Dromen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk mens droomt, iedere nacht. Zelfs mensen die roepen dat ze nooit dromen. Als jij denkt dat je nooit droomt dan het je het mis. Je droomt wel, je herinnert het je alleen niet altijd. Dat is heel jammer natuurlijk, vooral als je bedenkt dat er wetenschappers zijn die beweren dat je dromen van onschatbare waarde kunnen zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Ze kunnen je bijvoorbeeld helpen jezelf beter te begrijpen, of ze kunnen doorslag geven over een belangrijke keuze die je moet maken. Bovendien zijn een paar van de mooiste boeken, muziekstukken en schilderijen door de kunstenaar eerst gedroomd.

Wat is nou precies een droom

Dat is eigenlijk vrij simpel uit te leggen; Je slaap kent verschillende stadia. Je hebt de REM-slaap. REM betekent Rapid Eye Movement, periodes in je slaap dat je ogen heel snel heen en weer bewegen. Dit zijn de periodes dat je droomt. Tijdens deze periodes, zo heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen, is je hersenactiviteit bijna net zo hoog als in de waaktoestand. Deze REM-slaap stadia herhalen zich in je slaap gemiddeld vijf keer, ongeveer om de negentig minuten en duren iedere keer wat langer. In totaal dromen we ongeveer twee uur per nacht.

Waarom dromen mensen

Dat is een vraag waarop niet zomaar geantwoord kan worden, de meningen hierover zijn namelijk enorm verdeeld. De Oude Grieken dachten bijvoorbeeld dat er zieke organen in je lichaam waren die zich als je droomde 'bewogen' om je te vertellen dat je niet in orde was. In die tijd hadden ze zelfs tempels voor de Griekse God van de geneeskunde Asklepios waar de zieken een nacht tussen tandloze slangen door konden brengen. Ze zouden een droom krijgen waarin Asklepios zelf hen zou vertellen wat ze moesten doen om beter te worden. En het werkte, omdat de mensen er heilig van overtuigd waren dat ze zo'n droom zouden hebben, kregen ze die ook. In de Middeleeuwen werd aangenomen dat dromen veroorzaakt werden door trillingen van een of andere zenuwvloeistof die zich in het brein bevond. Dacht men in Griekenland nog dat dromen een bepaalde betekenis hadden, in de Middeleeuwen werden ze afgedaan als compleet nutteloos. Pas tegen het einde van de negentiende eeuw, toen men er inmiddels achter was gekomen dat de slaap meerdere fasen had, begon men te zoeken naar een psychologische verklaring voor de inhoud van dromen. De Neuroloog/Psychiater Sigmund Freud is heel beroemd geworden met zijn voor die tijd zeer gewaagde theorieŽn. De hoofdgedachte van Freud's bevindingen was dat dromen de functie hebben om de slaap te bewaren en ervoor te zorgen dat de dromer niet wakker wordt. Je kent dat soort dromen wel: de wekker is gegaan, je weet dat je op moet staan en toch val je weer in slaap. Dan droom je vaak dat je opstaat, naar je werk gaat ... enzovoort. En vervolgens heb je je verslapen. Ook de Zwitserse Psychiater Carl Gustav Jung heeft veel onderzoek gedaan naar dromen. Als leerling van Freud was hij in grote lijnen wel met zijn leermeester eens, maar hij dacht ook verder. Hij geloofde dat er, behalve de dierlijke behoeften van een mens, ook diepere betekenissen zaten onder de eerste 'laag' van de droom.

Wat betekent mijn droom

Er zijn honderden boeken geschreven voor het uitleggen van dromen. Achterin deze boeken staan vaak eindeloze lijsten van veel voorkomende droombeelden en hun mogelijke betekenis. En meestal is dat nog niet ťťn, maar zijn dat een stuk of vijf manieren om het beeld te verklaren, volgens meerdere psychologen. Deze boeken zouden je eventueel een stukje verder kunnen helpen om je eigen droom beter te begrijpen, maar de waarheid is dat jij zelf degene bent die je dromen het beste uit kan leggen. Wat roept een bepaald beeld bij je op? Wat is de overheersende emotie in je droom? Die boeken weten immers niets van wat jou bezighoudt op het moment dat je zo'n droom hebt. En dat zijn nou juist de dingen die verwerkt worden in je droom.

