Parenteel van Harmen Jansz (JACHTMAN)


I.1    Harmen Jansz (JACHTMAN) (Herman Jansen), geboren voor 1665  misschien te. Isterga/ Eesterga, overleden na 1700. 

Misschien is Harmen een zoon van Jan Pieters Jachtman, een schipper uit Hoorn, geboren rond 1640 
Harmen woonde in 1701 in Kuinre, waar hij geen zoutgeld (soort belasting) hoefde te betalen.


Ondertrouw op woensdag 3 november 1683 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op donderdag 18 november 1683 te Kuinre (gereformeerd) met Agnete Jans (Agnietje), geboren voor 1668  vermoedelijk te Kuinre.

Uit dit huwelijk:

   1. Coop Harmens JACHTMAN (zie II.1).
2.Jan Harmens JACHTMAN, gedoopt (ned.gereform.) op donderdag 1 maart 1691 te Kuinre
   3. Lisebet Harmens JAGTMAN (zie II.5).
   4. Peter Harmens JAGTMAN, gedoopt (ned. gereform.) op zondag 11 november 1696 te Kuinre (getuigen: Arentje Jans), overleden na 1728.
   5. Marghjen Harmens JAGTMAN (zie II.8).

II.1    Coop Harmens JACHTMAN, geboren ca. 1688 te Kuinre, overleden op dinsdag 10 augustus 1773 te Kuinre. zoon van Harmen Jansz (JACHTMAN) (Herman Jansen) (zie I.1) en Agnete Jans (Agnietje).

 Betaalde in 1738 zoutgeld (een soort belasting) 

Ondertrouw op vrijdag 4 januari 1726 te Kuinre, gehuwd op zondag 3 februari 1726 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op zondag 5 februari 1792 te Oldemarkt (Nederduits gereformeerd) met Gezina Pieters (Geesjen), geboren ca. 1700 te Clooster bij Kuinre, overleden 1776 te Kuinre. 

Overlijdensdag en - maand niet vermeld. Het is niet zeker of deze datum bij Gezina hoort: in overlijdensboek stond vermeld: weduwe Coop Harmens
.

Uit dit huwelijk:

   1. Femmigje Coops JAGTMAN, gedoopt (Ned. Gereform.) op zondag 17 november 1726 te Kuinre. 
Katholiek gedoopt in Kuinre op 2 december 1726. (Doopgetuige Agnete Jans, oma van moeders kant)
. Waarschijnlijk jong gestorven.
   2. Hermanus Coops (Harmen) JAGTMAN (zie III.2).
   3. Petrus Coop JAGTMAN, gedoopt (rk) op zaterdag 6 september 1732 te Kuinre (getuigen: Bernardus Pieters, (broer van moeder).
   4. Petrus Koops (Pieter) JAGTMAN (zie III.6).
   5. Joannis Coopen (Jan) JAGTMAN (zie III.8).
   6. Timotheus Coops (Tijmen) JAGTMAN (zie III.10).

II.5    Lisebet Harmens JAGTMAN, gedoopt (ned. gereform.) op donderdag 8 april 1694 te Kuinre (doophefster: de vroedvrouw Dirckjen Heijderiche), overleden na 1740, dochter van Harmen Jansz (JACHTMAN) (Herman Jansen) (zie I.1) en Agnete Jans (Agnietje).
Gehuwd ca. 1716 met Albert Cornelisz.Blom

Uit dit huwelijk:

   1. Cornelis Alberts Blom, gedoopt (Ned. gereformeerd.) op zondag 28 april 1715 te Kuinre (doophefster: de vroedvrouw).
2.Agnes Alberts Blom, gedoopr (rk) op zondag 11 juli 1717 te Amsterdam (getuigen: Cornelis Cornelisse en Maria Sijmens), overleden voor 1718
3.Agnes Alberts Blom, gedoopt (rk) op zondag 1 januari 1719 te Amsterdam (getuigen: Petrus Jaghtman en Marritje Jaghtman)
4.Hermanus Alberts Blom, gedoopt (rk) op dinsdag 28 juli 1722 te Amsterdam (getuige: Marritje Harmis)

II.8    Marghjen Harmens JAGTMAN, gedoopt (Ned.gereformeerd) op donderdag 5 november 1699 te Kuinre.
Gehuwd met Cornelis Cornelisse POST

Uit dit huwelijk:

   1. Maria POST, gedoopt (rk) op dinsdag 14 april 1722 te Amsterdam (getuigen: Albert Cornelis Blom en Lijsbeth Harmis)
2.Cornelius POST, gedoopt (rk) op zondag 13 mei 1725 te Amsterdam (getuigen: Jacob Harmisz Jachtman en Lisebeth Harmisz Jachtman)
3.Hermannis POST, gedoopt (rk) op vrijdag 16 juli 1728 te Amsterdam (getuigen: Pieter Harmsz Jachtman en Lijsbeth Harmsz Jachtman)
4.Agnes POST, gedoopt (rk) op zaterdag 24 september 1740 te Amsterdam (getuigen: Jacob Harmisse Jachtman en Lijsbeth Harmisz Jachtman)


III.2    Hermanus Coops (Harmen) JAGTMAN, gedoopt (rk) op woensdag 10 mei 1730 te Kuinre (getuige: Bernardus Pieters, broer van moeder), zoon van Coop Harmens JACHTMAN (zie II.1) en Gezina Pieters (Geesjen).
Ondertrouw (1) op zaterdag 17 mei 1755 te Kuinre, gehuwd op 25-jarige leeftijd op zondag 1 juni 1755 te Kuinre met Maartje Arendsz KRUL, geboren voor 1738, overleden op vrijdag 2 april 1784 te Kuinre, dochter van Arent Arends KRUL, schipper, en Maria Lubbers (Marijtje, Maartje).
Ondertrouw (2) op dinsdag 10 augustus 1784 te Lemmer, gehuwd op 54-jarige leeftijd op zondag 29 augustus 1784 te Lemmer, gehuwd voor de kerk op zondag 29 augustus 1784 te Lemmer (rk) met Antje Jans, 44 jaar oud, geboren te Lemmer, gedoopt (rk) op woensdag 18 november 1739 te Follega (getuigen: Fouke Laas), overleden op vrijdag 24 maart 1815 te Lemmer  op 75-jarige leeftijd.
Dochter van Joannes (Jan) LAAS en Antje Tiercks

Weduwe Antje stierf in huis nr. 200 in Lemmer. Aangifte van haar overlijden gaven: Albert Douwes Jonkman, vuurwerkmaker, 45 jaar en Jacob Annes Schanstra, schildersknecht, 25 jaar, buren. .

Uit het eerste huwelijk:

   1. Jacobus Harms, gedoopt (rk) op donderdag 27 oktober 1757 te Kuinre (getuige: Timotheus Coopen, broer van vader).
   2. Maria Harms, gedoopt (rk) op zaterdag 6 oktober 1759 te Kuinre (getuigen: Maria Lubbers, oma van moederszijde), overleden op vrijdag 4 oktober 1771 te Kuinre op 11-jarige leeftijd, 
   3. Arnoldus Harms, gedoopt (rk) op zaterdag 4 april 1761 te Kuinre (getuigen: Pieter Coopen, oom van vaders kant).

III.6    Petrus Koops (Pieter) JAGTMAN, gedoopt (rk) op zaterdag 5 februari 1735 te Kuinre (getuige: Bernardus Pieters (broer van moeder), overleden ca. 1799 te Kuinre, zoon van Coop Harmens JACHTMAN (zie II.1) en Gezina Pieters (Geesjen).
Ondertrouw op vrijdag 6 januari 1764 te Kuinre, gehuwd op 28-jarige leeftijd op zondag 22 januari 1764 te Idskenhuizen (getuigen: Roelif Johannes en Anna Maria Keiser), gehuwd voor de kerk op zondag 22 januari 1764 te Huis ter Heide (Fr) (rk) met Wiebigje Jacobs. Gedoopt (rk) ca. 1727 te verm. Oldeholtpade. Overleden 1806 te Rondebroek. Dochter van Jacob Martens, boer te Sonnega, en Riemkje Hajes, weduwe van Sipke Pieters.

Bij haar huwelijk met Pieter Koops stond dat zij uit Sint Lijkelscha (= Sint Nicolaasga) kwam. Bij haar eerste huwelijk met Sipke Pieters stond dat zij uit Sonnega kwam. De rk. doopboeken van Oldeholtpade van 1724-1731 ontbreken.
Uit haar eerste huwelijk heeft Wiebigje een dochter: Sipke Sipkes, ook wel Sipke Pieters genoemd, naar haar stiefvader.
Bij het overlijden van Wiebigje staan dag en maand niet vermeld in het overlijdensboek.
 
Het gezin woonde in 1771 in Oudemarkt, in 1773 en 1792 aan de Lendedijk in Blankenham.
 
Uit dit huwelijk:

   1. Rimkjen Peters (zie IV.5).
   2. Jacobus Peters (Cobus) (zie IV.6).
   3. Jacobus Peters (Jacob) (zie IV.8).
   4. Andreas Peters (Andries) (zie IV.10).
   5. Joannis Peters (zie IV.12).
   6. Intse/Indes (Jense) (zie IV.14).

III.8    Joannis Coopen (Jan) JAGTMAN, boer, dagloner (1795), gedoopt (rk) op donderdag 22 maart 1736 te Kuinre (getuige: Bernardus Pieters (broer van moeder), overleden op donderdag 16 februari 1809 te Kuinre op 72-jarige leeftijd,  zoon van Coop Harmens JACHTMAN (zie II.1) en Gezina Pieters (Geesjen)
Ondertrouw op vrijdag 3 januari 1766 te Kuinre, gehuwd op 29-jarige leeftijd op zondag 19 januari 1766 te Kuinre met Alida Jans (Aaltje) BOS, 23 jaar oud, geboren te Blankenham, gedoopt (rk) op maandag 9 april 1742 te Kuinre (getuige: Hendrikje Peters), overleden op donderdag 1 januari 1789 te Kuinre op 46-jarige leeftijd, dochter van Jan Pieters en Margje Harms

Jan ontving de laatste sacramenten op 16 februarie 1809

Uit dit huwelijk:
   1. Jacobus Jans, gedoopt (rk) op vrijdag 28 november 1766 te Kuinre (getuige: Timen Coopen, broer van vader), overleden voor juni 1770 vermoedelijk te Kuinre.
   2. Joannis (Jan) Jans, arbeider, gedoopt (rk) op zaterdag 16 januari 1768 te Kuinre (getuige: Peter Jans, broer van moeder), overleden op vrijdag 19 juli 1822 te Lemmer op 54-jarige leeftijd. 
Aangifte overlijden: Jan Wijbrandt Zeldenthuis, mr. kuiper, 50 jaar en Sjoerd Sjoerds Tadema, mr. schilder, 56 jaar.

Waarschijnlijk gehuwd (1) ca. 1790 vermoedelijk te  Eesterga met Albertje Hendriks, geboren te Drachten?? Overleden voor 1810.

Naam van Jans eerste vrouw is niet zeker, evenmin als de huwelijksplaats en datum 
 
 

Gehuwd (2) voor het gerecht op 42-jarige leeftijd op zondag 13 mei 1810 te Lemmer, gehuwd voor de kerk op zondag 13 mei 1810 te Lemmer (rk) met Trijntje Sybrens KUIPER, 39 jaar oud, geboren op zondag 4 november 1770  vermoedelijk te  Follega, weduwe, dochter van Sybren Jacobs KUIPER en Neeltje Annes.
   3. Jacobus Jans (zie IV.20).
   4. Peter Jans, gedoopt (rk) op zaterdag 24 oktober 1772 te Kuinre (getuigen: Peter Jans Bosch, oom van moeders kant), overleden 1797 te Kuinre.
(dag en maand niet vermeld in overlijdensboek)
.
   5. Hermanus Jans, gedoopt (rk) op vrijdag 10 februari 1775 te Kuinre (getuigen: Hermanus Coopen, oom van vaders kant), overleden voor augustus 1778 vermoedelijk te Kuinre.
   6. Hermanus Jans, gedoopt (rk) op zaterdag 25 juli 1778 te Kuinre (getuigen: Hermanus Coop, oom van vaders kant), overleden 1778 te Kuinre.
(dag en maand niet vermeld in overlijdensboek).
   7. Hermanus Jans, gedoopt (rk) op woensdag 13 oktober 1779 te Kuinre (getuigen: Timen Coopen, oom van vaders kant), overleden op zondag 19 december 1779 te Kuinre, ongeveer 2 maanden oud.
   8. Hermanus Jans (Harmen) (zie IV.26).

III.10    Timotheus Coops (Tijmen) JAGTMAN, handelaar in levensmiddelen, winkelier, gedoopt (rk) op maandag 29 februari 1740 te Kuinre (getuige: Reinte Peters broer van moeder), overleden op donderdag 16 november 1809 te Kuinre op 69-jarige leeftijd, zoon van Coop Harmens JACHTMAN (zie II.1) en Gezina Pieters (Geesjen).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op vrijdag 5 november 1779 te Kuinre met Gertrudis (Geertje) Arents GREIS (GRAS), 35 jaar oud, eigenaresse kruidenierswinkel annex groothandel in boter, geboren op zondag 5 januari 1744 te Kuinre, overleden op vrijdag 14 januari 1803 te Kuinre op 59-jarige leeftijd, dochter van Evert GREIS

Tijmen kreeg de laatste sacramenten op 9 november 1809

Uit dit huwelijk:
   1. Arnoldus Timens (Arent) (zie IV.28).
   2. Jacob Timens, gedoopt (rk) op donderdag 29 november 1781 te Kuinre (getuigen: Wiebigje Jacobs en Hermanus Coops, oma en oom van vaders kant), overleden voor 1795  vermoedelijk te Kuinre.
   3. Gesina Timens, gedoopt (rk) op donderdag 29 november 1781 te Kuinre (getuigen: Wiebigje Jacobs en Hermanus Coops, oma en oom van vaders kant), overleden voor 1795  vermoedelijk te Kuinre.
   4. Gesina Timens (Geesje) (zie IV.33).
   5. Catharina Timens, gedoopt (rk) op zondag 7 november 1784 te Kuinre (getuige: Wiebigje Jacobs, oma van vaders kant), overleden voor 1795  vermoedelijk te Kuinre.

IV.5    Rimkjen Peters JAGTMAN, boerin, geboren te Sint Nicolaasga, gedoopt (rk) op dinsdag 18 december 1764 te Idskenhuizen (getuige: Zietske (Sytske) Jacobs, zus van moeder), overleden op vrijdag 16 april 1841 te Oldemarkt op 76-jarige leeftijd, dochter van Petrus Koops (Pieter) JAGTMAN (zie III.6) en Wiebigje Jacobs.
Ondertrouw te Blankenham. Nederduits gereformeerde kerk, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op zondag 22 april 1792 te Blankenham (Nederduits gereformeerd) met Jan Jans THIESSEN, 45 jaar oud, geboren te Ossenzijl, gedoopt (rk) op zondag 4 december 1746 te Steenwijkerwold (getuige: Tijmentje Harms), overleden op zondag 15 augustus 1813 te Oldemarkt op 66-jarige leeftijd.  Zoon van Jan THIJSSEN (THIESSEN) en Kneligjen Jans.

Bij de geboorte van zijn kinderen wordt hij vaak Jan Jans Jagtman genoemd, hun kinderen hebben allemaal de achternaam Jagtman.

Uit dit huwelijk:

   1. Jan Jansen JAGTMAN, geboren te Oldemarkt, gedoopt (rk) op donderdag 7 februari 1793 te Steenwijkerwold (getuige: Coob Peters, broer van moeder), overleden op zondag 10 februari 1867 te Oldemarkt op 74-jarige leeftijd. 
Ongehuwd.

   2. Wiebigjen JAGTMAN (zie V.3).
   3. Petrus (Pieter) Jans JAGTMAN (zie V.4).
   4. Cornelisje JAGTMAN, geboren op zondag 14 augustus 1803 te IJsselham, gedoopt (rk) op maandag 15 augustus 1803 te Steenwijkerwold (getuige: Andrees Peters, broer van moeder), overleden op maandag 14 februari 1876 te Oldemarkt op 72-jarige leeftijd.
Ondertrouw (1) op zondag 11 april 1830 te Oldemarkt, gehuwd op 26-jarige leeftijd op vrijdag 30 april 1830 te Oldemarkt,  met Jacobus Arends (Jacob) GRAS, 34 jaar oud, geboren op maandag 25 januari 1796 te Steggerda, overleden op zaterdag 18 december 1841 te Steggerda op 45-jarige leeftijd, zoon van Arens Harmens GRAS en Wybrig EISENS.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op woensdag 5 juli 1843 te Weststellingerwerf met Albert FLEER, 30 jaar oud, geboren op maandag 21 september 1812 te Oldemarkt, overleden na 1875, zoon van Roelof FLEER, boer, en Trientje Alberts TEN BERGE. 
Cornelisje woonde voor haar tweede huwelijk in Steggerda.

   5. Maria Jans JAGTMAN (zie V.11).

IV.6    Jacobus Peters (Cobus) JAGTMAN, beurtschipper tussen Amsterdam en Antwerpen. Gedoopt (rk) op dinsdag 23 december 1766 te Kuinre (getuige: Hermanus Coopen, broer van vader), overleden op zondag 26 september 1819 te Amsterdam op 52-jarige leeftijd. Zoon van Petrus Koops (Pieter) JAGTMAN (zie III.6) en Wiebigje Jacobs.
Ondertrouw op vrijdag 6 februari 1801 te Amsterdam met Geertruida WEYNTJES (WIJNTIES), 32 jaar oud, gedoopt (rk) op vrijdag 22 april 1768 te Amsterdam (kerk: de Pool) (getuigen: Willem Gademans en Joanna Hillagerink), overleden op dinsdag 26 november 1833 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, . Dochter van Jan WIJNTIES en Caetie SANDERS.

Cobus woonde, toen hij overleed in de Korsjepoortsteeg 21. Hij heeft onroerend goed nagelaten
Cobus is poorter van Amsterdam geworden op 10 mei 1796.
 
Geertruida was weduwe van Albert Volkertz, uit dit huwelijk 5 kinderen. Van haar zoon Joseph is haar dan toekomstige man, Cobus Jagtman,  doopgetuige

Uit dit huwelijk:

   1. Gesina Wilhelmina, gedoopt (rk kerk Het Haantje) op vrijdag 6 februari 1807 te Amsterdam (getuigen: Jacob Jachtman en Remje (Rimkje) Jachtman, broer en zus van vader), overleden op zondag 29 januari 1832 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd, begraven op zondag 5 februari 1832 te Amsterdam (Oude Kerk).
Ongehuwd


IV.8    Jacobus Peters (Jacob) JAGTMAN, schipper, winkelier, gedoopt (rk) op zaterdag 1 april 1769 te Kuinre (getuige: Joannis Coopen, broer  van vader), overleden op zaterdag 22 september 1827 om 5.00 uur te Amsterdam op 58-jarige leeftijd, Zoon van Petrus Koops (Pieter) JAGTMAN (zie III.6) en Wiebigje Jacobs.
Ondertrouw op vrijdag 6 februari 1801 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk te Amsterdam (rk) met Adriana VAN DER MAADEN (MADE), 21 jaar oud, winkelierster, gedoopt (rk) op zondag 7 november 1779 te Amsterdam (getuigen: Cornelia vd. Maaden  en Christoffel de Bruijn, oma  en overgrootvader van moeders kant), overleden op dinsdag 10 december 1833 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd, dochter van Cornelius VAN DER MAADEN, schipper, en Anthonia Josepha DE BRUIJN.

Getuigen bij de aangifte van overlijdenvan Jacob: Joannes Pels (latere schoonzoon) en Nicolaas Habers. Jacob woonde bij overlijden in de 
Prinsenstraat 3.
Hij heeft op 6 september 1795 de poorterseed in Hoorn afgelegd en op 21 januari 1803 de poorterseed in Amsterdam afgelegd.
 

Uit dit huwelijk:

   1. Petrus (zie V.13).
   2. Cornelius/ Corneille Jacobus, geboren op maandag 11 april 1803 te Amsterdam, gedoopt (rk kerk De Zaaijer) op maandag 11 april 1803 te Amsterdam (getuigen: Jacobus van der Made en Anthonia Christina de Bruijn), overleden op woensdag 30 juni 1813 te Willebroek (Belgie) op 10-jarige leeftijd. 
Overleden op een schip
.
   3. Wilhelmina Geertruida (zie V.18).
   4. Anthonius Franciscus (zie V.19).
   5. Christianus Cornelis, winkelier, geboren op woensdag 9 mei 1810 te Amsterdam, gedoopt (rk kerk De Zaaijer) op woensdag 9 mei 1810 te Amsterdam (getuigen: Cornelius Wettig en Christina van der Made), overleden op donderdag 23 oktober 1845 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd. 
Ongehuwd
.
Overlijden aangegeven door J.Pels, zwager
.
 
   6. Gesina Antonia (zie V.23).
   7. Cornelius (Cornelis) (zie V.24).

IV.10    Andreas Peters (Andries) JAGTMAN, dagloner (in 1795) koopman, gedoopt (rk) op vrijdag 14 juni 1771 te Kuinre (getuige: Hermanus Coopen, broer van vader), overleden 1804 te Kuinre, , zoon van Petrus Koops (Pieter) JAGTMAN (zie III.6) en Wiebigje Jacobs.
Ondertrouw op vrijdag 6 april 1792 te Kuinre, gehuwd op 20-jarige leeftijd op zondag 29 april 1792 te Kuinre met Euphémia (Femmigje) Pieters BOEKHORST, 25 jaar oud, gedoopt (rk) op zaterdag 12 juli 1766 te Kuinre (getuige: Grietje Jacobs), overleden op vrijdag 2 november 1810 te Kuinre op 44-jarige leeftijd,  dochter van Pieter Jochem BOEKHORST en Bilyde Alberts

Bij het overlijden van Andries stond dag en maand niet vermeld in overlijdensboek
Femmigje kreeg de laatste sacramenten op 14-04-1809

Uit dit huwelijk:

   1. Wibbigjen Andries, gedoopt (rk) op dinsdag 5 februari 1793 te Kuinre (getuige: Claasjen Peters Boekhorst, zus van vader), overleden 1794 te Kuinre, 
Dag en maand niet vermeld in overlijdensboek
.
   2. Pieter Andries (Peter) (zie V.26).

IV.12    Joannis Peters JAGTMAN, veehouder, geboren op maandag 25 september 1775 te Nieuwer Amstel,  gedoopt (rk) op donderdag 28 september 1775 te Kuinre (getuige: Joannis Coopen, broer van vader), overleden op maandag 27 december 1830 te Nieuwer Amstel op 55-jarige leeftijd. . Zoon van Petrus Koops (Pieter) JAGTMAN (zie III.6) en Wiebigje Jacobs.
Ondertrouw op zaterdag 17 mei 1806 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op zondag 1 juni 1806 te Kuinre (rk) (getuigen: Thimotheo Coobs Jagtman en Sipke Sipkens, oom en halfzus van de bruidegom) met Tetjen Intsen/IJnses WEHDA, 22 jaar oud, geboren te Blankenham, gedoopt (rk) op zaterdag 6 maart 1784 te Kuinre (getuige: Tetjen Inses, oma van vaders kant), overleden op vrijdag 2 maart 1838 te Nieuwer Amstel op 53-jarige leeftijd. Dochter van IJntse Wilms WEHDA en Reinse Teunis (Renske).

Joannis woonde voor zijn huwelijk in Blankenham
Tetjen woonde voor haar huwelijk in Heereveen.
 

