Algemene Gedichtjes 2In dit album vol gedichten
Wil je pa zich ook eens richten
Hoor maar even naar mijn woord
Hoe het in het leven hoort
Alles is niet zonneschijn
't kan ook wel eens regen zijn
dus kijk maar uit bij wat je doet
dat je het goede maar ontmoet


Als je in je verdere leven
Altijd maar het goed doet
Zul je heel veel vreugde oogsten
Want wie goed doet goed ontmoet
Wees altijd een zonneschijntje
Voor ieder die je ontmoet
Ga dus opgewekt door het leven
Met een vrolijk, blij gemoed


Ik wil je geven een goede raad
Wordt nooit gauw kwaad
Dan ben je een beste meid
En raak je je vriendschap niet kwijt
En nu dit tot besluit
Vergeet me niet, m'n vers is uit


Als je een als grootmamaatje
Zitten zult naast grootpapaatje
Met wat koffie en een koekje
En je bladert in dit boekje
Denk dan eens met blijde zin
Aan je vroegere schoolvriendin


In een album hoort zo bij
Vergeet me niet of denk aan mij
Maar het zou wel erg veel krenken
Om steeds maar aan mij te denken
..... lief, geloof me vrij
denk maar om de dag aan mij


Zoals de bloemen bloeien
In de blijde zonneschijn
Zo liefelijk en rein
Laat zo je leven wezen
In de blijde zonneschijn
Dan heb je niets te vrezen
En zul je gelukkig zijn


Ik ken een ventje
Keurig en net
Niet te dik
En niet te vet
Niet te groot
En niet te klein
Zou dat niets voor..... zijn


Als een bloempje in de weide
Stralend in de zonneschijn
Als een vogeltje zo blijde
Mooge je heel je leven zijn
Als je dan in later jaren
Weer dit blaadje om zal slaan
Zij het dan dat je kunt verklaren
Zo is het precies vergaan


Te Rotterdam zat op de Blaak
Een dikke diepbedroefde draak
Een kapelaan die juist passeerde
Vroeg piėteitsvol wat hem deerde
Waarop de draak mismoedig zei
Men steekt steeds de mij met mij


Toen een kooplustige garnaal
Terugkwam bij haar gemaal
Droeg zij om haar tere barstje
Een beeldschoon bruineberejasje
En toen zij vroeg: hoe vind je het?
Sprak hij: het staat je heel kroket


Wees bevriend met kleine dingen
Met een kleine bloem die bloeit
Met de vogeltjes die zingen
Met een vlindertje dat stoeit
Met de heldere regendruppen
Met de blijde zonneschijn
Wees bevriend met kleine dingen
En je zult gelukkig zijn


Al ben ik nog maar een kleutertje
Een kleutertje o zo klein
Toch schrijf ik in je album
Een versje o zo fijn
Ik heb het zelf dan niet gedaan
Maar het is uit mijn naam


Twee oogjes zo guitig
Een hartje van goud
Ik hoop lieve .....
Dat je het altijd behoudt
Geniet van je leven
Wees vrolijk en blij
En als je straks groot bent
Denk dan eens aan mij


Je vraagt mij op dit albumblad
Een versje neer te schrijven
En ik wil mijn lieve beste meid
Ook vast niet achterblijven
Dat roosjes bloeien op je pad
Zeer vele, vele jaren
En wil dan ook dit albumblad
Voor altijd goed bewaren


Als je elke nieuwe dag
Aanvangt met een gulle lach
Als je met een blij gezicht
Al je werk doet en je plicht
Als je steeds naar beter streeft
Heb je niet voor niets geleefd


Wat je ouders zeggen
Doe dat flink en vlug
Wees niet ongehoorzaam
Nimmer dwars of stug
Als je vlug gehoorzaamd
Met een blij gezicht
Ook al valt het moeilijk
Doe je slechts je kinderplicht


Rozen op je levenspad
En een glimlach van het geluk
Alle dagen zonneschijn
En het windje in de rug
Als ik het mocht vertellen
Zou ik dat voor jou bestellen


We zitten samen in een klas
We leren en we spelen
Soms zijn we braaf
Soms zitten we de juffrouw te vervelen
Maar altijd hebben we plezier
En daarom hoop ik van al die vrinden
Jou het eerste terug te vinden


Wees bevriend met kleine dingen
Met 'n kleine bloem, die bloeit
Met de vogeltjes, die zingen
Met 'n vlindertje, dat stoeit
Met de held're regendroppen
Met de klare zonneschijn
Wees bevriend met kleine dingen
En je zult gelukkig zijn


Geen boom zo hoog
Of hij valt eens om
Geen nacht zo lang
Of hij wijkt voor de zon
Maar al zou alles verloren gaan
Dan blijft onze vriendschap bestaan


Wees bevriend met kleine dingen
Met een kleine bloem, die bloeit
Met de vogeltjes die zingen
En een vlindertje dat stoeit
Met de heldere regendruppels
En de gouden zonneschijn
Wees bevriend met kleine dingen
En je zult gelukkig zijn


Voor jou maak ik dit versje
'T is zo zoet als een kersje
If tover uit mijn hoed
Een lach op jouw snoet
Een hartje van goud
Opdat iedereen van je houdt
Lieve meid, ik hou er mee op
Mijn hoed is leeg en mijn balpen is op


Al ben ik niet de eerste
Die in jouw album schrijft
Al ben ik niet zo'n meisje
Dat altijd aardig blijft
Al maak ik wel eens fouten
En krijg ik nooit een tien
Toch blijf ik wensen
Jou nog lang te zien
Volgende
  
Vorige

terug naar boven