Het verschil tussen kinderdromen & volwassenendromen

Kinderen dromen anders dan volwassenen, terwijl volwassenen over het algemeen bewegende beelden dromen, zoals bij een film, zien kinderen vooral als ze nog heel jong zijn meestal stilstaande beelden. zoals bij een foto. Ook komen kinderen vaak voor hun vijfde jaar zelf niet voor in hun dromen. Dit komt doordat kinderen het moeilijk vinden zichzelf  voor te stellen in een situatie waarin ze zich nog nooit bevonden hebben. Kinderen dromen over het algemeen ook vaker en langer dan volwassenen. Als je ouder wordt, neemt het dromen dus een beetje af. Verder is in een nieuw onderzoek naar boven gekomen dat mensen onder de vijfentwintig jaar meer in kleur dromen dan mensen boven die leeftijd. En mensen van onder de vijftig dromen weer vaker in kleur dan vijftig plussers. Dus ook de kleuren in je dromen vervagen naarmate je ouder wordt.

Bijzondere dromers

Volgens de onderzoekster Patricia Garfield zou er in de bergwouden van MalasiŽ een volk, genaamd de SenoÔ, wonen. Ze schrijft dat dit een volgens Westerse begrippen tamelijk primitief volk is. Ze leven met grote families samen in langhuizen die ze zelf bouwen van materialen uit het woud en ze verbouwen hun eigen voedsel. Je zou kunnen zeggen dat het hele leven van een SenoÔ bepaald wordt door zijn dromen. Het begint al 's morgens aan het ontbijt, als ieder gezinslid vertelt wat hij of zij die nacht gedroomd heeft. De kinderen wordt verteld wat ze beter hadden kunnen doen in de droom en wat ze de volgende keer kunnen proberen. Als een droom belangrijk lijkt, gaat de dromer mee naar de gemeentelijke bijeenkomst van die dag. Daar worden opnieuw de dromen besproken. Als meerdere SenoÔ het eens zijn over de betekenis van een droom, nemen ze deze als groepsproject op zich. Zo kiezen ze nieuwe stukken land voor het verbouwen van groenten, maken ze kunstvoorwerpen en componeren liederen. Het is nooit bewezen dat het komt doordat ze zo bewust bezig zijn en luisteren naar wat hun dromen te vertellen hebben, maar onderzoekers naar het volk van de SenoÔ hebben nooit een hint van agressie of intolerantie meegemaakt. Ook hebben ze ontdekt dat ieder stamlid psychologisch buitengewoon ver ontwikkeld is en er is nooit een spoor gevonden van een neurose of schizofrenie.

Kunnen dromen de toekomst voorspellen

Er zijn gevallen bekend van paranormale dromen. Maar zoiets komt niet vaak voor. Er is niet altijd sprake van het voorspellen van de toekomst, je hebt ook nog zoiets als telepathische dromen. Het laatste geval is makkelijker te verklaren dan het eerste. Een telepathische droom houdt in dat je in je droom iets ziet wat op dat zelfde moment heel ergens anders gebeurt. Meestal is bij hetgeen wat gebeurt een persoon betrokken waarmee de dromer erg goed bevriend is, of familie van. Zo kan het gebeuren dat de band tussen twee mensen zo sterk is, dat de dromer als het ware 'voelt' dat er iets ingrijpends gebeurt met de andere persoon. Paranormale dromen, hoe is dat mogelijk zal je je eigen afvragen. Maar Einstein zei al dat de grenzen van de tijd relatief zijn en de Engelse ingenieur J.W. Dunne verklaarde het verschijnsel als volgt:

"Overdag zitten we als het ware in een bootje dat meegevoerd wordt door de rivier van de tijd. We kijken door de zijramen en zien de gebeurtenissen op de oever passeren. In de droomtoestand komt er echter een dimensie bij. Dan klimmen we als het ware in de mast van de boot en kijken we in plaats van alleen opzij ook naar voren en naar achteren. Omdat het daarboven nogal mistig is, wordt onze kijk op de gebeurtenissen wel een beetje vervormd."