Uit dit huwelijk:

   1. Petrus Jans (Piet), gedoopt (rk) op zondag 26 april 1807 te Kuinre (getuigen: Jacobus Peters Jagtman en Geertruida Wijntjes), overleden op vrijdag 26 februari 1869 te Doniawerstal op 61-jarige leeftijd. Ongehuwd (volgens overlijdensakte).
   2. Jacobus (zie V.29).
   3. Wilhelmus (Willem) (zie V.31).
   4. Johannes Andries, boerenknecht, geboren op zaterdag 9 januari 1819 te Nieuwer Amstel, overleden op maandag 16 januari 1843 te Nieuwer Amstel op 24-jarige leeftijd.
   5. Jacob, geboren op zondag 5 mei 1822 te Nieuwer Amstel, overleden op woensdag 30 mei 1827 te Nieuwer Amstel op 5-jarige leeftijd.

IV.14    Intse/Indes (Jense) JAGTMAN, broodbakker, gedoopt (rk) op donderdag 30 april 1778 te Kuinre (getuige: Timotheus Coops, broer  van vader), overleden op zondag 25 september 1825 te Sneek op 47-jarige leeftijd.  Zoon van Petrus Koops (Pieter) JAGTMAN (zie III.6) en Wiebigje Jacobs.
Ondertrouw op zondag 8 augustus 1802 te Scherpenzeel, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op zondag 29 augustus 1802 te Leeuwarden (rk. statie het klooster in de Bonte Papensteeg) met Anna (Atsje) Oebeles NIEUWHOF, geboren ca. 1774 vermoedelijk te Leeuwarden, overleden op 63-jarige leeftijd, op zaterdag 12 augustus 1837 te Leeuwarden.  Dochter van Oeble Davids NIEUWHOF en Sytske Pieters.

Op 8 december 1808 heeft Jense  een schuld van F.630,68 aan Stuurman en Einndhoven voor rogge en wordt hij gezocht door de schout. De schout krijgt opdracht hem naar Kuinre te lokken en hem bij de Roomsche kerk  op te wachten. Hij moet uiterst omzichtig behandeld worden en onmiddellijk naar de Waag gebracht worden.(Of het gelukt is vertelt het verhaal niet).
Het echtpaar woonde in 1809 in Slijkenburg (vlak bij Kuinre) en in 1811 in Sneek. 
Op 20-12-1811 neemt IJnse Jagtman als familienaam de naam Jagtman aan.

Aangifte overlijden van Jense is gedaan door Jan Harmens de Jong, politiedienaar, oud 40 jaar en Harmen Lammertsma, wever, oud 35 jaarbeide woonachtig te Sneek.  

Overlijden Atsje aangegeven door Sjoek Jans Radema, 36 jaar, aanbehuwd zoon van de overledene en Berend Rinks Alsma, 25 jaar, wagenmakers beide in Leeuwarden woonachtig.


Uit dit huwelijk:
   1. Caecilia Aalge (Sytske), gedoopt (rk) op dinsdag 29 januari 1805 te Kuinre (getuigen: David Oublies Niehof en Cipke Cipkens), overleden V 1811.
   2. Wilhelmina Ynses (Wiebigje) (zie V.38).
   3. Odulphus (Oeble) Ynzes, gedoopt (rk) op zondag 14 juni 1807 te Kuinre (getuigen: Ouble Davids en David Oeblies Niehof), overleden op maandag 1 januari 1827 te Leeuwarden op 19-jarige leeftijd. 
Ongehuwd 

   4. Caecilia (Sytske), gedoopt (rk) op maandag 6 februari 1809 te Kuinre (getuigen: Wilhelmina Oublies en Epje Hans Blauwhof), overleden voor 1811.
   5. Petrus (Pieter) Inzes, gedoopt (rk) op woensdag 13 juni 1810 te Sneek (getuige: Joannes Jagtman, broer van vader), overleden voor 1814.
   6. Caecilia (Sytske), gedoopt (rk) op maandag 7 oktober 1811 te Sneek (getuigen: Sipke Pieters, halfzus van vader), overleden op woensdag 5 februari 1834 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd. 
Ongehuwd 

   7. Pieter Inzes, geboren 29 juli 1813 te Sneek, overleden op zaterdag 17 januari 1829 te Weststellingerwerf. 
Verdronken in de Tjonger op 15-jarige leeftijd
.

   8. Johannes, geboren 20 april 1815  te Sneek, overleden op maandag 22 maart 1819 te Sneek, bijna 4 jaar oud

IV.20    Jacobus Jans JAGTMAN, gedoopt (rk) op zondag 24 juni 1770 te Kuinre (getuigen: Hermanus Coopen, broer van vader), overleden op woensdag 19 april 1797 te Enkhuizen op 26-jarige leeftijd. Zoon van Joannis Coopen (Jan) JAGTMAN (zie III.8) en Alida Jans (Aaltje) BOS.
Gehuwd  op 25-jarige leeftijd op zondag 29 november 1795 voor de rk kerk en voor het gericht te Enkhuizen,  met Klaasje Jans SANTMAN, winkelierster, geboren ca 1770 te Oldemarkt, overleden op vrijdag 2 november 1827 om 23. uur te Enkhuizen.

Jacobus legde op 6 september 1795 in Enkhuizen de poorterseed af.  
Aangifte van het overlijden van Klaasje door: Pieter Longerou, kleermaker, bekende en Dirk Stotman, koopman, bekende.

Uit dit huwelijk:

   1. Johannes Jacobs (Jan) (zie V.45).

IV.26    Hermanus Jans (Harmen) JAGTMAN, venster- en glazenmaker, gedoopt op zaterdag 18 november 1780 te Kuinre (getuigen: Hermanus Coops, broer van vader), overleden op donderdag 19 augustus 1847 te Kuinre op 66-jarige leeftijd.  Zoon van Joannis Coopen (Jan) JAGTMAN (zie III.8) en Alida Jans (Aaltje) BOS.
Ondertrouw op zaterdag 19 mei 1804 te Kuinre, gehuwd op 23-jarige leeftijd op zondag 3 juni 1804 te Lemmer, gehuwd voor de kerk op zondag 3 juni 1804 te Lemmer (rk) (getuigen: Berend Jans Lensink, Jan Koops en Geesje Teekes) met Aukjen Antoons SPOEL (SPOOL), geboren februari 1779 te Lemmer, overleden op woensdag 16 oktober 1839 te Kuinre. 

Overlijden van Harmen aangegeven door Roelof Werf (scheepstimmerman) en Hans Veldkamp (arbeider), buren.
Aukjen kreeg de laatste sacramenten op 26-9-1826 en op 15-10-1839.


Uit dit huwelijk:

   1. Aaltje Jans, geboren ca. 1805, overleden op woensdag 8 juli 1818 om 20.00 uur te Kuinre,ongeveer 13 jaar oud. 
Aangifte overlijden:
Crijn van der Woude, koopman, 41 jaar en Hette Jans Outjes, bakker, 40 jaar, buren.
   2. Anthonius (Antoon) Harmens (zie V.49).
   3. Hermanus, gedoopt (rk) op woensdag 22 oktober 1806 te Lemmer (getuigen: Jan Jans Jagtman, broer van vader).
   4. Joannes Herms (Jan) (zie V.52).
   5. Hendrik, geboren op zaterdag 3 juli 1813 te Lemmer, overleden op zondag 11 juli 1813 te Lemmer, 8 dagen oud.

IV.28    Arnoldus Timens (Arent) JAGTMAN, gedoopt (rk) op maandag 4 september 1780 te Kuinre (getuigen: Nicolaas Andries), overleden op zondag 19 januari 1806 te Kuinre op 25-jarige leeftijd, zoon van Timotheus Coops (Tijmen) JAGTMAN (zie III.10) en Gertrudis (Geertje) Arents GREIS (GRAS), Eigenaresse kruidenierswinkel annex groothandel in boter.
Ondertrouw op vrijdag 24 mei 1805 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op zondag 9 juni 1805 te Lemmer (rk) met Annegje Johanna DE LANGE, 21 jaar oud, gedoopt (rk) op donderdag 13 november 1783 te Lemmer (getuigen: Renske Lubbers), overleden op zaterdag 15 maart 1806 te Kuinre op 22-jarige leeftijd, dochter van Joannes Femmes DE LANGE en Antje Albers.

Uit dit huwelijk:
   1. Arent Arents, gedoopt (rk) op donderdag 6 februari 1806 te Kuinre, overleden op zondag 23 februari 1806 te Kuinre, 17 dagen oud.

IV.33    Gesina Timens (Geesje) JAGTMAN, gedoopt (rk) op donderdag 25 september 1783 te Kuinre (getuigen: Wiebigje Jacobs, oma van vaders kant), overleden op dinsdag 14 mei 1833 te Kuinre op 49-jarige leeftijd. 
Overlijden aangegeven door Siemen Lamberts Boterkoper (schoenmaker) en Jochem Gerrits Glastra (Kuiper), buren. Dochter van Timotheus Coops (Tijmen) JAGTMAN (zie III.10) en Gertrudis (Geertje) Arents GREIS (GRAS), Eigenaresse kruidenierswinkel annex groothandel in boter.
Ondertrouw op dinsdag 11 april 1809 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op zondag 28 mei 1809 te Kuinre (rk) (getuigen: Theodorus Kortenhorst en Maria Frielink) met Theodorus (Derk) KORTENHORST, 30 jaar oud, handelaar in levensmiddelen, gedoopt (rk) op zondag 27 december 1778 te Linderte (onder Raalte), overleden op dinsdag 23 mei 1837 te Kuinre op 58-jarige leeftijd. . Zoon van Theodorus (Derk) KORTENHORST, Waard in 't Witte Kruis , landbouwer in de Enk, keurnoot en handelaar in levensmiddelen, en Johanna Theresia MEINDERS.

Gesina ontving de laatste sacramenten in Kuinre op 13 mei 1833.
Derk ontving de laatste sacramenten in Kuinre op 23 mei 1837

Uit dit huwelijk:

   1. Geertruida, gedoopt (rk) op maandag 3 september 1810 te Kuinre (getuigen: Theodorus Kortenhorst en Johannes T. Meiners), overleden op zaterdag 12 mei 1888 te Kuinre op 77-jarige leeftijd.
   2. Timotheus, notaris te Kuinre, geboren op zondag 19 januari 1812 te Kuinre, gedoopt (rk) op zondag 19 januari 1812 te Kuinre (getuigen: Petrus Lammers te Blankenham), overleden op woensdag 25 mei 1853 te Kuinre op 41-jarige leeftijd.
   3. Theodorus (Dorus), handelaar in levensmiddelen, geboren op dinsdag 23 augustus 1814 te Kuinre, gedoopt (rk) op dinsdag 23 augustus 1814 te Kuinre (getuigen: Johanna Altink en Gesina Meinders), overleden op maandag 16 augustus 1880 te Kuinre op 65-jarige leeftijd.
   4. Johanna Tresia, geboren op maandag 7 juli 1817 te Kuinre, gedoopt (rk) op maandag 7 juli 1817 te Kuinre (getuigen: Jacobus Jagtman en Geertruida te Amsterdam).
   5. Arnoldus Stanislaus, kapelaan te Kampen, geboren op maandag 7 mei 1821 te Kuinre, gedoopt (rk) op maandag 7 mei 1821 te Kuinre (getuigen: Gerrit Jan Kortenhorst), overleden op zaterdag 6 juli 1850 te Kuinre op 29-jarige leeftijd, begraven op woensdag 10 juli 1850 te Steenwijkerwold.

V.3    Wiebigjen JAGTMAN, boerin, geboren te IJsselham, gedoopt (rk) op vrijdag 17 maart 1797 te Steenwijkerwold (getuigen: Wiebigje Jacobs, oma van moeders kant), overleden op dinsdag 10 oktober 1854 te Oldemarkt op 57-jarige leeftijd.  Dochter van Jan Jans THIESSEN en Rimkjen Peters JAGTMAN (zie IV.5).
Ondertrouw op woensdag 16 mei 1827 te Oldemarkt, gehuwd op 30-jarige leeftijd op vrijdag 1 juni 1827 te Oldemarkt  met Klaas DIJKSTRA, geboren te Hare bij Oldemarkt, zoon van Otto DIJKSTRA en Jantjen JOUKEN.

Wiebigje woonde voor haar huwelijk in St.Nicolaasga.

Uit dit huwelijk:

   1. Jantje, geboren op zaterdag 16 februari 1828 te Hare.
Gehuwd met Rudolph Thijsen VAN DER VEGT, geboren op donderdag 26 oktober 1826, overleden op maandag 16 juli 1900 te Steggerda op 73-jarige leeftijd, zoon van Thies Johannes VAN DER VEGT en Idigje Jans MOLENBUUR.

V.4    Petrus (Pieter) Jans JAGTMAN, bakker, geboren te IJsselham, gedoopt (rk) op dinsdag 11 maart 1800 te Steenwijkerwold (getuigen: Peter Coops, opa van moeders kant), overleden op dinsdag 29 januari 1861 te Doniawerstal op 60-jarige leeftijd. Zoon van Jan Jans THIESSEN en Rimkjen Peters JAGTMAN (zie IV.5).
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op zaterdag 2 juni 1827 te Uteringeradeel met Marijke Pieters WITTEVEEN, 21 jaar oud, geboren te Terkaple (Utingeradeel), gedoopt (rk) op zondag 2 februari 1806 te Joure, overleden op vrijdag 9 mei 1828 te Doniawerstal op 22-jarige leeftijd.  Dochter van Pieter Sjebbes WITTEVEEN, boer, en Trijntje Ariëns, boerin.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op zondag 21 februari 1830 te Bolsward met Petronella Tresia VAN DEURSEN/DEURZEN, 31 jaar oud, naaister, geboren op zondag 13 januari 1799 te Bolsward (gezindte: rk), overleden op maandag 7 september 1846 te Bolsward op 47-jarige leeftijd, dochter van Marcellius Albertus Arnoldus VAN DEURSEN, doctor, en Alida (Aaltje) Harmens BROUWER, eigenares bakkerij in de Kerkstraat (1834).

Pieter woonde voor zijn eerste huwelijk in St. Nicolaasga. Toen zijn schoonmoeder Aaltje van Deursen-Brouwer in 1834 een bakkerij aan de Kerkstraat in Bolsward kocht, is Pieter met vrouw, kind, knecht en dienstmeisje vanuit Sloten naar Bolsward gekomen. Zijn neef(je) (waarschijnlijk een van Deursen) is later bij hem in de zaak gekomen en heeft de zaak overgenomen. Pieter gaar dan terug naar Sloten als winkelier.
Marijke woonde voor haar huwelijk in Akmarijp.
Bij het overlijden van Marijke is de maand mei  niet helemaal zeker.

Uit het eerste huwelijk:

   1. Johannes Pieters, geboren op vrijdag 25 april 1828 te Sint Nicolaasga (Doniawerstal), overleden op maandag 28 april 1828 te sint Nicolaasga, 3 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   2. Johannes Pieters, geboren op vrijdag 2 september 1831 te Sint Nicolaasga (Doniawerstal), overleden op zondag 2 oktober 1831 te Sint-Nicolaasga, 30 dagen oud.
   3. Maria Alida, geboren op woensdag 5 februari 1834 te Sint Nicolaasga
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op vrijdag 5 juli 1861 te Steenwijkerwold  met Jan KATTENBELD, boerenknecht, geboren ca 1826 te Nijhe (O). Zoon van Lambertus KATTENBELD en Willemina WESTERBEEK.

Maria zowel als Jan woonde voor hun huwelijk in Steenwijkerwold.

   4. Alida Cornelia (zie VI.8).
   5. Riembetta Regina (zie VI.10).

V.11    Maria Jans JAGTMAN, geboren te IJsselham, gedoopt (rk) op vrijdag 17 augustus 1804 te Steenwijkerwold (getuige: Intse Petrus Jagtman broer van moeder), overleden op zaterdag 4 september 1880 te Steenwijkerwold op 76-jarige leeftijd, dochter van Jan Jans THIESSEN en Rimkjen Peters JAGTMAN (zie IV.5).
Ondertrouw op zondag 8 januari 1837 te Steenwijkerwold, gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 19 januari 1837 te Steenwijkerwold  met Gerard (Gerrit) POLMAN, 46 jaar oud, kuiper, geboren op zondag 3 oktober 1790 te Vorden (Gelderland), overleden voor 1881  vermoedelijk te Steenwijkerwold    Zoon van Gerardus POLMAN, boer, en Geertruid VAN DELLEN..

Gerrit was weduwnaar.
Huwelijksgetuigen: Gerrit ven der Kalk (winkelier), Pieter Boginus (schoenmaker), Lucas Hogewind (schoenmaker) en Klaas Dijkstra (tapper).

Uit dit huwelijk:

   1. Hendrikus, Kuiper (1879), geboren op zondag 30 juli 1848 te Steenwijkerwold.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 17 mei 1879 te Steenwijkerwold  met Nicola SCHOKKER, 21 jaar oud, geboren op zaterdag 27 maart 1858 te Steenwijkerwold.

V.13    Petrus JAGTMAN, schipper in 1833, schilder en kantoorbediende, geboren op vrijdag 25 december 1801 te Amsterdam, gedoopt (rk) op vrijdag 25 december 1801 te Amsterdam (kerk de Zaaier) (getuigen: Wiebigjeacobs en Cobus Jagtman, oma en oom van vaderskant), overleden op zondag 13 mei 1855 te Amsterdam op 53-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Peters (Jacob) JAGTMAN (zie IV.8) en Adriana VAN DER MAADEN (MADE), winkelierster.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op woensdag 9 augustus 1826 te Amsterdam met Maria Anna ASHOFF, 24 jaar oud, gedoopt (rk) op zondag 30 augustus 1801 te Amsterdam (Westerkerk) (getuigen: Thomas van Gelderen en Maria Bleijenburg), overleden op maandag 21 augustus 1826 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd, dochter van Willem ASHOFF, zeilmaker, en Cornelia Catharina SMITS.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op vrijdag 16 mei 1828 te Amsterdam,  van Hendrina Maria CLOETEE, zonder beroep in 1852, geboren op dinsdag 6 december 1796 te Amsterdam, gedoopt (rk) op woensdag 7 december 1796 te Amsterdam (kerk: de Keytberg), overleden op vrijdag 14 september 1866 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd. 
Woonde in 1852 op de Brouwersgracht 170, dochter van Coenrard CLOETEE en Anna Maria WEEVER

Hendrina was weduwe van Hendricus Jacobus Kamman
Petrus en Henderina zijn gescheiden na 24 jaar huwelijk op zaterdag 11 december 1852 te Amsterdam

Het echtpaar  woonde in 1852: Brouwersgracht 99.4
.


Uit het eerste huwelijk:

   1. l.kind, geboren en overleden op zondag 20 augustus 1826 te Amsterdam. 
Uit het tweede huwelijk:
   2. Jacobus Antonius, geboren ca 20 december 1828 te Amsterdam, overleden op woensdag 29 september 1852 te Amsterdam. 
(Aangifte overlijden: Adrianus Johannes Kriek, 34 jaar, koopman, zwager, wonende Brouwersgracht 171, en Gobertus Thomas Spaan, 43 jaar)
.

   3. Johannes, zouaaf, geboren op donderdag 6 mei 1830 te Naarden, overleden na 1864.
   4. Christianus Antonius, geboren ca 20 juli 1832 te Naarden, overleden op woensdag 30 januari 1833 te Naarden, ongeveer een half jaar oud.
   5. Josephus, geboren op vrijdag 6 december 1833 te Naarden, overleden op maandag 3 november 1834 te Amsterdam, buna een jaar oud.
   6. Agnes Christina (zie VI.18).

V.18    Wilhelmina Geertruida JAGTMAN, geboren op vrijdag 12 april 1805 te Amsterdam, gedoopt (rk de Zaaijer) op vrijdag 12 april 1805 te Amsterdam (getuigen: Johannes Jagtman en Geertruida Wijntjes), overleden op maandag 23 mei 1887 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.  Dochter van Jacobus Peters (Jacob) JAGTMAN (zie IV.8) en Adriana VAN DER MAADEN (MADE), winkelierster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 9 mei 1827 te Amsterdam met Joannes PELS, 23 jaar oud, mr.koekbakker, banketbakker, gedoopt (rk) op zaterdag 25 juni 1803 te Amsterdam (Begijnhof), overleden voor 1 januari 1887.  Zoon van Martinus PELS, mr.koekbakker, en Maria Dorothea Sophia BREMCKE

Het gezin  woonde rond 1830 in de Kalverstraat 118. In 1864 woonde het echtpaar in de Utrechtsestraat 138,  en in 1873 op Olyphantspad 16, alles in Amsterdam
Wilhelmina
woonde bij overlijden in de Boerhavestraat 48  Joannes woonde voor zijn trouwen in de Kalverstraat 122, beide in Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

   1. Martinus, geboren op woensdag 27 februari 1828 te Amsterdam. 
Getuige aangifte Theodor Pels, broer van vader

   2. Jacobus Antonius, geboren op vrijdag 1 januari 1830 te Amsterdam. 
Getuige aangifte: Anthonius Jacobus Jagtman, broer van vader
.

   3. Petrus, geboren op zaterdag 24 september 1831 te Amsterdam. 
Getuigen aangifte : Franciscus Tervoorde, 24 jaar en Gerrit Jurriaans, 46 jaar.

   4. Theodorus Antonius, geboren op zaterdag 6 april 1833 te Amsterdam. 
Getuigen aangifte: Bernardus Geradts, 48 jaar, werkman, en M. Adriaanse, 52 jaa
r.

   5. Joannes Theodorus Antonius, banketbakker, geboren op maandag 30 maart 1835 te Amsterdam.  Overleden op maandag 9 april 1906 om 21.00 uur te Amsterdam op 71-jarige leeftijd. 
Getuigen aangifte geboorte: Christiaan Steen, 43 jaar, en Jan Kaakenbos, 39 jaar, werkman. 
Getuigen a
angifte overlijden: Franciscus van Dam, aanspeker, en Franciscus Doodkorte, aanspreker.
   6. Ludovicus Christianus Petrus, geboren op zaterdag 24 februari 1838 te Amsterdam. 
Getuigen aangifte geboorte: Hendrik Roggekamp, 60 jaar, koperslager en Johannes Volmarij, 22 jaar.

   7. Cornelis Johannes Richardus, geboren op maandag 4 maart 1839 te Amsterdam. 
Getuigen aangifte geboorte: Gerardus Antonius van Meers, apotheker en Dieter Banella, winkelier.

   8. Antonia Maria Sophia, geboren op dinsdag 21 februari 1843 te Amsterdam.  Overleden op woensdag 22 juli 1908 om 08.00 uur te Amsterdam op 65-jarige leeftijd. 
Gehuwd met Joseph MASSOP.

Getuigen aangifte geboortevan Antonia: Cornelis Jagtman, winkelier en Cornelis Gerardus Ockhuijzen, koekbakker.Getuigen bij haar aangifte overlijden: Nicolaas Hendriks, aanspreker en Petrus Johannes Smit, aanspreker.

