Overzicht biedsysteem ACOL
 
Algemene grondregels
1 - We openen met de langste kleur.
2 - Met 2 of 3 vierkaarten openen we met de laagste vierkaart.
3 - Met 2 vijfkaarten openen we met de hoogste vijfkaart.
4 - Een niet al te sterke hand met een zeskaart en vijfkaart openen we altijd met de hoogste kleur, ongeacht of dit een zeskaart is.
5 - Hoeveel punten zijn er nodig om een bepaald contract te maken 
6 - Manche - contracten 
 
Kleuropening
12 - 19 punten + 4 kaart 1
12 - 19 punten + 4 kaart 1
12 - 19 punten + 4 kaart 1
12 - 19 punten + 4 kaart 1
   
Na 2 maal pas in de derde hand de regel van 20 toepassen.
Tel het aantal honneur punten plus het aantal kaarten van de twee langste kleuren bij elkaar op is dit getal 20, dan openen.
 
Na 3 maal pas leiddraad voor een opening in de vierde hand, is de regel van 15.
Tel het aantal honneur punten + het aantal in een hand bij elkaar op is dit getal vijftien, dan openen
 
Bijbod in openingskleur
  0 -   5 punten pas
  6 -   9 punten + 4 kaart en of 2 bod in openingskleur ( zwakbijbod )
10 - 11 punten + 4 kaart en of 3 bod in openingskleur ( limietantwoord )
Met een sterke hand niet de kleur van openaar bieden, maar eerst een nieuwe kleur bieden en de herbieding van openaar afwachten. Bied een nieuwe kleur, bij het volgende bod de kleur van openaar steunen.
 
12 - 15 punten + 4 kaart en of 4 bod in openingskleur ( limietantwoord )
Een nieuwe kleur op 1 niveau belooft minstens 6 punten en een vierkaart in de geboden kleur, de geboden kleur is de langste.
Het bieden van een hoge kleur gaat voor het steunen van partners lage kleur.
 
  6 - 27 punten 1 in nieuwe kleur + 4 kaart
Een hoge vierkaart gaat boven een lage 5 kaart, tenzij u sterk genoeg bent om revers te bieden.
10 - 27 punten 2 in nieuwe kleur + 4 kaart en of ( is ronde forcing )
10 - 27 punten 2 in nieuwe kleur + 5 kaart en of ( is ronde forcing )
13 - 27 punten enkelvoudig sprongbod in nieuwe kleur 6 + kaart
  6 -  9 punten + een 7 kaart dubbelsprongbod in een nieuwe kleur is preŽmptief
SA bijbod
  6 -   9 punten 1 SA zonder troefsteun ( zwakbijbod )
10 - 11 punten 2 SA met SA verdeling ( limietantwoord ) alle kleuren behalve de openingskleur enigszins gedekt
12 - 14 punten 3 SA met SA verdeling
 
Herbieding

 Bedenk bij je openingsbod al wat je herbieding zal zijn.
 

A
 
12 - 14 punten 1 SA, dit bod ontkent:
1 een eigen lange kleur
2 steun voor partners kleur
3 een tweede biedbare kleur.
4 met een singleton in de door de partner geboden kleur, en geen ander geschikt bod, mag u ook 1 SA herbieden
partner mag passen
B 12 - 14 punten kleur herbieden 6 + kaart, soms een 5 kaart als er geen beter bod voorhanden is en geen steun voor partnerskleur partner mag passen
C 12 - 14 punten tweede kleur lager dan de openingskleur 5/4 verdeling partner mag passen
D 14 - 17 punten Na een tussenbod en een pas van partner,  belooft een nieuwe kleur een 5/4 verdeling mag passen
E 16 - 19 punten    Reversebod 5 + kaart in de openingskleur en een 4 + kaart in tweede kleur hoger dan de openingskleur partner mag niet passen
F 16 - 19 punten tweede kleur met een sprong lager dan de openingskleur 5/4 verdeling ( forcing ) partner niet mag passen
G 16 - 19 punten sprong in openingskleur ( forcing ) partner mag passen
H 18 - 19 punten Na een tussenbod en een pas van partner,  is een 1SA bod sterk met een SA verdeling en dekking in de geboden kleur
I      18 punten 2 SA mag niet passen
J      19 punten 3 SA  ( min of meer gebalanceerd ) mag passen
Als partner van de openaar met een eigen kleur op twee niveau antwoordt, is een verhoging in die kleur ( door openaar ) naar driehoogte manche forcing.
Dat geldt ook voor de tweede kleur van partner, als openaar die kleur eentje verhoogt.
 
