Losing Trick Count ( LTC )                

De LTC kan gezien worden als concretisering van wat wel kaartfeeling wordt genoemd.
Een eigenschap die de een wel en de andere niet heeft.
De onderhandelingen tussen partners gaat bij LTC niet via punten maar via slagen.
Om het juiste aantal slagen te kunnen bepalen, tellen we onze verliezers.


De basistelling van verliezers

Het uitgangspunt van de telling van verliezers is dat iedere kaart waarvoor in partners hand een aas, een heer of een vrouw ( resp. een renonce, singleton of doubleton ) aanwezig moet zijn om het partnership in de betrokken kleur een eerste,  tweede of derde rondecontrole te laten bezitten, als verliezer telt.
Hierop is de volgende telling van verliezers op gebaseerd:

0 verliezers:  renonce
   singleton aas
   doubleton  aas heer
   aas heer vrouw (x en langer )
       
1 verliezer: iedere singleton behalve singleton aas
     aas x ( ook aas vrouw )
   heer x ( ook heer vrouw )
   iedere drie kaart of langer met 2 van de 3 tophonneurs
   aas boer tien (x en langer )
       
2 verliezers: Iedere doubleton zonder aas of heer
   iedere 3 kaart of langer met 1 van de 3 tophonneurs
       
3 verliezers : ieder 3 kaart of langer zonder tophonneurs

Korte kleuren kunnen natuurlijk alleen positief worden beoordeeld wanneer ze geen onderdeel zijn van de troeffit.
Indien ze dat wel zijn, dient de basistelling van de verliezers te rekenen alsof er 3 aanwezig zijn.
Latere correcties voor eventueel troeftekort of voor een slechte troefkaart ( zonder top honneurs ) kunnen dan nog voor een extra verliezer zorgen.

zie tabel in het systeemboek van Franka en Ria  De LTC-formule

Gesteld dat gebruik wordt gemaakt van 24 als LTC-constante;
dat  troef is;
dat opener 5 verliezers heeft;
dat antwoorder 7 verliezers heeft;
dan luidt de LTC -formule;
24 - ( 5 + 7 ) = 12 slagen, dus klein slem, met als troef.

Gesteld dat gebruik wordt gemaakt van 18 als LTC - constante;
dat troef is;
dat opener 7 verliezers heeft;
dat de antwoorder 8 verliezers heeft;
dan luidt de LTC formule;
18 - ( 7 + 8 ) = 3


Herwaarderingen

De toepassing van de LTC levert het meeste profijt op wanneer een troefaansluiting is gevonden.
Op dat moment kunnen niet alleen correcties worden aangebracht op het aantal verliezers in de troefkleur, maar kan ook door beide partners met een verrassend grote mate van nauwkeurigheid worden begroot wat het aantal is van de gezamenlijke verliezers, en dus worden bepaald wat de hoogte moet zijn van het te spelencontract.
Een correctie van kleiner belang is de herwaardering van vrouw x x  in de troefkleur; moet dit bezit in vrij veel handen als 3 verliezers worden geteld, in de troefkleur zijn het er maximaal twee.


De waarde van de vrouw

Het is duidelijk dat aas x x  beter 2 verliezers bezit is dan vrouw x x .
Er zijn verschillende manieren om hiermee rekening te houden.
Vrouw xx ( x en langer ) telt als 3 verliezers, tenzij; 
1 - het de voorgestelde troefkleur betreft;
2 - de kleur door partner is geboden;
3 - de vrouw wordt gesteund door de boer ( vrouw boer x );
4 - de vrouw wordt gecompenseerd door een aas in een andere kleur.

Aangezien meetellende vrouwen in de basistelling gelijk worden beoordeeld als azen en heren, dient daar correctie op te komen:
1 - positief voor meer azen dan meetellende vrouwen
2 - negatief voor meer meetellende vrouwen dan azen.
3 - de vrouw in combinaties als vrouw boer x is dus ook een meetellende vrouw.
4 - Niet meetellende vrouwen worden alleen opgewaardeerd als het troefvrouw of een andere belangrijke vrouw is.
( in door partner geboden kleur )

voorbeeld:

A V 9 4
V 7 3
H V 8 2
A B

In de basis telling telt deze hand 6 verliezers: 1 - 3 in - 1 en 1 .
en vrouw zijn meetellende vrouwen, aangezien ze respectievelijk voorkomen in combinatie met een aas en een heer.
vrouw is een niet meetellende vrouw.( 3 verliezers).

Stel nu dat er met deze hand 1 wordt geopend en dat partner 1 antwoordt en later nog een herbiedt.
Er is dan sprake van een fit ( 5 - 3 ) en vrouw promoveert van niet meetellende vrouw naar meetellende vrouw.