V.19    Anthonius Franciscus JAGTMAN, winkelier, koopman, geboren op zondag 5 april 1807 te Amsterdam, gedoopt (rk) op zondag 5 april 1807 te Amsterdam Getuigen: Franciscus Sjoukes en Cornelia vam der Maaden zus van moeder 
 overleden op zaterdag 9 april 1842 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Peters (Jacob) JAGTMAN (zie IV.8) en Adriana VAN DER MAADEN (MADE), winkelierster.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 7 juni 1838 te Amsterdam, 10.30 uur, gehuwd voor de kerk op dinsdag 12 juni 1838 te Amsterdam (rk.De Zaaijer) (getuigen: Henricus Josephus Dagneaux, Johannes Pels en Theodorus Pels) met Dorothea Maria DAGNEAUX, 19 jaar oud, geboren op dinsdag 6 oktober 1818 te Amsterdam, gedoopt op dinsdag 6 oktober 1818 te Amsterdam (Maagdenhuis), overleden op maandag 4 juli 1870 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd, dochter van Antonius Josephus DAGNEAUX, apotheker, en Maria Francina VAN DER BEEK.


Uit dit huwelijk:

   1. Anthonius Franciscus Henricus (zie VI.28).
   2. Johannes Wilhelmus (Jan) (zie VI.30).
   3. Maria Anna Cornelia (Marianne), non, (St.Anthoniusgesticht Delft), geboren op zaterdag 29 mei 1841 te Amsterdam, overleden na 1899. 
Marianne is 14  februari 1871 vertrokken naar Rozendaal
.

V.23    Gesina Antonia JAGTMAN, geboren op zaterdag 23 november 1811 te Amsterdam, overleden op zaterdag 19 oktober 1861 te Amsterdam op 49-jarige leeftijd. , dochter van Jacobus Peters (Jacob) JAGTMAN (zie IV.8) en Adriana VAN DER MAADEN (MADE), winkelierster.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 16 augustus 1832 te Amsterdam, ( Echtgenoot is Theodorus PELS, 25 jaar oud, koekbakker, gedoopt (rk) op zondag 9 augustus 1807 te Amsterdam (Begijnhof), overleden na 1861. Zoon van Martinus PELS, mr.koekbakker, en Maria Dorothea Sophia BREMCKE

Huwelijksgetuigen: Martinus Pels, vader, Johannes Pels, broer, Antonius Franciscus Jagtman, broer, Cornelis van Booven).
Het gezin  woonde rond 1830 in de Anjelierstraat 22,  Amsterdam,  Het echtpaar woonde in de Anjelierstraat 45, toen Gesina overleed. (Aangifte overlijden: haar man Theodorus Pels en Pieter Joseph Gobbels, schoenmaker, 58 jaar) Theodorus  woonde in 1838 in het sterfhuis.

Uit dit huwelijk:

   1. Sophia Maria Adriana, geboren op dinsdag 11 maart 1834 te Amsterdam.  Overleden op maandag 20 augustus 1838 om 16.30 uur te Amsterdam op 4-jarige leeftijd. 
Getuigen aangifte geboorte: Christiaan Cornelis Jagtman, broer van moeder, 24 jaar, en Bernardus Johannes Bergwever, 23 jaar.Aangifte overlijden: haar vader en Peter Joseph Göbbels, 55 jaar, schuinmaker.

   2. Theodorus, geboren ca 1835 te Amsterdam.
   3. Wilhelmina Joanna Adriana, geboren op zaterdag 18 juni 1836 te Amsterdam.  overleden op zondag 18 februari 1838 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd. 
Getuigen aangifte geboorte: Christiaan Cornelis Jagtman, broer moeder, 26 jaar, winkelier en Gerrit van Merdal, koekbakker
Aangifte overlijden: haar vader en Christiaan Frederik Wotki, 63 jaar
.
   4. Joannes Gerardus, geboren op maandag 28 mei 1838 te Amsterdam. 
Getuigen aangifte geboorte: Hendrik van Reenen, 46 jaar en Willem Hendrik Kühne, 21 jaar, koekbakker.

   5. Antonius Franciscus, geboren op woensdag 7 juli 1841 te Amsterdam. 
Getuigen aangifte geboorte: Willem Hendrik Kühne, banketbakker en Johan Herman Detels, koekbakker.

   6. Johanna Maria Ludovica, geboren op dinsdag 22 augustus 1843 te Amsterdam. . Overleden op zaterdag 24 november 1928 om 13.00 uur te Amsterdam op 85-jarige leeftijd. 
Zeer waarschijnlijk ongehuwd.

Getuigen aangifte geboorte: Hendrik Jan Kempen, broodbakker en Johannes Triester, winkelier 
Aangifte overlijden: Antonius Moens, aanspreker en Willem Snijder, aanspreker.
 
   7. Petrus Franciscus, geboren op dinsdag 9 september 1845 te Amsterdam. 
Getuigen aangifte geboorte: Petrus Jagtman, 42 jaar, schipper en Hendrik Jan Kempen, broodbakker.

   8. Alida Susanna Albertina, geboren op donderdag 1 juli 1847 te Amsterdam. 
Getuigen aangifte geboorte:Johannes Ferdinandus Smits, 64 jaar, zilversmid en Lucas Antonius Butot, 50 jaar, apotheker.

   9. Cornelia Maria Sophia, geboren op dinsdag 26 december 1848 te Amsterdam. 
Getuigen aangifte geboorte: Lucas Antonius Butot, 52 jaar, apotheker en Pieter Gobbels , 45 jaar, schoenmaker.

   10. Wilhelmina Johanna Antonia, geboren op maandag 10 mei 1852 te Amsterdam. 
Getuigen aangifte geboorte: Lucas Antonius Butot, 55 jaar, apotheker en Johannis Franciscus Baartschier, 39 jaar
.

V.24    Cornelius (Cornelis) JAGTMAN, winkelier, tabaksverkoper, fabrikant, geboren op maandag 9 november 1818 te Amsterdam, gedoopt (rk) op maandag 9 november 1818 te Amsterdam (getuigen: H. Mozes Cohen Elion en Ludovicus Johannis Pelser), overleden op zondag 4 augustus 1878 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd, begraven op woensdag 7 augustus 1878 te Amsterdam (rk. kerkhof de Liefde). zoon van Jacobus Peters (Jacob) JAGTMAN (zie IV.8) en Adriana VAN DER MAADEN (MADE), winkelierster.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 12 december 1850 te Amsterdam (rk) met Dorothea Maria DAGNEAUX, 32 jaar oud, geboren op dinsdag 6 oktober 1818 te Amsterdam, gedoopt op dinsdag 6 oktober 1818 te Amsterdam (Maagdenhuis), overleden op maandag 4 juli 1870 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd, dochter van Antonius Josephus DAGNEAUX, apotheker, en Maria Francina VAN DER BEEK

Weduwe van Anthonius Franciscus Jagtman.

Uit dit huwelijk:

   1. Theodorus Antonius Cornelius (zie VI.43).
   2. Franciscus Hubertus, geboren op dinsdag 26 oktober 1852 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op vrijdag 6 januari 1905 te Den Bosch op 52-jarige leeftijd, begraven op dinsdag 10 januari 1905 te Amsterdam. 
Onder curatele gesteld op 10 november 1882. Curator Theodorus Anthonius Cornelis Jagtman en  toeziend curator Josephus Johannes Jagtman, beide broers.

   3. Josephine Maria Dorothea, geboren op vrijdag 30 december 1853 te Amsterdam. (gezindte: rk), overleden op zondag 30 oktober 1898 te Den Bosch op 44-jarige leeftijd, (In het Reiniergesticht)
Ongehuwd. 
Getuige aangifte geboorte: Johannes Pels, banketbakker
 
Onder curatele gesteld wegens krankzinnigheid op 26 september 1882. Curator Theodorus Anthonius Cornelis Jagtman en toeziend curator Anthonius Franciscus Henricus Jagtman, beide broers. 
Stond bij haar overlijden als inwoonster van Amsterdam ingeschreven, gedomiliceerd bij haar broer Theodorus. 
Op 19 november 1868 en 5 maart 1872 vertrokken naar Dongen (NB.) 
Boedelscheiding 1899: notaris Hendrik Jan Paris.

   4. Maria Johanna Josepha (zie VI.48).
   5. Alphonsus Maria Nicolaas Adriaan, timmerman, geboren op zaterdag 6 december 1856 te Amsterdam.  (gezindte: rk), overleden op maandag 16 augustus 1920 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1)  met Anna GRISHAVER, gescheiden.
Gehuwd (2) met Johanna Wilhelmina van der KAMP.

Getuigen aangifte geboorte van Alphonsus: Johannes Willems, commisionair en Dirk Boeders, kantoorbediende.
Aangifte van zijn overlijden: Nicolaas Hermanus Donker, aanspreker en Johan Albert Komst, barbier.
 
In oktober 1869 en op 5 juni 1872 vertrokken naar Oudenbosch. Hij woonde in1899 in de Batavierenstraat 19 Rotterdam. 

   6. Josephus Johannes, commissionair in effecten, geboren op woensdag 13 januari 1858 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op donderdag 14 december 1905 te Bloemendaal op 47-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op donderdag 23 maart 1899 te Amsterdam met Everdina Maria DE JONG, geboren C 1854 te Amsterdam, dochter van Antonius DE JONG, timmerman, en Maria PATTER.
In oktober 1869 is Josephus  vertrokken naar Oudenbosch. Hij woonde in 1899 in de Eeghenstraat 48 Amsterdam.

   7. Anna Sophia Maria (zie VI.55).
   8. Waltherus Martinus, geboren op dinsdag 17 juli 1860 te Amsterdam.  (gezindte: rk), overleden op vrijdag 7 december 1860 om 16.00 uur te Amsterdam, 143 dagen oud. 
Getuigen aangifte geboorte: Daniël van Meedevoort, 30 jaar, commisionair
Getuigen aangifte overlijden: Johan Adriaan Willems, commisionair.
Hij woonde tijdens overlijden in de Utrechtsestraat, Amsterdam
   9. Francisca Anna Maria (Ciska) (zie VI.58).

V.26    Pieter Andries (Peter) JAGTMAN, arbeider, melkslijter (1836), gedoopt (rk) op zondag 9 maart 1794 te Kuinre (getuigen: Joachim Peters Boekhorst, broer van moeder), overleden op zaterdag 3 januari 1857 te Kuinre op 62-jarige leeftijd. 
. Zoon van Andreas Peters (Andries) JAGTMAN (zie IV.10) en Euphémia (Femmigje) Pieters BOEKHORST.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op vrijdag 15 december 1826 te Sloterdijk met Jansje VAN DEN BERG, geboren C 1805 te Sloterdijk, overleden voor 1857, dochter van Cornelis VAN DEN BERG, arbeider, en Betje Jans VAN DIJK.

Pieter is 4 jaar als zijn vader overlijdt, zijn grootmoeder Wiebigje wordt dan voogd. In 1806 voelt zij zich daar te oud en ziekelijk voor en draagt het voogdschap over aan Dirk Kortenhost,oudoom van vaders zijde en Albert Blom, zwager van moeders zijde.
Pieter woont in 1811 in Amsterdam. 
Het echtpaar woonde in 1836 en 1845: Zeedijk 98
Aangifte overlijden gedaan door Anthony Belt, aannemer en Alto Piers van der Lende, schipper.

Uit dit huwelijk:

   1. Andreas Mattheus, geboren op zaterdag 24 februari 1827 te Sloterdijk, overleden ca 23 juli 1829 te Sloten, ongeveer anderhalf jaar oud.
   2. Elisabeth, geboren op zondag 19 april 1829 te Sloterdijk.
   3. Andreas Pieter (zie VI.61).
   4. Sophia Eufemia, geboren op woensdag 18 mei 1831 te Amsterdam.
   5. Cornelis, geboren op zaterdag 5 juli 1834 te Amsterdam, overleden op zondag 14 december 1834 te Amsterdam, nog geen 6 maanden oud.
   6. Femmetje, geboren op vrijdag 30 oktober 1835 te Amsterdam, overleden op zaterdag 25 juni 1836 te Amsterdam, bijna een jaar oud.
   7. Cornelis (zie VI.66).
   8. Femmetje, geboren januari 1841 te Amsterdam, overleden op woensdag 20 oktober 1841 te Amsterdam, ongeveer 9 maanden oud.
   9. Johanna, geboren mei 1845 te Amsterdam, overleden op dinsdag 1 juli 1845 te Amsterdam, ongeveer 2 maanden oud.
Aangifte overlijden: Pieter Andries, vader, en Willem Groenendijk, schilder, 46 jaar
.
   10. Johanna, geboren in 1846 te Amsterdam, overleden op woensdag 24 mei 1848 te Amsterdam, ongeveer anderhalf jaar oud 
Aangifte overlijden: Pieter Andries, vader, en Dirk Hendrik de Bart, 29 jaar, hoorndrager
.
   11. Johannes Pieter, geboren te Amsterdam, overleden ca 1858 te Amsterdam, ongeveer 10 jaar oud.
Aangifte overlijden: Pieter Andries, vader, en Jacobus van Smirren, 28 jaar, koopman.

V.29    Jacobus JAGTMAN, landbouwer, geboren op dinsdag 25 oktober 1814 te Nieuwer Amstel, overleden tussen 1905-1912 vermoedelijk te Haarlemmermeer, zoon van Joannis Peters JAGTMAN (zie IV.12) en Tetjen Intsen/IJnses WEHDA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 25 juli 1840 te Nieuwer Amstel  met Christina VAN DER HEIJDEN, 24 jaar oud, geboren op zaterdag 29 juni 1816 te Amsterdam, overleden op woensdag 29 december 1858 te Haarlemmermeer op 42-jarige leeftijd, dochter van Jannetje (Jansje) VAN DER HEIJDEN.

Uit dit huwelijk:
   1. Sophia Euphemia (zie VI.73).
   2. Joannes (zie VI.74).
   3. Jacobus (zie VI.77).
   4. Jacoba, geboren op zondag 25 november 1849 te Zuid Schalkwijk.
   5. Maria, geboren op zaterdag 8 november 1851 te Zuid Schalkwijk, overleden op maandag 20 december 1852 te Zuid Schalkwijk op 1-jarige leeftijd.
   6. Maria Elisabeth, geboren op zondag 2 juli 1854, overleden op woensdag 16 januari 1856 te Haarlemmermeer op 1-jarige leeftijd.
   7. Willem (zie VI.83).

V.31    Wilhelmus (Willem) JAGTMAN, veehouder, geboren op vrijdag 4 oktober 1816 te Nieuwer Amstel, overleden op zaterdag 11 mei 1867 te Nieuwer Amstel op 50-jarige leeftijd, zoon van Joannis Peters JAGTMAN (zie IV.12) en Tetjen Intsen/IJnses WEHDA.
Ondertrouw (1) op zondag 21 juli 1844 te Nieuwer Amstel, gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 14 augustus 1844 te Nieuwer Amstel,  met Antje KOENDERS, 50 jaar oud, veehoudster, geboren op dinsdag 24 december 1793 te Weesp (gezindte: rk), overleden op maandag 9 maart 1846 te Nieuwer Amstel op 52-jarige leeftijd, weduwe van Willem Bon. Dochter van Bernardus KOENDERS en Derkje Jans DE BRUIJN.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op vrijdag 20 augustus 1847 te Sloten (NH) met Joanna (Jannetje) BON, geboren ca 09 december 1823 te Sloten, overleden op zondag 27 april 1873 te Buitenveldert, begraven op donderdag 1 mei 1873 te Buitenveldert, dochter van Cornelis BON en Maria VAN HAGEN.

Huwelijksgetuige eerdte huwelijk: Willem Koenders, broer van de bruid.
Antje en Wilem Bon hadden een zoon Hendricus Bon, die met Marijtje Blauwhofuit Kuinre, dochter van Willem Hanses Blauwhof en Euphemia van de Linde, trouwde.
 

Uit het tweede huwelijk:

   1. Johanna Maria, geboren op dinsdag 5 juni 1849 te Nieuwer Amstel, overleden op maandag 11 juli 1881 te Nieuwer Amstel op 32-jarige leeftijd. 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 24 april 1872 te Amsterdam  met Abram KRAGTWIJK, veehouder/landbouwer, geboren ca 1846 te Nieuwer Amstel, zoon van Nicolaas KRAGTWIJK en Alida POUW, veehoudster.

Misschien was zij eerder getrouwd met Wouter Koot.
Huwelijksgetuigen: Johannes Kragtwijk, broer van de bruidegom, Willem Bon, oom van de bruid, Simon Peters van Beeke, ambtenaar en Sybren Zevenster, gemeenteveldwachter.
   2. Johannes Jacobus, geboren op zondag 19 januari 1851 te Nieuwer Amstel, overleden op maandag 20 september 1852 te Nieuwer Amstel op 1-jarige leeftijd.
   3. Kornelis Wilhelmus, geboren op donderdag 8 april 1852 te Nieuwer Amstel, overleden op dinsdag 24 augustus 1852 te Nieuwer Amstel, 4 maanden oud.
   4. Johannes Jacobus, geboren op maandag 3 oktober 1853 te Nieuwer Amstel, overleden op woensdag 10 mei 1854 te Nieuwer Amstel, 6 maanden oud.
   5. Sophia Christina (zie VI.91).
   6. Johannes, geboren op donderdag 28 mei 1857 te Nieuwer Amstel, overleden op maandag 13 juli 1857 te Nieuwer Amstel, 1 maand oud.
   7. Johannes Siemon, geboren op woensdag 28 december 1859 te Nieuwer Amstel, overleden op donderdag 21 november 1867 te Nieuwer Amstel op 7-jarige leeftijd.
   8. levenl.dochter, geboren  op maandag 25 maart 1861 te Nieuwer Amstel. 
   9. Petronella Alida, geboren op maandag 2 juni 1862 te Nieuwer Amstel, overleden op zondag 15 juni 1862 te Nieuwer Amstel, 13 dagen oud.
   10. Petronella Alida Maria, geboren op maandag 15 augustus 1864 te Nieuwer Amstel (gezindte: rk), overleden op woensdag 3 augustus 1921 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 6 augustus 1921 te Amsterdam (rk.kerkhof Buitenveldert). 
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 28 april 1887 te Weesperkarspel (NH) met Nicolaas Jacobus DE BOER, overleden N 071921, zoon van Nicolaas DE BOER, veehouder, en Maria HEESTER

Haar voogd is Johannes Jagtman en toeziend voogd is Willem Bon.
Huwelijksgetuige: Jacobus Jagtman, oom van de bruid.


V.38    Wilhelmina Ynses (Wiebigje) JAGTMAN, dienstmaagd, geboren te Slijkenborg, gedoopt (rk) op zaterdag 15 maart 1806 te Kuinre (getuigen: Wiebigje Jacobs en Joannes Peters Jagtman, oma en oom van vaders kant), overleden op zaterdag 30 november 1867 te Leeuwarden op 61-jarige leeftijd.  Dochter van Intse/Indes (Jense) JAGTMAN (zie IV.14) en Anna (Atsje) Oebeles NIEUWHOF.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 15 mei 1828 te Leeuwarderadeel met Sjoek Jans RADERSMA, wagenmaker, geboren ca 1801 te Huizum, overleden na november 1867, zoon van Jan Sjoeks RADERSMA en Beitske Wybes WIJBENGA, wagenmakersche.

Wiebigje woonde voor haar huwelijk op de Grachtenwal in Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

   1. Jan, geboren op zaterdag 14 februari 1829 te Leeuwarderadeel.
   2. Beitske, geboren op maandag 12 juli 1830 te Harlingen.
   3. Cecilia, geboren op maandag 16 februari 1835 te Leeuwarderadeel.

V.45    Johannes Jacobs (Jan) JAGTMAN, tuinman, gedoopt (rk) op donderdag 30 maart 1797 te Enkhuizen (getuigen: Jeltje van der Vegt loco Elisabeth Freeks, Johannes Kunst loco Joannis Harmens Santman), in de Sint Franciscus Xaveriuskerk, overleden op dinsdag 26 januari 1858 om 3.00 uur te Alkmaar op 60-jarige leeftijd. , zoon van Jacobus Jans JAGTMAN (zie IV.20) en Klaasje Jans SANTMAN, winkelierster.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op zondag 24 september 1820 te Hoorn met Antje DE BOER, geboren ca 1799 te Bovenkarspel, overleden voor augustus 1823 vermoedelijk te  Hoorn, dochter van Crelis Hendrikse DE BOER, molenaar, en Grietje Alders TULP.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op zondag 24 augustus 1823 te Hoorn met Christina VAN OPHEM, 25 jaar oud, gedoopt (rk) op maandag 28 augustus 1797 te Hoorn (Enkhuizen) (getuige: Christina Molenaar), overleden voor 1881, dochter van Pieter VAN OPHEM en Marijtje MAK.

Aangifte overlijden Jan: Dirk Smorenberg, schoonzoon

Uit het tweede huwelijk:

   1. Clazina Elisabeth, geboren op woensdag 23 juni 1824 te Hoorn (gezindte: rk), overleden op woensdag 16 maart 1881 te Alkmaar op 56-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 19 maart 1881 te Alkmaar.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op zondag 8 juni 1851 met Dirk SMORENBERG, warmoezenier, geboren ca 1822, overleden na maart 1881 vermoedelijk te Alkmaar.
   2. Maria Margaretha, geboren op vrijdag 14 maart 1828 om 3.30 uur te Hoorn. 
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op vrijdag 13 augustus 1858 te Alkmaar met Johannes Jacobus GROOTHOF, geboren 25 juni 1830 te Alkmaar,  zoon van Frans GROOTHOF en Jannetje Swart
Aangifte geboorte van Maria: Aldema(?) de Boer, 40 jaar, molenaar en Aegidius van Ophem, broer van moeder, 27 jaar, koffiehuisbediende
.
   3. Jacoba Johanna, geboren op zaterdag 15 januari 1831 te Hoorn.
Aangifte geboorte: Aegidius van Ophem,broer van moeder, 30 jaar, koffiehuisbediende.

   4. Anna Elisabeth, geboren ca 1839  vermoedelijk te  Alkmaar, overleden op dinsdag 29 juni 1847 om 12.30 uur te Alkmaar, 8 jaar oud.

V.49    Anthonius (Antoon) Harmens JAGTMAN, arbeider, geboren op zaterdag 30 maart 1805 te Kuinre, gedoopt (rk) op zaterdag 30 maart 1805 te Kuinre (getuigen: Ida Jacobs), overleden op zaterdag 31 juli 1847 te Kuinre op 42-jarige leeftijd,  zoon van Hermanus Jans (Harmen) JAGTMAN (zie IV.26) en Aukjen Antoons SPOEL (SPOOL).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zaterdag 18 juni 1825 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op zondag 19 juni 1825 te Kuinre (rk)  met Wilhelmina Hendriks (Minke) KEZEKAMP, 20 jaar oud, gedoopt (rk) op vrijdag 17 mei 1805 te Kuinre, overleden op zondag 18 juli 1847 te Kuinre op 42-jarige leeftijd.  dochter van Hendricus Gerrits (Hendrik) KEZEKAMP en Anna Jans (Annetje) VONK(S).

Huwelijksgetuigen: Timotheus Coop Jagtman en Sipke Sipkes
Minke kreeg de laatste sacramenten op 15 juli 1847
 
Antoon kreeg de laatste sacramenten op 18 juli 1847

Uit dit huwelijk:

   1. Aukjen, dienstmeid, gedoopt (rk) op maandag 26 september 1825 te Kuinre (getuigen: Joannes Jagtman), overleden op zaterdag 7 januari 1888 te Weststellingwerf op 62-jarige leeftijd.  .
Ondertrouw op zondag 11 april 1858 te Weststellingerwerf, gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 22 april 1858 te Weststellingerwerf met Hendrikus Thijsses BENNIK, arbeider, geboren ca 1826 te Steggerda, overleden op zondag 8 augustus 1880 te Weststellingwerf, zoon van Thijs Hendriks BENNIK en Antje DROST.
Aukjen woonde voor haar huwelijk in Blesdijke

Zij kreeg de laatste sacramenten in Kuinre op 15 augustus 1847
, maar zij is toen dus niet overleden.
   2. Anna (Annigjen), gedoopt (rk) op woensdag 2 augustus 1826 te Kuinre (getuige: Maria Lamberg), overleden op zaterdag 4 juli 1903 te Kuinre op 76-jarige leeftijd, 
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zondag 21 mei 1854 te Kuinre ,  met Hendrikus MULDER/MOLDERS, overleden voor 1903.
Huwelijksgetuigen: Jacoba Klinkert en Annigjen Boekhorst
Aangifte overlijden door: Lutgerius van der Woning, kastelein en Klaas Kok arbeider.
Annigje woonde toen zij stierf in Wijk 1, nr. 47.

