Aura's

 

 

 

  

Aura's

Aurum is Latijns voor goud. Aura betekent letterlijk goudglans. Iedereen heeft een aura. Het zijn trillingen van je psychische energie om je heen.

De aura is het energieveld om je lichaam. Voor de ťťn is dit vanzelfsprekend en de ander zal zich misschien afvragen wat het allemaal precies inhoudt. Over een aura zijn veel dingen te vertellen : Zo zijn er mensen die ťťn of meer lagen van een aura kunnen zien, kunnen lezen en er zijn mensen die een aura 'heel' kunnen maken.

Alles wat je om je heen ziet, bestaat uit materie. Maar elk soort materie is anders. Zo is er verschil in gewicht, uiterlijk of kleur. Hierdoor ziet metaal er dus veel anders uit dan een bloem. Elk voorwerp en wezen heeft zijn eigen energie, het zit rondom het voorwerp of wezen, als een eigen 'energieveld'. Dit noemen ze een aura. Een aura bestaat uit meerdere lagen. En iemand die een aura ziet, ziet ťťn of meer lagen. Ook de grootte van een aura kan verschillend zijn: Iemand die ziek is, heeft een kleinere aura dan een gezond iemand. Misschien herken je het volgende verschijnsel wel: Je bent in een drukke straat en je ziet voor je iemand lopen waarvoor iedereen als vanzelf ruimte voor maakt. Deze persoon zal mogelijk een sterke en grote aura hebben. Een aura bevat verschillende kleuren: ze zijn afhankelijk van je lichamelijke en geestelijke toestand op dat moment. Elke kleur heeft zijn eigen interpretatie. Maar een aura bevat ook energieŽn van jezelf en anderen. Een deel van deze energieŽn komt door de herinneringen aan mensen en gebeurtenissen van vroeger.

 

Auralifter 

De Auralifter is meestal een overleden persoon die meestal niet beseft dat hij/zij dood is en aanhecht bij iemand die nog in een aards lichaam leeft. Klachten welke (vaak in combinatie) bij dit fenomeen optreden zijn: chronische vermoeidheid, stemmen horen welke opdrachten en/of advies geven (auditieve hallucinaties), verspringende lichamelijke klachten, alsmede sterk wisselende stemmingen en gedrag.

Auralifters kan men gemakkelijk oplopen tijdens operaties onder volledige narcose en tijdens perioden met hoge koorts of bewusteloosheid. Sommige mensen zijn - vooral als ze geen geweldig zelfbeeld hebben - van nature gevoelig voor de aanhechting van lifters. Daarnaast kan de gevoeligheid zeer worden versterkt door het gebruik van (soft en hard) drugs; hierin schuilt het grootste gevaar van deze genotmiddelen. Tenslotte is het 'spel' glaasje draaien (ouija-bord) een ideale manier om lifters op te lopen.
 

Zien of Aanraken

Elk mens, elk dier en elke plant heeft een uitstraling of aura. Je kunt de aura gemakkelijk leren voelen, zowel bij jezelf als bij anderen. Je handen zijn er erg gevoelig voor. Je 'leest' iemands aura als je een gedachte of stemming oppikt. Je 'voelt' dat er naar je gekeken wordt.
Iemand die daarin getraind is kan je aura lezen en informatie geven over waar je in essentie mee bezig bent of wat momenteel belangrijk voor je is. Zo'n reading kan alleen plaats vinden als jij er toestemming voor geeft - en als degene die jouw energie leest zich daarop instelt.
Het is dus niet zo dat een Aura Reader 'alles van je ziet' of 'dwars door je heenkijkt'.


Door training kan men dus leren om een aura te zien of te voelen.
Je kunt hier jezelf in bekwamen daar het een vorm van focussen en concentreren is op de persoon waarvan je de aura wilt bekijken. Oefening baart kunst, ook in deze materie. Om een aura te zien moet je leren je ogen op een bepaalde manier te focussen die zich niet op papier laat uitleggen maar die je moet ervaren.

Wanneer je lang naar een object staart dan krijg je een soort waas voor je ogen en lijkt het of je een aura ziet. Dit is niet het geval! Door de lichtprojektie op de oogbol krijg je hetzelfde effect als wanneer je b.v. in de felle zon kijkt, dan zie je namelijk daarna ook allemaal paarsige bolletje. Dit heeft dus te maken met de werking van het oog en niets met het zien van aura's.

In het gebied rondom het hoofd en de schouders is de aura het makkelijkst waar te nemen. Jonge mensen met paranormale ervaringen komen vaak met de vraag: Ik zie steeds bij mensen rondom het hoofd een wittig licht, wat is dat?. Dit zijn de eerste tekenen bij mensen die op latere of jongere leeftijd hun extra zintuig zijn gaan ontwikkelen en zij zien dus de aura eerst als wit en in een later stadium gaan zij de kleuren zien en leren onderscheiden.