Als de openaar zijn kleur herbiedt, is een nieuwe kleur van de antwoorder op zowel twee - als driehoogte forcing voor een ronde
 
Een antwoord op tweeniveau is forcing tot twee in de geopende kleur.
 
Tweede bijbod partner
Bied wat u denkt te kunnen maken.
 
een mooi hulpmiddel is L T C
Na A Pas ( zwak ).
Eigen kleur herbieden met 6 kaart of mooie 5 kaart ( zwak )
Een nieuwe kleur geeft een 5/4 verdeling aan.12 - 13 punten 3 SA
Na B passen met een zwakke opening. Sterke opening bijbieden.
Na C Met een zwakke hand, kies uit deze 2 kleuren.
Sterke opening bijbieden in een van deze 2 kleuren.
Na D Weer kiezen tussen 2 kleuren, ga indien mogelijk altijd naar eerste kleur van openaar.
Na E Hier mag u niet op passen, bied u beste kleur.
Na G Hier mag u op passen, maar het is wel forcing.
Na H Biedt U beste kleur. Als u 5 - 6 punten heeft is het goed de manche te bieden.
Na I Biedt U beste kleur. of 3 SA
Na J Met een zwakke hand passen.Met een 6 + kaart in de hoge kleuren 4 / bieden.Met een sterke hand slem onderzoeken

 

De vierdehand in de uitpas situatie 
Voor bieden in de uitpas zijn de regels anders dan in het gewone bieden.
Als je na 1 , pas, pas aan de beurt bent, heeft partner al gepast.
Dat kan hij om twee redenen gedaan hebben: hij is te zwak om te bieden, of hij heeft wel punten maar niet de verdeling om te bieden.
Bieden in de uitpas
Vanaf  7 punten doublet
11 - 14 punten 1 SA met een stop in of lengte in de openingskleur
  8 - 14 punten volgbod in kleur minstens een 5 kaart
wanneer 1 of 1  is geopend en partner past als u zelf ook geen hoge kleuren bezit dan passen

 

Vierde kleur 
vierde kleur vanaf 2 e ronde = forcing op 2 niveau tot en met 2 SA  (eerste ronde zijn alle kleuren echt)
en op 3 niveau tot een manche is bereikt
vraagt om een stop in de vierde kleur
de kleur kan ook echt zijn ( om bijvoorbeeld de andere hand SA te laten spelen ).

 

Volgbod 
Na een kleuropening tegenpartij
Een volgbod op 1 niveau mag met minimale waarden (voor een uitkomst of redbod). Het volgbod heeft ruime grenzen: ongeveer 6-16 punten ( dat laatste met een hand die niet geschikt is voor een informatiedoublet ).
 
vanaf 6 + punten op een niveau 5+ kaart
vanaf 8 + punten op twee niveau 5+ kaart
6 - 10 punten zwak sprongvolgbod 6 + kaart
10 -15 punten op een of twee niveau 5+ kaart
15 - 17 punten  1 SA dit geeft een SA opening aan en belooft een dekking in de door de tegenpartij geopende kleur.
16 - 18 punten doublet: Als degene die een informatiedoublet heeft gegeven in tweede instantie een eigen kleur biedt, belooft dat een sterke hand met een goede eigen kleur
vanaf 19 punten cuebod ( manche forcing )
Antwoord op een volgbod van partner
pas
 6 -   9 punten steun in partners kleur 4+ kaart
10 - 12 punten steun in partners kleur 4+ kaart met sprong
een nieuwe kleur 5 kaart en 8+ punten mag passen
SA 2 kaart steun en 8 punten ( dekking in geboden kleur ) mag passen
   
Een volgbod op 2 niveau in de sandwichpositie belooft minimaal een 5 kaart, 8 -15 punten, een redelijke kleur en voldoende speelslagen.
1 SA in de sandwichpositie belooft een mooie opening ( 16-19 ) punten met stops in beide geboden kleuren.
 
Een doublet in de sandwichpositie is een informatiedoublet. Het belooft openingskracht en lengte in de ongeboden kleuren
Partner opent met 1 in een kleur, tegenpartij volgt met 1 SA: Doublet is om kracht aan te geven en een nieuwe kleur op 2 hoogte toont een zwak spel. Daarop altijd passen.
 
Volgbod van 1 SA
Het volgbod van 1 SA doen we, na een opening van een in een kleur rechts van ons, een volgbod van 1 SA  wil eenvoudig zeggen dat we beschikken over de waarden voor een opening van 1 SA.
Dus 15 -17 punten en een evenwichtige verdeling.
In het bijzonder moet de openingskleur goed gedekt zijn, aangezien de kans groot is dat in deze kleur zal worden uitgekomen als wij 1 SA zouden moeten spelen.
   
