Yin Yang

 

 

Volgens de oude Chinese voorstelling wordt de beweging van de allesomvattende natuur (Hemel, Aarde en alles wat zich daarop bevindt en leeft) bestuurd door de krachten van Yin en Yang. Een goede balans tussen Yin en Yang brengt harmonie en voorspoed, een slechte brengt onheil. Overigens is zo'n goede balans niet statisch: er zijn tijden waarin Yin prevaleert, afgewisseld door tijden waarin Yang de boventoon voert.

De Yin-Yang symboliek wordt vooral geassocieerd met het taoÔsme.  De vlag van Zuid-Korea voert het Yin-Yang symbool in het midden. De hierin weergegeven visuele voorstelling van de tegengestelde en toch complementaire krachten van het Yin-Yang symbool is erg sprekend en daarom een zeer populair symbool. Rondom het Yin-Yang symbool zijn ook nog vier trigrammen afgebeeld. Yin en Yang zijn twee schijnbaar tegengestelde krachten of eigenschappen, die echter een onlosmakelijk koppel vormen. De ťťn is ondenkbaar zonder de ander. Yang is meestal de dominerende kracht of eigenschap boven Yin in het koppel. De meest bekende Yin-Yang koppels zijn hieronder weergegeven:

Yang - Yin
Zon
- Maan
Licht
- Duisternis
Warm
- Koud
Mannelijk
- Vrouwelijk
trigram:
ononderbroken lijn - onderbroken lijn

 

Bij yin en yang gaat het niet om abstracte eenzijdige begrippen. Het gaat niet om hokjes, dat kan niet omdat er zoveel verschijningsvormen en invloeden zijn die de mate van yin en yang bepalen. Yin kun je onderverdelen in gewone, kleine en grote yin. Dat geldt ook voor yang. De intentie van yin en yang wordt bepaald door energieŽn, koud en warm, seizoenen, emoties, nat en droog. Yin en yang zijn tegenpolen die niet zonder elkaar kunnen. Het is een bewegende energie. Energie is kwalitatief en functioneel heel verschillend en bestaat uit een scala aan energieŽn.Te weten: menselijke energieŽn, overgeŽrfde energieŽn, afweer energieŽn, ademenergie, geestelijke energie en groei energie.

Dan zijn er energieŽn van de vijf elementen: water, hout, vuur, aarde en metaal en verder kosmische energieŽn als zon, planeten, maan, elektromagnetische energie, wind, hitte, droogte, vocht, kou. Er is een voortdurende beÔnvloeding, als stimulatie, remming, blokkade, doorstroming.
 

Trillingen
Je kunt ook spreken van gewone yin of yang, snelle en trage yin of yang. Dit alles valt onder yin en yang. Je spreekt van gewone, kleine of grote yin en van gewone, kleine of grote yang. Of van gewone, volle en lege yin of yang, maar ook van heldere of donkere yin of yang. De winter is yin (koud), de zomer is yang (warm). Maar een warme winter is een andere yin. Een koude zomer is een andere yang. Dat komt omdat de energietrilling anders is. De dag is yang. Tussen 12.00 en 14.00 uur is bij mooi weer of in de zomer de zon op een hoogtepunt. Tot 12 uur 's nachts is het yang. Maar dat is een andere yang als het koud is en yin
wordt toegevoegd, of als het koud is en regent. Dus met yin en yang houd je rekening met deze factoren.
 

Voorbeeld water
Energie is trilling. Alles is trilling. Ook yin en yang is trilling. Er zijn gewone, snelle en trage trillingen. De watermoleculen trillen normaal. Wordt water ijs dan trillen de moleculen langzamer. Wordt water verhit en overgaat in damp dan zijn de trillingen uiterst snel. Ook in ons lichaam spelen zich dergelijke processen af. Zo hebben zon en maan invloed op water. Maar dat niet alleen. De maan zorgt voor
eb en vloed. Ons lichaam bestaat voor 75 tot 80 procent uit water en de maan heeft ook invloed op de mens.
 

De avond die nog yang is wordt minder yang door bepaalde invloeden. Ons spijsverteringssysteem wil 's avonds rust (yin). Als je altijd laat eet, bijvoorbeeld na 20.00 uur, dan kost dat het lichaam energie. Als je na een maaltijd rond 18.00 uur 's avonds  weer gaat eten, dan kost dat nog meer energie. Je wordt daardoor overdag sneller moe. De avond is yang, maar je lichaam wil yin. Na overdag gewerkt te hebben heb je de avond om te relaxen. Daarom is het niet verstandig je 's avonds nog druk te maken, bijvoorbeeld door nog even flink te sporten of te joggen. Je ziet tussen 21.00 en 23.00 uur dat dat toch nog veel gebeurd. Wordt dit structureel dan put je je lichaam uit of je veroorzaakt storingen in de energie- en hormoonhuishouding. Serotonine heb je overdag nodig, want dat is een werkhormoon. Maar 's avonds dient zich melatonine aan, dat je nodig hebt voor je rust. Ook je hersengolven, met name de bŤtagolven moeten weer de juiste trilling krijgen. Blijven deze trillingen te hoog dan houd je stress vast en slaap je niet ontspannen.
 

