Elimineren        ( bron Toin van Hoof )


Speeltechniek waarbij een tegenspeler ( of beide tegenspelers ) eerst ontdaan wordt van kaarten waarmee hij kosteloos van slag zou kunnen gaan en vervolgens aan slag wordt gebracht ( ingooi ).

voorbeeld
    H B 9    
    A H 8 2     
    H V 7    
    A H 8     
8 5 2 

V 10 3 
10  V B 3
B 10 5 3 2  9 6 4
V 9 7 5  B 10 6 3
    A 7 6 4    
    9 7 6 5 4    
    A 8     
    4 2       


Zuid speelt 6 .
Start boer.
Zuid neemt aas, speelt naar het aas, laat ook heer spelen en ziet dan dat er een vaste verliezer in troef is.
Om het contract te maken mag hij geen slag verliezen.
Dat lukt als volgt.
In noord worden aas en heer geÔncasseerd.
Dan wordt een in zuid getroefd.
Vervolgens speelt de leider naar de heer en wordt vrouw gemaakt ( zuid 4 weg ).
Zowel de als de zijn hiermee ' geŽlimineerd ' .

Met wordt oost aan slag gebracht.
Speelt hij na, dan troeft zuid in de hand en gaat op tafel negen weg.
Speelt oost , dan krijgt de leider de snit in deze kleur cadeau.
in beide gevallen wordt het slem via de eliminatie gemaakt.


Eliminatie hoort bij ingooi

Goede tegenstanders spelen niet vrijwillig een kleur om u een extra slag te bezorgen.
Daar moet u ze toe dwingen.
Dat kan door het ze onmogelijk te maken andere kleuren te spelen.
Weg spelen van andere kleuren noemt men elimineren.
Eliminatie en ingooi horen bij elkaar.


Vereisten voor een ingooi  

Voor een ingooi is een goede troeffit een noodzaak.
Het creŽren van een dubbele renonce is immers alleen nuttig als na het troeftrekken beide handen nog troef hebben.
wanneer dat niet mogelijk is, heeft het spelen op eliminatie en ingooi geen zin

voorbeeld
    A 7 6    
    V 9 7    
    H 10 2    
    A 10 4 2    
 

 
   
   
   
    9    
    A H 8 3 2    
    V 9 4    
    H 9 7 6    


Tegen 4 start west met .
Misschien denkt  zuid noords twee verliezers te troeven en zo de kleur te elimineren.
Dat is echter onverstandig.
Na drie keer troef trekken hebben noord/zuid geen troef meer er is dus geen sprake van een zinvolle dubbele renonce.
Door het aftroeven van heeft zuid geen troefcontrole meer.
Correct is na aas troef te trekken en de werkkleuren / te ontwikkelen.    


Het volgende spel is wel geschikt voor eliminatie en ingooi
    10 6    
    H B 7    
    H 4 3 2    
    H 8 3 2    
 

 
   
   
   
    A 7    
    A 10 3    
    A V B 7 6 5    
    A 4    


Zuid speelt 6 , west start met vrouw.
Wegens de vaste verliezer lijkt het of zuid vrouw moet vinden.
een ingooi bespaart hem echter menig zweetdruppeltje.
Na aas trek hij de troeven met aas, vrouw.
Dan aas, 4 naar heer en getroefd.
Na heer troeft hij ook noords vierde .
Beide handen hebben nog een troef.
Nu gaat zuid van slag met 7.
Oost/west maken hun slag maar moeten dan spelen of in de dubbele renonce.