Antwoord op 1 SA volgbod van partner
nieuwe kleur op 2 niveau zwak met een 5 + kaart
bod in openingskleur 4 kaart en of 4 kaart
2 SA 8 - 9 punten zonder 4 kaart / + dekking in de openingskleur
nieuwe kleur op 3 niveau mancheforcing met een 5 kaart
3 SA 10+ punten zonder 4 kaart / + dekking in de openingskleur
nieuwe kleur op 4 niveau 10+ punten met 6 + kaart

 

Na tussen biedingen tegenpartij
na doublet van tegenpartij redoublet geeft alleen maar punten aan, vanaf  9 punten
na doublet van tegenpartij bieden geeft minder dan 8 punten aan en een lange kleur minstens een 5 kaart
na kleur van tegenpartij  
negatief doublet vanaf  7 punten
een nieuwe kleur 5+ kaart en 8+ punten
cuebid vraagt dekking in de geboden kleur
1 SA    6 - 9 punten en dekking in de geboden kleur
2 SA 10 - 11 punten en dekking in de geboden kleur
3 SA 12 - 15 punten en dekking in de geboden kleur
2 bod in kleur met 4 kaart steun en zwak
3 bod in kleur 10 punten en 4 kaart steun
4 bod in kleur met 4 kaart steun en een opening
sprongbod 6+ kaart en een opening

  

Informatie doublet 

Als de tegenstanders reeds twee kleuren hebben geboden, belooft een doublet tenminste een vierkaart in beide nog niet geboden kleuren, zodat partner de vrije keus heeft.
Is er slechts een kleur geboden dan is er in principe steun voor de drie andere kleuren.
 

Bijbod informatie doublet

Op een informatiedoublet mag nooit worden gepast!
Wordt er tussengeboden, dan is uw biedplicht opgeheven.

Biedt een  kleur op het laagste niveau

 0 -   9 punten 4 kaart of langer ( soms 3 )

1 SA

 5 -   9 punten goede stop in de geboden kleur

kleur met sprong

 9  - 11 punten 5 kaart
2 SA 10 - 12 punten dubbele stop
cuebid (  bod in de geopende kleur ) 12 + punten manche forcing 
manchebod in SA of kleur    
     
Het negatief doublet    
Geef alleen een negatief doublet: voor /
opening tussenbod bijbod
1 / 1 1 doublet = een 4 kaart kleur bieden = 5 kaart
1 / 1 1 doublet - een 4 kaart kleur bieden = 5 kaart
1 1 doublet = een 4 kaart en of 4 kaart
 
Strafdoublet
Een nieuwe kleur na een strafdoublet belooft geen enkele kracht, wel een lange kleur. Je hoopt dat de geboden kleur beter speelt dan partners kleur.

  

Redoublet  vanaf 9 + punten 
Partner opent met een bod op 1 niveau en de tweede hand doubleert.
1 - Pas met weinig punten
2 - Bieden met minder dan 9 punten en een 5 kaart in een kleur:
    Door te bieden weet partner zeker dat er een 5+  kaart geboden wordt in een kleur en met minder dan 9 punten 
3 - PreŽmptief = 6+ kaart in een kleur bieden met een sprong
Redoublet met 9 + punten, dit zegt alleen maar iets over de punten.
Meestal weten wij na de eerste biedronde onze gezamenlijke minimale puntenkracht, maar nog niets over de verdeling.
In de tweede biedronde bieden we verder volgens ons systeem. 

  

Unusual 

  

1 SA opening
1 SA = 15 - 17 punten met een  5kaart in / of  6/ mag
Bijbod 1 SA opening rebid
  2   = Stayman  zie Stayman conventie hieronder
  2 / = Jacoby transfer zie  Jacoby transfer hieronder
0 -7 punten pas    
8 -9 punten 2 SA = geen 4 kaart / 15 punten = pas 16 -17 punten = 3 SA
10 -15 punten 3 SA  pas  

 