   3. Hermanus (Harm) JACHTMAN, voerman, geboren op maandag 16 juli 1832 te Kuinre, , gedoopt (rk) op maandag 16 juli 1832 te Kuinre (getuigen: Herman Jagtman), overleden op woensdag 3 augustus 1859 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd.
Getuigen aangifte geboorte: Jan Harms ven Ens, kastelein en Jan Derks de Jonge, schoenmaker.
Harm was ongehuwd 
Hij stierf Achterburgwal 34, hij woonde toen Amstelstraat 435b Amsterdam

   4. Hendricus (zie VI.112).
   5. Alida (Aaltje) (zie VI.115).
   6. Maria (zie VI.117).
   7. Johannes (zie VI.118).

V.52    Joannes Herms (Jan) JAGTMAN, timmerknecht, gedoopt (rk) op vrijdag 14 oktober 1808 te Lemmer (getuigen: Timen Jagtman), overleden op donderdag 18 juli 1889 te Kuinre op 80-jarige leeftijd,  Zoon van Hermanus Jans (Harmen) JAGTMAN (zie IV.26) en Aukjen Antoons SPOEL (SPOOL).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zondag 6 juni 1830 te Sneek met Veronica Bonificatius BIJVOET/BEIVOETS, 22 jaar oud, gedoopt (rk) op dinsdag 8 maart 1808 te Sneek, dochter van Bonificatius Bartels BIJVOETS en Margaritha VAN GENT

Het gezin  woonde in 1843 op huisnr. 70 
In tafel V-bis (memoiries van successie ) werd een Bartholomeus Jagtman vermeld die geboren is op 08 juni 1842. Hij was ongehuwd, weversknecht en had geen onroerend goed.(Aangifte overlijden Jan door: Koendert van der Lende, bakker en Wiebe Ruardi, schoenmaker.
Jan woonde voor zijn huwelijk in Sneek.
Veronica ontving de laatste sacramenten in januari 1848, waarschijnlijk is zij toen niet overleden.


Uit dit huwelijk:

   1. Aaltje, geboren op woensdag 6 april 1831 te Sneek, overleden op vrijdag 12 maart 1897 te Overijssel op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op donderdag 1 mei 1862 te Overijssel met M. JANSEN.
   2. Bonificatius, geboren op vrijdag 15 maart 1833 te Sneek, overleden op zondag 9 april 1843 te Kuinre op 10-jarige leeftijd.
Aangifte overlijden: Hendrik ten Wolde, wagenmaker en Jan Annen Hoekstra, kleermaker.
.
   3. Hermannus, geboren op zaterdag 2 januari 1836 te Kuinre, gedoopt (rk) op zaterdag 2 januari 1836 te Kuinre (getuigen: Herman Jagtman), overleden op donderdag 4 juli 1912 te Kuinre op 76-jarige leeftijd, 
Aangifte geboorte: Karel van der Hulst, schoolonderwijzer en Sjoerd Peereboom, arbeider.
Aangifte overlijden: Lambert Postma, visser en Fredericus Josephus van Overbeek, koster.
.
   4. Petrus Melchior, geboren op donderdag 6 juni 1839 te Kuinre, gedoopt (rk) op donderdag 6 juni 1839 te Kuinre (getuigen: Augberta Anthony i.p.v. Margaretha van Gendt), overleden op maandag 4 september 1848 te Kuinre op 9-jarige leeftijd, 
Petrus ontving de laatste sacramenten op 28 augustus 1848.
   5. Bartholomeus, geboren op donderdag 9 december 1841 te Kuinre, gedoopt (rk) op donderdag 9 december 1841 te Kuinre (getuige: Gezina Rood i.p.v. Bartholomeus Bijvoets), overleden op maandag 25 april 1842 te Kuinre, 4 maanden oud.
   6. Bartholomeus, geboren op woensdag 29 maart 1843 te Kuinre, gedoopt (rk) op vrijdag 31 maart 1843 te Kuinre (getuigen: Petronel Reinecke i.p.v. B. Bijvoets), overleden op donderdag 8 juni 1865 te Kuinre op 22-jarige leeftijd, 
Bartholomeus ontving de laatste sacramenten op 6 juni 1865

Ongehuwd.

   7. Bonificatius, geboren op zondag 4 januari 1846 te Kuinre, gedoopt (rk) op maandag 5 januari 1846 te Kuinre (getuige: P. Reinecke hsv. H. Muller i.p.v. Margaretha van Gent), overleden op donderdag 19 februari 1846 te Kuinre, 1 maand oud.

VI.8    Alida Cornelia JAGTMAN, geboren op donderdag 15 oktober 1835 te Bolsward, overleden op dinsdag 23 november 1909 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd, dochter van Petrus (Pieter) Jans JAGTMAN (zie V.4) en Petronella Tresia VAN DEURSEN/DEURZEN, naaister.
Ondertrouw op zondag 6 november 1859 te Oldemarkt, gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 18 november 1859 te Oldemarkt  met Lute STEGEMAN, kleermaker, geboren ca 1833 te Steenwijkerwold, overleden na 1909.  Zoon van Nijdink Jans STEGEMAN en Greetje VAN DER KOLK.

Lute woonde voor zijn huwelijk in St.Nicolaasga .

Uit dit huwelijk:

1.  Margrieta Petronella, geboren op 7 september 1860 te Doniawerstal, overleden op 17 september 1864 te Doniawerstal, 4 jaar oud.
2. Petronella Maria, geboren op 20 juni 1863 te Doniawerstal, overleden op 27 augustus 1863 te Doniawerstal, 2 maanden oud
3. Petronella Maria, geboren op 28 juli 1864 te Doniawerstal
4. Nicodemus, geboren op 16 augustus 1865 te Doniawerstal
 
   5. Petrus, geboren op 28 februari1867 te Doniawerstal, overleden op maandag 1 december 1884 te Bolsward, 17 jaar oud.
   6. Margrieta Lutes, geboren op 4 april 1868 te Doniawerstal, overleden op donderdag 23 juli 1868 te Bolsward, 15 weken oud.
   7. Johannes Lutes, geboren op donderdag 11 november 1869 te Bolsward, overleden op donderdag 28 april 1870 te Bolsward,  5 maanden oud.
   8. Johannes Pius, geboren op vrijdag 16 juni 1871 te Bolsward, overleden op dinsdag 21 mei 1872 te Bolsward, bijna 1 jaar oud.
   9. Margaretha Riemberta, geboren op maandag 25 augustus 1873 te Bolsward.
   10. Maria Geertruida, geboren op zondag 25 februari 1877 te Bolsward.
   11. Geertruida Fronica, geboren op 6 januari 1879  te . Bolsward, overleden op dinsdag 7 oktober 1879 te Bolsward, ongeveer 1 jaar oud.

VI.10    Riembetta Regina JAGTMAN, geboren op maandag 8 juli 1839 te Bolsward, overleden op dinsdag 6 augustus 1912 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd. Dochter van Petrus (Pieter) Jans JAGTMAN (zie V.4) en Petronella Tresia VAN DEURSEN/DEURZEN, naaister.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op zondag 24 januari 1869 te Bolsward met IJke DE BRUIJN, 25 jaar oud, touwslagersknecht (1869), geboren op dinsdag 29 augustus 1843 te Hidaard (Hennaardedeel). Zoon van Gadze (Gadie) IJkes DE BRUIN, touwslager, en Betje (Huides?) WALDA.

IJke woonde voor zijn huwelijk in Bolsward.

Uit dit huwelijk:

   1. Petrus, geboren op donderdag 26 december 1867 te Bolsward
A
angifte door: Akke Lolles Lolkema
.
   2. Theodora Klasina, geboren op woensdag 9 maart 1870 te Bolsward.
   3. Petronella Maria, geboren op woensdag 23 augustus 1871 te Bolsward.
   4. Gerard, geboren op vrijdag 16 januari 1874 te Bolsward.

VI.18    Agnes Christina JAGTMAN, geboren op woensdag 30 maart 1836 te Amsterdam (gezindte: rk). dochter van Petrus JAGTMAN (zie V.13) en Hendrina Maria CLOETEE, zonder beroep in 1852.

Agnes woonde in 1864 tot april Lindengracht 160, na april Lindengracht 88. 
Waarschijnlijk wel gehuwd.
 

Kinderen::

   1. Johannes Jacobus JAGTMAN, geboren september 1857 te Antwerpen, overleden op donderdag 19 augustus 1858 te Amsterdam, bijna 1 jaar oud.
   2. August Ernest / Evert JAGTMAN, geboren op zaterdag 28 januari 1860 te Amsterdam, overleden ca. 30 juni1860 te Amsterdam, 5 maanden oud.

VI.28    Anthonius Franciscus Henricus JAGTMAN, plakker, sigarenfabrikant, geboren op zondag 3 maart 1839 te Amsterdam, overleden op zondag 7 februari 1909 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd.  Zoon van Anthonius Franciscus JAGTMAN (zie V.19) en Dorothea Maria DAGNEAUX.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op donderdag 15 januari 1874 te Amsterdam met Henriette Jacoba Francisca Maria MULDERS, 16 jaar oud, geboren op dinsdag 15 december 1857 te Amsterdam.  overleden 1926 te niet in Amsterdam, dochter van Jacobus Franciscus MULDERS, reiziger, en Maria Elisabeth BROUWER.

Aangifte geboorte Henriette: Johannes van Beek en Johannes Cornelis
Anthonius verhuist in mei 1864 naar de Rozengracht 21. Het gezin woont in 1876 tot minstens 1881 in de Kalverstraat nr.145, zij hebben dan een sigarenwinkel. In 1886 failliet verklaard. Zij wonen in 1889 Schinkelhaven nr.10 Anthonius is dan zonder beroep, in 1892 wonwn zij tenslotte in de Paleisstraat nr.12. Alle adressen in Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

   1. Anthonius Jacobus Franciscus (zie VII.15).
   2. Maria Elisabeth, geboren op woensdag 30 augustus 1876 te Amsterdam,  overleden op maandag 18 december 1876 te Amsterdam, 3 maanden oud.
Aangifte geboorte: Jacobus Franciscus Mulders
,
   3. Clementine Johanna (zie VII.20).
   4. François Wilhelmus, geboren op donderdag 5 augustus 1880 te Amsterdam, overleden op dinsdag 7 december 1880 te Amsterdam, 4 maanden oud.
   5. Bertha Antoinette, non, zuster Hadelina, geboren op dinsdag 2 september 1881 te Amsterdam,  overleden op maandag 19 maart 1945 te Bandoeng op 63-jarige leeftijd, begraven op de erebegraafplaats.te Bandoeng.
Aangifte geboorte: Theodorus Anthonius Cornelis Jagtman

   6. Francois Henricus Anthonius, geboren op zondag 25 juli 1886 te Amsterdam, overleden  7 augustus1886 te Amsterdam, 1 jaar oud.
   7. Johannes Henricus, employe bij koets-en rijtuigmaatschappij. Geboren op vrijdag 5 augustus 1887 te Amsterdam, overleden op donderdag 10 oktober 1968 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op vrijdag 12 oktober 1917 te Sloten met Alida Francisca Helena DE BRUIJN, 30 jaar oud, geboren op maandag 22 november 1886 te Amsterdam, overleden op dinsdag 14 februari 1961 te verm. Amsterdam op 74-jarige leeftijd.
   8. Carel Henricus, geboren op woensdag 27 juni 1888 te Amsterdam, overleden ca 4 oktober 1888  vermoedelijk te Amsterdam.
   9. Fredericus Henricus, geboren ca 1891 te Nieuwer Amstel, overleden op vrijdag 22 januari 1892 te Amsterdam, nog geen jaar oud.

VI.30    Johannes Wilhelmus (Jan) JAGTMAN, adjudant-secretaris wees- en boedelkamer. In 1881 hoofdkommies bij het departement van onderwijs, eeredienst en nijverheid, geboren op donderdag 12 maart 1840 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op vrijdag 12 augustus 1898 te Batavia op 58-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 13 augustus 1898 te Batavia (Passar-Bahroe Oost).  Zoon van Anthonius Franciscus JAGTMAN (zie V.19) en Dorothea Maria DAGNEAUX.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op zaterdag 22 november 1879 te Batavia, gehuwd voor de kerk op zaterdag 22 november 1879 te Batavia (roomsche kerk) met Clementine PONS, 28 jaar oud, eigenaresse lint-en knopenwinkeltje, geboren op zondag 1 december 1850 om 20.00 uur te Batavia (Noordwijk), (getuigen aangifte: Jacques Coster en Gijsbertus Hermanus Hendricus van Zadelhoff) (gezindte: rk), overleden op dinsdag 11 oktober 1932 te Batavia op 81-jarige leeftijd, begraven op woensdag 12 oktober 1932 te Batavia (kerkhof Tanah Abang), dochter van Pierre Achille PONS, handelsman, juwelier (1850), en Antoinette Jeannette Louise BRUNO.

Jan is 7 april 1866 vertrokken naar Semarang In 1879 woont hij in Batavia.
Aan hem verlof verleend op 3 februari 1890 wegens ziekte. Met vrouw en hun 5 kinderen op 7 maart 1890 vertrokken vanuit Batavia per S.S. Bromo en op 5 april 1890 aangekomen in Marseille. Daarna naar Holland waar hij een keeloperatie kreeg, wegens keelkanker, waar hij overigens later toch aan stierf. 
Misschien na aankomst in Marseille eerst de familie van Clementine Pons (van haar vaders kant) in Montpellier opgezocht


Uit dit huwelijk:

   1. Jeanne Dorothea Antoinette (zie VII.29).
   2. Josephine Marie Pauline, geboren op dinsdag 19 september 1882 te Batavia, gedoopt (rk) op zondag 24 september 1882 te Batavia (getuigen: Josephine van Bommel- Dagneaux, zus van oma van vaders kant), overleden op vrijdag 19 juni 1885 te Batavia op 2-jarige leeftijd, begraven te Batavia.
   3. Anthonius Paulus Johannes (Anton) (zie VII.31).
   4. Josephine Clementine Marie (Phien) (zie VII.34).
   5. Maria Bernardine Clementine (Mieke), lerares Engels, geboren op donderdag 22 maart 1888 te Batavia, gedoopt (rk) op dinsdag 27 maart 1888 te Batavia (getuigen: Bernardus Maximilianus Hermanus Heuveldop en zijn vrouw Maria Helena Hubertina Schoth), overleden op zondag 28 augustus 1977 te Den Haag op 89-jarige leeftijd, begraven op donderdag 1 september 1977 te Den Haag (rk. begraafplaats Kerkhoflaan). 
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op woensdag 27 december 1933 te Batavia, gehuwd voor de kerk op woensdag 27 december 1933 te Batavia (Kathedrale kerk op Waterlooplein) (rk) met Jean Henricus Martinus (Jo) SIEGMUND, 38 jaar oud, expediteur, geboren op zondag 9 juni 1895 te Teteringen (NB) (gezindte: rk), overleden op woensdag 9 augustus 1961 te Den Haag op 66-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 12 augustus 1961 te Den Haag. Weduwnaar van Lucie Twijsel.
Jean woonde in 1933 in Laan Canne 3 te Batavia, Mieke woonde in 1933 in Laan Canne 17 te Batavia. In 1941 woonde het echtpaar op de Soendaweg 39 te Batavia.
   6. Johannes Clemens Anthonius (Bom) (zie VII.37).
   7. Clemens Paul Herman (Clem) (zie VII.39).

VI.43    Theodorus Antonius Cornelius JAGTMAN, sigarenfabrikant, winkelier, geboren op zondag 14 september 1851 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op maandag 28 oktober 1907 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd, zoon van Cornelius (Cornelis) JAGTMAN (zie V.24) en Dorothea Maria DAGNEAUX.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op donderdag 19 augustus 1886 te Amsterdam met Elisabeth Theresia VAN GELDERMALSEN, 31 jaar oud, geboren op zaterdag 28 juli 1855 te Den Haag, overleden op zaterdag 31 oktober 1942 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas Willem VAN GELDERMALSEN en Susanne Magdalene MUCK.
Uit dit huwelijk:
   1. Johanna Margaretha, geboren op donderdag 25 februari 1886 te Delfshaven .

VI.48    Maria Johanna Josepha JAGTMAN, geboren op vrijdag 11 mei 1855 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden ca 19 oktober 1928 te Amsterdam. dochter van Cornelius (Cornelis) JAGTMAN (zie V.24) en Dorothea Maria DAGNEAUX.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 4 november 1880 te Amsterdam met Johannes VAN VALKENBURG, werktuigk.,machinetekenaar, geboren ca 1836 te Oss. . Zoon van Jan VAN VALKENBURG en Johanna VAN DINTER

Op 9 december 1870 en 16 oktober 1871 vertrokken naar Dongen (NB.) Zij woonde in de Hobbemastraat 86. Den Haag in  1899 en aan de Overtoom 41, wijk i, Amsterdam in 1890.
De dochters zijn tijdens het huwelijk geboren, maar niet door de vader erkend.
Johannes woonde in 1890 in Gent
De kinderen hebben allemaal de achternaam Jagtman.

Uit dit huwelijk:

   1. zoon, geboren op zondag 21 oktober 1883 te Amsterdam, waarschijnlijk vlak na de geboorte overleden.
   2. Johanna Maria JAGTMAN, lingerienaaister, geboren op donderdag 25 februari 1886 te Rotterdam (gezindte: rk), overleden op dinsdag 7 november 1961 te Den Haag op 75-jarige leeftijd. 
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op donderdag 4 april 1907 te Amsterdam  met Victor Alphonsus DIERCKS, 23 jaar oud, kantoorbediende, geboren op maandag 10 maart 1884 te Amsterdam.  Zoon van Ludovicus Alphonsus DIERCKS en Hendrika VAN DER STEEN.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op woensdag 5 mei 1915 te Den Haag (ZH) met Morris WITMONT, 27 jaar oud, geboren op zondag 17 juli 1887 te Amsterdam, overleden op maandag 25 januari 1943 te bij Oswiciem (Polen) op 55-jarige leeftijd.
Viktor was
vrijgesteld van militie omdat hij te klein was. Hij woonde voor zijn huwelijk in de Bethaniënstraat 15, Amsterdam.
Johanna woonde voor haar huwelijk in de Weteringsstraat 21 Amsterdam. 
Op haar geboortebewijs staat geen vader vermeld, maar wel: niet erkende natuurlijke dochter. Zij heeft geen voogd gehad.

   3. zoon JAGTMAN,  levenloos geboren op dinsdag 1 maart 1887 te Amsterdam.
   4. Cornelia Theodora (Nelly) JAGTMAN, geboren op maandag 13 januari 1890 om 10.30 uur te Nieuwer Amstel. , overleden op zaterdag 11 september 1971 te soest op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op donderdag 30 oktober 1919 te Amsterdam met Simon GOOSENS, 26 jaar oud, geboren op zaterdag 6 mei 1893 te Amsterdam, overleden op zaterdag 9 november 1963 te Soestdijk op 70-jarige leeftijd, zoon van Simon GOOSENS en Johanna RIJKEN
Aangifte geboorte Nelly: Matthieu Meijer, 53 jaar, werkman en Willem Trings 32 jaar, werkman, bij de geboorteakte staat een aantekening dat de vader het kind niet erkend.

   5. Maria Johanna Josepha JAGTMAN, geboren op dinsdag 28 mei 1895 te Amsterdam, overleden op maandag 23 mei 1983 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd met Bertus Josephus VERBUIJS.
Bij de geboorteakte staat een aantekening dat de vader het kind niet erkend.


VI.55    Anna Sophia Maria JAGTMAN, geboren op maandag 7 maart 1859 te Amsterdam. Overleden op donderdag 9 december 1943 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd.  dochter van Cornelius (Cornelis) JAGTMAN (zie V.24) en Dorothea Maria DAGNEAUX.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 11 augustus 1881 te Amsterdam (NH) met Bernardus Martinus VAN OS, geboren 1855, overleden 1906, zoon van Bernardus Hendricus VAN OS en Theresia Ernestina Maria VAN DER LIET

Gescheiden Amsterdam 5 janiari 1900
.
Aangifte geboorte Anna: Johan Adriaan Willems, commisonair.  
Het gezin woonde in 1899 op de Prinsengracht 358 te Amsterdam

Uit dit huwelijk:

   1. Bernardus Martinus Theodorus, geboren op dinsdag 24 juli 1883 te Amsterdam, overleden 1932.
Gehuwd (1) met Johanna J. (Anna) RAUCH
Gehuwd (2) met Johanna Cornelia Maria LAMMERS, geboren 1893
   2. Petrus Johannes Marie, geboren c 1884.
Gehuwd met Antonia Johanna GERSTELING 
   3. Francisca Johanna Maria, geboren op dinsdag 31 augustus 1886 te Amsterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 11 februari 1909 met Wilhelmus Rudolf GERSTELING, geboren 1884, 
   4. Henriëtte Maria, geboren op woensdag 3 april 1889 te Hoorn. 
   5. Cornelis, geboren op woensdag 11 augustus 1897 te Amsterdam 

VI.58    Francisca Anna Maria (Ciska) JAGTMAN, geboren op woensdag 9 juli 1862 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op donderdag 11 januari 1951 te Tilburg op 88-jarige leeftijd. Dochter van Cornelius (Cornelis) JAGTMAN (zie V.24) en Dorothea Maria DAGNEAUX.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 29 juli 1886 te Amsterdam met Johannes Augustinus (Jan) VAN OS, 24 jaar oud, magazijnhouder, geboren op maandag 19 mei 1862 te Amsterdam, overleden op vrijdag 30 augustus 1929 te Heteren (GL) op 67-jarige leeftijd, zoon van Bernardus Hendricus VAN OS en Theresia Ernestina Maria VAN DER LIET

Cisca woonde in 1933 in de Heuvelstraat 71, Tilburg.
Het echtpaar woonde in Nijmegen in 1899.

Uit dit huwelijk:

   1. Anny Sophie Marie, eigenaresse modez.in Tilburg, geboren op vrijdag 14 oktober 1887.
   2. Clementine, geboren circa1888.
   3. Lies, geboren ca 1889
Gehuwd met JANSSEN

VI.61    Andreas Pieter JAGTMAN, werkman, sjouwer, stoker, geboren op zaterdag 25 december 1830 te Sloterdijk (gezindte: Ned.Hervormd), overleden op vrijdag 9 augustus 1912 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd.Zoon van Pieter Andries (Peter) JAGTMAN (zie V.26) en Jansje VAN DEN BERG.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op woensdag 10 juni 1863 te Amsterdam, met Hendrika Cornelia KERKHOOFEN, 33 jaar oud, werkster, geboren op maandag 13 juli 1829 te Amsterdam (gezindte: rk), dochter van Jacob Pieter KERKHOOFEN en Hendrika HUIJBERS

Andreas heeft gewoond in Hoorn en Sloterdijk
Huwelijk afgekondigd in Amsterdam en Hoorn.
Bij huwelijk erkenning van Hendrika Cornelia en Johanna Geertruida .
 