Dat klinkt best overtuigend

Waarom kan ik me mijn dromen niet herinneren

Niet iedereen wordt 's morgens wakker met een heldere droom om te vertellen aan het ontbijt. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor het onvermogen om je dromen te onthouden, het kan zijn dat je oververmoeid bent of last hebt van stress, je bent te abrupt wakker geworden en meteen opgestaan of je hebt de avond van te voren teveel gedronken. Het kan allemaal.

Slaapwandelen

Wat is slaapwandelen?

Slaapwandelen is een verschijnsel dat door de meeste van ons ervaren word tijdens onze kindertijd en dat ophoud in de pubertijd! Vaak weten we nog maar vaag wat ons is overkomen of is het ons verteld door onze naasten die met ons werden geconfronteerd tijdens de nachtelijke wandelingen!

Slaapwandelen is een staat van zijn waarbij als het ware dromen werkelijkheid lijken te zijn geworden voor de dromer!
De dromen zijn zo echt en reŽel dat de dromer ze bewust word als zijnde de dagelijkse werkelijkheid!
Zijn of haar slaaptoestand word op een gegeven moment omgezet in een schijnbare waaktoestand!  

Soorten slaapwandelen

1- Slaapwandelen tijdens verwerkingsdromen!

Dit zijn vrij standaard dromen die vaak gaan over de dagelijkse bezigheden!
De slaapwandelaars volgen hier vaak dezelfde handelingen die ze normaal overdag ook zouden doen!
Ze wassen of douchen zich, kleden zich aan en eten een maaltijd etc. etc.
Deze soort van slaapwandelen komt verreweg het meeste voor!
In de meeste gevallen worden de slaapwandelaars vanzelf weer wakker tijdens dit proces!

2- Slaapwandelen tijdens angstdromen of nachtmerries!

Dit zijn de slaapwandelaars die uit ramen klimmen en de deur uit rennen, meestal op de vlucht voor iets
in hun dromen dat hen bang heeft gemaakt! Ze worden achtervolgd door beesten of door mensen of
buitenaardse wezens die hen pijn willen doen!
Deze vorm van slaapwandelen gaat gepaard met grote angsten(doodsangst)! Ze worden vaak
badend in het zweet wakker met hun hart kloppend op topsnelheid!

Gevaar bij slaapwandelen

Het gevaar bij slaapwandelen gebeurd vaak niet tijdens de wandeling zelf, maar tijdens de overgang
van slapen naar waken waar een zekere desoriŽntatie optreedt!
Tijdens het slaapwandelen zelf is de persoon volledig op de hoogte van waar alles in huis zich bevindt!
Zelfs nog beter dan wanneer je overdag een blinddoek voor zou doen en door het huis gaat lopen!

Een slaapwandelaar wordt vaak wakker door temperatuurveranderingen of door geluid wat hij op dat
moment niet kan thuisbrengen of inpassen in zijn werkelijkheid! Uitzonderingen daargelaten!
Een slaapwandelaar die op de rand van een raam of balkon zit en wakker word kan vervolgens naar
beneden vallen en zichzelf ernstig verwonden en zelfs om het leven komen!

Op latere leeftijd of bij hartaandoening kan een slaapwandelaar door een angstdroom bijvoorbeeld
een hartaanval krijgen!

De slaapwandelaar is sterker en sneller dan in waaktoestand, bevindt zich op dat moment in een voor
hem of haar realistische werkelijkheid en ondergaat het als zodanig!
Je mag een slaapwandelaar niet laten schrikken! 
De slaapwandelaar kan juist hierdoor in verwarring komen en zichzelf verwonden en kan zelfs indien
het een angstdroom was een andere persoon verwonden en zelfs doden! Hij of zij kan deze persoon
dan gaan zien als diegene die achter hem of haar aanzat!
 