Het is raadzaam dat wanneer men in het beginstadium zit van het ontdekken en voelen van een aura dit steeds te doen bij gezonde mensen of mensen die in ieder geval op een positieve manier in het leven staan. Dit is belangrijk omdat dit de aura's zijn die makkelijker zijn waar te nemen. Alles op deze aardbol heeft een aura, dus wanneer je wilt kun je ook een steen, plant of dier nemen om het aura-kijken /voelen te oefenen. Bij mensen die je als proefpersoon wilt gebruiken dien je altijd toestemming te vragen. Wees niet teleurgesteld wanneer je niets ziet of maar heel weinig voelt. De ene persoon heeft meer aanleg dan de ander en het kan zijn dat je door jezelf te trainen steeds verder komt of dat je er op dit moment nog niet aan toe bent. Verder zijn er genoeg cursussen op dit gebied te volgen.

De meeste mensen zien dit energieveld niet, maar ieder mens kan het meten en soms ook voelen. Het lijkt alsof je een dikkere luchtlaag induwt met je hand. Je kunt dit proberen door je hand op ongeveer 20 cm afstand van iemand te houden en je hand langzaam dichterbij het lichaam te brengen. Het lijkt dan of je een laagje lucht 'indrukt'. Op dat moment voel je de aura van die persoon. De energie van een aura is van een andere samenstelling die wij normaal zien. Het wordt ook wel 'fijnestoffelijke energie' genoemd. Sommige mensen kunnen deze energievormen - de aura's - wel waarnemen.

 

Hier vind je de tien basiskleuren van een Aura

Basiskleur

Trefwoord(en)

Violet Spirituele groei & Voorstellingsvermogen
Lavendel De magische luchthartigheid
Turkoois Inspiratie & Idealen
Blauw IntuÔtie & Sensitiviteit
Aquamarijn Vrijheid & Medeleven
Donkergroen Groei, Evenwicht & Ambitie
Geel Opwinding, Optimisme & Mentale helderheid
Oranje Creativiteit, Originaliteit & Motivatie
Roze Tederheid, Romantische liefde & Verlangen
Rood Macht, Uitdaging, Hartstocht & Actie

Kijk voor een uitgebreide kleurenlijst op de volgende pagina

Kirlian Fotographie

In Rusland heeft een zekere heer genaamd Kirlian een methode ontwikkeld om de aura te fotograferen (Kirlianfotographie) Aurafoto's kun je ook in Nederland op een beurs laten maken. In het ziekenhuis waar hij werkte, zat in 1939 de Russische elektro-ingenieur Semyon Kirlian te kijken naar een fysiotherapeutische behandeling met een hoge-frequentiemachine. Tijdens de behandeling sprong er een vonk over van een elektrode naar de huid van de patiŽnt. Kirlian, in zijn vrije tijd uitvinder, vroeg zich af of het mogelijk zou zijn zo'n vonk te fotograferen. Hij plaatste een van de elektroden op zijn hand, drukte deze tegen een fotografische plaat en draaide het knopje om- waarbij hij zijn hand brandde. Na het ontwikkelen van de film ontdekte hij dat er om de afdruk van zijn hand een soort aureool zat.

Met de hulp van zijn vrouw Valentina ging Kirlian met andere organische weefsels experimenteren; hij bereikte hetzelfde soort effect. Op deze manier gefotografeerd, gaven bladeren, vruchten, hele planten, kleine dieren en elk deel van het menselijk lichaam dezelfde mysterieuze glans af vergezeld van flitsen en vreemde, zigzaggende lichtpatronen.

Intrigerend was dat de steel van een net afgesneden bloem een serie vonken produceerde, terwijl een dood blad geen enkele vonk of flits afgaf. Nog vreemder was het feit dat een elektrofoto van een blad waarvan een stukje was afgescheurd, het blad in zijn geheel weergaf. Dit zogenaamde "fantoomblad"- effect leidde tot het idee dat de glanzende omtrek een soort van "levenskracht"-mal vertegenwoordigt die blijft bestaan, zelfs als een deel van het fysieke geheel is verwijderd.

Aura's fotograferen

Begin jaren "70 bouwden wijlen Dr. Thelma Moss en Kendall Johnson van de Universiteit van CaliforniŽ hun eigen hoog-voltage Kirlianapparaat. Ze fotografeerden honderden mensen en ontdekten dat elk individu een herkenbaar lichtpatroon of "corona-uitstoot" had, dat van dag tot dag en van stemming tot stemming enigszins veranderde.

Een bijzonder verrassend resultaat was de manier waarop bepaalde soorten voedsel en dranken snelle veranderingen in de corona-uitstoot teweeg konden brengen. Zo werden er een paar foto's van een vingertop gemaakt. Op de eerste ziet deze eruit als een zwarte vlek met een klein ringetje van lichtflitsen eromheen zoiets als het effect van een totale zonsverduistering. Een foto die een paar minuten later werd genomen, nadat de proefpersoon een beetje alcohol had gedronken, toonde opmerkelijk veel meer licht. De vingerafdruk was nu omgeven door een schitterend, wit aureool en de omtrek van elke groef en spiraal ervan was nu verlicht. Moss en Johnson toonden aan dat marihuana dezelfde vermeerdering van licht veroorzaakte, net zoals yoga- ademhalen en meditatie.

