Wedstrijdbridge


De essentie van wedstrijdbridge is dat de door jouw partij behaalde score wordt vergeleken met de score die andere partnerships hebben behaald met dezelfde kaarten.

Een bepaald spel wordt dus altijd aan meerdere tafels gespeeld.
In tegenstelling tot de meeste andere sporten kent bridge echter meerdere wedstrijdvormen.


De parenwedstrijd


Een parenwedstrijd is een wedstrijd tussen teams, bestaande uit twee personen. 
Elk paar speelt per ronde een aantal spellen (meestal vier),

Je speelt een spel, behaalt een score en vult die score in op een score kaartje.
Vervolgens wordt hetzelfde spel door een x aantal andere paren gespeeld.

Aan de hand van een loopbriefje wisselt men per ronde van tegenstander en meestal ook van tafel

Wanneer alle deelnemende paren het spel gespeeld hebben, vindt de uitslagberekening plaats.
Per spel worden nu de resultaten van alle paren, die in dezelfde windrichting noord/zuid of oost/west gespeeld hebben, met elkaar vergeleken.


Een scorekaartje kan er zo uit zien
Paar.
no
Contract Resultaat Score Punten
N-Z O-W   N-Z O-W N-Z O-W
1 4     + 1 + 450     10  
2 6 SAX     - 5 -1100     0  
3 3   + 2 + 200   4  
4    ( 8 )   + 50   2  
5   ( 3 )      - 200    6
6   ( 1 )      - 450   0
7 4   c + 420    7  
8   3 - 1   - 50    8
9   ( 12 )      - 420   3
10   ( 2 )      +1100   10
11   ( 7 )      - 420   3
12 4   c + 420   7  

 tussen haakjes nummer van het paar waartegen gespeeld is.

Van de 12 deelnemende paren zitten er zes in de noord/zuid lijn en zes in de oost/west lijn.
Aan de score kun je zien wie in welke lijn speelt.
De slechtste score in de noord/zuid lijn is voor paar 2: -1100.
Dat levert nul punten op.

De een na slechtste score ( paar 4 ) krijgt twee punten en de daarop volgende ( paar 3 ) vier punten.
De paren 7 en12 hebben allebei + 420.
Zij delen de derde en tweede plaats, die respectievelijk recht geven op 6 en 8 punten.

De punten van deze twee plaatsen worden bij elkaar opgeteld en door twee gedeeld.
Beide paren krijgen dus 7 punten.
Paar 1 tenslotte, krijgt 10 punten.
Dat is de 'top'

Voor de oost/west paren wordt exact dezelfde berekening gevolgd.

Merk op dat de tegenstanders van paar 1, de 'nul' hebben en dat het totaal aantal punten van twee paren die tegen elkaar gespeeld hebben  elke keer op 10 ligt.
Ze vormen elkaars complement.Viertallen
          

Wedstrijd tussen twee teams, die ieder bestaan uit twee paren.
Aan beide tafels speelt een paar van het ene team tegen het andere team.
De paren van een team zitten aan de ene tafel noord/zuid en de andere tafel oost/west.
Omdat aan beide tafels dezelfde spellen worden gespeeld, is een eerlijke vergelijking van de resultaten op beide tafels mogelijk.

Langere viertallenwedstrijden worden vaak in twee helften gesplitst waarbij halverwege de wedstrijd twee paren van een team van plaats wisselen.

Op top niveau is viertallen de belangrijkste wedstrijdvorm.

 

Scorebriefje noord/zuid
Tafel 1 Contract Resultaat Score
wij zij wij zij
Spel 1 6 SA   - 5   1100
Spel 2 3 SA   + 2 660  
Spel 3   2 c   110
Spel 4 1 SA   -1   100


Scorebriefje van oost/west
Tafel 1 Contract Resultaat Score
wij zij wij zij
Spel 1    4 c    420
Spel 2    3 SA c    600
Spel 3 2   + 1 140  
Spel 4    1 SA - 2 200  


Het bovenste scorebriefje is van jou en je partner noord/zuid,
het andere van het nevenpaar oost/west

Na afloop van de vier spellen gaan we de scores met elkaar vergelijken.

Op het eerste spel hebben noord/zuid  -1100 gehaald en oost/west -420.
Dat telt op tot bij elkaar  -1520. voor noord/zuid
De tegenstanders hebben op dit spel samen dus + 1520 punten gehaald.

Op spel twee noord/zuid +660 en het nevenpaar -600. 
Dat levert 60 punten op.

Op spel drie worden 30 punten terug gewonnen  ( -110 tegen +140 ).

Op spel vier nog eens 100 punten  ( -100 tegen +200 ).  

