Oplossing bridgeproblemen - teletekst 


Maandag  1 Mei  2001


Oplossing 


Noord neemt de uitkomst met aas en dan maken noord/zuid nog twee hoge , vijf slagen in benevens aas en heer, eindigend in zuid.

Noord heeft intussen twee opgeruimd. zuid heeft nog 3, 7 en 10.
West moet 10 vasthouden en oost vrouw.
Daarnaast hebben OW dus nog maximaal twee

Noord maakt nu aas en heer.
De nu vrije 4  is de dertiende slag en het groot slem SA is gemaakt.
 Bron:Ned.Bridge Bond,Utrecht terug