Overtuigende resultaten

Ook na acupunctuurbehandeling werd een grote vermeerdering van licht geconstateerd, maar absoluut geen enkele als de naalden op willekeurige plekken in de huid werden aangebracht. Door dergelijke resultaten kon men er bijna zeker van zijn dat er werkelijk een nieuw fenomeen was ontdekt.

Niettemin bleven sommige deskundigen hun twijfels houden betreffende Kirliaanse foto's. Zo wees Dr. Robert O. Becker, auteur van Body Electric (1985), erop dat het Kirliaanse effect zowel op niet-levende als levende materie kon worden aangetoond- een observatie die de hele techniek ongeldig leek te maken. Anderen menen dat de hoge voltages- soms meer dan 20.000 volt- die bij de Kirliaanse fotografie worden gebruikt, op zichzelf al fotografische afwijkingen kunnen veroorzaken en elke werkelijke verandering in het delicate energiesysteem van de mens maskeren.

In weerwil van dergelijke kritiek is men gedurende de jaren "80 en "90 doorgegaan met serieus onderzoek naar de Kirliaanse fotografie, en vandaag de dag wordt de Kirliaanse fotografie ook weer onder de belangstelling van het publiek gebracht, hoofdzakelijk dankzij een klein collectief genaamd Kirlian Research in Londen. Deze groep neemt van bijna alles- handen, voeten, munten, sieraden- Kirliaanse foto's en de resultaten zijn zowel kleurrijk als indrukwekkend. Commercieel krijgt hun werk ook belangstelling, onder andere van reclamebureau's. De rockster David Bowie, die allang geÔnteresseerd is in het onderwerp en veel van het werk van Dr. Thelma Moss bezit, heeft eveneens contact met Kirlian Research. Het grootste deel van hun werk wordt meer met artistieke doeleinden dan met wetenschappelijke gemaakt, maar Kirlian Research ziet hun creatieve werk als een manier om meer serieus onderzoek te financieren. Ze zijn speciaal geÔnteresseerd in proeven onder toezicht om te ontdekken of Kirliaanse fotografie kan worden gebruikt in de detectie en diagnose van ziektes. Ion Dumitrescu, een Roemeense arts met een graad in elektronica, doet al geruime tijd onderzoek op dit gebied. Hij zegt dat gezond weefsel een donker beeld geeft en ongezond weefsel een licht beeld, wat mogelijk wijst op de aanwezigheid van onbeheersbaar geworden energie.

Diagnostisch middel?

Dr. Dumitrescu deed een massale doorlichting van 6000 arbeiders in de chemische industrie en verklaarde dat 47 van hen kwaadaardige tumors hadden. Verbazingwekkend genoeg werd dit resultaat door regulier medisch onderzoek bij 41 patiŽnten bevestigd en Dumitrescu gelooft dat testen bij de andere zes arbeiders ook tumors zullen aantonen zodra deze groot genoeg zijn om met conventionele apparatuur opgespoord te worden. Een andere onderzoeker, Leonard Konikiewicz, directeur van de afdeling medische fotografie aan het Polyclinic Medical Center in Harrisburg (PennsylvaniŽ, V.S.), meldde de Medical Tribune van april 1978 dat Kirliaanse fotografie met succes de dragers van het cyste-fibrosis gen kan opsporen. Hij zei dat hun corona-uitstoot gebroken of geklonterd is in plaats van egaal en rond. Tijdens een blind onderzoek was men er met de Kirliaanse techniek in geslaagd 12 van de 13 participerende dragers van het gen te identificeren.

Er zijn ook aanwijzingen dat Kirliaanse fotografie kan worden gebruikt bij het opsporen van geesteszieken. In 1982 presenteerde Dr. Vittoria Marangoni tijdens een internationaal congres in Hamburg de resultaten van haar onderzoek bij enkele honderden psychiatrische patiŽnten, van wie de meesten aan schizofrenie leden. Zij en haar collega's hadden ontdekt dat de vingertoppen van gezonde mensen een uitgesproken en bijna blauwe corona hadden, terwijl de corona van schizofrenen of erg vlekkerig of vrijwel onzichtbaar was. Ook hadden ze een structuurloze, rode verkleuring onder de vingertoppen van schizofrenen ontdekt.

Hoewel veel bewijsmateriaal overtuigend schijnt aan te tonen dat Kirliaanse fotografie een effectief diagnostisch instrument kan zijn, moet worden toegegeven dat de techniek onvoorspelbaar is. Er zijn veel variabelen- onder andere luchtdruk, vocht en de conductiviteit van het voorwerp dat wordt gefotografeerd- die de resultaten kunnen beÔnvloeden, waardoor een wetenschappelijke validering moeilijk is. Dit gecombineerd met de beweringen van New Age- volgelingen dat de Kirliaanse fotografie het bestaan van het aura bewijst, heeft veel legitieme onderzoekers ervan weerhouden dit gebied te verkennen.