Het totaal resultaat is een nederlaag, want de 190 punten op spel 2, 3, en 4 steken schamel af bij de 1520 verloren punten van het eerste spel.
In viertallen is die  -1100 dus wél dramatisch!

Overigens heeft de tegenpartij niet gewonnen met 1520  - 190.
In viertallen wordt het puntenverschil in elk spel omgezet in IMPs ( Intenational Match Points ).
Dat gebeurt op basis van de zogenaamde IMP-schaal.

 

Die ziet er als volgt uit:

punten

IMP punten IMP punten IMP
    0 - 10 0        
  20 - 40 1 370 - 420 9 1500 - 1740 17
  50 - 80 2 430 - 490 10 1750 - 1990 18
  90 - 120 3 500 - 590 11 2000 - 2240 19
130 - 160 4 600 -  740 12 2250 - 2490 20
170 - 210 5 750 - 890 13 2500 - 2990 21
220 - 260 6 900 - 1090 14 3000 - 3490 22
270 - 310 7 1100 - 1290 15 3500 - 3990 23
320 - 360 8 1300 - 1490 16 4000 - meer 24


Aan de hand van deze schaal kan de uitslag berekend worden.
Op spel 1 verliest noord/zuid 1520 punten oftewel 17 IMPs.
Op de spellen 2, 3, en 4 winnen we respectievelijk 2 IMPs, 1 IMP en 3 IMPs.

De uitslag van de wedstrijd is dus 6 - 17.

Bij een viertallenwedstrijd rekenen de spelers zelf uit.
Beide paren krijgen een eigen scorebriefje en zetten plusscores in de wij - kolom en minscores in de zij - kolom.
+ en  -  tekens zijn dus overbodig.

Bridge score  

voorbeeld:
spel gever kwetsbaar contract resultaat score i.m.p.
         wij zij    wij zij wij zij
1 N Niem.                   
2 O N-Z                    
3 Z O-W                     
4 W Allen                     
5 N N-Z                     
6 O O-W                    
7 Z Allen                    
8 W Niem.                     
9 N O-W                     
10 O allen                    
11 Z Niem.                     
12 W N-Z                     
13 N Allen                     
14 O Niem.                    
15 Z N-Z                     
16 W O-W                 
17 N Niem.                     
18 O N-Z               
19 Z O-W              
20 W Allen              
21 N N-Z              
22 O O-W               
23 Z Allen              
24 W Niem.                
   totaal        

 Verschillen tussen paren en viertallen


Tussen paren en viertallen zitten enkele in het oog springende verschillen:
 
In viertallen kan één spel beslissend zijn voor de hele wedstrijd.
In paren is elke spel een wedstrijd op zich.

Viertallenwedstrijden consequentie voor strategie:

Viertallenwedstrijden worden vaak beslist op manche - en slemspellen.
daar zijn massa's punten te verdienen.
Het bieden van een ( kwetsbare ) manche die de tegenpartij gemist heeft, levert bijvoorbeeld  620 -170 = 450 punten op.
Dat is 10 IMPs!  
En een kwetsbare 4 maken die het nevenpaar down speelt, brengt zelfs 12 IMPs ( 620 + 100 = 720 punten ) in het laatje.
Overslagen zijn daarentegen niet zo belangrijk:  
+ 620 versus - 650 kost slechts één IMP.

In viertallen zul je dus concentreren op:

1 - het maken van je contract
2 - het vermijden van catastrofes
3 - het bieden van manche

In paren is elk spel een strijd om een zo goed mogelijke score.
Een overslag kan net zo belangrijk zijn als het maken van je contract.
En het nemen van grote risico's voor een kleine winst hoeft geen slechte tactiek te zijn.
Zoals we gezien hebben is een - 1100 niet overkomelijk!

In viertallen moet je het met zijn vieren doen in een rechtstreeks duel met een ander team.
In paren ben je altijd voor een gedeeltelijk afhankelijk van het veld.

Stel je speelt een parenwedstrijd in een veld van 100 paren.
Je tegenstanders bieden en maken 6 voor -980
Van de 49 andere oost/west paren kopiëren slechts twee paren dit resultaat.
Je scoort nu zegge en schrijve 2 punten op een top van 98!
Je wordt dus opgezadeld met een slechte score zonder dat je er wat aan kunt doen.

In een viertallen wedstrijd wordt je van datzelfde spel ook niet vrolijk, maar wanneer het nevenpaar ook slem biedt is er niets aan de hand.
Let op het verschil:
In een viertallenwedstrijd kun je altijd hopen dat je teamgenoten  een goed resultaat van jouw tegenstanders evenaren.

