Conventies uit het systeem van Franka en Ria 


Inverted-minors
 

Dit houdt in dat na  1 /  opening de betekenis van  2 / en 3 /   is omgedraaid.
De enkele verhoging  2 /  is  forcing,  minimaal  10 punten. 
De dubbele verhoging  3 /  is  zwak,  maximaal  9 punten, kwetsbaar moet zo'n hand een singleton bevatten. 

Men moet tenminste een 4 kaart steun in / hebbenen en geen 4 kaart in /.
In het verdere biedverloop is ieder volgend bod een controle. 2 SA geeft een minimale opening aan


Voor en nadelen van deze conventie:
Alhoewel het preëmptieve karakter van de sprongverhoging misschien wel het meest in het oog springende punt is van deze conventie, is de enkelvoudige verhoging het belangrijkste onderdeel.
Deze enkelvoudige verhoging zorgt ervoor dat met een sterk spel de bieding laag wordt gehouden, zodat er veel ruimte is voor onderzoek.
Bovendien zijn in de meeste systemen sterke handen met een goede fit in de geopende lage kleur ( en zonder 4 kaart hoge kleur) lastig te bieden.
Inverted Minors reikt hier een goed hulpmiddel aan.
Een nadeel van deze conventie is dat je  met een sprongbod op een zwakke hand soms te hoog biedt. 
Hier staat dan wel een preëmptief voordeel tegenover, maar het is op voorhand niet bekend of deze preëmptieve actie wel nodig is.
Maar dat geldt voor elk  preëmptief  bod.

Wij spelen deze conventie ook na tussen bieden van de tegenstanders.
Na een volgbod van partner is Inverted-minors  niet van toepassing. 

  terug naar het systeemboek 

Inverted- minors pdf  bridge januari 2014


Vierde kleur

Hebben beide partners samen de 3 verschillende, echte kleuren geboden zonder sprong en staat de troefkleur nog niet vast, dan heet de ongeboden kleur de vierde kleur.
Dit is geen natuurlijk bod en men mag hierop dus niet passen. 

1 - Het bod in de vierde kleur dient om de bieding open te houden.

2 - Hoe reageren we op een vierde kleur bod ?

Meestal ontkent een bod in de vierde kleur een dekking in die kleur omdat er anders wel SA geboden zou zijn. 
Onze eerste plicht is dan ook om te reageren met en SA bod als we dekking hebben in de vierde kleur.
Hebben we geen dekking in de geboden kleur dan zullen we op zoek moeten gaan naar het best beschrijvende bod in een kleur.
a - Een bod in partners eerste kleur. 
b - Een herbieding van onze eerste kleur met een 5 kaart.
c - Het verhogen van de vierde kleur met een 4 kaart.

3 - De vierde kleur kan ook echt zijn. ( om SA in de andere hand te laten spelen)

4 - Onze afspraken zijn: 
In de eerste ronde zijn alle kleuren echt.
De vierde kleur is vanaf de 2 e ronde forcing op 2 niveau tot en met 2 SA en op 3 niveau tot een manche is bereikt.
Wij vragen naar een halve dekking, maar hebben zelf ook een halve dekking.


Volgbiedingen   zie 


Doublet in de eerste biedronde  zie

Een doublet in de eerste biedronden betekent een informatie doublet met openingskracht. 
Of een doublet vanaf  10 punten alleen voor de en .
Partner antwoord op het doublet door eerst of . te bieden, wanneer men geen en bezit dan een andere 5 of 4 kaart of SA bieden.

De tweede ronde:
Wordt er geboden na het doublet dan heeft men een opening.
Wordt er gepast dan geeft men 10 punten aan.
Wordt er een sprongbod gegeven dan geeft men 16 tot 18 punten aan.

Het voordeel van deze bieding is; dat wij altijd weten of  partner een opening heeft, of precies 10 punten, of 16 tot 18 punten.( vanaf 19 punten of meer geven wij een direct cuebid)


Herbert-conventie

Wanneer partner gedwongen wordt een antwoord te geven en minder dan 8 punten heeft, dan biedt men steeds de kleur, volgende op de kleur die het laatst geboden is.
Een bod in SA wordt nooit gebruikt

Voorbeeld
    A H 7 3 2     
    A V     
    H 6 5 3     
    B 4     
V 10 6 4 

8 5 
B 3 2  H 10 7 5 4 
10 2  A 8 7 
V 9 8 6  A H 3 
    B 9    
    9 8 6     
    V B 9 4     
    10 7 5 2     

 

Oost Zuid West Noord
1 pas pas dbl.
pas 1
 
 

