[opgedateerd op 15 december 2014

 

 

 

PUBLICATIES EN ARCHIEF

(zie voor actuele beerichten de Facebook-pagina van Jos Joosten)

 

j o s     j o o s t e n

 

 


Jos Joosten is sinds februari 2006 hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op moderne en postmoderne literatuur in Nederland en Vlaanderen en daarnaast de laatste tijd steeds meer op literaire kritiek. Hij is betrokken bij de onderzoeksgroep SCARAB (Studying Criticism Across Borders) van de RU en het NWO-onderzoeksprogramma "The best intentions", dat zich bezighoudt met de analyse en geschiedschrijving van de naoorlogse Nederlandse literatuurkritiek.

In 1996 promoveerde Joosten bij Kees Fens (met als co-promotor de Vlaamse literatuursocioloog Bert Vanheste) op Feit en tussenkomst: geschiedenis en opvattingen van Tijd en mens (1949-1955), het standaardwerk over de Vlaamse Vijftigers. Hij schreef voorts Lijnen en breuken, een kleine geschiedschrijving over het Nijmeegse Instituut Nederlands (1998) en publiceerde artikelen over eigentijdse literatuur in Nederland en Vlaanderen. Tussen 1996 en 2005 was Joosten poëzierecensent voor de Standaard der letteren. Vanaf 1999 tot 2006 werkte hij als docent-onderzoeker bij de afdeling Moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Utrecht. Ook had hij uiteenlopende Lehraufträge aan het Institut für Niederländische Philologie in Keulen.

In 2003 publiceerde hij Alleenspraak: opstellen, Onttachtiging: essays over eigentijdse poëzie en poëziekritiek en, samen met Thomas Vaessens, Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen. Eind maart 2008 verscheen zijn essaybundel Misbaar. Hoe literatuur literatuur wordt. April 2012 verscheen Staande receptie: over literatuur kritiek en literatuurwetenschap, een nieuwe, kleine studie naar mechanismen binnen de eigentijdse literatuurkritiek. Momenteel werkt Joosten aan de biografie van Jan Walravens, over wie hij inmiddels regelmatig publiceerde. Van 1998 tot 2012 had Joosten zitting in het bestuur en de jury's van de Jan Campertstichting.

Jos Joosten was meer dan vijftien lid van de kernredactie van het literair tijdschrift DW&B (van september 1999 tot en met december 2014) en is betrokken bij het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus in Antwerpen. Hij was tussen 2007 en 2014 bestuurslid en later voorzitter van de OSL, de Onderzoeksschool Literatuurwetenschap. Per 1 februari 2010 is Joosten voorzitter van Numaga: vereniging tot beoefening van de Geschiedenis van Nijmegen en Omgeving.

 

 

Publicaties: een selectie (voor actueel nieuws: zie de Facebook-pagina van Jos Joosten)

 

In het decembernummer van het tijdschrift Internationale Neerlandistiek verscheen mijn artikel over de entree van Pierre Bourdieu in de Neerlandistiek.

 

***

In het onlangs verschenen nummer van Actioma, het faculteitsblad van de Nijmeegse Rechtenfaculteit, verscheen een artikel van mij over strafrecht en literatuur.

 

***

Op 8 juni houd ik een lezing getiteld '"If you don't know me by now..." The problematic reception of Dutch literature abroad'

op de Conferentie Specifics and Typology of "small" Literatures aan de Universiteit van Oldenburg.

 

***

Op 8 mei gaf ik in de reeks Vlaamse Klassiekers in het Vlaams Arsenaal in Nijmegen een lezing over Jan Walravens' curieuze roman Roerloos aan zee.

 

***

Op 26 april verscheen Staande receptie: over literatuur kritiek en literatuurwetenschap. Om allerlei redenen was er aandacht voor dit prachtboek. Een kleine bloemlezing: hier, hier, hier en hier is wat nadere info te vinden.

