Huurders Belangen Vereniging Mierlo

 

het bestuur wens iedereen een gezond en goed 2008

deze site krijgt van medio januari 2008 een nieuw adres

www.hbvmierlo.nl

Onze doelstelling:

Het behartigen van alle belangen die met het wonen te maken hebben en in het bijzonder van de huurwoningen.

Nieuwe opplusregeling voor huurders

Vanaf 1 januari 2008 geldt er een nieuwe op-plusregeling voor alle huurders van Compaen van 55 jaar en ouder.

Wat is op-plussen?
Dit zijn kleine aanpassingen in het huis die het u makkelijker kunnen maken of die ervoor kunnen zorgen dat uw woning beter toegankelijk wordt.
Vaak zijn er terugkerende irritaties die met een kleine aanpassing eenvoudig opgelost kunnen worden. Bovendien vermindert het de kans op ongelukken.


Wanneer komt u in aanmerking voor het op-pluspakket?
U komt in aanmerking wanneer u of uw medehuurder 55 jaar of ouder is.


Zijn de aanpassingen gratis?
Aanpassingen uit het op-pluspakket zijn voor huurders van Compaen gratis tot een (maximum)bedrag van € 1600,--.
Natuurlijk kunt u voor een hoger bedrag aan werkzaamheden uit laten voeren maar deze meerkosten zijn dan wel voor uw eigen rekening. In dat geval ontvangt u rechtstreeks via de aannemer een rekening voor de meerkosten. Vraagt u nu voor minder dan € 1600,- aan, dan mag u later een nieuwe aanvraag doen voor het resterende bedrag.


Hoe ziet het op-pluspakket er uit?
Hier onder treft u een overzicht aan van mogelijke aanpassingen:


Seniorenslot 240 euro
Drempelhulp bij de voordeur 130 euro
Drempelhulp bij de achterdeur 130 euro
Bediening voor het openen
en sluiten van bovenramen 160 euro
2e Trapleuning 88 euro per m2
Douchezitje met rugleuning
in de badkamer 350 euro
Douchekop met glijstang
in de badkamer 140 euro
Antislipvloer in badkamer 280 euro per m2
Een verhoogde toiletpot 6+
in plaats van huidige toiletpot 445 euro
Een verhoogde toiletpot 10+
in plaats van huidige toiletpot 460 euro
Wandbeugel bij toilet 70 euro
Wandbeugel bij douche 70 euro Toiletverhoger 140 euro
Eenhendelmengkraan in keuken 175 euro
Eenhendelmengkraan op wastafel 175 euro
Thermostaatkraan in badkamer 220 euro

Wie voert de werkzaamheden uit?
Een aannemer zal de werkzaamheden uitvoeren. Vooraf ontvangt u via de aannemer informatie over het tijdstip van uitvoering.

Is er een WVG indicatie of andere medische indicatie nodig om in aanmerking te komen?
Nee, Compaen toetst alleen of u aan de leeftijdseis voldoet en niet of de gewenste aanpassingen medisch noodzakelijk zijn.
Heeft u behoefte aan andere of uitgebreidere aanpassingen dan in het overzicht staan: bv een aangepaste keuken of badkamer? Dan zijn de huidige regelingen van kracht en zult u zich moeten wenden tot bureau WVG van de gemeente Helmond of Mierlo, afhankelijk van uw woonplaats.

Moet u nu meteen beslissen of blijft de regeling van kracht?
De regeling blijft van kracht. Ook in de toekomst kunt u een aanvraag indienen.

Wat gebeurt er met de aanpassing bij verhuizing?
De aanpassingen aan de woning worden automatisch onderdeel van de woning. Dit heeft voor u een groot voordeel: mocht er iets stuk gaan, dan repareert Compaen de aanpassing.
Bij verhuizing hoeft u de aanpassing dus niet zelf te verwijderen.
Als u uw nieuwe woning weer van Compaen huurt, dan heeft u opnieuw de mogelijk¬heid om uw woning aan te laten passen met het op-pluspakket.

Hoe kunt u het op-pluspakket aanvragen?
Heeft u interesse in het op-pluspakket?
Neem dan contact op met ons en vraag de aanvraagkaart op. U kunt dan precies aangeven welke aanpassingen u wenst.

Hoe gaat het dan verder?
Na ontvangst van uw aanvraag geeft Compaen een aannemer opdracht om de gekozen aanpassingen van het op-pluspakket uit te voeren. De aannemer maakt met u een afspraak wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als u meerdere aanpassingen vraagt kan het zijn dat de aannemer vooraf nog even komt kijken in uw woning.

Indien de belangstelling voor het project overweldigend groot is, dan kan Compaen besluiten om een fasering aan te brengen. In dat geval ontvangt iedereen die heeft gereageerd, bericht.

Huursubsidie

Vele mensen die nu of binnenkort een klein bedrag aan ouderdomspensioen ontvangen welke eenmalig wordt afgekocht, kunnen een beroep doen op een hardheidsclausule van de huursubsidiewet artikel 26. Deze uitkering wordt dan buiten de inkomenstoets gelaten voor het bepalen van de huursubsidie.

voor huursubsidiewet.

Bereken hier uw huursubsidie

          

website WBV Compaen  inschrijven voor een woning, klik op deze site 

        www.vrom.nl/burgerplatform

Gezamenlijke geschillencommissie

Onlangs is er een onafhankelijke geschillencommissie in het leven geroepen.

 Deze onafhankelijke geschillencommissie, voor 3 woning corporaties te weten: Helmond - West, Woonpartners, Compaen.

Zie verder bij geschillencommissie.

Wetswijziging Huurcommissie

Per 1 november 1999 is er een nieuwe wet van kracht geworden die de huurcommissie meer mogelijkheden geven.

Nu kan iedere huurder op elk moment bezwaar maken tegen onderhoudsgebreken en / of huuraanpassingen.

De huurders hoeven dus niet meer te wachten tot 1 juli met de voorgestelde huurverhogingen om hun bezwaren bij de huurcommissie aan te melden.

Zie verder bij huurcommissie.

Contactgegevens

Heeft u opmerkingen, klachten, andere bruikbare suggesties laat het ons weten. 

Telefoon
0492-662199
Postadres
Kersenstraat 24 5731 GW Mierlo
 
        inschrijving kamer van koophandel 40237836
lid woonbond 123489
E-mail
Algemene informatie: info@hbvmierlo.nl
Webbeheerder: info@hbvmierlo.nl
 

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@hbvmierlo.nl
Laatst bijgewerkt: 02 januari 2008