Volgbiedingen   ( uit het systeem van Franka en Ria )Na een kleuropening van de tegenpartij

vanaf 6 + punten een volgbod op een niveau
vanaf 8 + punten een volgbod op twee niveau
9 verliezers + 6 kaart een sprongvolgbod
vanaf 10 - 14  doublet = 4 kaart / (in de tweede ronde met opening bieden zonder opening passen)
15 - 17 punten  1 SA dit geeft een SA opening aan.
16 - 18 punten eerst een doublet en in de tweede ronde bieden wij met een sprong.
vanaf 20 punten geven wij een direct cuebod ( manche forcing )Na tussen biedingen tegenpartij

Na doublet van tegenpartij; redoublet, geeft alleen maar punten aan, vanaf 9 punten.  .
Na doublet van tegenpartij; bieden, geeft  minder dan 9 punten aan en een lange kleur minstens een vijfkaart.

a  -   een doublet, betekent negatief vanaf 7 punten
b  - een nieuwe kleur, 5 + kaart en 8 + punten.
c  - een cuebid, vraagt dekking in de geboden kleur.
d  - 1 SA bieden, belooft 6 -9 punten en dekking in de geboden kleur.
e  - 2 SA bieden, belooft 10 - 11 punten en dekking in de geboden kleur.
f   - 3 SA bieden, belooft 12 -15 punten en dekking in de geboden kleur.
g  - 2 bod in kleur met 4 kaart steun en 9 verliezers
h  - 3 bod in kleur met 4 kaart steun en 8 verliezers
i   - 4 bod in kleur met 4 kaart steun en 7 verliezers
j   - sprongbod 6+ kaart en een openingAntwoord op een volgbod van partner

pas
 6 -   9 punten steun in partners kleur 4+ kaart
10 - 12 punten steun in partners kleur 4+ kaart met sprong
een nieuwe kleur 5 kaart en 8+ punten mag passen
SA 2 kaart steun en 8 punten ( dekking in geboden kleur ) mag passenAntwoord op 1 SA volgbod

nieuwe kleur op 2 niveau zwak met een 5 + kaart
bod openingskleur mancheforcing met 4 kaart /
2 SA 8 - 9 punten zonder 4 kaart /
nieuwe kleur op 3 niveau mancheforcing met een 5 kaart
3 SA 10+ punten zonder 4 kaart /
nieuwe kleur op 4 niveau 10+ punten met 6+ kaart

 


Volgbiedingen

 

Het volgbod in de eerste ronde


Een volgbod is in principe gebaseerd op goede speelkracht of anders gezegd, we moeten beschikken over voldoende speelslagen.
Als regel kunnen we stellen dat we alleen tussenbieden als we op eigen hand hooguit drie down kunnen gaan, waarbij we kwetsbaar iets voorzichtiger moeten zijn.
Een en ander houdt in dat een tussenbod een goede kleur belooft ( tenminste een vijfkaart ) en dat de puntenkracht niet zo belangrijk is.
Naarmate de kleur sterker en langer is kunnen we met minder punten volstaan.

Hieronder worden volgbiedingen verstaan als :
1 -1 , 1 -2 , 1 SA - 2
Voor een volgbod is vereist dat we op eigen hand twee of drie slagen minder kunnen maken dan we bieden.
Verder belooft een volgbod een goede kleur en tenminste een vijfkaart.
We mogen voor zo'n volgbod bovendien niet te sterk zijn, want dan komen andere typen van volgbiedingen in aanmerking.


Het volgbod van 1 SA

Het volgbod van 1 SA doen we, na een opening van een in een kleur rechts van ons, een volgbod van 1 SA  wil eenvoudig zeggen dat we beschikken over de waarden voor een opening van 1 SA.
Dus 15 -17 punten en een evenwichtige verdeling.
In het bijzonder moet de openingskleur goed gedekt zijn, aangezien de kans groot is dat in deze kleur zal worden uitgekomen als wij 1 SA zouden moeten spelen.


Het enkelvoudige sprongvolgbod

Met een sterk spel ( 15 -16 punten ) en een goede zeskaart doen we een sprongvolgbod.


PreŽmptief volgbod

Opent onze rechter tegenstander met een bod van ťťn in een kleur en hebben wij een kaart waarmee we een preŽmptief openingsbod hadden willen doen als rechts gepast was, dan bieden we onze kleur nu met en dubbele sprong.

Men moet de zwakke preŽmptieve volgbiedingen niet verwarren met de sterke sprong volgbiedingen.
Volgt men in een kleur met een enkele sprong zoals 1 -3 , of 1 -2 dan is dit een sterk sprongvolgbod.
Volgt men in een kleur met een dubbele sprong zoals 1 -4 of 1 -3 dan is dat een zwak preŽmptief volgbod.


De sandwich positie

Het kan ook voorkomen dat we ons in de bieding willen mengen nadat er links een openingsbod is geweest, partner gepast heeft en rechts een bijbod is gekomen.
We zitten dan in de sandwich positie.
De tegenpartij heeft al informatie over elkaars kracht en kleur(en) uitgewisseld en het is in deze positie gevaarlijk om tussen te bieden.
Toch hoeven we ook in deze positie het bijltje er niet bij neer te leggen en kunnen we tegen bieden als we over voldoende speelslagen beschikken. 
Ook hier geld weer de regel van twee en drie.


Doublet

Zijn we kort in de openingskleur en beschikken we niet over een uitgesproken eigen kleur, dan zeggen we doublet. 
Zo'n doublet noemen we een informatiedoublet en het betekent:
1 - Partner, ik heb tenminste de kracht van een openingsbod.
2 - Partner noem je beste kleur, want ik heb zelf geen kleur die goed genoeg is om zonder steun bij jou, als troefkleur te dienen.


bron: van start tot finish