Wat te doen!

In de meeste gevallen kunt je als je op een slaapwandelaar stuit afstand houden en op een rustige toon tegen hem of haar gaan praten! (let wel op of de persoon op dat moment angstig is!)

De slaapwandelaar zelf zal meestal geen nadelige gevolgen ondervinden van zijn wandelingen, Omdat
de meeste mensen na het ontwaken niet meer weten wat hen overkomen is!
Als het ze wel angstig maakt kunnen ze er met een hulpverlener over praten!

 

Nachtmerries

Op het meest angstige moment van een droom word je wakker: bezweet, verschrikt. Vaak heb je dan even wat tijd nodig om te beseffen dat 'het maar een droom was'. En dan, ondanks jezelf, heb je misschien nog de neiging om even onder het bed kijken: zou die enge achtervolger misschien niet toch...
Een nachtmerrie
We worden achtervolgd, we zitten in een brandend huis zonder uitgang, de grond zakt weg onder onze voeten, we hebben de greep op ons stuur verloren, we zijn de weg kwijt, we worden bedreigd...Vaak voelen we ons in dit soort dromen volstrekt machteloos. Ook zijn we dan meestal volkomen alleen. Of we vůelen ons in ieder geval alleen.Talmud.
Juist omdat we zo alleen zijn in een nachtmerrie, is het goed om die zo snel mogelijk nadat we wakker zijn geworden, aan iemand te vertellen. In de Talmud wordt aangeraden om een nachtmerrie aan drie verschillende mensen te vertellen. Zij moeten dan zoiets zeggen als: 'het is goed, het zal goed zijn'. Daarmee zou de slechte invloed van de droom te niet gedaan worden. Ook in andere culturen wordt het advies gegeven om een angstdroom te vertellen, om de angst met iemand anders te delen.
Iedereen heeft wel eens met nachtmerries te maken. Veel volwassen mensen herinneren zich nog dit soort dromen uit hun kindertijd. Zo in de leeftijd van 4 t/m 7 jaar hebben veel kinderen regelmatig nachtmerries. Soms komt hetzelfde thema steeds terug.
Als we ouder zijn, hebben de meeste mensen minder nachtmerries. Maar wanneer we onder druk staan, of wanneer er grote veranderingen in ons leven plaatsvinden, dan opeens kunnen we weer een nachtmerrie krijgen. Sommige mensen hebben heel vaak nachtmerries. Soms wel een paar keer per week. Anderen hebben niet alleen nachtmerries, maar zijn ook aan het slaapwandelen.
Oorzaken van nachtmerries Nachtmerries kunnen verschillende oorzaken hebben: een onverwerkt probleem of een ingrijpende gebeurtenis. Soms is een nachtmerrie het gevolg van een traumatische ervaring of situatie: een verblijf in een concentratiekamp of incest. Andere keren hangt een nachtmerrie samen met ziekte. Zelfs voorspellende nachtmerries komen in een heel enkel geval wel eens voor.
Een nachtmerrie is een van de meest onaangename ervaringen die je kunt hebben. En als je vaak nachtmerries hebt, kan het goed zijn om hulp te zoeken.

Tips

Er zijn tips om je dromen beter te kunnen onthouden. Zo kun je voor je gaat slapen een half glas water drinken. De andere helft laat je staan, die drink je de volgende ochtend bij het wakker worden op. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd en ik weet uit eigen ervaring dat het helpt. Je kan ook bij het wakker worden heel stil blijven liggen en je niet bewegen voor je je droom te pakken hebt, maar je moet er wel de tijd voor hebben. Neem je verder voor je gaat slapen hardnekkig voor deze nacht je droom te onthouden. En je zult het vanzelf wel merken, hoe langer je bezig bent met je eigen dromen, hoe gemakkelijker het zal gaan. Schrijf je mooiste of duidelijkste dromen op of schilder ze.

 

Op de volgende pagina heb ik wat geschreven over de legende van de Dromenvanger en andere informatie over de Dromenvanger.