Troefcorrectie regel

Op grond van ervaring wordt aangenomen dat het bezit van een 9de en 10de troef doorgaans leidt tot een extra slag en dus moet worden gehonoreerd door aftrek van een verliezer, terwijl het ontbreken van een 8ste troef doorgaans leidt tot het verlies van een slag, en dus moet worden herleid tot het bijtellen van 1 verliezer.

Indien de antwoorder 5 troeven bezit, en dus weet dat er tenminste 9 troeven in beide handen aanwezig zijn, trekt hij 1 verliezer van zijn verliezers af.
Men doet hetzelfde ingeval men over een sterke troefkleur beschikt. bv A H B x of A V B 10.


De correctieregel voor ( het ontbreken van ) eerste controles en sleutelkaarten

De aanwezigheid van eerste controles en sleutelkaarten, zoals gunstig geplaatste heren of een singleton in een door de tegenpartij geboden kleur, resp. de afwezigheid hiervan, leidt tot een correctie op de telling der verliezers.

Iedere partner trekt een verliezer af wanneer;
- het aantal azen en renonces dat hij bezit, groter is dan zijn bieding tot dusverre heeft aangegeven;
- de heer of heren die hij bezit, gezien het bieden van de tegenpartij, gunstig geplaatst lijkt ( lijken );
- men  een singleton bezit in de kleur van de tegenpartij, hetgeen nog niet eerder in zijn bieden tot uitdrukking is gebracht.
- opmerking; er moet voor worden gewaakt dat er geen dubbel telling optreedt;

Iedere partner trekt een verliezer bij wanneer;
- men geen azen bezit of minder dan de bieding suggereert;
- men geen renonce of singletons bezit in de kleur(en) van de tegenpartij;
- de heer of heren die men bezit, gezien het bieden der tegenpartij, ongunstig zijn geplaatst.   


De telling voor de eerste biedronde


De vereisten voor een openingsbod en voor het antwoord op het openingsbod worden onder enkele beperkende  voorwaarden uitgedrukt in verliezers.

A. Vereisten voor een openingsbod van 1 in een kleur;
-  niet meer dan 7 verliezers;
- voldoende kracht in hoge kaarten, waaronder tenminste 2 vaste slagen;
- een verantwoorden herbieding.

Uitzonderingen;
- een hand met 8 verliezers maar met goede controles ( 3 of meer vaste slagen );
- een hand met een SA patroon en 13 of meer punten;
- in de derde hand kan een openingsbod om tactische redenen worden gedaan, ook als er meer dan 7 verliezers of minder dan 2 vaste slagen  zijn.
 
Opmerkingen:
De bovengrens voor een opening van 1 in een kleur hangt af van het biedsysteem.
In de sterke klaveren systemen ligt dat uiteraard anders dan in natuurlijke systemen.
In Acol is de bovengrens 5 verliezers; met 4 verliezers wordt een Acol-twee geopend.

voorbeeld:

A B 10 7  = 1 verliezer ( 2 van de 3 tophonneurs )
A V 10 4 = 1 verliezer
B 9 7  = 3 verliezer
 V B = 2
                    ----------  
      = Correctieregel; 2 azen tegenover 1 meetellende vrouw, een verliezer minder; 6

voorbeeld:

H 7 = 1 De vrouwen in de lage kleuren gelden als verliezers.
H V 2 = 1 De hand is geen openingsbod waard.
V 6 5 4 = 3 Volgens de correctieregels komt er zelfs nog een verliezer bij ( 1 meetellende vrouw 
V 8 7 3 = 3 tegenover 0 azen ).
                     ----------  
verliezers =
na correctie = 8

voorbeeld:

H 9 8 7 5 3  = 2 Geen openingsbod omdat er geen twee vaste slagen zijn.
9 8 7 6 2 = 3   
6 = 1   
4 = 1   
                          ----------    
     = 7     
               


B. Vereisten voor een antwoordbod;
- op een hoogte; niet meer dan 9 verliezers, soms echter met 10 verliezers als de hand compenserende waarden bevat;
- nieuwe kleur op tweehoogte; niet meer dan 8 verliezers soms echter met 9 verliezers als de hand compenserende waarden bevat;
- verhoging van partners kleur; 9 (soms 10) verliezers;
- dubbele verhoging van partners kleur 8 verliezers;
- driedubbele verhoging van partners kleur 7 verliezers.


A. Vereisten voor een herbieding van de opener.
- voor een herbieding in SA gelden de punten die het biedsysteem voorschrijft;
- voor een herbieding in de geopende kleur; 7 verliezers
- voor een verhoging van antwoorders kleur; 7 verliezers;
- voor een herbieding in een nieuwe kleur lager dan de openingskleur; 7 verliezers
- voor een herbieding met een sprong; 6 verliezers.
- voor een herbieding met een dubbele sprong; 5 verliezers   


 

bron: Jan Kelder en Bob v.d. Velde

  Kaartwaardering