Oplossing bridgeproblemen - teletekst 


Maandag 12 Maart  2001


Oplossing 


Noord neemt aas en dan wordt er 6x troef getrokken.
Op tafel gaan 4 plus aas weg.

Via snijden maakt noord nu boer en heer. 
Daarna volgt 3.
 
Oost kan niet verhinderen dat zuid aan slag komt en nog 2 hoge plus vrouw maakt. 
Klein slem schoppen wordt precies gemaakt. Bron:Ned.Bridge Bond,Utrecht terug