Oplossing bridgeproblemen - teletekst 


Maandag 2 April  2001


Oplossing 


Zuid maakt aas, speelt heer,  aas en vrouw. 
Oost moet wel laag troeven anders doet zuid 2 weg.

Zuid troeft over en vervolgt met aas en een afgetroefde .
 
Zuid troeft een en noord nog een .  
Op de vijfde doet zuid 2 weg.

Indien oost troeft met heer maakt west nog slechts aas.
Troeft west met 3, dan vallen later aas en  heer over elkaar.

Vijf is steeds gemaakt. Bron:Ned.Bridge Bond,Utrecht terug