus Hamers, ged. Heerlen 5.3.1787, overl. waar en wanneer onbekend, tr. Heerlen 25.2.1811 Maria Catharina Schroeder/Schreuders, ged. Langewehr 4.8.1784, overl. waar en wanneer onbekend, dr. van Wilhelmus Schroeder/Schreuders en Anna Catharina Capeteijn.
   7.  Maria Helena Hamers, ged. Heerlen 2.2.1790,ongeh. overl. Heerlen  30.12.1857.
   8.  Kind Hamers, ged. Heerlen 10.12.1793, overl. Heerlen 10.12.1793.
   9.  Maria Anna Hamers, ged. Heerlen 20.12.1795, overl. Heerlen 17.2.1798.
   10.  Johannes Hamers/Hammers, ged. Heerlen 30.8.1798, volgt VI.213.
   11.  kind Hamers, overl. Heerlen 9.9.1781.

VI.200    Henricus Joseph Hamers, ged. Heerlen 25.11.1776, overl. Schinveld 22.3.1822, tr. Schinveld 23.11.1808 Anna Veronica Mertens, ged. Schinveld 1.8.1778, overl. Schinveld 2.5.1842, dr. van Conradus Mertens en Maria Bischop.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman Hamers, geb. Schinveld 3.4.1809, overl. Schinveld 16.4.1809.
   2.  Peter Joseph Haemers/Hamers, geb. Schinveld 8.5.1810, volgt VII.407.
   3.  Joannes Petrus Hamers, geb. Schinveld 29.7.1812, overl. Schinveld 4.8.1812.
   4. Maria Catharina Hamers, geb. Schinveld 4.8.1813, overl. Schinveld 24.5.1835.
   5.  Hermannus Hamers, geb. Schinveld 13.8.1818, overl. Schinveld 21.4.1820.

VII.407    Peter Joseph Haemers/Hamers, geb. Schinveld 8.5.1810, overl. nog niet bekend,  tr. Jabeek 30.11.1843 Maria Catharina Kleuters, geb. Jabeek 28.6.1823, overl. niet bekend, dr. van Pieter Theodoor Servaas Kleuters en Maria Elisabeth Oelberts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth Haemers, geb. Schinveld 27.5.1844.
   2.  Maria Hubertina Haemers, geb. Schinveld 13.1.1846.
   3.  Johannes Michael Haemers, geb. Schinveld 28.5.1848.
   4.  Anton Jozef Haemers, geb. Straeten (D) 1.7.1850.
   5.  Maria Elisabeth Haemers, geb. Schinveld 9.3.1852.

VI.203    Maria Catharina Hamers, ged. Heerlen 3.3.1779,ongeh. overl. Heerlen 24.4.1854.
Kind:
   1.  Johanna Maria Josepha Hamers, geb. Heerlen 20.5.1803, volgt VII.413.

VII.413    Johanna Maria Josepha Hamers, geb. Heerlen 20.5.1803, tr. (1) Schaesberg 25.1.1827 Francis Jong, ged. Schaesberg 10.7.1791, overl. Schaesberg 22.12.1829, zn. van Thilman Jong en Maria Catharina Horsch. Tr. (2) Heerlen 14.2.1839 Andries Verding, geb. Alken (B) 14.2.1802, zn. van Philipp Verding en Maria Catharina Pipeleers. Hertr. Anna Maria Paulus, hertr.Maria Geertruida Putman, tr. (3) N.N.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Herman Joseph Jong, geb. Schaesberg 28.10.1827.

Uit onbekende verbintenissen:
   2.  Katharina Hubertina Verding, geb. Heerlen 12.9.1839.

Uit het derde huwelijk:
   3.  Maria Catharina Josepha Hamers, geb. Heerlen 7.6.1832, volgt.VII.206.
   4.  Maria Hubertina Hamers/Verding, geb. Heerlen 12.5.1836, ged. Heerlen 13.5.1836.

VII.206    Maria Catharina Josepha Hamers, geb. Heerlen 7.6.1832, ged. Heerlen 8.6.1832, overl. Heerlen 16.10.1904, tr. (1) Heerlen 29.1.1857 Christiaan Otermans, geb. Heerlen 22.8.1818, overl. Watenscheid 14.7.1873, begr. Watenscheid 16.7.1973, zn. vanHendrik Otermans en Maria Mechteld Packbier. Tr. (2) heerlen 1.10.1875 Jan Pieter Hamaekers, geb. Heerlen 18.5.1831, overl. Meerssen 25.8.1910, zn. van Jan Hendrik Theodoris Hamaekers en Maria Elisabeth Hennen. Hertr.Maria Catharina Custers.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Leonard Otermans, geb. Heerlen 13.11.1857, overl. Heerlen 8.12.1857.
   2.  Maria Elisabeth Otermans, geb. Heerlen 22.5.1859, volgt IX.182.
   3. Gertrudis Otermans, geb. Heerlen 9.11.1861, volgt IX.185.
   4.  Maria Otermans, geb. Heerlen 12.4.1864, ivolgt  IX.187.
   5.  Pieter Jozef Otermans, geb. Heerlen 10.12.1867.
   6.  Gertrudis Otermans, geb. Luik 17.10.1869.
   7.  Maria Jozefa Otermans, geb. Heerlen 17.2.1871, overl. Heerlen 16.3.1875.