Stayman 
opening bijbod rebid 2e bijbod
1 SA 2 = 4 krt. en of 4 krt. 2 geen 4 krt. of    8 - 9 punten. 2 SA
          10 -15 punten 3 SA
      2 4 krt. en of 4 krt.    8 - 9 punten 3    + 4 kaart.
          10 -15 punten 4    + 4 kaart.
             8 - 9 punten 2 SA + 4 kaart.
          10 -15 punten 3 SA + 4 kaart.
      2 4 krt.    8 - 9 punten 3    + 4 kaart.
          10 -15 punten 4    + 4 kaart.
Stayman zwak
opening bijbod rebid 2 e bijbod
1 SA 2 5/4 verdeling in de hoge kleuren 2 geen 4 krt. of 2 / hierop moet openaar passen
      2 4 krt. en of pas zwak
      2 4 krt. pas zwak
  2 met 3 vierkaarten in 
// en weinig punten
2// op elk bod passen  

    

Jacoby transfer
opening bijbod rebid 2e bijbod
1 SA 2 5 kaart 2 0 -  7 punten
8 +
passen
bieden
1 SA 2 5 kaart 2 0 -  7 punten
8 +
passen
bieden
1 SA 2 6 kaart + 2   honneurs 3
2 SA met steun en 15 punten
3 SA met steun en 16/17 punten
0 -  7 punten
8 - 10 punten
passen
bieden
1 SA 3 6 kaart + 2 honneurs 3
3 SA met steun en 16/17 punten
  passen
passen

 

Na 1 SA opening van de tegenpartij     
Landy   bijbod
2 5/4 verdeling in / pas zwak spel met lange kleur
    2 met 3+ kaart
    2 met 3+ kaart
    2 geen 3 kaart / maar lange kleur

    

2 SA opening                                    
20-22 punten met SA verdeling Stayman en Jacoby transfers

  

2 opening = semiforcing
Openen Bijbod
2 semiforcing 2 relay
Herbieding openaar Tweede bijbod partner
2 SA en een ongedekte kleur = 20-22 punten Stayman en Jacoby transfers
2   of 2 = 8 slagen aantal slagen aangeven
3 of 3 = 9 slagen aantal slagen aangeven

  

2 opening = mancheforcing
Openen Bijbod
2 mancheforcing vanaf 23 + punten relay
Herbieding openaar Tweede bijbod partner
2 SA en een ongedekte kleur = 20-22 punten Stayman en Jacoby transfers
aantal slagen in een kleur aangeven.  
Manche bieden is 25+ punten  

  

Zwakke 2 openingen  
2 = zwak en een 6 kaart + 2 honneurs 2 SA vraagt controle ( aas of heer ),  4  bieden met 15 punten
2 = zwak en een 6 kaart + 2 honneurs 2 SA vraagt controle ( aas of heer ),  4  bieden met 15 punten

  

Verdediging zwakke 2 openingen
2 / doublet = met 16 punten of meer
2 / doublet = opening met 4 kaart in de andere hoge kleur
2 / bod in kleur = opening met 5 kaart
2 / 2 SA = 5 / 4 verdeling in de lage kleuren
2 / 3 / = cuebid vanaf 20 punten

  

Zwakke 3/4 openingen
3 / = zwak en een 7 kaart / geen hoge 4 kaart; geen aas in een zijkleur
3 / = zwak en een 7 kaart / geen hoge 4 kaart; geen aas in een zijkleur
4 // /  8+ kaart

geen hoge 4 kaart; geen aas in een zijkleur

  

Verdediging tegen preŽmptieve openingen op 3 niveau
3 /3 3 SA = om te spelen
3 /3 Doublet = informatief
3 3 = lengte
3 4 = 2 vier kaarten in de hoge kleuren
3 4 = 2 vier kaarten in de hoge kleuren
3 / 3 SA = om te spelen
3 / Doublet = informatief
3 3 = 5 kaart
3 / 4 = lengte
3 / 4 = lengte
3 / 4 SA = lage kleuren minstens 5/5

  

Gamling  
Opening 3 SA Bijbod
3 SA = een lange dichte kleur in of  en weinig honneur kracht ernaast. pas met dekking in de andere kleuren
  4 bieden met een zwak spel zonder voldoende stoppers

  

Controle biedingen  
op 4 niveau als de troef kleur vast staat alleen eerste controle aas heer of renonce

  

Azen vragen
4 SA (C.R.M) = azen vragen 5 0 of 3 azen
  5 1 of 4 azen
  5 2 azen van dezelfde kleur
  5 2 azen van dezelfde hoogte
  5 SA 2 azen van ongelijke hoogte en ongelijke kleur

  

Heren vragen
heren vragen gestroomlijnd 0-1-2-3-4

  

DOPI - ROPI  
D O P I
doublet 0 - 3 azen pas 1 - 4 azen
opvolgendbod 2 azen    
R O P I
redoublet 0 - 3 azen pas 1 - 4 azen
opvolgendbod 2 azen    

 

Signaleren   
Uitkomsten