 

***

Op 16 februari verzorgde ik een college in de PAO-reeks van de Afdeling Nederlands aan de RU een college over de prachtroman Clausewitz van Joost de Vries

 

- 2011

 

***

Op 25 november sprak ik, ter gelegenheid van de presentatie van het Jaarboek Numaga, als voorzitter van Numaga, traditioneel de Jaarrede uit in LUX in Nijmegen.

 

***

Op de webomgeving van het tijdschrift Internationale neerlandistiek verscheen "Globalizing Dutch Literary Studies" een artikel van Geert Buelens, Thomas Vaessens en mij over de zin van internationaal publiceren en de rol van JDL, het nieuwe Journal of Dutch Literature.

 

***

Met enkele collega's van de Faculteit Letteren maak ik me grote zorgen over de gang van zaken rond het Nijmeegse Valkhofpark. In dit artikel in De Gelderlander van 17 september zetten wij onze bezwaren uiteen.

 

***

In het nieuwe nummer van Vooys: tijdschrift voor letteren staat het artikel "Connie Palmen springt hoog en laag: een analyse van Connie Palmens Het geluk van de eenzaamheid", waarin ik enkele kritische noten plaats bij inhoud en strekking van het pamflet dat Palmen eind 2009 publiceerde.

 

***

Op de website Literaturkritik.at staat een Duitse vertaling van het artikel van Thomas Vaessens en mijzelf over de (relatieve) onbekendheid van de Nederlandse literatuur in Europa.

 

***

Het nieuwe nummer van Lampas: tijdschrift voor classici is verschenen, een themanummer over Augustinus, met onder meer "De schim van Augustinus", een artikel over Augustinus in de moderne Nederlandse letterkunde.

 

***

Op woensdag 12 januari 2011 vindt in Leiden "Balans en perspectief van de interdisciplinariteit in de letterkundige neerlandistiek" plaats, het 3e Cross-Overcongres. Ik leverde een discussiepaper in over de aanwezigheid van Pierre Bourdieu in de neerlandistiek (*Het is een voorlopig paper, daags voor de bijeenkomst wees Rokus Hofstede me al op de eerste tikfouten in het Frans en Engels).

 

- 2010

 

***

In de bijlage Letter&geest van Trouw stond, onder de titel 'Waar blijft de webcriticus?', op zaterdag 26 juni 2010 een samenvatting van mijn onderzoek naar literatuurkritiek en internet dat eerder in Spiegel der letteren gepubliceerd werd.

 

***

In het voorjaarsnummer 2010 van Spiegel der Letteren staat het artikel "'Toch is het niet altijd even hoogstaand en prijzenswaardig': Nederlandstalige literatuurkritiek op het internet" , het verslag mijn onderzoek naar Nederlandse literatuurkritiek op het internet.

 

***

Naar aanleiding van de ophef die ex-jurylid Frits Bolkestein veroorzaakte rond de Ida Gerhardtprijs, schreef ik bijgaande reactie. NRC Handelsblad publiceerde een ingekorte versie op de brievenpagina van 20 maart 2010.

***
Op 10 maart 2010 sprak ik in Boekhandel Roelants-LUX in Nijmegen ter gelegenheid van de presentatie van Sandra Langereis' nieuwe boek Breken met het verleden, over de geschiedenis van de Valkhofheuvel.
 
***
Op verzoek van het Nijmeegs Universiteitsblad VOX schreef ik janauri 2010 over Heleen van Royens boeiende, laatste roman De mannentester een recensie.

- 2009

 

***
Vrijdag 19 december 2009 lukte het, ondanks het totaal verstopte Belgische en Nederlandse wegennet, om mijn bijdrage te leveren aan de eerste studiedag van het SEL in Brussel, gewijd aan Jan Walravens. Ik sprak over Walravens' ambivalente avantgardisme.