Uit het tweede huwelijk:
   8.  Pieter Hubert Hamaekers, geb. Heerlen 27.7.1876, volgt IX.191.

IX.182    Maria Elisabeth Otermans, geb. Heerlen 22.5.1859, tr. (1) een zekere Szijmanski. Tr. (2) Jozef Spirka, geb. Werdel (Pr) 24.3.1877.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Paul Szijmanski, geb. Westendorf (Pr.) 13.2.1893.
   2.  Otto Szijmanski, geb. Westendorf (Pr.) 10.8.1894.

IX.185    Gertrudis Otermans, geb. Heerlen 9.11.1861, tr. Herman Tiemann, geb. Marl (Westfalen).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Tiemann, geb. Westendorf (Pr) 7.1.1886.
   2.  Anton Tiemann, geb. Westendorf (Pr) 11.3.1887.
   3.  Wilhelmina Tiemann, geb. Höntrop 15.10.1889.
   4.  Willem Herman Tiemann, geb. Heerlen 29.2.1892.

IX.187    Maria Otermans, geb. Heerlen 12.4.1864, tr. Bernhard Schmeing, geb. Wesecke (Westfalen, Kreis Borken) 10.9.1860.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrude Schmeing, geb. Meekendorf/Wattenscheid (Pr.) 19.5.1887.
   2.  Jozefina Schmeing, geb. Heerlen 15.1.1891.
   3.  Pieter Hubert Schmeing, geb. Heerlen 15.2.1893.
   4. Anna Maria Schmeing, geb. Heerlen 1.8.1895, overl. Heerlen 27.10.1895.
   5.  Bernard Hubert Schmeing, geb. Heerlen 18.2.1897.
   6.  Anna Maria Schmeing, geb. Heerlen 14.8.1900.

IX.191    Pieter Hubert Hamaekers, geb. Heerlen 27.7.1876, overl. Heerlen 4.9.1923, tr. Heerlen 20.4.1901 Maria Detiche, geb. Schinnen 13.7.1880, overl. Heerlen 12.2.1945, dr. van Antoon Detiche en Joanna Hendriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Hamaekers, geb. Heerlen 9.3.1902.
   2.  Antoon Hubert Hamaekers, geb. Heerlen 21.4.1903.
   3.  Pieter Jozef Hamaekers, geb. Heerlen 19.6.1904.
   4.  Maria Catharina Hamaekers, geb. Heerlen 25.8.1906.
   5.  Elisabeth Paulina Hamaekers, geb. Heerlen 25.9.1907.
   6.  Barbara Maria Hamaekers, geb. Heerlen 9.9.1908.
   7.  Paulus Hubert Hamaekers, geb. Heerlen 7.12.1909.
   8.  Pieter Rein Hamaekers, geb. Heerlen 7.1.1911.
   9.  Pieter Hubert Hamaekers, geb. Heerlen 12.2.1912.
   10.  Jan Pieter Hamaekers, geb. Heerlen 6.8.1913.
   11.  Willem Johannes Hamaekers, geb. Heerlen 1.6.1915.
   12.  Herman Pieter Jozef Hamaekers, geb. Heerlen 13.7.1920.

VI.206    Johannes Josephus Hamers, ged. Heerlen 18.5.1784, overl. Heerlen 19.8.1850, tr. Heerlen 8.10.1812 Maria Anna Cörvers, ged. Hoensbroek 7.4.1788, overl. Heerlen 15.5.1861, dr. van Cornelis Cörvers en Gertrudes Geerets (Gerits).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gertrudis Hamers, geb. Hoensbroek 21.6.1813, overl. jong.
   2.  Cornelius Josephus Hamers, geb. Heerlen 18.7.1815, overl. Heerlen 18.7.1815.
   3.  Johan Willem Hamers, geb. Heerlen 15.3.1817, overl. Heerlen 24.11.1821.
   4. Maria Helena Hamers, geb. Heerlen 20.11.1819, volgt VII.420.
   5. Johan Hamers, geb. Heerlen 16.1.1823, overl. Daya (Afr.) 9.3.1851.
   6.  Maria Josephina Hamers, ged. Heerlen 28.5.1825, volgt VII.424.
   7.  Lambert Jozeph Hamers, geb. Heerlen 20.11.1828, ivolgt VII.425.