Zuid biedt 1  het opvolgend bod ( dit is een verplicht bod ).
En heeft minder dan 8 punten

Voorbeeld 2:

Oost Zuid West Noord

1 

pas

 pas
dbl.
 pas
2
 
 

Zuid biedt 2 het opvolgend bod ( dit is een verplicht bod ).
Een bod in SA wordt overgeslagen.Het negatief doublet
 


Als partners 1 of 1 opening wordt gevolgd door 1 , dan is een doublet negatief; het belooft een 4 kaart

Wanneer 2  geboden wordt is het een 5 kaart.
Als partners 1 of 1 opening wordt gevolgd door 1 belooft 1 bijbod een 5 kaart met een 4 kaart in geven we een negatief doublet.

Een negatief doublet wordt gegeven vanaf 7 punten en geboden tot en met 2 .

opening tussenbod bijbod
1  / 1 1 doublet = een 4 kaart kleur bieden = een 5 kaart
1  / 1 1 doublet = een 4 kaart kleur bieden = een 5 kaart
1 1 doublet = een 4 kaart en of 4 kaart
1 1 doublet = ongeboden kleuren 

 


Redoublet  klik hier  
 


Unusual 2 SA  ( ongebruikelijke SA )   bron:Mau Cohen


Deze conventie gebruiken we als één van de tegenstanders heeft geopend.

De sprong naar 2 SA geeft dan een tweekleurenspel aan.
Ook na 1 x - 2 x bij de opponenten kunt u 2 SA tussenbieden om tenminste twee vijfkaarten te annonceren.
Zelfs als ze links of rechts met 1 SA openen geeft een 2 SA - volgbod weer twee kleuren aan. 

Verreweg de meeste spelers hebben afgesproken dat zo'n ongebruikelijk 2 SA - bod de laagste twee overgebleven kleuren betreft, dus niet altijd de lage kleuren.
Ook is het algemeen aanvaard dat, ondanks het feit dat het bod op weinig punten kan geschieden, de honneur punten in de tweekleuren moeten zijn geconcentreerd.

De kwaliteit van de toekomstige troefkleur moet in orde zijn en de kwaliteit van de twee kleuren ongeveer gelijk.
Er moet tevens een redelijke kans bestaan dat u het contract mag afspelen.
Dat kunt u natuurlijk niet weten, maar als de tegenstanders het contract naar zich toe trekken zullen ze bij het afspel uw distributie in acht nemen.
2 SA bieden op een luis van een kaart is dus af te raden.

voorbeeld
8 4 Na een 1 - of 1 - opening van de tegenstanders biedt u 2 SA en wacht af welke kleur partner kiest.
Uiteraard kunt u ook een 6 - 5 verdeling hebben, maar u verklapt met uw bod tenminste tien kaarten.6
A B 9 7 5
H V 10 8 38 De tegenpartij heeft een geopend.
Nu even opletten.
2 SA belooft de laagste twee overgebleven kleuren, in dit geval en .
H V B 10 6
9 2
A V 9 8 2


4 3 De tegenpartij opent met een .
2 SA geeft de laagste twee overgebleven kleuren aan: en  .A H 10 8 4
V 10 9 7 6 5 
 


Het 2 SA - bod is bij menigeen onderdeel van de Ghestemconventie, waarmee je allerlei tweekleurenspelen kunt aangeven.
Het risico dat u zich vergist wordt daarentegen wel veel groter.Unusual over unusual

Conventie toegepast na een opening van 1 of  1 van de partner en  een unusual 2 SA volgbod van rechtertegenstander.

1 /   - 2 SA : zijn er de volgende mogelijkheden
3 tenminste een goede verhoging naar 3
3 opening met een vijfkaart ( of langer ) in
3 gelimiteerde hand met steun
3 gelimiteerde hand met een lange kleur
3 SA opening met een lange plus steun

 Jacoby
Transfers
(methode om de sterke hand te laten spelen)


Het is vaak voordelig als de sterkste hand het spel te spelen krijgt.
Een eerste voordeel is dat de uitkomst (naar het sterk toe) moet worden gedaan, zodat de kans groot is  dat er in een of andere vork gespeeld wordt,
Een tweede voordeel is dat de sterkste hand voor de tegenstanders verborgen blijft zodat zij minder zicht op het tegenspel hebben.
Om deze voordelen in de praktijk te kunnen uitbuiten,  bedachten biedtheoretici in het begin van de jaren vijftig de zogenaamde transferbiedingen.
In Zweden werden de transferbiedingen voor het eerst gespeeld maar zij werden snel overgenomen door de Amerikanen en zijn thans over de gehele wereld ingeburgerd.
Wat is nu precies een transferbod?
Een transferbod is een kunstmatig bod dat een stapje lager is dan het natuurlijk bod.