Het gezin woonde in 1864 Utrechtschedwarsstraat 10, ervoor Botermarkt 32, erna Utrechtschedwarsstraat 153
, alle adressen in Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

   1. Hendrica Cornelia (zie VII.65).
   2. Johanna Geertruida (zie VII.69).
   3. Andries Pieter, geboren op donderdag 30 juni 1864 te Amsterdam, overleden op zaterdag 16 juli 1864 te Amsterdam, 16 dagen oud.
   4. Andries Pieter, geboren op maandag 15 mei 1865 te Amsterdam, overleden op zaterdag 10 november 1866 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   5. Andries Pieter (zie VII.72).
   6. Petrus Jacobus, geboren op maandag 25 oktober 1869 te Amsterdam, overleden op maandag 8 november 1869 te Amsterdam, 14 dagen oud.
   7. Jacobus Petrus (zie VII.75).

VI.66    Cornelis JAGTMAN, sjouwerman, werkman, geboren op woensdag 8 februari 1837 te Amsterdam (gezindte: Ned.Hervormd), overleden op zaterdag 21 december 1912 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd, zoon van Pieter Andries (Peter) JAGTMAN (zie V.26) en Jansje VAN DEN BERG.
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op woensdag 29 oktober 1884 te Amsterdam  met Stijntje BIJLSMA, werkster, geboren 1847 te Leeuwarden (gezindte: Ned.Hervormd), dochter van IJper BIJLSMA en Rinske LEDEMEER

Het echtpaar  woonde : O.Z. Voorburgwal 116, 106, en 116 III, Amsterdam

Uit dit huwelijk:

   1. Cornelia (zie VII.78).

VI.73    Sophia Euphemia JAGTMAN, geboren ca 18 mei 1841 te Amsterdam, overleden ca 19 juli1913 te Amsterdam, dochter van Jacobus JAGTMAN (zie V.29) en Christina VAN DER HEIJDEN.
Gehuwd op vrijdag 20 januari 1871 te Haarlemmermeer met Klaas KIEFT, 31 jaar oud, landbouwer, geboren op dinsdag 26 februari 1839 te Wognum, zoon van Jacob KIEFT, landbouwer, en Aaltje KAMPER

Huwelijksgetuige: Wilhelmus Jagtman, oom van de bruid.

Uit dit huwelijk:

   1. Johanna, geboren op zaterdag 17 januari 1880 te Beverwijk, overleden op dinsdag 23 maart 1886 te Wateren (Vledder) op 6-jarige leeftijd.

VI.74    Joannes JAGTMAN, veenwerker, arbeider, geboren op zaterdag 25 februari 1843 te Amsterdam, overleden op donderdag 11 juli 1889 te Haarlemmermeer op 46-jarige leeftijd ), zoon van Jacobus JAGTMAN (zie V.29) en Christina VAN DER HEIJDEN.
Gehuwd (1) ca 1873 met Anna LOOGMAN, geboren op donderdag 17 augustus 1848 te Alkemade, overleden op donderdag 18 oktober 1883 te Haarlemmermeer op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op woensdag 27 oktober 1886 te Haarlemmermeer met Cornelia SEIJTS, 35 jaar oud, geboren op maandag 27 januari 1851 te Wijdewormer, overleden op zaterdag 3 oktober 1891 te Haarlemmermeer op 40-jarige leeftijd, dochter van Cornelis SEIJTS en Agatha (Aagje) BOOTS.

Overlijden Joannes aangegeven door zijn vader

Uit het eerste huwelijk:

   1. Jacobus, los werkman, koetsier, geboren op dinsdag 12 mei 1874 te Lagendijk (Spaarnwoude), gedoopt (rk) op dinsdag 12 mei 1874 te Lagendijk (Spaarnwoude) (getuigen: Nicolaas Kieft en Sophia Jagtman), overleden op vrijdag 26 maart 1937 te Norg op 62-jarige leeftijd. 
Spaarnwoude werd later Haarlemmerliede. 
Jacobus zat op 20 mei 1895 in de gevangenis in Veenhuizen, hij was op 16 augusrus 1899 in Bergen op Zoom. Op 12 mei 1909 weer in de RW.inrichting in Veenhuizen, op 1 januari 1910 gevangen in Norg, was op 6 april 1911 in Arnhem, daarna weer in de RW.inrichting Veenhui zen, op 12 augustus 1914 in de strafgevangenis in Amsterdam, in 1916 nogmaals in Norg. 
   2. Johanna, geboren te Haarlemmerliede, gedoopt (rk) op zondag 28 maart 1875 te Lagendijk (Spaarnwoude) (getuigen: Martinus v.d. Sluis en Grietje Loogman), overleden op zaterdag 9 september 1876 te Haarlemmermeer op 1-jarige leeftijd.
   3. Petrus, geboren 1876 te Haarlemmermeer, overleden op donderdag 6 juli 1876 te Haarlemmermeer.
   4. Johanna, geboren ca 1877 te verm. Haarlemmermeer, overleden op zondag 7 juli 1878 te Haarlemmermeer.
   5. Johannes, geboren op woensdag 25 juli 1877 te Haarlemmermeer. 
Waarschijnlijk jong gestorven.

   6. Christina, geboren op vrijdag 4 oktober 1878 te Haarlemmermeer  
Waarschijnlijk jong gestorven.

   7. Pieter (zie VII.86).
   8. Christina, geboren op vrijdag 24 februari 1882 te Haarlemmermeer. 
Waarschijnlijk jong gestorven.

   9. Christina, geboren op woensdag 26 september 1883 te Haarlemmermeer, overleden op maandag 15 mei 1905 te Lisse op 21-jarige leeftijd.
Overlijden is in Haarlemmermeer aangegeven door haar grootvader Jacobus Jagtman
.

Uit het tweede huwelijk:
   10. Johannes (zie VII.90).
   11. Theodorus, geboren ca 28 juli 1887 te Haarlemmermeer, overleden op vrijdag 18 mei 1888 te Haarlemmermeer, nog geen jaar oud.
   12. Agatha Johanna, geboren 1889 te Haarlemmermeer, overleden op dinsdag 18 maart 1890 te Haarlemmermeer, 
Overlijden aangegeven door haar grootvader Jacobus Jagtman
.

VI.77    Jacobus JAGTMAN, landbouwer, geboren op zaterdag 23 augustus 1845 te Haarlemmerliede, overleden op zaterdag 6 oktober 1900 te Haarlemmermeer op 55-jarige leeftijd, zoon van Jacobus JAGTMAN (zie V.29) en Christina VAN DER HEIJDEN.
Gehuwd (1) op 38-jarige leeftijd op woensdag 6 februari 1884 te Bloemendaal  met Anna Petronella VAN RIJN, geboren ca 04 januari 1854 te Haarlem, overleden op zondag 25 januari 1885 te Haarlemmermeer, 31 jaar oud. Dochter van Hermanus Henricus VAN RIJN, veehouder, en Maria HULSEBOS, veehoudster, 
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op woensdag 23 oktober 1889 te Haarlemmermeer  met Cornelia NOORDSTRAND, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 13 november 1866 te Haarlemmermeer, dochter van Nicolaas NOORDSTRAND en Elisabeth SCHOUTEN.

Huwelijksgetuigen 1e huwelijk: Jacobus Jagtman, vader van de bruidegom, Johannes Jagtman, broer, Hermanus Van Rijn, vader van de bruid, Adrianus Hulschebos, oom van de bruid

Uit het eerste huwelijk:

   1. Christina Maria, geboren op vrijdag 9 januari 1885 te Haarlemmermeer, overleden op vrijdag 6 maart 1925 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jacobus Theodorus VAN BODEGRAVEN, overleden na 1925.
Uit het tweede huwelijk:
   2. Anna Christina, geboren op woensdag 24 september 1890 te Haarlemmermeer, overleden op donderdag 6 november 1890 te Haarlemmermeer, 1 maand oud.
   3. Hermanus Jacobs, geboren januari 1893 te verm. Haarlemmermeer, overleden op donderdag 18 mei 1893 te Haarlemmermeer, ongeveer 4 maanden oud.
   4. Elisabeth Johanna, geboren op woensdag 28 oktober 1896 te Haarlemmermeer, overleden op zaterdag 3 februari 1979 te Haarlemmermeer op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 30 april 1924 te Haarlemmermeer met Johannes Cornelis VAN EGMOND, 30 jaar oud, landbouwer, geboren op dinsdag 17 april 1894 te Haarlemmermeer, overleden op zondag 4 februari 1968 te Haarlemmermeer op 73-jarige leeftijd, zoon van Cornelis VAN EGMOND en Theodora DE BOER

VI.83    Willem JAGTMAN, landbouwer, geboren op zondag 25 april 1858 te Haarlemmermeer, overleden op maandag 30 juli 1934 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, begraven op donderdag 2 augustus 1934 te Amsterdam (rk.kerkhof St. Barbara), zoon van Jacobus JAGTMAN (zie V.29) en Christina VAN DER HEIJDEN.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op vrijdag 30 april 1897 te Haarlemmermeer  met Christina SCHALKWIJK, 25 jaar oud, geboren op dinsdag 29 augustus 1871 te Mijdrecht , dochter van Casparus SCHALKWIJK en Anna Maria TOUW.

Uit dit huwelijk:
   1. Jacobus Casparus (zie VII.100).
   2. Casparus Jacobus (zie VII.102).
   3. Christiaan Johannes, metaalslijper, geboren ca 1904 te Amsterdam, overleden op maandag 26 november 1923 te Amsterdam ongeveer 19 jaar oud.
   4. Johannes Cornelis (zie VII.105).

VI.91    Sophia Christina JAGTMAN, geboren op dinsdag 2 oktober 1855 te Nieuwer Amstel, overleden op woensdag 24 augustus 1932 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd, , dochter van Wilhelmus (Willem) JAGTMAN (zie V.31) en Joanna (Jannetje) BON.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 24 augustus 1876 te Sloten (NH) met Cornelis Wilhelmus MEEKEL, 23 jaar oud, warmoezenier, geboren op vrijdag 7 januari 1853 te Sloten, overleden op woensdag 19 augustus 1931 op 78-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Willem) MEEKEL, warmoezenier, en Gezina Jacoba DE WIT.

Aangifte overlijden Sophia: Wilhelmus Abram Cornelis Meekel, haar zoon.

Uit dit huwelijk:

   1. Wilhelmus Cornelis, geboren op vrijdag 6 juli 1877, overleden op zaterdag 7 juli 1877, 1 dag oud.
   2. Gesina MAria Johanna, geboren op zaterdag 18 mei 1878.
   3. Wilhelmus Abram Cornelis, veehouder, geboren op donderdag 15 januari 1880 te Nieuwer-Amstel, overleden op donderdag 22 mei 1969 te Amsterdam op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd met Petronella Catharina Henderina BON, geboren op donderdag 9 januari 1879 te Nieuwer-Amstel, overleden op maandag 24 december 1956 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd.
   4. Johannes Wilhelmus, geboren op vrijdag 24 februari 1882, overleden op woensdag 28 februari 1883 op 1-jarige leeftijd.
   5. Cornelis Wilhelmus, geboren op zondag 7 oktober 1883, overleden op dinsdag 24 november 1953 op 70-jarige leeftijd.
   6. Johanna Esther Maria, geboren op dinsdag 1 december 1885, overleden op maandag 21 februari 1938 op 52-jarige leeftijd.
   7. Hendrikus Johannes, geboren op zondag 31 juli 1887 te Nieuwer-Amstel, overleden op maandag 11 januari 1971 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd.

VI.112    Hendricus JAGTMAN, bediende, werkman, gedoopt (rk) op zondag 27 april 1834 te Kuinre (getuigen: Hendrik Kezekamp), overleden op donderdag 7 december 1916 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd. . Zoon van Anthonius (Antoon) Harmens JAGTMAN (zie V.49) en Wilhelmina Hendriks (Minke) KEZEKAMP.
Ondertrouw te A'dam en Oldemarkt, gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 24 december 1856 te Amsterdam met Jacoba COPPENS, 28 jaar oud, geboren op dinsdag 11 november 1828 te Amsterdam, overleden V 17121904, dochter van Johannes Cornelius COPPENS, schoenmaker, en Maria Anna NEBELING

Hendricus woonde in Oldemarkt , na zijn huwelijk in Amsterdam. Vertrok uit Amsterdam naar Bussem in 1905
Dochter Marianna is erkend bij huwelijk.

Uit dit huwelijk:

   1. Marianna, geboren op zaterdag 15 november 1856 te Amsterdam, overleden op zondag 6 januari 1861 te Amsterdam op 4-jarige leeftijd.
   2. Anthonius Johannes Cornelis, geboren ca 12 februari 1858 te Amsterdam, overleden op donderdag 18 maart 1886 te Amsterdam, ongeveer 29  jaar oud. 
Ongehuwd . 
Overleden op de Looiersgracht 7
, Amsterdam
   3. Alida Jacoba, geboren op vrijdag 11 mei 1860 te Amsterdam, overleden op vrijdag 16 februari 1906 te Amsterdam op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 26 augustus 1880 te Amsterdam  met Hedda BUIJS, 24 jaar oud, gedoopt op donderdag 18 oktober 1855 te Amsterdam, zoon van Pieter BUIJS en Adriana COOPEN.

VI.115    Alida (Aaltje) JAGTMAN, geboren op donderdag 12 mei 1836 te Kuinre, , gedoopt (rk) op donderdag 12 mei 1836 te Kuinre (getuigen: Herman Kezekamp), overleden op dinsdag 9 mei 1899 te Kuinre op 62-jarige leeftijd, dochter van Anthonius (Antoon) Harmens JAGTMAN (zie V.49) en Wilhelmina Hendriks (Minke) KEZEKAMP.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op vrijdag 4 februari 1853 te Kuinre, gehuwd voor de kerk op zondag 6 februari 1853 te Kuinre (rk) (getuigen: Jacoba Klinkert en Elisabeth de Jong) met Jacobus Nolkes (Jacob) VAN VEEN, 29 jaar oud, schipper, gedoopt (rk) op zaterdag 18 oktober 1823 te Kuinre (getuigen: Pieter van Veen), zoon van Nicolaus (Nolke) VAN VEEN en Catharine KUKKEN.

Aangifte geboorte Aaltje: Jansen Jans de Boer en Albert Timens Koopman, slagter.
Aangifte overlijden: Anthony Harms Belt, winkelier en Harm Postma, nachtwacht.

Uit dit huwelijk:

   1. Joannes, geboren op dinsdag 9 oktober 1855 te Heereveen, gedoopt (rk) te Kuinre (getuige: Johannes Jagtman, grootvader).
   2. Veronica Maria, geboren op zaterdag 10 oktober 1857 te Kuinre, gedoopt (rk) op zaterdag 10 oktober 1857 te Kuinre (getuigen: P. Sch. i.p.v. Maria van Veen, zus van vader).
   3. Maria, geboren op zaterdag 19 mei 1860 te Kuinre, gedoopt (rk) op zaterdag 19 mei 1860 te Kuinre (getuigen: P. Sch. i.p.v. Jeltje v.d. Vegt, schoonzus van vader).
   4. Nicolaus (Nolke), geboren op woensdag 17 december 1862 te Kuinre, gedoopt (rk) op donderdag 17 december 1863 te Kuinre (getuigen: P. Sch. i.p.v. Regnerus van Veen, broer van vader), overleden op zondag 21 mei 1865 te Meppel op 2-jarige leeftijd. 
Zijn woonplaats was ten tijden van overlijden Kuinre
.

VI.117    Maria JAGTMAN, geboren op zondag 28 juni 1840 te Kuinre, , overleden op donderdag 30 augustus 1877 te Haskerland op 37-jarige leeftijd, dochter van Anthonius (Antoon) Harmens JAGTMAN (zie V.49) en Wilhelmina Hendriks (Minke) KEZEKAMP.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 4 juni 1863 te Haskerland met Johannes BULSING, 24 jaar oud, koopman, geboren op donderdag 7 maart 1839 te Joure, overleden na augustus 1877, zoon van Hendikus Jans BULSING, koopman, en Hiltje Jacobs HALMA/KALMA.

Aangifte geboorte Maria: Jan Derks De Jonge, schoenmaker en Lambert Sytze Brugge, timmerman.

Uit dit huwelijk:

   1. Janke, geboren op woensdag 1 juli 1857 te Amsterdam. 
   2. Hiltje, geboren op donderdag 14 april 1864 te Haskerland.
   3. Anthoon, geboren op vrijdag 4 augustus 1865 te Haskerland, overleden op dinsdag 19 juni 1866 te Haskerland, nog geen jaar oud. 
   4. Anthoon, geboren op zondag 10 januari 1869 te Haskerland.
   5. Hendrik, geboren op zondag 12 februari 1871 te Haskerland.

VI.118    Johannes JAGTMAN, timmerknecht, gedoopt (rk) op donderdag 12 oktober 1843 te Kuinre (getuigen: Veronica Bijvoet i.p.v. Joannes Jagtman), overleden op dinsdag 9 oktober 1883 te Joure  op 39-jarige leeftijd.  Zoon van Anthonius (Antoon) Harmens JAGTMAN (zie V.49) en Wilhelmina Hendriks (Minke) KEZEKAMP.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op zondag 15 mei 1864 te Joure (Haskerland) met Elisabeth Hendrikus BÜLSING, 21 jaar oud, geboren op zondag 2 april 1843 te Joure (gezindte: rk), overleden N 1902 te verm. Amsterdam. Elisabeth woont in 1902 in Amsterdam, daarvoor in Watergraafsmeer. Dochter van Hendikus Jans BULSING, koopman, en Hiltje Jacobs HALMA/KALMA.

Voogd van Johannes: Jan Jagtman, rentenier, wonende Oldemarkt, toeziend voogd: Theodorus Kortenhorst, koopman, wonende te Kuinre.

Uit dit huwelijk:

   1. Minke (zie VII.128).
   2. Hiltje, geboren op woensdag 5 mei 1869 te Joure.
Ondertrouw op donderdag 23 juli 1896 te Amsterdam, gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 5 augustus 1896 te Amsterdam met Jan VISSER, 25 jaar oud, letterzetter, geboren op zaterdag 4 februari 1871 te Joure, zoon van Lieuwe Jans VISSER, meubelmaker, en Lena Jacobs MUURLING.
   3. Anthoon (zie VII.131).
   4. Hendrik (zie VII.133).
   5. Hermanus (zie VII.135).
   6. Janke (zie VII.137).
   7. Age (zie VII.139).

VII.15    Anthonius Jacobus Franciscus JAGTMAN, handelsreiziger, geboren op donderdag 26 augustus 1875 te Amsterdam , overleden op zaterdag 4 september 1943 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Anthonius Franciscus Henricus JAGTMAN (zie VI.28) en Henriette Jacoba Francisca Maria MULDERS.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op woensdag 20 augustus 1902 te Amsterdam met  Johanna Catharina Anthonia LOGHER, geboren op donderdag 20 oktober 1881 te Amsterdam, overleden op dinsdag 15 februari 1972 te Amsterdam op 90-jarige leeftijd, dochter van Wijnandus Jacobus Barend LOGHER, bediende, en Catharina Anthonia RASUÉ.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op woensdag 1 juli 1931 te Nieuwer Amstel  met Celia TEN BRINKE, 40 jaar oud, geboren op woensdag 28 januari 1891 te Bodegraven , overleden op woensdag 15 mei 1974 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd. Dochter van Dirk TEN BRINKE en Aaltje VERBURG.

Aangifte geboorte Anthonius: Jacobus Franciscus Mulders 
Anthonius en Johanna zijn g
escheiden na 28 jaar huwelijk op zondag 19 oktober 1930 te Amsterdam
Celia was weduwe van Hendrik Dijkhof, uit dat huwelijk had zij 3 kinderen.
 

Uit het eerste huwelijk:

   1. Henriëtte Maria Johanna (zie VIII.2).
   2. Wijnandus Johannes Anthonius (Wijnand) (zie VIII.3).

VII.20    Clementine Johanna JAGTMAN, geboren op maandag 11 augustus 1879 te Amsterdam, overleden op zondag 27 oktober 1968 te Aerdenhout op 89-jarige leeftijd. Dochter van Anthonius Franciscus Henricus JAGTMAN (zie VI.28) en Henriette Jacoba Francisca Maria MULDERS.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op donderdag 17 februari 1898 te Amsterdam met Pieter EGAS, 21 jaar oud, directeur A'damse Levensverzekeringsmij. Geboren op donderdag 12 oktober 1876 te Amsterdam, overleden op donderdag 3 juli 1952 te Bloemendaal op 75-jarige leeftijd, zoon van Wouter EGAS en Janna DE JONG.

Clementine woonde tijdens haar overlijden in de Zandvoortseweg 54 Aerdenhout

Uit dit huwelijk:

   1. Henriëtte Clementine, geboren op woensdag 9 juli 1902.
Gehuwd (1) met Henri Jacques SUERMONDT, Kapt.ter Zee Marine,Marinecom. te Willemstad (Curacao), chef arsenaal te Willemsoord. Geboren op dinsdag 9 oktober 1894 te Nijmegen, overleden op vrijdag 29 augustus 1980 te Hattem (GL) op 85-jarige leeftijd. .
Gehuwd (2) met KREUGER.
Henriette en Henri zijn gescheiden
   2. Eugenie, geboren op dinsdag 21 januari 1908 te Soerabaja.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op zaterdag 3 september 1938 met G.D. BAX.
   3. Pieter, geboren op dinsdag 4 augustus 1914 te Soerabaja.
Gehuwd oktober 1935 te Delft.
   4. Janna.
Gehuwd met H. STORM.

VII.29    Jeanne Dorothea Antoinette JAGTMAN, geboren op donderdag 17 februari 1881 te Batavia (gezindte: rk), overleden op maandag 10 januari 1966 te Den Haag op 84-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 14 januari 1966 te Den Haag (rk. begraafplaats st. Barbara), dochter van Johannes Wilhelmus (Jan) JAGTMAN (zie VI.30) en Clementine PONS, eigenaresse lint-en knopenwinkeltje.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op maandag 14 juni 1909 te Batavia / Singapore (rk) met Jan Albert (John) JERONIMUS, 31 jaar oud, machinist grote handelsvaart, eigenaar ijsfabriek in Tjepoe, geboren op woensdag 21 november 1877 te Antwerpen (gezindte: Ned.Hervormd), overleden op maandag 31 maart 1958 te Den Haag op 80-jarige leeftijd, begraven op woensdag 2 april 1958 te Den Haag (rk. begraafplaats St, Barbara), zoon van Adriaan JERONIMUS, koopman, fabrikant, en Jannette CORNELISSE

De ijsfabriek leverde grote ijsblokken. De belangrijkste klant was de BPM, die een vestiging had in Tjepoe.
Jeanne deed  de boekhouding van de ijsfabriek.
Zij woonden na hun terugkeer uit Indië (1947) tot haar dood in de Tasmanstraat 170, Den Haag.