VII.420    Maria Helena Hamers, geb. Heerlen 20.11.1819, overl. Heerlen 25.9.1893, tr. (1) Heerlen 3.10.1853 Martin Scheuven, geb. Brunssum 2.6.1805, overl. Heerlen 29.11.1875, zn. van Theodor Hendrik Scheuven en Maria Geertruid Heutz.
Uit dit huwelijk:
   2.  Theodoor Hubert Scheuven, geb. Heerlen 23.4.1854, overl. nog niet bekend, tr. Heerlen 8.6.1878 Maria Catharina Weijers, geb. Kerkrade 6.1.1854, overl. nog niet bekend, dr. van Frans Willem Weijers en Anna Elisabeth Pelen. De uit dit huwelijk geboren kinderen zijn nog niet bekend.
   3.  Maria Barbara Hubertina Scheuven, geb. Heerlen 13.8.1856, overl. nog niet bekend, tr. Heerlen 11.8.1881 Jan Anton Crombach, geb. Heerlen 20.12.1859, overl. nog niet bekend. De Uit dit huwelijk geboren kinderen zijn nog niet bekend.
Kind:
  1.  Maria Anna Hamers, geb. Heerlen 10.10.1851, volgt VIII.211.

VIII.211    Maria Anna Hamers, geb. Heerlen 10.10.1851, overl. Heerlen 1.11.1924, tr. Heerlen 11.11.1876 Jan Renier Arets, geb. Schaesberg 18.8.1850, overl. Heerlen 30.1.1940, zn. van Jacob Arets en Balbina Josepha Stevens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena Arets, geb. Heerlen 18.10.1877, volgt IX.194.
   2.  Theodoor Hubertus Arets, geb. Heerlen 15.8.1879, volgt IX.195.
   3.  Bertha Maria Arets, geb. Heerlen 3.5.1881, volgt IX.198.
   4.  Jan Jozef Arets, geb. Heerlen 3.3.1883, overl. Heerlen 30.10.1885.
   5.  Anna Hubertina Arets, geb. Heerlen 28.2.1885, volgt IX.201.
   6.  Jan Leonard Arets, geb. Heerlen 13.1.1887, overl. Heerlen 7.2.1888.
   7.  Maria Elisabeth Arets, geb. Heerlen 11.5.1888, volgt IX.204.
   8.  Anna Maria Arets, geb. Heerlen 10.5.1890, overl. Schinveld 8.3.1983, tr. Heerlen 19.10.1922Johan Jozef Leunissen, geb. Mönchen Gladbach 31.7.1892, overl. Brunssum 14.7.1964, zn. vanJohan Theodoor Leunissen enAnna Josepha Janssen. Namen van de uit dit huwelijk geboren kinderen zijn nog niet bekend.
   9. Antonia Mathilde Arets, geb. Heerlen 1.10.1891, volgt IX.208.
   10.  Jan Alouis Hubert Arets, geb. Heerlen 10.11.1894, volgt IX.209.

IX.194    Maria Helena Arets, geb. Heerlen 18.10.1877, overl. Heerlen 29.2.1964, tr. Heerlen 1.5.1902 Jan Hendrik Hubert Janssen, geb. Heerlen 28.7.1879, overl. Heerlen 17.9.1944, zn. van Jan Mathijs Janssen en Anna Catharina Hubertina Vroomen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Mathijs Janssen, geb. Heerlen 4.12.1903.
   2.  Joanna Hubertina Janssen, geb. Heerlen 10.4.1905.
   3.  Hubertina Theodora Janssen, geb. Heerlen 24.7.1907.
   4.  Joanna Maria 2 Janssen, geb. Heerlen 18.12.1911.
   5.  Maria Louisa Anna Janssen, geb. Heerlen 3.5.1913.
   6.  Joanna Jozefina Janssen, geb. Heerlen 2.7.1915.
   7.  Mathilde Agnes Janssen, geb. Heerlen 9.11.1916.
   8.  Joseph Marie Janssen, geb. Heerlen 27.7.1918.

IX.195    Theodoor Hubertus Arets, geb. Heerlen 15.8.1879, overl. Heerlen 6.4.1958, tr. Ubach over Worms 8.11.1907 Maria Gertrude Theves, geb. Ubach over Worms 4.4.1884, overl. Heerlen 23.1.1963, dr. van Pieter Joseph Theves en Anna Cloots.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Reinier Arets.

IX.198    Bertha Maria Arets, geb. Heerlen 3.5.1881, overl. Heerlen 1.5.1954, tr. Maastricht 6.7.1904 Jozef Ambrozius Amory, geb. Maastricht 9.11.1871, overl. Maastricht 11.5.1944, zn. van Martinus Amory en Anna Maria Voisin.
Uit dit huwelijk:
   1.  May Amory.
   2.  Ann Amory.
   3.  Lies Amory.
   4.  Giel Amory.
   5.  Theo Amory.