De Jacoby Transfers worden gebruikt na een openingsbod van 1 SA of van 2 SA.

opening bijbod   rebid 2e bijbod
1 SA 2 = 5 kaart 2 0 - 7 punten passen 
8 + bieden
1 SA 2 = 5 kaart 2 0 - 7 punten  passen  
8 + bieden
1 SA 2 = 6 kaart  
+ 2 honneurs
3 / 2 SA met  steun en 15 punten 
3 SA met  steun en 16/17 punten
0 - 7 punten
passen 
1 SA 3 = 6 kaart
+ 2 honneurs
3 /
3 SA met steun en 16/17 punten 
0 - 7 punten passen

 Jacoby een uitgebreid recept Stayman
 


Een antwoord van 2 op 1 SA is Stayman en toont interesse voor een 
of contract.
De openaar zal zich na het vraagbod van 2 nader uitspreken. 
Hoe openaar precies moet reageren op 2 is een kwestie van afspraak, er zijn vele Stayman varianten in omloop.

Onze variant luidt als volgt:

opening bijbod
1 SA 2 = 4 kaart en of 4 kaart
rebid 2e bijbod
2 = geen 4 kaart in of   8 - 9 punten = 2 SA
    10 -15 punten = 3 SA
2 = 4 kaart en of 4 kaart   8 - 9 punten = 3 en een 4 kaart
    10 -15 punten = 4 en een 4 kaart
      8 - 9 punten = 2 SA en een 4 kaart
   10 -15 punten = 3 SA en een 4 kaart
2 = 4 kaart   8 - 9 punten = 3 en een 4 kaart
     10-15 punten = 4 en een 4 kaart
Zwakke Stayman  
opening bijbod
1 SA 2 = een 5/4 verdeling in de hoge kleuren en weinig punten
rebid 2e bijbod
2 = geen 4 kaart in of 2 of 2 hierop moet openaar passen
2 = 4 kaart en of 4 kaart pas    
2 = 4 kaart pas   
opening bijbod
1 SA 2 = met 3 vierkaarten in // op elk bod van openaar passen

 

Puppet Stayman              terug naar Niemeijer    

Conventioneel antwoordt van 3 op een 2 SA opening, waarmee naar het bezit van zowel een vierkaart als een vijfkaart in / geïnformeerd wordt.

De antwoorden op 3 zijn:

3 = Een of twee vierkaarten in /
3 = vijfkaart
3 = vijfkaart
3 SA = geen vier of vijfkaart in /

 Wat te doen na een volgbod van de tegenpartij na onze 1 SA opening
  klik hier 


Multi Landy

                                  
Als de tegenpartij met 1 SA opent, is een volgbod riskant; de partner van de 1 SA openaar kan immers al snel een strafdoublet uitdelen. 
Toch zullen wij in voorkomende gevallen de deelscore willen betwisten. 

Met een één kleurenspel kan men een volgbod geven, maar bieden met een tweekleurenspel is lastig. 
Belangrijk is dan om de partner te laten kiezen en op een zo laag mogelijk niveau een fit te vinden.

na 1 SA opening van tegenpartij: bijbod:
2 = 4/5 verdeling in  / pas = zwak spel lange kleur
      2 = 3 + kaart in
       2 = 3 + kaart in
       2 = geen 3 kaart in of maar een lange kleur
2 = 6 kaart in of 2 = partner zal passen als zijn kleur is anders 2 bieden
2 / = 5 kaart / en  4kaart / 2 SA = vraagt naar de lage 4 kaart
       3 / = inviterend
      4 / = om te spelen


Een Landy bod is qua kracht minder sterk dan een doublet op 1 SA. 
In ieder geval is deze sterk afhankelijk van de kwetsbaarheid.Gambling 3 SA opening


Een Gambling 3 SA opening belooft een dichte lage kleur (minstens een zevenkaart) zonder een aas of heer in een zijkleur.
De filosofie erachter is dat een dergelijk bod de tegenpartij ruimte ontneemt en met wat punten bij partner goede kans van slagen heeft.
De tegenpartij heeft immers geen gelegenheid gehad informatie uit te wisselen en start misschien met een verkeerde kleur.

Heeft partner dekking in de overige kleuren en een singleton in partners kleur, (men moet immers over kunnen steken) dan passen.
Anders 4 of 4 bieden ( om te spelen) of 5 /

Open nooit 3 SA Gambling met een aas in een zijkleur, men zou gemakkelijk een slem kunnen missen.