Gilde St Catharina - St Barbara

mierlo

     
 

Home

 
     
 

Ons gilde

 
     
 

Wetenswaardigheden

 
     
 

Agenda

 
     
 

2004

 
     
 

2005

 
     
 

2006

 
     
  Kringgildedag  
     
 

Links

 
     
 

Contact

 
     
.

   

 

 

Nieuw: Agenda 2007 - 2008

GILDEN, HET ONTSTAAN

Het Gilde Sint Catharina en Barbara, zo neemt men aan, is in het jaar 1474 opgericht.   

 
Contact  Een foto van ons gilde


Gilden (*1) zijn in de middeleeuwen ontstaan en dienden verschillende doelen. Binnen de Kerk ontstonden gildeachtige groeperingen, de (altaar-)broederschappen (*2). Vanaf de dertiende eeuw verschijnen in met name Brabant de schutsgilden , groepen burgers, die zich ten doel stelden om de gemeenschap zowel in kerkelijk als wereldlijk opzicht te dienen, waar nodig met de wapenen. Deze gilden,  groeperingen van gewone mensen uit het volk, bestaan al zo lang, doordat zij “volks” zijn, rijk aan tradities en historie. De leden waren boeren en burgers, geen leden van van de elite of de overheden. De vanzelfsprekendheid, waarmee zij zich nog altijd vertonen, komt daaruit voort. Wanneer het over schutters - gilden gaat, lijken beide woorden door elkaar te worden gebruikt  (*3).


*1        Onze woorden gelag, geld, (ver-)gelden, geldig hangen nog met het woord gilde samen.
*2        Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat, Willem van Enckenvoirt (1464-1534):  “Schryft my metten yersten, hoe den altaer heyt oft wat heyligen die invocatie heeft van der broederscappe Sunt Katheryn ende Sunt Bararen tot Mierlen. Alsdan sall ick terstont hen placet seynden, opdat sy misse moegen doen lesen”.
*3        Wanneer het over schutters - gilden gaat, lijken beide woorden door elkaar te worden gebruikt. Toch is er een verschil. Met de schut  wordt meestal een vanouds schietend schuttersgilde gilde bedoeld. Een gilde,  ’n guld, is een gezelschap van broeders, waarbij in oorsprong een geestelijk, charitatief of sociaal doel vooropstond.

website voor ons gilde, datum 07-04-2007