IX.201    Anna Hubertina Arets, geb. Heerlen 28.2.1885, overl. Geleen 17.3.1971, tr. Heerlen 5.6.1905 Herman Arthur Vijgen, geb. Heerlen 28.4.1880, overl. Sweikhuizen-Schinnen 4.7.1946, zn. vanJozef Hubert August Vijgen en Maria Elisabeth Ernestina Scheelen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edgard Raqul Anna Vijgen, geb. Harmingnies (B) 2.12.1905.
   2.  Olga Anna Renier Ernestine Vijgen, geb. Harmingnies 15.12.1906.
   3.  Cyrille Justin Ernest Eduard Marie Vijgen, geb. Geleen 27.2.1909.
   4.  Elise Ernestine Renier Vijgen, geb. Forrières (B) 15.11.1911.
   5.  Elisa Maria Regni Vijgen, geb. Ambly (B) 5.4.1914.
   6.  Odilia Arthurina Maria Vijgen, geb. Ambly (B) 1.8.1915.
   7.  Willem Olga Edgard Vijgen, geb. Tegelen 17.1.1920.
   8.  Nicolaas Hubert Athur Marie Vijgen, geb. Sittard 24.9.1924.
   9.  Arthur Eduard Ernest Vijgen, geb. Stein 26.2.1926.
   10.  Hubertus Marie Edgard Olga Vijgen, geb. Stein 3.5.1927.

IX.204    Maria Elisabeth Arets, geb. Heerlen 11.5.1888, overl. Heerlen 19.5.1973, tr. Heerlen 5.6.1915 Willem Jozef Bodelier, geb. Heerlen 18.9.1889, overl. Heerlen 4.3.1985, zn. van Hubert Jozef Bodelier en Maria Agnes van Kan.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus Marinus Bodelier, geb. Heerlen 5.6.1917.
   2.  Anna Regina Bodelier, geb. Heerlen 6.1.1919.
   3.  Jozef Martinus Willem Bodelier, geb. Heerlen 17.8.1923.
   4.  Theodorus Gerardus Bodelier, geb. Heerlen 28.6.1930.

IX.208    Antonia Mathilde Arets, geb. Heerlen 1.10.1891, overl. Heerlen 25.2.1946, tr. Heerlen 2.3.1916 Nicolaas de Vries, geb. Woudsend-Wymbritseradeel 21.12.1886, overl. 5.2.1966. Hertr.Maria Helena Catharina Velraets.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Lambertha de Vries, geb. Heerlen 23.12.1916.
   2.  Wilhelmina Regina de Vries, geb. Heerlen 12.1.1918.
   3.  Lambertus Marinus de Vries, geb. Heerlen 10.1.1920, overl. Heerlen 24.3.1921.
   4.  Agnes Theodora de Vries, geb. Heerlen 7.10.1923.
   5. Hubertus Lambertus de Vries, geb. Heerlen 9.9.1926.
   6.  Johanna Maria de Vries, geb. Heerlen 23.1.1935.

IX.209    Jan Alouis Hubert Arets, geb. Heerlen 10.11.1894, overl. Heerlen 21.6.1989, tr. (1) Heerlen 16.1.1922Elisa Johanna Antonia Cuijpers, geb. Maasbree 25.6.1899, overl. 24.8.1924, dr. van Peter Johan Cuijpers en Theodora Gijsberts. Tr. (2) Heerlen 2.2.1928 Johanna Francisca Elisa Cuijpers, geb. Maasbree 19.5.1898, overl. Brunssum 19.8.1979, dr. van Peter Johan Cuijpers en Theodora Gijsberts.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  René Jan Theodoor Arets, geb. Heerlen 25.5.1922.
   2.  Pierre Jean Arets, geb. Heerlen 22.6.1924.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Thea Arets.
   4.  Kitty Arets.
   5.  Riet Arets.

VII.424    Maria Josephina Hamers, ged. Heerlen 28.5.1825, overl. Schaesberg 15.3.1895, tr. Schaesberg 10.11.1849 Willem Reinartz, geb. Nieuwenhagen 22.4.1821, overl. Schaesberg 16.3.1907, zn. van Johan Joseph Reinartz en Maria Theresia Franken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Reinartz, geb. Schaesberg 16.7.1851, volgt VIII.216.
   2.  Hubert Jozef Reinartz, geb. Schaesberg 29.10.1854, volgt VIII.217.
   3.  Joanna Maria Reinartz, geb. Schaesberg 11.2.1856, volgt VIII.219.
   4.  Anna Maria Reinartz, geb. Schaesberg 23.7.1857, volgt VIII.221.
   5.  Hendrik Jozef Reinartz, geb. Schaesberg 26.1.1860, overl. Schaesberg 4.2.1860.
   6.  Maria Magdalena Reinartz, geb. Schaesberg 16.3.1861, volgt VIII.224.
   7.  Josepha Reinartz, geb. Schaesberg 16.3.1861, overl. Schaesberg 2.4.1862.
   8.  Wolterus Josephus Reinartz, geb. Schaesberg 6.7.1864, overl. Schaesberg 18.7.1864.
   9.  Joseph Reinartz/Reinders, geb. Schaesberg 7.11.1865, volgt VIII.227.
   10.  Maria Catharina Reinartz, geb. Schaesberg 26.10.1869.

VIII.216    Maria Anna Reinartz, geb. Schaesberg 16.7.1851, ongeh. overl. Schaesberg 22.5.1892,.
Kind:
   1.  Wilhelmus Reinartz, geb. Schaesberg 28.5.1877.