In een parenwedstrijd weet je dat je een slechte score hebt omdat er altijd een ( groot ) aantal paren zal zijn dat het slechter zal doen dan je tegenstanders.
Parenwedstrijden waarin de tegenstanders goed spelen, kunnen zeer ontmoedigend zijn!
Viertallen wordt pas vervelend als het eigen team slecht speelt. 


Butler 

Wedstrijdvorm voor paren met een van viertallenwedstrijden afgeleide puntentelling.

De score van ieder paar op een spel wordt vergeleken met de datumscore.

Het verschil wordt omgerekend in IMP's 

Het saldo van deze IMP's is bepalend voor de uitslag
 
Bij een butlerwedstrijd wordt de uitslag bepaalt door het uitbieden en maken van manche of slem, zoals bij viertallen.

Het verschil met viertallen is, dat het nevenpaar een eventueel fout nog kan herstellen.

Voor diegene die graag een parenwedstrijd spelen, maar de viertallentelling een eerlijker vorm van uitslagberekening vinden, is een butlerwedstrijd echter het beste alternatief.
 


Iedereen kan rekenen  ( uit clubblad BC Centrum oktober 1995 )

Als we aan de laatste tafel even meedoen is de uitslag in 10 minuten klaar..

Voorbeeld:
 

Datum

Groep B

Spel No.
15

Paar No. Contract Resul-
taat
Score
NZ OW NZ OW MP
1 4   c + 1 + 450  

8      

2 4   c + 420  

3

3   -1 -     -  450            4
4   - 5 -     -  450            4
5 4   c + 1 + 450  

8

6 4   c + 420  

3

7

-11-

    + 300  

0

8   - 2 -     - 420             9
9 4   c + 1 + 450  

8

10 -14-     + 500  

12

11   2 ! - 2   - 300            12
12   - 9 -     - 450             4
13  

 - 6 -

   

- 420

              9 
14  

2 !

- 3

 

- 500


Het normale contract was blijkbaar 4 .
2 x precies gemaakt
3 x met een overslag.
OW is 2 x in 2 gedoubleerd.
Dat ging niet kwetsbaar,1 x 2 down en 1 x 3 down.


De score

Het spel is 7 x gespeeld, de top is 12 ( is een spel 6 of 8 x gespeeld dan is de top 10 respectievelijk 14 ).
Een andere methode om de top te bepalen wat de top in een lijn is gaat als volgt:
Trek 2 af van het aantal paren in die lijn.
Bij 14 paren is de top 14 - 2 = 12

Als regel krijgt de slechtste score 0 punten
de een na slechtste 2 punten
en iedere volgende score 2 punten meer

We berekenen eerst de noord/zuid lijn.
de slechtste score is  + 300 goed voor 0 punten
ook 4 precies contract betaalt niet best
deze paren delen de een na en twee na slechtste score 2 en 4 en krijgen 3 punten.
Daarna zien we scores van + 450 die delen de scores 6 - 8 en 10 dus ieder 8 punten.
De top van 12 tenslotte  voor + 500.
Noord/zuid
laagste score  2 gedoubleerd. + 300 =   0 punten
1 en 2 na slechtste score 4 contract + 420 = 2 - 4 = 3 punten 3 punten
3 scores van  4 contract + 1 + 450 = 6 - 8 -10 = 8 punten 8 punten
hoogste score   + 500 = top 12 punten
Men kan ook met de hoogste score beginnen.
In de oost/west lijn gaat het hetzelfde
laagste score    - 500   0 punten
1-2-3 na slechtste score   - 450 = 2 - 4 - 6 = 4 punten 4 punten
2 scores van    - 420 = 8 - 10 = 9 punten 9 punten
top   - 300 = top 12 punten


We noteren de scores voor noord/zuid links en die van oost/west rechts in de laatste kolom.
Dat is overzichtelijk

 
Controle
 
De middenscore is 6.
Er zijn dus 14 x 6 = 84 punten uitgedeeld
42 voor noord/zuid en 42 voor oost/west
De paren die tegen elkaar speelden, moeten samen 12 punten hebben.
Paar 1 speelde tegen 3 en samen hebben ze  8 + 4 = 12

Dit maakt controle op rekenfouten eenvoudig.
Als aan een tafel de 4 kaartjes zijn uitgerekend kunt u de punten optellen.

Omdat de paren 1 en 3 tegen elkaar speelden, hebben ze op elk spel samen 12 punten gehaald,dus op 4 spellen samen 48 punten.


Maar

Als er op een scorekaart een arbitrale scores zijn toegekend er staat dan AS op, moet u deze maar laten liggen.
U kunt dan natuurlijk nog steeds de scores op de 3 andere spellen uitrekenen.

Let op of een spel nagespeeld moet worden.
Dan kunt u de scores nog niet berekenen.

Jan van der Wal.