Uit dit huwelijk:

   1. Clementine Emerance Jeanne (Tineke), onderwijzeres, geboren op dinsdag 17 mei 1910 te Singapore (gezindte: rk), overleden op vrijdag 21 juli 1989 te Brigachtal (D) op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op vrijdag 28 juli 1989 te Den Haag.
Gehuwd met Max Paul BAJETTO, hoofd rijks voorlichtings dienst Oost Java, directeur radio televisie en pers min.cultuur recreatie en maatschappelijk werk, geboren op dinsdag 10 mei 1910 te Den Haag (gezindte: rk), overleden op dinsdag 23 maart 1976 te Den Haag op 65-jarige leeftijd, gecremeerd op maandag 29 maart 1976 te Den Haag.
   2. Albert Jan, employe Shell, geboren op maandag 17 april 1916 te Batavia (gezindte: rk), overleden op zaterdag 4 april 1942 te Bij Tjandong (Borneo) op 25-jarige leeftij.
   3. Antoinette Pauline (Net), geboren op donderdag 7 november 1918 te Tjepoe (gezindte: rk).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op donderdag 3 augustus 1939 te Blora (Java) (NI) met Kornelius Andreas GERRITSEN, 26 jaar oud, employe BPM, leraar NO. Geboren op zondag 16 maart 1913 te Altenessen, overleden op dinsdag 12 maart 1991 te Den Haag op 77-jarige leeftijd, gecremeerd op vrijdag 15 maart 1991 te Den Haag.
   4. Cornelia Maria (Cor), geboren op zondag 7 november 1920 te Tjepoe (gezindte: rk).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op maandag 13 september 1948 te Den Haag (ZH) met Herman RIJNAARD, 31 jaar oud, empoye BPM, geboren op donderdag 13 september 1917 te Den Haag, overleden op dinsdag 31 mei 1988 te Torre Vieja (Spanje) op 70-jarige leeftijd, gecremeerd te Spanje.
   5. Josephine Maria (Phien), geboren op donderdag 12 juni 1924 te Tjepoe (gezindte: rk), overleden op zondag 18 februari 1968 te Den Haag op 43-jarige leeftijd, begraven op donderdag 22 februari 1968 te Den Haag.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op woensdag 20 juni 1956 te Den Haag (ZH) met Johannes Paulus Maria (Jan) SCHENK, 31 jaar oud, geboren op donderdag 26 juni 1924.

VII.31    Anthonius Paulus Johannes (Anton) JAGTMAN, hoofd Staatsspoor en -Tramwegen Java, geboren op maandag 12 mei 1884 te Batavia, gedoopt (rk) op zondag 18 mei 1884 te Batavia (getuigen: Pauline Jeanne Baptist-Pons, zus van moeder), overleden op vrijdag 14 oktober 1977 te Den Haag op 93-jarige leeftijd, begraven op woensdag 19 oktober 1977 te Rijswijk (begraafplaats H. Bonifacius). 
 Zoon van Johannes Wilhelmus (Jan) JAGTMAN (zie VI.30) en Clementine PONS, eigenaresse lint-en knopenwinkeltje.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 12 januari 1910 te Batavia (getuigen: Bruinis Dirk Willem Jan van Garderen en Josephus Johannes Adrianus de Groot) (rk) met Maria Johanna (Marie) LION, 23 jaar oud, geboren op donderdag 8 juli 1886 te Batavia, gedoopt (Evangelisch) op dinsdag 12 juli 1887 te Batavia (getuigen: niet vermeld), de tweede keer rk gedoopt te Bandoeng op 6-7-1917, (getuigen: A. Jagtman en zijn moeder, Clementine Pons), overleden op zondag 11 augustus 1963 te Den Haag op 77-jarige leeftijd, begraven te Rijswijk, dochter van Govert Godefridus LION, 1e luitenant KNIL, beheerder Grand Hotel Java te Weltevreden, en Johanna Maria SPAANDERMAN.

Anton was officier in de orde van Oranje-Nassau. 
Hij woonde in 1910 in Bandoeng en het gezin woonde in 1953 op de Oranjelaan 71 te Rijswijk (ZH), daarvoor Regentesselaan 7 Rijswijk.

Uit dit huwelijk:

   1. Johanna Maria (Hans) (zie VIII.23).
   2. Clementine Pauline (Cleline), geboren op vrijdag 12 juli 1912 om 07.20 uur te Soerabaja,  gedoopt (rk) op zondag 11 augustus 1912 te Soerabaja (getuigen: niet vermeld), overleden op maandag 16 december 1912 te Soerabaja, 5 maanden oud
Aangifte geboorte: Pieter Egas, 36 jaar, directeur van het bijkantoor van de Amsterdamsche maatschappij van Levensverzekering, en Albertus Aart de Jager, 33 jaar, adjunctchef van de derde afdeling van de Staatsspoorwegen, beide wonende te Soerabaja)
Aangifte overlijden: Carel Lodewijk Dinsbach en Carel Lodewijk Scholtz)
.
   3. Johannes Wilhelmus (Jan) (zie VIII.25).
   4. Govert Godefridus (Goof) (zie VIII.28).
   5. Cleline Maria (Clelie) (zie VIII.31).
   6. Maria Johanna (Muis) (zie VIII.34).

VII.34    Josephine Clementine Marie (Phien) JAGTMAN, geboren op maandag 30 november 1885 te Batavia, overleden op dinsdag 22 januari 1963 te Den Haag op 77-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 25 januari 1963 te Den Haag (rk. begraafplaats Binckhorstlaan), dochter van Johannes Wilhelmus (Jan) JAGTMAN (zie VI.30) en Clementine PONS, eigenaresse lint-en knopenwinkeltje.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op zaterdag 4 mei 1907 (RK) met Hendrik Jan (Hans) OSTEN, 24 jaar oud, geboren op vrijdag 2 maart 1883 te Batavia (gezindte: rk), overleden op vrijdag 13 mei 1960 te Den Haag op 77-jarige leeftijd, begraven op dinsdag 17 mei 1960 te Den Haag (rk. begraafplaats Binckhorstlaan), zoon van Hendrik Jan OSTEN en Elise Augustine Antoinette RIJCKMANS.

Uit dit huwelijk:
   1. Clementine Elise Josephine (Tineke), geboren op zaterdag 12 februari 1910 te Tjimahie, overleden op woensdag 7 juni 2000 te Den Haag op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op vrijdag 16 maart 1934 met Frederik Willem (Fred) DRACHT, 22 jaar oud, kolonel KNIL, geboren op zaterdag 3 juni 1911 te Medan (Sumatra), overleden op zaterdag 8 januari 1994 te Den Haag op 82-jarige leeftijd.
   2. Marie Clementine Pauline (Mietie), geboren op donderdag 6 mei 1915 te Madioen, overleden op zondag 1 april 1984 te Leidschendam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 2 september 1942 te Den Haag met Everardus Maria (Evert) VAN OOIJEN, 26 jaar oud, 2e luitenant infanterie, bedrijfsleider, geboren op zaterdag 25 maart 1916 te Amsterdam, overleden op maandag 7 juli 1975 te Den Haag op 59-jarige leeftijd.
   3. Elise Jeanne Henriëtte, geboren op dinsdag 12 oktober 1920 te Den Haag.
Gehuwd met Istvan (Pista) GYERMECK.

VII.37    Johannes Clemens Anthonius (Bom) JAGTMAN, koopman in hout, bouwmaterialen en missiebenodigdheden, geboren op vrijdag 26 juli 1889 te Batavia (gezindte: rk), overleden op zondag 22 december 1940 te Batavia op 51-jarige leeftijd.  Zoon van Johannes Wilhelmus (Jan) JAGTMAN (zie VI.30) en Clementine PONS, eigenaresse lint-en knopenwinkeltje.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 12 maart 1914 te Batavia (rk) met Nicolette Marie VOSMAER, 24 jaar oud, geboren op vrijdag 6 december 1889 te Lagu Botti (Sumatra) (gezindte: rk), overleden op maandag 23 januari 1978 te Den Haag op 88-jarige leeftijd, begraven op donderdag 26 januari 1978 te Den Haag, dochter van Karel Alexander VOSMAER en Marianna NN (INDONESISCHE VROUW).

Hij werd "Bom" genoemd naar een grote knikker, omdat hij als kind zo dik was.


Uit dit huwelijk:
   1. Edo Anton Alexander, Koopman, vertegenwoordiger, geboren op woensdag 27 januari 1915 te Batavia (gezindte: rk), overleden op zaterdag 25 april 1992 te Den Haag op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op vrijdag 15 februari 1957 te Den Haag (rk) met Cornelia Elisabeth Maria PENNOCK, 44 jaar oud, geboren op woensdag 16 oktober 1912 te Soerabaja, dochter van L.P.P. PENNOCK, leraar Duits (in Indië), en Adelaïde Barbera Maria FONTANE.
   2. Clemens Paul, ambtenaar belastingen, geboren op maandag 10 april 1916 te Batavia (gezindte: rk), overleden op zaterdag 13 oktober 1956 te Groesbeek op 40-jarige leeftijd. Begraven op woensdag 17 oktober 1956 te H.Landstichting. 
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op woensdag 15 oktober 1947 te Bergen (L), van Thérèse Johanna Maria SCHEURS, geboren op dinsdag 19 oktober 1926 te Bergen (L).
Gescheiden na 6 jaar huwelijk op donderdag 25 maart 1954 te Bergen (L) 
Clemems woonde bij overlijden in het sanatorium Dekkerswald in Groesbeek

   3. Nicolette Johanna Maria (Lettie) (zie VIII.46).
   4. Elisabeth Jeanne Marie (Beppie) (zie VIII.48).
   5. Johannes Clemens Anthonius (Han) (zie VIII.49).

VII.39    Clemens Paul Herman (Clem) JAGTMAN, geboren op woensdag 1 augustus 1894 te Batavia (gezindte: rk), overleden op zondag 17 november 1968 te Voorburg op 74-jarige leeftijd, begraven op woensdag 20 november 1968 te Den Haag (rk. begraafplaats Kerkhoflaan).  Zoon van Johannes Wilhelmus (Jan) JAGTMAN (zie VI.30) en Clementine PONS, eigenaresse lint-en knopenwinkeltje.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op maandag 5 oktober 1931 te Batavia (rk) met Wilhelmina Jacoba Andina (Dien) MONOD DE FROIDEVILLE, 22 jaar oud, geboren op vrijdag 27 november 1908 te Leiden (gezindte: rk), overleden op dinsdag 22 mei 1973 te Voorburg op 64-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 25 mei 1973 te Den Haag, rk. begraafplaats aan de kerkhoflaan, dochter van Jean Adrien MONOD DE FROIDEVILLE en Maria Susanna VAN GINK.

Het gezin woonde in 1953 in de Regentesselaan 7 te Rijswijk (ZH).

Uit dit huwelijk:

   1. Clementine Maria Jeanne (Clé) (zie VIII.52).
   2. Johannes Clemens Hubertus (Jan) (zie VIII.53).
   3. Jacques Ignace (Jack) (zie VIII.56).
   4. François August (Frans) (zie VIII.58).
   5. Monica Theresia (zie VIII.62).

VII.65    Hendrica Cornelia JAGTMAN, geboren op woensdag 17 augustus 1859 te Amsterdam (gezindte: Ned.Hervormd), dochter van Andreas Pieter JAGTMAN (zie VI.61) en Hendrika Cornelia KERKHOOFEN, werkster.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op woensdag 3 maart 1880 te Amsterdam  met Gerrit KERSEBOOM, stoker, geboren ca 1855. 
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op woensdag 31 december 1890 te Amsterdam met Bernardus Herman Johan ENTROP, varensgezel, geboren te Amsterdam, zoon van Hermann Wilhelm ENTROP en Margarita Hendrika BOORLE (?).
Gehuwd (3) op 36-jarige leeftijd op woensdag 21 augustus 1895 te Amsterdam met Eduard George Cornelis OVERBEEK/ OVERBROEK, overleden na september 1914.

Hendrica en Gerrit zijn gescheiden. 
Gerrit gaf de baby aan, maar hij werd niet genoemd als de vader, het is dus ook niet zeker of hij de vader is.

Uit het eerste huwelijk:

   1. kind JAGTMAN, levenloos geboren op maandag 20 oktober 1879 te Amsterdam, 

VII.69    Johanna Geertruida JAGTMAN, geboren op donderdag 27 september 1860 te Amsterdam (gezindte: Ned.Hervormd), dochter van Andreas Pieter JAGTMAN (zie VI.61) en Hendrika Cornelia KERKHOOFEN, werkster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 10 mei 1882 te Amsterdam met Hendrik KOEHOF, 19 jaar oud, werkman, geboren op donderdag 31 juli 1862 om 20.00 uur te Amsterdam, zoon van Johannes Bernardus KOEHOF, werkman, sjouwer, en Johanna Gesina PHENNINGER.

Uit dit huwelijk:
   1. Hendrika Cornelia JAGTMAN, geboren op zondag 1 januari 1882 om 08.00 uur te Amsterdam. Overleden op vrijdag 3 februari 1882 om 08.00 uur te Amsterdam, 1 maand oud. 
Hendrika is geboren en gestorven voor het huwelijk. Het is niet zeker of Hendrik Koehof haar vader is.
Zij
is geboren in  het Binnengasthuis nr. 1. 
Getuigen aangifte geboorte: Hendrik Velthuijsen, huismeester van het Binnengasthuis en Johannis Haas, portier van het Binnengasthuis.

   2. Hendrica Cornelia, geboren op donderdag 19 maart 1885 te Amsterdam.
   3. Andries Hendrik, geboren ca.8 augustus 1887 te Amsterdam.
   4. Jacobus Petrus, geboren op donderdag 20 juni 1889 te Amsterdam.

VII.72    Andries Pieter JAGTMAN, varensgezel, geboren op maandag 3 juni 1867 te Amsterdam, overleden na 1918  vermoedelijk te Amsterdam, zoon van Andreas Pieter JAGTMAN (zie VI.61) en Hendrika Cornelia KERKHOOFEN, werkster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op woensdag 3 december 1890 te Amsterdam met Maria DE BOER, 21 jaar oud, geboren op woensdag 28 april 1869 te Amsterdam, dochter van Cornelis DE BOER en Jacoba KLETMAN

Johannes wordt bij het huwelijk erkend.

Uit dit huwelijk:
   1. Johannes (zie VIII.68).
   2. Hendrika Cornelia, geboren september 1891 te Amsterdam, overleden op zondag 14 mei 1893 te Amsterdam, 2 jaar oud.
   3. Hendrika Cornelia (zie VIII.72).
   4. Maria, geboren op zondag 19 april 1896 te Amsterdam (gezindte: Ned. Hervormd), overleden op dinsdag 17 december 1957 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 13 maart 1918 te Amsterdam met Franciscus Wilhelmus SIJMONS, 29 jaar oud, uitvoerder cementwerk, geboren op maandag 4 juni 1888 te Amsterdam, overleden op maandag 14 juli 1969 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Wilhelmus SIJMONS en Petronella Johanna VEENHOVEN Het echtpaar woonde op 31 mei 1947: Prinsengracht 629 II, Amsterdam.
   5. Jacoba (zie VIII.76).
   6. Andries Pieter (zie VIII.77).

VII.75    Jacobus Petrus JAGTMAN, werkman, opperman, geboren op donderdag 12 januari 1871 te Amsterdam, overleden op zondag 15 april 1951 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd, zoon van Andreas Pieter JAGTMAN (zie VI.61) en Hendrika Cornelia KERKHOOFEN, werkster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 17 februari 1892 te Amsterdam met Hendrika VAN DER PLOEG, 21 jaar oud, geboren op zondag 23 oktober 1870 te Harlingen, overleden op dinsdag 11 mei 1948 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, dochter van Sybren VAN DER PLOEG en Antje DRIJFHOUT

Zij woonden in 1900 in de Vrolikstraat nr. 151, Amsterdam

Uit dit huwelijk:

   1. Andries Pieter (zie VIII.79).
   2. Antje Eduardina Cornelia (zie VIII.82).
   3. Jacobus Petrus (zie VIII.85).
   4. Willemijntje (zie VIII.88).
   5. Tjietsche, geboren op woensdag 29 maart 1899 te Amsterdam, overleden op zaterdag 2 februari 1901 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   6. dochter, geboren en overleden op zaterdag 24 februari 1900 te Amsterdam
   7. Beitske (zie VIII.92).
   8. Hendrik, geboren op donderdag 16 januari 1908 te Amsterdam.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op woensdag 18 september 1946 te Amsterdam met Jacoba Hendrika Christina TELDER, 42 jaar oud, kostuumnaaister, geboren op zondag 22 november 1903 te Amsterdam, overleden op woensdag 10 januari 1973 te Santander (Spanje) op 69-jarige leeftijd, dochter van Anthonius Bernardus TELDER en Cornelia DE VRIES.

VII.78    Cornelia JAGTMAN, dagmeisje, geboren op zaterdag 12 november 1881 te Amsterdam (gezindte: Ned.Hervormd), overleden op zaterdag 30 april 1921 te Amsterdam op 39-jarige leeftijd, dochter van Cornelis JAGTMAN (zie VI.66) en Stijntje BIJLSMA, werkster.
Ondertrouw op zondag 9 juli 1905 te Amsterdam, gehuwd op 23-jarige leeftijd op woensdag 19 juli 1905 te Amsterdam  ( met David VAN DE LINDE, 27 jaar oud, mandenmaker, geboren op zaterdag 13 april 1878 te Amsterdam, overleden na april 1921.  Zoon van Dirk VAN DE LINDE, mandenmaker, en Cornelia Johanna HARTSUIJKER

Zij woonden beide voor hun huwelijk: Dolle Begijnensteeg 7 Amsterdam
De verloofden erkenden bij het huwelijk een kind.

Huwelijksgetuige: Jan Evert Willem van de Linde, broer, werkman 31 jaar.
David was door broederdienst van de militie vrijgesteld. Op 7 maart 1898 ingedeeld bij het 2e regiment vesting artillerie als nummer verwisselbaar (?) met nr. 8, lichting 189 uit Amsterdam en vervolgens 24 juli 1901 vrij. Vrijwillig overgegaan bij het 2e regiment huzaren.

Uit dit huwelijk:

   1. Johanna Christina, geboren op zaterdag 17 september 1904 te Amsterdam.

VII.86    Pieter JAGTMAN, los werkman, agent levensverz. mij. Geboren op donderdag 22 april 1880 te Haarlemmermeer, overleden op zaterdag 10 november 1962 te Zaandam op 82-jarige leeftijd, zoon van Joannes JAGTMAN (zie VI.74) en Anna LOOGMAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 23 oktober 1907 te Amsterdam met Jansje Katharina HOGENSTIJN, 22 jaar oud, geboren op dinsdag 22 september 1885 te Amsterdam, overleden op zaterdag 3 april 1971 te Krommenie op 85-jarige leeftijd, dochter van Johannes HOGENSTIJN en Jans KRANENDIJK.
Uit dit huwelijk:
   1. Jansje Katharina (zie VIII.97).
   2. Christina (zie VIII.99).
   3. Wilhelmina, geboren op dinsdag 29 augustus 1911 te Duisburg (D).
Gehuwd met Nicolaas Joseph HIJNEN.
   4. Hendrika Maria, geboren op donderdag 1 mei 1913 te Duisburg (D).  .
Gehuwd met Martinus BOS.
Hendrika woonde in mei 1947 in Assendelft
   5. Pieter Johannes (zie VIII.104).
   6. Johannes (zie VIII.106).
   7. Wilhelmus Jacobus, geboren op dinsdag 13 juli 1920 te Krommenie.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op donderdag 27 november 1952 met M.S. JONGENEEL.
   8. Nicolaas, geboren op woensdag 15 april 1925 te Krommenie.
   9. Adrianus, geboren op zaterdag 1 januari 1927 te Krommenie.

VII.90    Johannes JAGTMAN, groentehandelaar, geboren op zondag 8 augustus 1886 te Haarlemmermeer, overleden op zaterdag 7 januari 1967 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd, zoon van Joannes JAGTMAN (zie VI.74) en Cornelia SEIJTS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 5 april 1911 te Ouder Amstel met Maria Catharina KONERT, 20 jaar oud, geboren op donderdag 4 december 1890 te Ouder Amstel, overleden op donderdag 16 juli 1953 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, dochter van Heinrich Johann KONERT, warmoezenier, en Carolina NIEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1. Cornelia Carolina (zie VIII.113).
   2. Henri Johan (zie VIII.114).
   3. Carolina (zie VIII.117).
   4. Christina, geboren op dinsdag 3 december 1918 te Nieuwer Amstel.
Gehuwd met S. VAN OS.
Zij woonden 31 mei 1947 Gulden Winkelstraat 6 II Amsterdam
.

VII.100    Jacobus Casparus JAGTMAN, magazijnmeester, fabrieksarbeider, geboren op vrijdag 29 april 1898 te Haarlemmermeer, overleden op zaterdag 12 februari 1972 te Soest op 73-jarige leeftijd, zoon van Willem JAGTMAN (zie VI.83) en Christina SCHALKWIJK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op vrijdag 11 juli 1919 te Soest met Cornelia Margaretha HUIGEN, 18 jaar oud, geboren op zondag 30 december 1900 te Soest, overleden op vrijdag 8 december 1967 te Soest op 66-jarige leeftijd, dochter van Jan HUIGEN en Margaretha REIJERSE.
Uit dit huwelijk:
   1. Willem Joannes (zie VIII.120).
   2. Johannes Christiaan, (zie VIII.122)
   3. Christiaan Jan (zie VIII.124).

VII.102    Casparus Jacobus JAGTMAN, los werkman, betonwerker, geboren op woensdag 27 februari 1901 te Ouder Amstel, overleden op donderdag 12 maart 1981 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd, zoon van Willem JAGTMAN (zie VI.83) en Christina SCHALKWIJK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op woensdag 14 januari 1925 te Nieuwer Amstel met Gerarda Hendrika VLIEGHAAR, 22 jaar oud, geboren op donderdag 25 december 1902 te Nieuwer Amstel.
Uit dit huwelijk:
   1. Christina, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd met J. GALJAARD.
   2. Nicolaas, geboren te Amsterdam, overleden na 22 oktober 1980.
   3. Jacobus Casparus, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd met T. JOHANSSON.

VII.105    Johannes Cornelis JAGTMAN, geboren op maandag 14 december 1908, zoon van Willem JAGTMAN (zie VI.83) en Christina SCHALKWIJK.

Kinderen:
   1. Johannes C.  
   2. Willem J.C.  
   3. Nicolaas B. .

VII.128    Minke JAGTMAN, geboren op woensdag 21 juni 1865 te Joure (Haskerland), overleden op donderdag 12 januari 1950 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd, dochter van Johannes JAGTMAN (zie VI.118) en Elisabeth Hendrikus BÜLSING.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op donderdag 17 oktober 1889 te Joure met Harmen BORSCH, 25 jaar oud, loods, geboren op donderdag 14 januari 1864 te Den Helder, overleden op maandag 3 maart 1947 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd, zoon van Lolle BORSCH en Antje Marretje KRUGER.

Uit dit huwelijk:
   1. Antje Marretje, geboren op vrijdag 20 december 1889 te Den Helder.
   2. Elisabeth, geboren op zondag 5 juli 1891 te Den Helder.
   3. Johannes Roelof, geboren op dinsdag 19 december 1893 te Den Helder.

VII.131    Anthoon JAGTMAN, timmerman, geboren op maandag 12 juni 1871 te Joure, overleden op woensdag 10 november 1943 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Johannes JAGTMAN (zie VI.118) en Elisabeth Hendrikus BÜLSING.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op woensdag 15 april 1908 te Amsterdam met Grietje KROL, 29 jaar oud, geboren op zondag 23 februari 1879 te Joure  overleden na  april1924, dochter van Sijmen KROL en Jetje Cornelis TITO

Anton en Johannis zijn bij het huwelijk erkend.