VIII.217    Hubert Jozef Reinartz, geb. Schaesberg 29.10.1854, overl. Kerkrade 21.11.1915, tr. Kekrade 6.11.1885 Maria Magdalena Stalmans, geb. Kerkrade 5.7.1857, overl. Kerkrade 29.10.1936, dr. van Mathijs Joseph Stalmans en Anna Maria Geusgens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Reinaertz, geb. Spekholzerheide-Kerkrade 29.11.1885.

VIII.219    Joanna Maria Reinartz, geb. Schaesberg 11.2.1856.
Kind:
   1.  Hubert Reinartz, geb. Schaesberg 6.1.1885.

VIII.221    Anna Maria Reinartz, geb. Schaesberg 23.7.1857, overl. Schaesberg 13.5.1939, tr. Schaesberg 15.11.1843 Willem Hubert Dierks, geb. Schaesberg 15.11.1843, overl. Schaesberg 1.6.1911.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinier Dierks/Reinartz, geb. Schaesberg 30.3.1891.
   2.  Anna Maria Dierks/Reinartz, geb. Schaesberg 16.6.1896.
   3.  Peter Joseph Dierks/Reinartz, geb. Schaesberg 29.5.1899.

VIII.224    Maria Magdalena Reinartz, geb. Schaesberg 16.3.1861, overl. Heerlen 4.1.1944, tr. Nieuwenhagen 4.2.1887 Johan Pieter Haan, geb. Nieuwenhagen 7.6.1860, overl. Nieuwenhagen 17.6.1915, zn. van Johan Pieter 1 Haan en Maria Gertruid Deckers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Hubert Haan, geb. Nieuwenhagen 4.5.1890.
   2.  Antoon Joseph Haan, geb. Nieuwenhagen 30.7.1891.
   3.  Maria Elisabeth Haan, geb. Nieuwenhagen 20.10.1893.

VIII.227    Joseph Reinartz/Reinders, geb. Schaesberg 7.11.1865, overl. Schaesberg 17.11.1940, tr. Kerkrade 3.11.1899 Maria Catharina Anna Geilenkirchen, geb. Kerkrade 15.3.1873, overl. Schaesberg 26.2.1950.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Reinartz/Reinders, geb. Kerkrade 7.9.1901.
   2.  Helena Maria Reinartz/Reinders, geb. Kerkrade 3.10.1902.
   3.  Anna Reinartz/Reinders, geb. Kerkrade 3.1.1904, overl. Schaesberg 27.4.1905.
   4.  Levenloos Kind Reinartz/Reinders, geb. Schaesberg 14.5.1905.
   5.  Levenloos kind Reinartz/Reinders, geb. Schaesberg 22.5.1906.
   6.  Willem Reinartz/Reinders, geb. Scaesberg 15.7.1907, overl. Heerlen 14.3.1923.
   7.  Joseph Reinartz/Reinders, geb. Schaesberg 7.8.1908.
   8.  Hubert Reinartz/Reinders, geb. Schaesberg 8.4.1910.
   9.  Levenloos kind Reinartz/Reinders, geb. Schaesberg 13.12.1913.

VII.425    Lambert Jozeph Hamers, geb. Heerlen 20.11.1828, overl. wanneer en waar onbekend, tr. (1) Voerendaal 29.10.1858 Maria Louise Konsten, geb. Nieuwenhagen 5.9.1817, overl. Schaesberg 12.11.1887, dr. van Nicolaas Joseph Konsten en Maria Catharina Brent(h)a. Tr. (2) Born 28.11.1888 Anna Helena Daemen, geb. Grevenbicht 1.10.1859, overl. Born 21.1.1890, dr. van Leonard Daemen en Maria Ida Mols. Hertr.Augustinius Coox.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Hubert Hamers, geb. Born 12.10.1889, overl. Born 21.12.1889.

VI.213    Johannes Hamers/Hammers, ged. Heerlen 30.8.1798, overl. nog niet bekend Aken,datum, tr. Laurensberg (D)23.2.1832 Theresia Büntgens, ged. Laurensberg(D) 8.3.1813, dr. van Franz Theodor Büntgens en Anna Catharina Schuller.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franz Theodor Joseph Hammers, geb. Soers-Laurensberg 15.6.1832.
   2.  Anna Catharina Hammers, geb. Soers-Laurensberg 19.7.1833, overl. onbekend, tr. Aken 15.2.1873 Carl Joseph Peters, geb. Aken 29.5.1840, overl. onbekend, zn. van Johann Hubert Peters en Elisabeth Neustrasze. Hertr. Josephine Simon.
Wedn. van Josephine Simon.
   3.  Daniel Joseph Hubert Hammers, geb. Soers-Laurensberg 2.4.1835, volgt VII.431.
   4.  Peter Hubert Franz Hammers, geb. Aken 6.9.1837, volgt VII.433.
   5.  Gertrud Maria Hamers, geb. Aken 29.3.1840.
   6.  Joseph Johann Hubert Hamers, geb. Aken 29.5.1842, volgt VII.436.
   7.  Leonard Joseph Hamers, geb. Aken 30.5.1844, overl. mogelijk Aken 27.1.1848.
   8. Theresia Hubertina Hammers, geb. Aken 23.10.1846.
   9.  Leonard Joseph Hamers, geb. Aken 31-11-1847, overl.mogelijk Aken 27.1.1848.
   10.  Johann Joseph Hammers, geb. Aken 16.4.1849, overl. circa 1849.
   11.  Ludwig Hubert Hammers, geb. Aken 22.11.1850, overl. Aken 9.3.1852.
   12.  Anna Catharina Mechtild Hammers, geb. Aken 24.12.1852.