Nog meer factoren
Yin en yang wordt tevens beÔnvloed door hoe je leeft en welk voedsel je eet. Dus de mens beÔnvloed zijn yin en yang en daarmee ook zijn bioritme, hormoonhuishouding en energiecirculatie. Ook de cultuur is bepalend. In bepaalde culturen of kringen is er bijvoorbeeld bij mannen sprake van een machogedrag. Dat is een gemaakte houding, het lijkt flink (yang), maar is in wezen zwak, teer en wankel want het is doorspekt met faalangst. We weten 'vrouwen zijn yin' en 'mannen zijn yang'. In het yin zit ook een beetje yang, in het yang zit een beetje yin.
Er kan, zoals al opgemerkt, bijvoorbeeld grote yin ontstaan. Yin wordt dan omgeven door yin. Een voorbeeld. Als vrouwen lange tijd dag en nacht met elkaar optrekken en bij elkaar zijn, dan ontstaat er een synchronisatie. Vrouwen worden omgeven door vrouwen. Yin wordt omgeven door yin. De menstruatie, die bij elk eerst op verschillende dagen viel, stemt zich op elkaar af en gaat vrijwel gelijk lopen. Bij mannen die in een mannengemeenschap leven gaat het mannelijke overheersen, ook het denken en het gevoel wordt rationeler. Yang wordt omgeven door yang. Maar een vrouw die in een mannencultuur verkeert neemt de mannelijke trekjes over in rationaliteit. Om zich waar te maken wordt, ondanks haar vrouwelijkheid, het handelen en denken harder. Zo verschuiven yin en yang.
 

Het gaat niet om abstracte begrippen van dit is yin en dat is yang. Er zitten nuances in. Yin en yang staat onder invloed van bepaalde krachtvelden en van zwak en sterk. Elk seizoen heeft zijn eigen yin of yang. Het is nooit hetzelfde, want van invloed zijn ook klimaatswisselingen, droogte, warmte, hitte, koude, vochtige warmte of koude, vocht, regen, wind, storm, donker en licht, zon en schaduw. De trillingen worden anders. Dieren, planten en mensen reageren op die schommelingen. De zonsverduistering is daarvan een goed voorbeeld. Naarmate de zon verduisterde reageerden planten en dieren hierop. De Teunisbloem bijvoorbeeld, die bij licht de bloem sluit en 's avonds in het donker gaan de blaadjes open, maar gaan bij zonsverduistering midden op de dag open! Dieren raken er ook van in de war.
Voor een vogel in een kooi, wordt de dag een nacht als er een doek over de kooi wordt gedaan om licht weg te nemen. De tsjilpende vogel wordt ineens stil en gaat slapen. Kippen gaan met het bioritme op stok. Maar om ze meer eieren te laten leggen laat men de lampen branden, zodat ze het besef van rust kwijt raken.
 

Uitgaande energie en andere invloeden. Het heeft te maken met energie die zich niet met het bioritme terugtrekt maar naar buiten blijft stromen. Daarvan is ook sprake bij slapeloosheid. De overschakeling naar yin is niet optimaal of lukt niet. De avond is yang maar verschuift naar yin wat de spijsvertering, actie en energie betreft. Vroeger hield de mens zich aan het ritme. Ze stonden rond 5 uur of 6 uur 's ochtends op en gingen om 9 of 10 uur 's avonds naar bed. Door een andere leefwijze, de industrialisatie is dit ritme naar later verschoven. Ondanks dat de avond yang is trekt het yang zich terug als je bijvoorbeeld om 22.00 uur gaat slapen. De nacht is yin. Als je aan slapeloosheid lijdt dan is voor jou de nacht niet yin. Zelfs in gebieden met veel lichtreclame en verlichting van gebouwen heeft invloed op het bioritme van dieren. Dus, allerlei invloeden, temperatuur, klimaatswisselingen, gemoedtoestanden, licht en donker etc. hebben invloed op wisselwerking en samenwerking van yin en yang. Yin is dan een andere yin en yang een andere yang.