Uit dit huwelijk:

   1. Anton, winkelbediende, geboren op dinsdag 26 september 1905 te Amsterdam, overleden op maandag 28 april 1924 te Amsterdam op 18-jarige leeftijd.
   2. Johannis (zie VIII.138).
   3. Hendrik, geboren op zondag 3 oktober 1909 te Amsterdam.
   4. Elisabeth (zie VIII.142).
   5. Menke, geboren op maandag 6 april 1914 te Amsterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 11 februari 1942 met J.C. HESSELS
Zij woonden 31 mei 1947 Palmstraat 56 IIIa, Amsterdam.

   6. Hermanus, geboren op dinsdag 17 augustus 1915 te Amsterdam, overleden op vrijdag 30 maart 1917 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   7. Hermanus (zie VIII.146).
   8. Simon (zie VIII.148).

VII.133    Hendrik JAGTMAN, bediende (1896), ambtenaar, geboren op zaterdag 24 mei 1873 te Joure, zoon van Johannes JAGTMAN (zie VI.118) en Elisabeth Hendrikus BÜLSING.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 3 april 1902 te Amsterdam met Alida Maria Constantina SLUIJTER, geboren ca  1878 te Amsterdam, weduwe van Martinus Vollebregt. Dochter van Johannes Gerardus Hermanus SLUIJTER, schoenmaker, en Anna Johanna BROM.

Uit dit huwelijk:
   1. Hendrika Alida (zie VIII.152).
   2. Johanna Elisabeth, geboren op woensdag 21 maart 1906  vermoedelijk te  Amsterdam.
Gehuwd met Jacobus Cornelis VISSER, geboren ca 1901  vermoedelijk te Amsterdam.

VII.135    Hermanus JAGTMAN, geboren op maandag 18 oktober 1875 te Haskerland, overleden op woensdag 5 januari 1966 te Katwijk (ZH) op 90-jarige leeftijd, zoon van Johannes JAGTMAN (zie VI.118) en Elisabeth Hendrikus BÜLSING.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 20 augustus 1902 te Amsterdam met Hiltje KUIPERS, 23 jaar oud, geboren op woensdag 5 maart 1879 te HemOldephaert, overleden op maandag 18 december 1944 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. Lucia Helena, geboren op zondag 24 mei 1903 te Amsterdam, overleden op donderdag 15 oktober 1903 te Amsterdam, 144 dagen oud.
   2. Lucia Helena, geboren op zaterdag 27 augustus 1904 te Amsterdam, overleden op vrijdag 14 januari 2000 op 95-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op woensdag 7 juli 1937 te Amsterdam met Otto Jan Hendrik GILQUIN, 41 jaar oud, bankbediende, geboren op dinsdag 3 september 1895 te Amsterdam, overleden op woensdag 11 juni 1980 te Scherpenzeel op 84-jarige leeftijd, zoon van Johannes Marinus GILQUIN en Elisabeth LANDHEER
Zij woonden 31 mei 1947 Amstelkade 142, Amsterdam.


VII.137    Janke JAGTMAN, werkster, winkelierster, geboren op zondag 15 september 1878 te Haskerland, overleden op vrijdag 30 januari 1948 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd, dochter van Johannes JAGTMAN (zie VI.118) en Elisabeth Hendrikus BÜLSING.
Waarschijnlijk relatie in 1896.
Gehuwd  op 21-jarige leeftijd op donderdag 6 september 1900 te Amsterdam, gescheiden na 19 jaar huwelijk op maandag 26 juli 1920 te Amsterdam van Adrianus Jacobus VAN LEEUWEN. Zij woonden 31 mei 1947 op de Leidschengracht 68hs. Amsterdam.

Uit de relatie:
   1. zoon JAGTMAN, geboren en overleden op vrijdag 11 september 1896 te Amsterdam
Aangifte overlijden: Hendrik Jagtman, moeders broer, en Jan Visser, 25 jaar, letterzetter)
.


Uit het  huwelijk:
   2. Susanna Jacoba, geboren op vrijdag 26 april 1901 te Amsterdam.
   3. Adrianus Johannes, geboren op dinsdag 8 augustus 1905 te Amsterdam.

VII.139    Age JAGTMAN, seinwachter NS, geboren op zaterdag 25 maart 1882 te Haskerland, overleden op vrijdag 2 januari 1970 te Ede op 87-jarige leeftijd, zoon van Johannes JAGTMAN (zie VI.118) en Elisabeth Hendrikus BÜLSING.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 13 juli 1904 te Amsterdam met Pieternella RUSKUS, 21 jaar oud, geboren op vrijdag 15 juni 1883 te Nieuwer. Amstel, overleden op dinsdag 29 november 1966 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:
   1. Johannes (zie VIII.161).
   2. Pieternella, dienstbode, geboren op zondag 8 april 1906 te Amsterdam, overleden op zondag 17 november 1974 te Amsterdam op 68-jarige leeftijd
Ongehuwd.
   3. Elisabeth, geboren op donderdag 21 maart 1907 te Amsterdam.
   4. Petrus Johannes (zie VIII.166).
   5. Cecilia Maria Cornelia (zie VIII.169).
   6. Maria Cornelia, geboren op dinsdag 2 juli 1912 te Amsterdam, overleden op zondag 15 maart 1914 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   7. Cornelia Maria (zie VIII.172).
   8. Elisabeth, geboren op woensdag 21 maart 1917 te Amsterdam, overleden op vrijdag 18 oktober 1918 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   9. Elisabeth, geboren op dinsdag 18 april 1922 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 9 augustus 1945 met H.J. REDDERING.
   10. Catharina Margaretha Henrica, geboren op vrijdag 26 oktober 1923 te Amsterdam.
Gehuwd met P.J. EIJPE
Zij woonden op 31 mei 1947: Nieuwendammerdijk 197A, Amsterdam..


VIII.2    Henriëtte Maria Johanna JAGTMAN, geboren op donderdag 13 augustus 1903 te Amsterdam, overleden op zondag 30 september 1973 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Anthonius Jacobus Franciscus JAGTMAN (zie VII.15) en Johanna Catharina Anthonia LOGHER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 19 augustus 1926 te Amsterdam met Herman Heinrich STEENMAN, 27 jaar oud, geboren op zaterdag 28 januari 1899 te Amsterdam, overleden op dinsdag 1 september 1992 te Alkmaar op 93-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jacobus STEENMAN en Wilhelmina Helena HEGEWISCH

Zij woonden 31mei 1947 Postjeskade 241 II, Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

   1. Herman, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd ote Bergen NH met T. RUITER.
   2. Hetty, geboren te Amsterdam.
Gehuwd  met P. VAN ARUM.
   3. Hanna, geboren ote Amsterdam.
Gehuwd  met J.L. KAPTIJN.

VIII.3    Wijnandus Johannes Anthonius (Wijnand) JAGTMAN, inspecteur levensverzekeringen, assuradeur huizenadministratie, geboren op maandag 21 mei 1906 te Amsterdam, overleden op vrijdag 8 januari 1993 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd, zoon van Anthonius Jacobus Franciscus JAGTMAN (zie VII.15) en Johanna Catharina Anthonia LOGHER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op maandag 28 september 1936 te Den Bosch  met Maria Elisabeth Clasina VAN LINDER, 29 jaar oud, geboren op zaterdag 22 juni 1907 te Den Bosch, overleden op donderdag 25 maart 1976 te Den Bosch op 68-jarige leeftijd, dochter van Johannes VAN LINDER en Clasina VISSERS.

Uit dit huwelijk:
   1. Wijnandus Maria Johan. Clasina, geboren op woensdag 29 december 1937 te Den Bosch, overleden op dinsdag 17 juli 1962 te Vught op 24-jarige leeftijd
Ongehuwd
.
   2. Ferdinand Maria Wijnandus Joh, geboren  te Den Bosch.

VIII.23    Johanna Maria (Hans) JAGTMAN, onderwijzeres, geboren op woensdag 15 maart 1911 om 13.00 uur te Djember,  gedoopt (rk) op dinsdag 28 maart 1911 te Djember (getuige: Clementine Jagtman-Pons, oma van vaders kant), dochter van Anthonius Paulus Johannes (Anton) JAGTMAN (zie VII.31) en Maria Johanna (Marie) LION.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op vrijdag 13 mei 1938 te Rijswijk (ZH) (rk) met Johannes Cornelius Adrianus Marie VAN HAL, 26 jaar oud, administateur bij het departement van financiën (1960), geboren op vrijdag 26 april 1912 te Den Haag, overleden op dinsdag 3 september 1991 te Den Haag op 79-jarige leeftijd, gecremeerd te verm. Den Haag, zoon van Pieter VAN HAL, luitenant-kolonel, controleur der militaire administratie, en Maria Adriana VAN DER HARST.

Aangifte geboorte Hans:: Joseph August MacLeod Manuel, 28 jaar, adjunctchef van de 4e afdeling van de Staatsspoorwegen en Mattheus Johannes IJzerman, 28 jaar, aspirant ingenieur bij de burgelijke openbare werken, beide wonende te Djember)
,

Uit dit huwelijk:

   1. Peter, geboren  te Bandoeng.
Gehuwd met Ria RINKEL,  te Hem (NH).
   2. Anthonius, geboren  te Bandoeng.
Gehuwd met Hanneke HAANAPPEL
   3. Maria Henriette te Bandoeng.
   4. Johanna Maria (Hannes)  te Delft.
   5. Clementine Maria (Tineke), geboren op woensdag 25 juni 1952 (gezindte: rk), overleden op zaterdag 27 juli 1963 te Rijswijk op 11-jarige leeftijd, begraven op woensdag 31 juli 1963 te Rijswijk (rk. begraafplaats van Vredenburghweg).

VIII.25    Johannes Wilhelmus (Jan) JAGTMAN, geboren op maandag 9 juni 1913 te Soerabaja (gezindte: rk), overleden 1989 te Australie, zoon van Anthonius Paulus Johannes (Anton) JAGTMAN (zie VII.31) en Maria Johanna (Marie) LION.
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op zondag 10 september 1950 te Batavia (rk), met  Hetty DROST, geboren op donderdag 20 juli 1916 te Den Haag, dochter van Tinus DROST en Mien NN.
Gehuwd (2) op 67-jarige leeftijd op donderdag 23 oktober 1980 te Brisbane (Australië) met Ailsa KALMAN DAVIS, 69 jaar oud, geboren op woensdag 5 juli 1911 te Bundaberg (AU).

Jan en Hetty zijn gescheiden na 29 jaar huwelijk op zondag 6 april 1980 


Uit het eerste huwelijk:
   1. Yvonne Mary (zie IX.17).
   2. Sylvia Maria, geboren op woensdag 19 augustus 1953 te Mount Isa (AU), overleden op maandag 21 november 1955 te Brisbane (AU) op 2-jarige leeftijd.
   3. Anthony Martin, geboren te Brisbane (AU).
Gehuwd met Rhonda Moore-Apia MERRIN, geboren te Melbourne (AU).
   4. John, geboren op vrijdag 29 juni 1956 te Brisbane (AU), overleden op zondag 14 mei 1978 te Cowra  (AU) op 21-jarige leeftijd.
   5. Sylvia Maria, geboren te Brisbane (AU).

VIII.28    Govert Godefridus (Goof) JAGTMAN, huidarts, geboren op zaterdag 8 augustus 1914 te Bandoeng (gezindte: rk), overleden op donderdag 5 augustus 1982 te Ulvenhout op 67-jarige leeftijd, begraven op maandag 9 augustus 1982 te Ulvenhout, begraafplaats de Lichtenberg, zoon van Anthonius Paulus Johannes (Anton) JAGTMAN (zie VII.31) en Maria Johanna (Marie) LION.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op vrijdag 3 mei 1946 te Rijswijk (ZH) met Anne Marie (Mia) BIERHUIZEN, 24 jaar oud, geboren op maandag 20 februari 1922 te Paree (Java), dochter van Franciscus Cornelis Petrus (Frans) BIERHUIZEN en Helena Cornelia Maria (Lenie) RUIGROK.

Uit dit huwelijk:
   1. Franciscus Anthonius (Frans) (zie IX.23).
   2. Anne Marie (zie IX.26).
   3. Pauline Monica (zie IX.28).
   4. Bernardus Augustinus (Berend) (zie IX.29).
   5. Alphonsus Aloysius (Alfons), geboren  te Breda.
   6. Margaretha Maria (Margriet) (zie IX.33).

VIII.31    Cleline Maria (Clelie) JAGTMAN, geboren op woensdag 31 januari 1917 om 14.45 uur te Batavia, Dochter van Anthonius Paulus Johannes (Anton) JAGTMAN (zie VII.31) en Maria Johanna (Marie) LION.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op woensdag 1 maart 1944 te Den Haag met Jildis Johannes Marinus LITTEL, 40 jaar oud, houthandelaar, geboren op zaterdag 27 juni 1903 te Kedichem, overleden op vrijdag 6 november 1959 te Buenos Aires (Argentinie) op 56-jarige leeftijd, begraven te Buenos Aires, kerkhof Chacarita. 
zoon van Leendert LITTEL en Neeltje SLOB
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op maandag 10 oktober 1960 te San Fernando (Arg.),  Rosa Santiago SOSA, geboren op dinsdag 30 augustus 1927, overleden op maandag 2 januari 1978 vermoedelijk te  San Fernando (Argentinie) op 50-jarige leeftijd.

Aangifte geboorte Cleline: Joseph Grandjean, 53 jaar,gepensioneerd kapitein en Auguste Fréderic Jules Baptist, 45 jaar, gepensioneerd kapitein, beide bij de KNIL en wonende te Batavia

Clelie woonde in 1944 in de Oranjelaan 71 te Rijswijk (ZH).
 
Jildes te Romilly la Pathenaye op huwde 5 juni 1926 Elisabeth van Meenen, gescheiden 1 oktober 1943.
Jildis  woonde in 1944 in een salonwagen , kantoorhoudende Louise de Colignyplein 29 Den Haag.
Clelie en Rosda zijn  gescheiden maart 1963 te Argentinië 

Uit het eerste huwelijk:

   1. Cleline Jildes, geboren te Den Haag.
Gehuwd  te Buenos Aires (Arg.) met Anthonius HARTINGER, 28 jaar oud, te Lospersdorf (Oostenrijk).
   2. Ingrid, geboren  te Rijswijk.
Gehuwd  te San Martin (Arg.) met Oswaldo MOTTER
   3. Norma, geboren  te San Fernando (Argentinë).
   4. Anthonio Jose, geboren te San Fernando (Argentinië).
   5. Maria Johanna, geboren te San Fernando (Argentinië).

VIII.34    Maria Johanna (Muis) JAGTMAN, geboren op dinsdag 14 mei 1918 te Batavia, dochter van Anthonius Paulus Johannes (Anton) JAGTMAN (zie VII.31) en Maria Johanna (Marie) LION.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op donderdag 3 oktober 1946 te Batavia met Frank VAN DER HAAR, 29 jaar oud, geboren op zaterdag 19 mei 1917 te Den Haag.

Uit dit huwelijk:
   1. Maarten Frank, geboren  te Batavia.
   2. Bernadette Virginia (Nanette), geboren te Bandoeng.
   3. Paulus Gerardus, geboren  te Bandoeng.
Gehuwd met June SALISBURY.
   4. Michael, geboren  te Litergow (AU).
Gehuwd met Patricia BENSON, geboren  te Lithgow (AU).

VIII.46    Nicolette Johanna Maria (Lettie) JAGTMAN, geboren op woensdag 29 april 1925 te Palembang (gezindte: rk), overleden op dinsdag 29 maart 1994 te Hoofddorp op 68-jarige leeftijd, gecremeerd op vrijdag 1 april 1994 te Driehuis-Westerveld, crematotium "Velsen", dochter van Johannes Clemens Anthonius (Bom) JAGTMAN (zie VII.37) en Nicolette Marie VOSMAER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 27 december 1952 te Den Haag met  Max FRANKE, geboren op zaterdag 7 november 1925 te Den Haag.

Gescheiden na 1975

Uit dit huwelijk:
   1. Rick, geboren  te Den Haag.
Gehuwd  te Hoofddorp met Goverdine BETTEN, 22 jaar oud, te Nieuw-Vennep (NH).
   2. Roy Stephen, geboren  te Rio de Janeiro (Brazilië).
Gehuwd  te Hoofddorp met Lenneke KASPER, te Amsterdam.

VIII.48    Elisabeth Jeanne Marie (Beppie) JAGTMAN, geboren te Batavia (gezindte: rk), dochter van Johannes Clemens Anthonius (Bom) JAGTMAN (zie VII.37) en Nicolette Marie VOSMAER.
Gehuwd te Den Haag (rk) met Paul TAKES, geboren te Rabat (Marokko), zoon van Johan Adriaan Christiaan TAKES en Elisabeth Johanna Maria VAN ALPHEN.

Uit dit huwelijk:
   1. Robert Paul,  te Amstelveen.
   2. Nicolette Elisabeth, jgeboren te Amstelveen.

VIII.49    Johannes Clemens Anthonius (Han) JAGTMAN, stoker, mijnwerker, geboren op dinsdag 11 juni 1929 om 10.45 uur te Batavia, , gedoopt (rk) op dinsdag 11 juni 1929 te Batavia (getuigen: Maria Bernardina Clementine Jagtman en Anthonius Aloysius Verwoerd), overleden op zondag 6 februari 1994 te Geleen op 64-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 11 februari 1994 te Geleen, zoon van Johannes Clemens Anthonius (Bom) JAGTMAN (zie VII.37) en Nicolette Marie VOSMAER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 20 maart 1954 te Amsterdam (rk) met Elisabeth Catharina (Bep) MAKENBACH,  geboren te Amsterdam (gezindte: rk), dochter van Andries Leendert MAKENBACH en Anna Catherina FREDERIKS.

Aangifte geboorte Han: Gerhard Herman Römer, 39 jaar, bouwkundige en Antonius Cornelius ZloysiusVerwoerd, 42 jaar, koopman

Uit dit huwelijk:
   1. Hedy Caroline (zie IX.54).
   2. Sylvia Majella (zie IX.56).
   3. Irma Magdalena, geboren  te Geleen.
   4. Peggy Anastatia (zie IX.59).
   5. Joyce Nicolette, geboren te Geleen.
Gehuwd met Leon BIESSEN.
   6. Yvonne Elisabeth (zie IX.63).
   7. Nancy Lucia, geboren te Geleen (gezindte: rk).
Gehuwd met Jean-Pierre VAN DER MEIJS

VIII.52    Clementine Maria Jeanne (Clé) JAGTMAN, geboren  te Batavia  dochter van Clemens Paul Herman (Clem) JAGTMAN (zie VII.39) en Wilhelmina Jacoba Andina (Dien) MONOD DE FROIDEVILLE.
Gehuwd te Rijswijk (ZH) met Johan Hubert Henry Gerard (John) ENGELS, 27 jaar oud, leraar Engels, geboren op woensdag 8 mei 1929 te Maastricht, overleden op zondag 31 maart 1985 te Arnhem op 55-jarige leeftijd, zoon van Henri Frederik Antoine ENGELS en Josephina Maria Antoinetta VAN DER HOEVEN.

Uit dit huwelijk:
   1. Michelle Andine Henriette, geboren te Arnhem.
Gehuwd te Amsterdam met  Hubert Johan (Huub) HARMELING, geboren oe Boxtel, zoon van H. HARMELING en F. DOEDENS.

Gescheiden
   2. Servaas Clemens Josef, geboren te Arnhem.
Gehuwd  te Westervoort met Edilma RAPOSODOS SANTOS, geboren  te Sâo Gozala (Brazilië). Dochter van SANTOS en RAPOSO.
Edilma heeft de Braziliaanse nationaliteit.  
In 1987 geëmigreerd naar Brazilië.

   3. Alexandra Leonie (Sandra), geboren  te Arnhem,
   4. Rogier Jaap, geboren  te Arnhem.
Samenwonend met Geertine VAN STENFOORT, geboren te Ede, dochter van C. VAN STENFOORT en P. WIESSENEKER.

VIII.53    Johannes Clemens Hubertus (Jan) JAGTMAN, geboren te Batavia  zoon van Clemens Paul Herman (Clem) JAGTMAN (zie VII.39) en Wilhelmina Jacoba Andina (Dien) MONOD DE FROIDEVILLE.
Gehuwd (1) te Rijswijk (ZH), met  Hilde, dochter van Martinus Josephus Hendricus VERBEEK en Cornelia Agatha Gerarda VAN MARRELO.
Gehuwd (2) op  te Ameland met Ernestina Maria Emma (Erna) BOUWMAN,  geboren te Arnhem. Dochter van Wilhelmus Bernardus BOUWMAN en Maria Carolina DULLAERT.

Jan en Hilde zijn gescheiden na 25 jaar huwelijk 
Erna heeft 2 kinderen uit een eerder huwelijk.
 

Uit het eerste huwelijk:
   1. Renold Franciscus (Reno) (zie IX.73).
   2. Cynthia Ariane, geboren te Rijswijk.
   3. Thecla Yvette, geboren te Zwolle.
Gehuwd te Halfweg met Joannes Peter (Hans) DELNOIJ, geboren te Heerlen, zoon van Peter Jozef Hubertus DELNOIJ en Anna Theresia Maria JANSSEN.

VIII.56    Jacques Ignace (Jack) JAGTMAN, geboren te Batavia (gezindte: rk), zoon van Clemens Paul Herman (Clem) JAGTMAN (zie VII.39) en Wilhelmina Jacoba Andina (Dien) MONOD DE FROIDEVILLE.
Gehuwd op te Rijswijk (ZH) met Theodora Hendrika (Thea) VAN VLIET, geboren te Den Haag, dochter van Johannes Cornelis VAN VLIET en Maria Apolonia VAN DER LUBBE.
Uit dit huwelijk:
   1. Petra Clementine, geboren te Rijswijk.
   2. Luc Michel, geboren  te Rijswijk.
   3. Sylvia, geboren  te Rijswijk.

VIII.58    François August (Frans) JAGTMAN, geboren te Malang  zoon van Clemens Paul Herman (Clem) JAGTMAN (zie VII.39) en Wilhelmina Jacoba Andina (Dien) MONOD DE FROIDEVILLE.
Gehuwd (1)  te Rijswijk (ZH), van Elvire, geboren  te Voorburg, dochter van Jacques Jacobus P. LEEDEKERKEN en Reinoutje Wilhelmina VAN ES.
Gehuwd (2) met José BOSMAN,  te Leiden, dochter van Hendrik BOSMAN en Geertruda MULDERS.

Frans en Elvire zijn gescheiden 

Uit het eerste huwelijk:

   1. Menno Martin, geboren te Rijswijk.
   2. Marco Clemens (zie IX.82).

VIII.62    Monica Theresia JAGTMAN, geboren op Den Haag (gezindte: rk), dochter van Clemens Paul Herman (Clem) JAGTMAN (zie VII.39) en Wilhelmina Jacoba Andina (Dien) MONOD DE FROIDEVILLE.
Gehuwd  op te Rijswijk (ZH) met Franciscus Wilhelmus (Frans) VAN KLEEF, geboren te Rijswijk, zoon van Franciscus Wilhelmus VAN KLEEF en Caroline Anna Frederika MÖLLER.
Gescheiden in 2003 te Tilburg.
Relatie met Theo VAN BIJNEN

Uit dit huwelijk:
   1. Erik Jeroen, geboren  te Krimpen a/d IJssel.
Relatie met Tuchila KAMPS
   2. Bouke Martijn, geboren  te Krimpen a/d IJssel. 
Relatie met Niels VAN AKEN
   3. Jaco Clemens, geboren  te Leiden.