VII.431    Daniel Joseph Hubert Hammers, geb. Soers-Laurensberg 2.4.1835, tr. Aken 29.1.1869 Adelheid Schönen, geb. Aken 6.11.1844, dr. van Peter Joseph Schoenen en Barbara Oepen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Hammers, geb. Aken 12.11.1869.
   2.  Theresia Hammers, geb. Aken 19.6.1871.
   3.  Peter Hammers, geb. Aken 17.11.1872.
   4.  Anna Hammers, geb. Aken 1.8.1874.

VII.433    Peter Hubert Franz Hammers, geb. Aken 6.9.1837, overl. onbekend, tr. Aken 16.6.1864 Gertrud Gottfried, geb. Aken 23.4.1841, dr. van Mathias Gottfried en Gertrud Jünger.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johann Hammers, geb. Aken 23.9.1864.
   2.  Gerard Hammers, geb. Aken 1.4.1867.
   3.  Johanna Hammers, geb. Aken 26.9.1868.
   4.  Lambert Hammers, geb. Aken 5.4.1870.
   5.  Helena Hammers, geb. Aken 9.10.1872.

VII.436    Joseph Johann Hubert Hamers, geb. Aken 29.5.1842, tr. Aken 10.6.1871 Julie Kelleter, geb. Aken 1.5.1849, dr. van Peter Joseph Kelleter en Helena Beckers.
Uit dit huwelijk:
   1.  Magdalena Hammers, geb. Aken 7.8.1871.
   2.  Ferdinand Hammers, geb. Aken 20.4.1874.

V.47    Joannes Petrus Hamers, ged. Heerlen 31.1.1757, overl. Heerlen 14.3.1832, otr. Heerlen 16.10.1784, tr. Heerlen 31.10.1784 Emerens Werdens, ged. Heerlen 9.2.1759, overl. Heerlen 21.7.1843, dr. van Matthijs Werdens en Gertrudis Degens.
Uit dit huwelijk:
   1. Maria Catharina Hamers, ged. Heerlen 25.4.1785, overl. Heerlen 8.12.1795.
   2.  Maria Gertrudis Hamers, ged. Heerlen 27.9.1787, overl. Heerlen 15.3.1863.
   3.  Maria Elisabeth Josepha Hamers, ged. Heerlen 15.2.1790, volgt VI.219.
   4.  Hermanus Hamers, ged. Heerlen 25.7.1792, overl. voor 1844.
   5.  Maria Sibilla Hamers, ged. Heerlen 17.7.1797, overl. Heerlen 19.7.1797.
   6.  Petrus Andreas Hamers, ged. Heerlen 17.11.1798, overl. Heerlen 12.6.1809.
   7.  Petronella Hamers, geb. Heerlen z.d. 1802, overl. Heerlen 9.9.1814.

VI.219    Maria Elisabeth Josepha Hamers, ged. Heerlen 15.2.1790, overl. nog niet bekend , tr. Aken 22.9.1820 Wilhelm Joseph Brehm, geb. Aken 1792, overl. Aken 18.11.1858, zn. van Petrus Josephus Brehm en Elisabeth Rehahn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis Brehm, geb. Aken 17.2.1823, volgt VII.445.
   2.  Theodor Brehm, geb. Aken 4.3.1827.van wie niets naders bekend is.

VII.445    Gertrudis Brehm, geb. Aken 17.2.1823, overl. bekend nog niet, tr. Aken 17.11.1843 Wilhelm Moll, geb. Aken 1817, overl. bekend nog niet, zn. van Mathias Moll en Helena Francisca Engels.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Moll, geb. Aken 20.8.1860.

V.50    Anna Barbara Hamers, ged. Heerlen 23.5.1760, overl. Weert 19.12.1848, tr. Weert ll,290 8.5.1792 Cornelis Tercken, ged. Weert 9.3.1767, overl. Weert 8.5.1805, zn. van Matthias  Tercken en Aldegondis Peters.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Alegonda Tercken, ged. Weert 16.3.1794.
   2.  Maria Catharina Tercken, ged. Weert 29.1.1797.
   3.  Matthias Tercken, ged. Weert 29.1.1797.
   4.  Petronella Tercken, ged. Weert 24.1.1800, ongeh. overl. Weert 22.3.1884.
   5.  Maria Elisabeth Tercken, ged. Weert 21.1.1803, overl. Weert 11.5.1866, tr.Peter Jacob Dukino.
   6.  Maria Cornelia Tercken, ged. Weert 14.11.1805, overl. Weert 15.11.1805.

