Biedermeijer blauw  ( bron: Bridge maart 2000  )


Biedermeijer blauw is voor de 'licht gevorderden'  dus de laagste klassen van de districtsviertallen en paren competities.
Kennis niveau 'Van Start tot Finish'  3, 4 en 5  en de twee delen ' Bridge Beter' van Berry Westra.

De opbouw van het systeem is te vergelijken met de groei van een boom.
In Bridge van maart is het jonge boompje geplant.
De stam staat er.

De boom kan groeien.
Er komen nieuwe takken en blaadjes aan.

Nog steeds praten we over een natuurlijk systeem.

In blauw bieden we niet ingewikkeld kunstmatig of afbrekend, zoals de Multi 2 opening, de Muiderbergse  twee-openingen of Gesthem.
Wel geeft
blauw wat meer mogelijkheden de tegenpartij meer onder druk te zetten.


Kleuropening
vanaf 11 punten Niet iedere hand is geschikt om vanaf 11 punten te openen
tip de regel van 20  = open één in een kleur als de som van het aantal honneurpunten en de lengte van de twee langste kleuren samen 20 of meer is.
tip trek 1 punt af voor een hand zonder azen
In de standaardvariant belooft:
1 altijd een 5 kaart
1 5 kaart of 4 - 4 /
1 kan een 3 kaart zijn
1 kan een 3 kaart zijn
5 kaart hoog
1 / kan op 3 kaart
3 SA Gambling klik hier:  
Antwoord op het openingbod
na een doublet op partners 1 / opening, gebruikt u de 'Truscott-conventie'   klik hier 
op 1 / is een dubbele sprong in een nieuwe kleur ( zoals 1 - 4   ) Splinters  klik hier 
In het keuze menu staan:
alle openingen kunnen op een 4 kaart.
sterke 2 openingen of 2 / als zwakke twee ( goede zeskaart 6 - 10 punten )

 

1 SA opening
15 - 17 punten Een evenwichtige hand met een 4-3-3-3  / 4-4-3-2 / of  5-3-3-2  verdeling met een 5 kaart in een lage kleur, een ongedekte doubleton is geen bezwaar
bijbod 1 SA
Meer transfers als in  'Biedermeijer' Groen zijn:
2 6 kaart
3 6 kaart

 

Keuze menu bij het antwoord
na 1 / = 3 SA natuurlijk
na 1 SA = 2 transfer voor de
  = 3   transfer voor de
na 2 SA = 3 Niemeijer: zie link 
4 SA  azen vragen volgens RKC: zie link

 

Conventies 
De conventies die zijn opgenomen in het keuze menu van 'Biedermeijer Groen' maken nu deel uit van het blauwe standaardsysteem
Truscott klik hier  
De vierde kleur :  klik hier  
Het negatief doublet: klik hier  
Gerber 4 = azen vragen na 1 of 2 SA
Niemeijer klik hier: 
Gambling 3 SA opening: klik hier  
Splinters: klik hier  
RKC Blackwood: klik hier  


Steunen met punten of distributie ( bron: bridge februari 2000 )
Tip van Jet Pasman:
 Bouw het bieden op als je echt sterk bent.'

Leer biedruimte te gebruiken.

Een aardige manier om je hand te waarderen als je een fit ontdekt hebt, is de Losing Trick Count ( LTC. zie link  

De LTC helpt bij de bepaling van de hoogte van het contract.
De methode zegt dat een normale opening 7 verliezers telt.
Met samen 14 verliezers kun je 10 slagen maken.

Hoe kunt u partner steunen ? na 1 Biedermeier blauw
2 fit 6 - 9 punten ( 9 verliezers )
3 fit 10 - 11 punten ( 8 verliezers )
4 fit zwak distributioneel ( 7 verliezers )
3 SA  fit 12 - 14 punten evenwichtig
3 /4/4 splinter, singleton 12 -14 punten
 


terug