***
Op 12 december 2009 sprak de Leuvense hoogleraar Hugo Brems zijn afscheidscollege uit. Ter gelegenheid van zijn emeritaat stelden enkele van zijn collega's een wel heel bijzondere bundel samen: "Ergens beginnen" Bijdragen over Nederlandse poëzie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat. Uit elk jaar van Brems' wetenschappelijke leven kozen zij een dichtbundel, waarover een collega zijn of haar licht mocht doen schijnen. Zo is een opmerkelijk overzicht van de poëziegeschiedenis van 1967 tot 2009 ontstaan. Mijn bijdrage gaat over uier van t oosten van (toen nog) Habakuk II de Balker uit 1970

***
Bij uitgeverij Lannoo verscheen najaar 2009 de "definitieve editie" van de Verzamelde gedichten van Ben Cami. Bij deze editie verzorgde ik een nawoord.

***
Op maandag 19 oktober vond een een debat in het Nijmeegse debatcentrum LUX plaats over de op vrijdag 16 oktober gepresenteerde Canon van Nijmegen . Lux plaatste een klein verslag van de avond. In De gelderlander van 29 oktober 2009 verscheen een sterk ingekorte versie van het verhaal dat ik gehouden heb.

***
In het kader van het zomerprogramma van Soeterbeeck hield ik op 30 juli een voordrachtje, getiteld 'Nadenken en toch katholiek-zijn'. Zie hier een verslag en enkele foto's

***
Op donderdag 16 april is het door Tom Sintobin en mij samengestelde themanummer van DWB, "Dead men walking", gepresenteerd: uiteenlopende bijdragen over geschiedenis en theorie van de literaire kritiek. Hier is het in te zien of te bestellen

***
Op woensdag 18 maart was er een gesprek over literatuur met of zonder hoofdletter L in kasteeltje Heijendaal in Nijmegen. Zie hier de info.

***

In het universiteitstheaterzaaltje De Rode laars in het Erasmusgebouw in Nijmegen vond woensdag 11 maart 2009 het debat "Bach of Bauer?" plaats, waaraan Grahame Lock, Vincent Meelberg en ikzelf deelnamen.

Voxlog maakte een kort verslag.

***
Er bestaat literair leven in Nijmegen...

***
Op 3 maart nam ik deel aan een debat in LUX in Nijmegen over Nijmegen 44: verwoesting verdriet en verwerking, de pas verschenen nieuwe studie van Joost Rosendaal over het Amerikaanse bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944.


Publicaties

Hier volgt een kleine keuze van full-text publicaties. Voor een vollediger overzicht klik op Metis.

De vraag naar een methode. Over de analyse van literaire kritieken. In: DWB 154(2009), 2(apr), 259-271.

***
Catastrofe zonder genadegave. Over 'De voorbode van iets groots'. In: Yra van Dijk & Koen Hilberdink (red.). Jan Campert-prijzen 2007. Nijmegen: Vantilt 2008, 75-86.

***
Waarin gelooft Kluun? Bourdieu's croyance en Kluuns Komt een vrouw bij de dokter. In: neerlandistiek.nl, 07.07d (oktober 2007).


***
Niet wat de criticus moet, maar wat hij doet: De relatie tussen neerlandistiek en literatuurkritiek. Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Faculteit Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 9 februari 2007. Nijmegen: Radboud Universiteit 2007.

***
Le combat avec l'engagement dans la poésie flamande d'après-guerre. In: Etudes Germaniques, 61(2006), 4, p.563-578.

***
met Thomas Vaessens: Postmodern Poetry Meets Modernist Discourse: Contemporary Poetry in the Low Countries. In: D’Haen, Theo en Pieter Vermeulen. Cultural Identity and Postmodern Writing. Amsterdam/New York: Rodopi 2006, 15-53

***
No more heroes, no more Shakespearoes': De eerste grote poëziebloemlezing van de 21ste eeuw", in Literatuur / De Groene Amsterdammer, 130(2006), 4, 47-49.


***
Kritiek op een keerpunt: Recenseren in tijden van internet en weblog, in: NieuwZuid: driemaandelijkse discursieve machine voor cultuurkritiek en amusement, 5(2006), 18, p.74-91.


***
Jos Joosten, "Waarheid of iets wat erop lijkt: Jan Walravens tussen autonomie en engagement", in: Dietsche Warande en Belfort, 150(2005), 3(mei-juni), 336-350.


archief

***
2008
***
2007
***
2006
***
2005 en ouder...

contact: Jos Joosten