V.51    Johannes Hamers, geb. Heerlerheide, ged. Heerlen 12.5.1764, overl. Schinnen 26.10.1811, tr. (1) Brussum 8.1.1791 Anna Catharina Cordewener, ged. Nuth 9.4.1764, overl. Schinnen 9.6.1796, dr. van Ambrosius Cordewener en Maria Drummen. Tr. (2) Schinnen 19.8.1796 Maria Elisabeth Meijs, ged. Schinnen 17.2.1754, overl. Schinnen 12.1.1823, dr. van Martinus Meijs en Elisabeth Cruts. Hertr.N.N.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Catharina Hamers, geb. Hegge, volgt VI.232.
   2.  Joannes Hermanus Hamers, geb. Hegge, ged. Schinnen 28.11.1793.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Joannes Petrus Hamers, geb. Schinnen 30.7.1799, overl. Schinnen 5.8.1811.

VI.232    Anna Catharina Hamers, geb. Hegge, ged. Schinnen 28.11.1791, overl. Heerlen 16.6.1841, tr. Heerlen 9.8.1830 Hendrik Ploum, ged. Heerlen 8.8.1791, overl. Heerlen 17.10.1872, zn. van Jan Pieter Ploum en Anna Katharina Steins. Hertr.Johanna Elisabeth Debije.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Ploum, geb. Heerlen 10.8.1830, overl. Heerlen 5.11.1838.
   2.  Hendrika Christiana Ploum, geb. Heerlen 15.10.1832.
   3.  Jan Hendrik Ploum, geb. Heerlen 30.1.1839.

V.55    Maria Sibilla Hamers, ged. Heerlen 5.4.1768, overl. 1813-1837, tr. Brunssum 15.1.1794 Petrus Reumkens, ged. Brunssum 27.12.1765, overl. Brunssum 3.6.1812, zn. van Henricus Reumpkens en Elisabeth Muijs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gertrudis Reumkens, geb. Brunssum 21.8.1794.
   2.  Maria Joseph Reumkens, geb. Brunssum 6.3.1797, overl. Brunssum ongeh. 19.6.1837.
   3.  Joannes Wolterus Reumkens, ged. Hillensberg 13.6.1799.
   4.  Peter Joseph Reumkens, geb. Brunssum 9.3.1803.
   5.  Joannes Petrus Reumkens, geb. Brunssum 20.1.1807, overl. Brunssum 22.6.1813.

III.10    Margaretha Hamers, ged. Brunssum 20.6.1696, overl. Brunssum 21.3.1775, tr. Opglabbeek (B) 21.1.1726 Hendrik Swillens, geb. Elen(B) 10.6.1701, overl. Brunssum 10.2.1768, zn. van Petrus  Swillens en Margaretha Ha(e)rtmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Swillens, ged. Brunssum 1.10.1726.
   2.  Helena Swillens, geb. Brunssum 21.1.1728, ged. Brunssum 21.1.1728, overl. Brunssum 22.1.1728.
   3.  Margaretha Swillens, ged. Brunssum 23.6.1729, volgt IV.13.
   4.  Leonardus Swillens, ged. Brunssum 24.1.1733.
   5.  Joannes Swillens, ged. Brunssum 21.11.1736, volgt IV.15.

IV.13    Margaretha Swillens, ged. Brunssum 23.6.1729, tr. Brunssum 17.8.1749 Jan Starmans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Margaretha Starmans, ged. Brunssum 19.5.1750.
   2.  Maria Agnes Starmans, ged. Brunssum 10.4.1752.
   3.  Matthias Starmans, ged. Brunssum 6.5.1755.
   4.  Maria Odilia Starmans, ged. Brunssum 17.3.1757.
   5.  Maria Gertrudis Starmans, ged. Brunssum 17.3.1757.
   6.  Machtildis Starmans, ged. Brunssum 15.2.1759.
   7.  Anna.Maria Starmans, ged. Brunssum 26.7.1761.

IV.15    Joannes Swillens, ged. Brunssum 21.11.1736, overl. Brunssum 15.3.1795, tr. (1) Brunssum 9.1.1763 A.Cath. Crousen. Tr. (2) Brunssum 16.6.1769 Elisabeth Schobben, ged. Brunssum 30.3.1746, overl. Brunssum 9.1.1786, dr. van Henricus Schobben en Maria Peters. Tr. (3) Brunssum 14.8.1787 Maria Helena Honings.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Margaretha Swillens, ged. Brunssum 24.1.1763.
   2.  Joannes Henricus Swillens, ged. Brunssum 12.5.1764.
   3.  Anton Swillens, ged. Brunssum 10.3.1766.
   4.  Maria Catharina Swillens, ged. Brunssum 11.1.1768.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Maria Anna Swillens, ged. Brunssum 16.9.1770.
   6. Maria Elisabeth Swillens, ged. Brunssum 16.2.1772.
   7. Joannes Theodoris Swillens, ged. Brunssum 8.11.1774.
   8. Mathias Swillens, ged. Brunssum 24.12.1776.
   9.  Franciscus Josephus Swillens, ged. Brunssum 19.12.1778.
   10.  Anna Maria Swillens, ged. Brunssum 12.5.1780.
   11.  Franciscus Theodoris Swillens, ged. Brunssum 7.3.1782.
   12.  Joannes Theodorus Swillens, ged. Brunssum 13.6.1783.
   13.  Joannes Gerardus Swillens, ged. Brunssum 16.11.1785.

Uit het derde huwelijk:
   14.  Maria Helena Swillens, ged. Brunssum 8.5.1788.
   15.  Joannes Henricus Swillens, ged. Brunssum 3.7.1790.
   16.  Franciscus Swillens, ged. Brunssum 6.4.1794.

III.13    Sybilla Hamers, ged. Brunssum 5.3.1703, overl. Ellicom (B) 9.1.1780, begr. Ellicom (B) 11.1.1780, otr. (1) Heerlen 15.6.1726, tr. Heerlen I,117 7.7.1726 Simon Halfkan, ged. Heerlen 10.11.1704, overl. Heerlen 7.7.1750, zn. van Winandus Halfkan en Elisabeth Sistermans. Tr. (2) Opglabbeek (B) 11.5.1755 Mathias Cnops (Knoop), ged. Opglabbeek (B) 15.9.1711, begr. Opglabbeek (B) 23.11.1778, zn. van Peter Cnops (Knoop) en Maria Magdalena Leijsen. Eerder tr. Maria Magdalena Leurs.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Winandus Halfkan, ged. Heerlen 26.2.1727, overl. Heerlen 21.4.1740.
   2.  Anna Maria Halfkan, ged. Heerlen 18.7.1729.
   3.  Joanna Elisabeth Halfkan, ged. Heerlen 17.5.1731, volgt IV.22.
   4.  Daniel Halfkan, ged. Heerlen 30.5.1734.
   5.  Leonardus Halfkan, ged. Heerlen 9.3.1738.
   6.  Winandus Halfkan, ged. Heerlen 15.2.1742, volgt IV.25.
   7.  Anna Sophia Halfkan, ged. Heerlen 15.5.1746.

IV.22    Joanna Elisabeth Halfkan, ged. Heerlen 17.5.1731, tr. Heerlen 29.11.1750 Hermanis Tribels, ged. Heerlen 7.9.1723, zn. van Winandus  Tribels en Maria  Klinckers.
Uit dit huwelijk:
   1. Winandus 2 Tribels, ged. Heerlen 14.12.1751.
   2.  Maria Magdalena Tribels, ged. Heerlen 13.3.1755.
   3.  Anna Barbara Tribels, ged. Heerlen 16.1.1759.
   4.  Jacobus Tribels, ged. Heerlen 5.3.1763.
   5.  Maria Sibijlla Tribels, ged. Heerlen 4.4.1767.
   6.  Maria Joseph Tribels, ged. Heerlen 4.2.1771.

IV.25    Winandus Halfkan, ged. Heerlen 15.2.1742, tr. Sittard circa 1768 Isabella der Koningen, overl. 1796.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Halfkan, ged. Brussel (B) z.d. 1769.
   2.  Jacobus Matheus Halfkan, geb. Ellikom (B) z.d. 1774.
   3.  Henricus Halfkan, ged. Ellikom (B) z.d. 1777.
   4.  Joannes Mathias Halfkan, ged. Ellikom(B) z.d. 1779.
   5.  Godefridus Halfkan, ged. Ellikom(B) z.d. 1783.
   6.  Henricus Hermanus Halfkan, ged. z.d. 1785.
   7.  Anna Mechtildus Halfkan, ged. Ellikom(B) z.d. 1787.
   8.  Anna Helena Halfkan.
   9.  Maria Catharina Halfkan, ged. Ellikom(B).

II.6    Gertrudis Hamers, ged. Brunssum 27.1.1672, begr. Peer (B) 1.4.1754, otr. Brunssum 9.4.1697, tr. Brunssum 21.4.1697 Nicolaas Kenens, ged. Peer (B) 17.1.1678, begr. Peer (B) 4.1.1755, zn. van Petrus Kenens en Anna Aechten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Kenens, ged. Brunssum 21.1.1697.
   2.  Christina Kenens, ged. Peer (B) 15.4.1699.
   3.  Petrus Joannes Kenens, ged. Peer (B) 10.1.1701, jong overl.
   4.  Petrus Joannes Kenens, ged. Peer (B) 14.9.1703, jong overl. .
   5.  Petrus Joannes Kenens, ged. Peer (B) 4.7.1705, jong overl. 
   6.  Anna Cunegundis Kenens, ged. Peer (B) 28.11.1707.
   7. Gertrudis Odilia Kenens, ged. Peer (B) 30.1.1710.
   8. Petrus Bartholomeus Kenens, ged. Peer (B) 20.4.1712.
   9.  Petrus Joannes Kenens, ged. Peer (B) 2.5.1713, begr. Peer(B) 30.5.1760.
   10.  Guilielmus Kenens, ged. Peer (B) 22.4.1716.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software