VIII.68    Johannes JAGTMAN, machinepoetser, geboren op vrijdag 15 februari 1889 te Amsterdam, overleden op vrijdag 12 mei 1972 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd, zoon van Andries Pieter JAGTMAN (zie VII.72) en Maria DE BOER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 3 juni 1914 te Amsterdam met Saartje Margaretha DERLAGEN, 23 jaar oud, geboren op zaterdag 7 februari 1891 te Amsterdam, overleden op maandag 8 mei 1967 te Amsterdam op 76-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:
   1. Maria (Marie), geboren op zaterdag 23 mei 1914 te Amsterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 1 juli 1936  vermoedelijk te  Amsterdam met Willem VAN DEN HOEVEN 
Zij woonden op 31mei1947 in de  Peperstraat 9 II, Amsterdam.

   2. Margaretha (Gretha), geboren op donderdag 17 mei 1917 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 23 september 1942  vermoedelijk te Amsterdam met J. SPEKKERS 
Zij woonden op 31 mei 1947 in de Lootstraat 29 II, Amsterdam

   3. Johannes, geboren op donderdag 12 juni 1919 te Amsterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op donderdag 5 oktober 1944 vermoedelijk te Amsterdam met B. DAALDER.
   4. Saartje Margaretha, geboren op zaterdag 6 november 1920 te Amsterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 12 februari 1947 vermoedelijk te Amsterdam met G. VAN DER VALK
Zij woonden op 31 mei 1947 in de Peperstraat 11 II, Amsterdam.

VIII.72    Hendrika Cornelia JAGTMAN, dienstbode, geboren op maandag 4 september 1893 te Amsterdam, overleden op zondag 3 juli 1949 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd, dochter van Andries Pieter JAGTMAN (zie VII.72) en Maria DE BOER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op woensdag 24 december 1919 te Amsterdam met Coenraad STOELINGA, 30 jaar oud, electricien, geboren op donderdag 26 september 1889 te Amsterdam, overleden op woensdag 24 februari 1965 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd, zoon van Koenraad STOELINGA en Catharina GOVERTS

Zij woonden op 31 mei 1947 in de Gommeliusstraat 35 I, Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

   1. Hendrika Cornelia, geboren op maandag 20 december 1920 te Amsterdam.
Gehuwd  te Amsterdam  met C.A. DE KREUK.
   2. Coenraad, geboren o te Amsterdam.
   3. Maria, geboren op maandag 14 november 1927 te Amsterdam, overleden op maandag 28 november 1927 te Amsterdam, 14 dagen oud.
   4. Catharina, geboren te Amsterdam.
Gehuwd  te  Amsterdam  met A. VAN DER MEER.
   5. Andries Pieter, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  teAmsterdam  met F. KAILOLA.
   6. Johanna Maria,  te Amsterdam.

VIII.76    Jacoba JAGTMAN, dienstbode, geboren op dinsdag 1 november 1898 te Amsterdam, overleden op maandag 4 november 1985 te Amsterdam op 87-jarige leeftijd, dochter van Andries Pieter JAGTMAN (zie VII.72) en Maria DE BOER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op dinsdag 23 oktober 1923 te Amsterdam met Willem NIEUWENHUIZEN, 28 jaar oud, geboren op vrijdag 27 september 1895 te Amsterdam, overleden op donderdag 13 oktober 1927 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd. 

Zij woonden op 31 mei 1947 op de Hoogte Kadijk 8hs, Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

   1. Jacoba, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  te Amsterdam met B.F. VINGERHOED.
   2. Willem, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  te  Amsterdam met J. SCHUTHOF.

VIII.77    Andries Pieter JAGTMAN, groentehandelaar, wachtsman, geboren op zondag 1 april 1900 te Amsterdam, overleden op woensdag 10 januari 1973 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, zoon van Andries Pieter JAGTMAN (zie VII.72) en Maria DE BOER.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op woensdag 27 maart 1935 te Amsterdam met Clasina Margaretha VAN LEEVEN, 24 jaar oud, geboren op dinsdag 30 augustus 1910 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:
   1. Maria, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam  met C.T. VAN BERKUM.
   2. Hendricus Anthonius, geboren ote Amsterdam.
Gehuwd  te  Amsterdam met H.P. ENGELSCHMAN.
   3. Catharina Frederika, geboren te Amsterdam.
Gehuwd  te Utrecht met W. GIJSBERTSEN.
   4. Trijntje Jacoba, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  te  Amsterdam  met C.J. CATS.
   5. Andries Pieter, geboren  te Amsterdam.

VIII.79    Andries Pieter JAGTMAN, timmerman, geboren op zondag 5 juni 1892 te Amsterdam, overleden op dinsdag 14 augustus 1962 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Petrus JAGTMAN (zie VII.75) en Hendrika VAN DER PLOEG.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op woensdag 24 oktober 1917 te Amsterdam met Eva Johanna BERGERS, 25 jaar oud, geboren op donderdag 24 december 1891 te IJsselstein, overleden op dinsdag 25 januari 1966 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd, dochter van Gooijert Godefridus BERGERS en Jansje ZIJDEWELD.
Uit dit huwelijk:
   1. Hendrika, geboren op donderdag 10 juli 1919 te Wateringen, overleden op maandag 25 mei 1998 te Roermond op 78-jarige leeftijd, begraven te Herten. 
   2. Goijerd Godefridus, geboren  te Wateringen. 
   3. Johanna, geboren te Wateringen.
   4. Jacobus Petrus, geboren op vrijdag 26 november 1926 te Den Haag.
Jacobus is vertrokken naar Townsville (Aus) 31 januari 1958
.
   5. Andries Pieter, geboren te Den Haag.
Gehuwd met C.B.M. MEURS.
   6. Genoveva Geertruida, geboren  te Amsterdam. 

VIII.82    Antje Eduardina Cornelia JAGTMAN, dienstbode, geboren op zondag 25 februari 1894 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op woensdag 8 juli 1987 te Amsterdam op 93-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Petrus JAGTMAN (zie VII.75) en Hendrika VAN DER PLOEG.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op woensdag 10 oktober 1917 te Amsterdam met  Antonius Josephus Lodewijk POELMAN, geboren op zaterdag 17 juli 1880 te Middelburg.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op woensdag 26 november 1947 te Amsterdam met Cornelis Johannes OOSTENDORP, 54 jaar oud, geboren op woensdag 18 oktober 1893 te Rotterdam, overleden op vrijdag 4 maart 1960 te Amsterdam op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 75-jarige leeftijd op maandag 20 oktober 1969 te Amsterdam met Antonius Maria PENDAVINGH, 75 jaar oud, geboren op zaterdag 30 december 1893 te Amsterdam, overleden op woensdag 28 juli 1971 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd.

Antje en haar eerste man zijn gescheiden na 19 jaar huwelijk op zaterdag 28 augustus 1937 te Amsterdam 

Uit het eerste huwelijk:

   1. Pieternella, geboren   te Amsterdam.
   2. Hendrika, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  met J.C. KOEVOET.
   3. Antje, geboren  te Amsterdam.
   4. Antonius, geboren te Amsterdam.
   5. Catharina, geboren  te Amsterdam.
   6. Cornelia, geboren  te Amsterdam.
   7. Johannes, geboren  te Amsterdam.
   8. Jacoba, geboren  te Amsterdam.

VIII.85    Jacobus Petrus JAGTMAN, olieman, geboren op donderdag 12 maart 1896 te Amsterdam, overleden op zaterdag 22 oktober 1966 te Velsen op 70-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Petrus JAGTMAN (zie VII.75) en Hendrika VAN DER PLOEG.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 23 november 1922 te Velsen met Cornelia BRUIN, 29 jaar oud, geboren op woensdag 12 juli 1893 te Den Helder, overleden op donderdag 29 oktober 1964 te Velsen op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. Hendrika, geboren te Amsterdam.
Gehuwd  met Lambertus TROOST, geboren te Den Helder, overleden te Velsen, zoon van Lambertus TROOST, lichtwachter, en Maartje KINDT.
   2. Pieter, geboren  te Velsen.

VIII.88    Willemijntje JAGTMAN, dienstbode, geboren op maandag 2 augustus 1897 te Amsterdam (gezindte: rk), overleden op maandag 22 december 1980 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Petrus JAGTMAN (zie VII.75) en Hendrika VAN DER PLOEG.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 10 februari 1921 te Amsterdam met Dirk Jan Elias Gerrit GIJGER, 24 jaar oud, geboren op maandag 24 februari 1896 te Amsterdam, overleden op zaterdag 7 december 1974 te Weesp op 78-jarige leeftijd. 

Zij woonden 31 mei 1947 in de Oosterparkstraat 97 II, Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

   1. Dirk Jan, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  met E.M. VOERS.
   2. Jacobus Petrus, geboren o te Amsterdam.
Gehuwd  met J.A. DE GEEST.

VIII.92    Beitske JAGTMAN, geboren op zondag 3 maart 1901 te Amsterdam, overleden op maandag 31 augustus 1987 te Haarlem op 86-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Petrus JAGTMAN (zie VII.75) en Hendrika VAN DER PLOEG.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op woensdag 17 oktober 1928 te Amsterdam met Petrus Hendricus VAN DER WERFF, 28 jaar oud, geboren op donderdag 12 april 1900 te Nieuw Helvoet (ZH), overleden op dinsdag 2 april 1985 te Haarlemmermeer op 84-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:
   1. Petrus, geboren  te Amsterdam. 
   2. Hielke, geboren te Den Helder.
   3. Helena Hendrika, geboren  te Soerabaja.
   4. Marie Katharina, geboren  te Soerabaja.

VIII.97    Jansje Katharina JAGTMAN, cantinejuffrouw, geboren op zondag 1 november 1908 te Duisburg (D), overleden op dinsdag 19 oktober 1976 te Haarlem op 67-jarige leeftijd, dochter van Pieter JAGTMAN (zie VII.86) en Jansje Katharina HOGENSTIJN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op zaterdag 23 december 1933 te Krommenie met Simon Maria Catharinus KUILMAN, 31 jaar oud, geboren op vrijdag 9 mei 1902 te Limmen (NH), overleden op vrijdag 14 juni 1963 te Haarlem op 61-jarige leeftijd, zoon van Bernardus Rengnier KUILMAN en Maria WOKKE.

Uit dit huwelijk:
   1. Johanna Catharina Maria, geboren op te Haarlem.
Gehuwd  met M. BROEK.

VIII.99    Christina JAGTMAN, geboren op donderdag 28 oktober 1909 te Duisburg, overleden op woensdag 25 november 1992 te Zaanstad op 83-jarige leeftijd, dochter van Pieter JAGTMAN (zie VII.86) en Jansje Katharina HOGENSTIJN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op zaterdag 25 augustus 1934 te Krommenie (NH) met Johannes Alouisius SCHUURMANS, 30 jaar oud, geboren op vrijdag 29 januari 1904 te Oss, overleden op woensdag 30 mei 1962 te Krommenie op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. Franciscus Anthonius Simon, geboren  te Zaandam.
   2. Johanna Catharina Hendrika, geboren op te Krommenie.
Gehuwd o met H.H. VAN DAALEN.
   3. Maria Christina Cornelia, geboren te Krommenie.
Gehuwd op  te Hoogwoud (NH) met A.C.M. NIJSSEN.

VIII.104    Pieter Johannes JAGTMAN, geboren op maandag 31 januari 1916 te Krommenie. Zoon van Pieter JAGTMAN (zie VII.86) en Jansje Katharina HOGENSTIJN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 18 oktober 1944 te Oostzaan met Neeltje KLEIJN, 25 jaar oud, beshuitbakster, dienstbode, geboren op donderdag 30 januari 1919 te Zaandam (gezindte: rk), overleden op maandag 15 oktober 1990 te Zaanstad op 71-jarige leeftijd. Gecremeerd, dochter van Wijchert KLEIJN en Aagtje VAN ENKHUIZEN.

Pieter woonde bij overlijden Populierenlaan 37, Krommenie.
 

Uit dit huwelijk:
   1. Agatha (Agaath) (zie IX.152).
   2. Pieter Johannes (Piet) (zie IX.153).
   3. Hannie (zie IX.156).

VIII.106    Johannes JAGTMAN, geboren op vrijdag 16 mei 1919 te Krommenie, overleden op dinsdag 29 december 1998 te Krommenie op 79-jarige leeftijd. Zoon van Pieter JAGTMAN (zie VII.86) en Jansje Katharina HOGENSTIJN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op zaterdag 1 februari 1947 te Krommenie met Margaretha Geertruida JOOSTEN, 21 jaar oud, geboren op dinsdag 12 mei 1925 te Wijk aan Zee en Duin (nu Beverwijk)  overleden op zaterdag 21 juli 1990 te Heemskerk  op 65-jarige leeftijd, gecremeerd op woensdag 25 juli 1990 te Driehuis-Westerveld (Crematorium Velsen), dochter van Wilhelmus Johannes JOOSTEN en Anna Wilhelmina BRAMMER.

Johannes woonde bij overlijden Busch 1a, Krommenie.
 

Uit dit huwelijk:

   1. Jansje Catharina Maria (zie IX.158).

VIII.113    Cornelia Carolina JAGTMAN, geboren op donderdag 28 december 1911 te Watergraafsmeer, overleden op vrijdag 25 augustus 1995 te Amsterdam op 83-jarige leeftijd, dochter van Johannes JAGTMAN (zie VII.90) en Maria Catharina KONERT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 16 september 1936 te Amsterdam met Frederik Petrus VAN BOXTEL, 23 jaar oud, geboren op maandag 25 augustus 1913 te Amsterdam, overleden op zaterdag 1 februari 1975 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd. 

Zij woonden 31 mei 1947 Scheldestraat 39, Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

   1. Johannes Wilhelmus, geboren  te Amsterdam.

VIII.114    Henri Johan JAGTMAN, knecht-groentehandelaar hotelhouder,  koopman, geboren op donderdag 5 juni 1913 te Watergraafsmeer, overleden op woensdag 10 juli 1991 te Haarlemmermeer op 78-jarige leeftijd, zoon van Johannes JAGTMAN (zie VII.90) en Maria Catharina KONERT.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op donderdag 16 november 1939 te Amsterdam met Willemijntje KALKHOVEN, 19 jaar oud, geboren op zondag 13 juni 1920 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1. Johannes (Jan) (zie IX.160).
   2. Henri Johan, geboren op te Amsterdam.
Gehuwd  te Haarlemmermeer met C.C.M. LOOGMAN.

VIII.117    Carolina JAGTMAN, geboren op maandag 13 maart 1916 te Watergraafsmeer, dochter van Johannes JAGTMAN (zie VII.90) en Maria Catharina KONERT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 1 maart 1939 te Amsterdam met Constantinus Cornelis Johannes WITBRAAD, 22 jaar oud, winkelbediende, geboren op zaterdag 26 augustus 1916 te Amsterdam, overleden op maandag 18 april 1983 te Schagen op 66-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas Hendrik WITBRAAD en Maria DIEPENBACH

Zij woonden 31 mei 1947 in de Kinkerstraat 46, Amsterdam.


Uit dit huwelijk:
   1. Maria Catharina, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  te Amsterdam  met H. MEIJER.
   2. Cornelia Carolina, geboren  te Amsterdam.
   3. Constantinus Cornelis Johannes, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  te Amsterdam met P.M. BENNER.
   4. Christina, geboren te Amsterdam.
Gehuwd  te Amsterdam met A.J.J. KAGER.

VIII.120    Willem Joannes JAGTMAN, sergeant-majoor marine, geboren op zondag 6 februari 1921 te Amsterdam, overleden op zaterdag 26 juni 1976 te Leidschendam op 55-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Casparus JAGTMAN (zie VII.100) en Cornelia Margaretha HUIGEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 29 december 1943 te Fulham (GB) met Sophia Magowan CLARKE, 23 jaar oud, geboren op zondag 11 januari 1920 te Coatbridge (GB.). 

Gescheiden na bijna 30 jaar huwelijk op 10 sepetember 1974  Den Haag 

Uit dit huwelijk:

   1. Anna, geboren  te Birmingham (GB).
   2. Maria Cornelia, geboren te Birmingham (GB).
   3. Wim John, geboren  te Curaçao.

VIII.122    Johannes Christiaan Jan JAGTMAN, geboren te Soest, gehuwd te Velsen met Grietje Krab, geboren te Egmond aan Zee.

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan Antoon (Chris), geboren in Den Haag, zoon van Jacobus Casparus JAGTMAN (zie VII.100) en Cornelia Margaretha HUIGEN., gehuwd te Giethoorn met Eva Marie-Louise Andersson, geboren te Lycksele (Zweden)
(Uit dit huwelijk 3 kinderen)


VIII.124    Christiaan Jan JAGTMAN, geboren te Soest, zoon van Jacobus Casparus JAGTMAN (zie VII.100) en Cornelia Margaretha HUIGEN.
Gehuwd met G. ABBEL.

Uit dit huwelijk:

   1. Cornelia Maria, geboren .

VIII.138    Johannis JAGTMAN, aannemer, geboren op donderdag 26 september 1907 te Amsterdam, overleden op zondag 22 maart 1981 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, zoon van Anthoon JAGTMAN (zie VII.131) en Grietje KROL.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 4 mei 1932 te Amsterdam (NH) met Helena Hendrika Gerarda DE DOOD, 17 jaar oud, geboren op dinsdag 6 april 1915 te Amsterdam. 

Gescheiden na ongeveer 23 jaar huwelijk  op  13 oktober 1955 te Amsterdam


Uit dit huwelijk:
   1. Helena Hendrika Gerarda, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  met H. SCHWEIGER.
   2. Johannes Willem, geboren te Amsterdam. Gehuwd.
   3. Hendrika, geboren te Amsterdam. Gehuwd.

VIII.142    Elisabeth JAGTMAN, geboren op zondag 26 mei 1912 te Amsterdam, dochter van Anthoon JAGTMAN (zie VII.131) en Grietje KROL.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op woensdag 7 december 1932 te Amsterdam met Gerrit SCHOOT, ijzerwerker, dakbedekker, geboren op zaterdag 11 december 1909 te Amsterdam, overleden op donderdag 29 oktober 1981 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd, zoon van Johannes Bernardus SCHOOT, schilder, en Petronella SCHOUTEN.

Zij zijn gescheiden na 41 jaar huwelijk op woensdag 19 juni 1974 te Amsterdam 

Uit dit huwelijk:

   1. Gerrit, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  te Weesp met R. KUIJL.
   2. Elisabeth, geboren te Amsterdam.
   3. Maria Petronella, geboren  te Amsterdam.
   4. Cornelis Johannes, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  met M.H. HARTEMINK.
   5. Anna Helena, geboren  te Amsterdam.
   6. Rinus, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  met H.H.G. VAN DER VEGT.
   7. Louise, geboren o te Amsterdam.
Gehuwd  met W.F. FRONCZEK.
   8. Patricia, geboren  te Amsterdam.
   9. Johannes, geboren op zondag 7 mei 1950 te Amsterdam, overleden op maandag 21 mei 1951 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.
   10. Robert Johannes, geboren  te Amsterdam.
   11. Carla, geboren  te Amsterdam.
   12. Andre, geboren  te Amsterdam.

VIII.146    Hermanus JAGTMAN, machinaal houtbewerker, voorman, wagenpoetser (gem. tramco.), hulpmonteur gvb. Geboren op zaterdag 12 mei 1917 te Amsterdam, overleden op dinsdag 25 juni 1991 te Purmerend op 74-jarige leeftijd, zoon van Anthoon JAGTMAN (zie VII.131) en Grietje KROL.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op woensdag 23 juli 1941 te Amsterdam met Wijnanda Maria BAKKER, 21 jaar oud, geboren op donderdag 1 juli 1920 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:
   1. Anton, geboren  te Amsterdam.
   2. Hermanus, geboren  te Amsterdam.
   3. Yvonne, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met A.J.D. DE VOS.
   4. Wijnanda Maria, geboren te Amsterdam.
Gehuwd met R. LAMERS.
   5. Olga, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd met NN.
   6. Irma, geboren  te Amsterdam.
   7. Eric (zie IX.204).
   8. Karin, geboren  te Amsterdam.

VIII.148    Simon JAGTMAN, kruideniersbediende,lakspuiter, geboren op donderdag 30 oktober 1919 te Amsterdam, overleden op dinsdag 8 juli 1975 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd, zoon van Anthoon JAGTMAN (zie VII.131) en Grietje KROL.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op woensdag 29 juli 1942 met Engelina DRIEL, 18 jaar oud, geboren op dinsdag 8 januari 1924 te Amsterdam. 
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op dinsdag 3 augustus 1948 te Amsterdam  met Anneke SLIKBOER, 25 jaar oud, geboren op zaterdag 21 april 1923 te Willemstad (NB), overleden op dinsdag 24 december 1974 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd.

Simon en Engelina zijn
gescheiden na ruim 2 jaar huwelijk  op 20 februari 1945, Amsterdam

Uit het tweede huwelijk:

   1. Anthonia Annie, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  te  Amsterdam met R.C. HEDGER.
   2. Johanna, geboren te Amsterdam.
Gehuwd  te  Amsterdam met B.A. HEDGER.

VIII.152    Hendrika Alida JAGTMAN, geboren op zaterdag 27 december 1902 te Amsterdam, overleden op zaterdag 5 juni 1965 te Den Haag op 62-jarige leeftijd. , dochter van Hendrik JAGTMAN (zie VII.133) en Alida Maria Constantina SLUIJTER.
Gehuwd ca 1921 te Amsterdam  met Abraham TER SCHIPHORST, geboren op vrijdag 25 januari 1901 te Den Helder.

Hendrika woonde op 31 mei 1947 in Wassenaar

Uit dit huwelijk:

   1. Bram, geboren  te Hamburg (D).
   2. Rudolf, geboren  te Kl. Flottebek (D).
   3. Henny, geboren te Hamburg (D).

VIII.161    Johannes JAGTMAN, slager, kok, geboren op maandag 28 november 1904 te Amsterdam, overleden op donderdag 1 oktober 1964 te Hoogkerk (GR) op 59-jarige leeftijd. . Zoon van Age JAGTMAN (zie VII.139) en Pieternella RUSKUS.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op donderdag 2 januari 1930 te Amsterdam met Mathilde SCHAEFFER, 19 jaar oud, geboren op maandag 21 maart 1910 te Amsterdam. 
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op donderdag 7 juni 1951 te Hoogkerk (GR) met Aaltje VAN DER TUUK, 35 jaar oud, geboren op zaterdag 5 februari 1916 te Groningen. 

Johannes is op 7-8-1947 naar Hoogkerk vertrokken. Hij em Mathilde zijn gescheiden na 18 jaar huwelijk op 10 augustus 1948
te Amsterdam 
Aaltje van der Tuuk was zeer waarschijnlijk eerder gehuwd met Nienhuis. Uit dit huwelijk had zij zes kinderen.

Uit het eerste huwelijk:

   1. Age Hendrik, geboren te Amsterdam.
   2. Maria Jacoba, geboren te Amsterdam.
   3. Johanna Mathilda, geboren  te Amsterdam.
   4. Hendrik Coenraad,  te Amsterdam.
Uit het tweede huwelijk:
   5. Hanny, geboren  te Groningen.

VIII.166    Petrus Johannes JAGTMAN, ijzerboorder, geboren op maandag 4 mei 1908 te Amsterdam, overleden op donderdag 19 juli 1990 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd, zoon van Age JAGTMAN (zie VII.139) en Pieternella RUSKUS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op woensdag 10 december 1930 met Johanna Maria DE RUE, 20 jaar oud, geboren op zaterdag 24 september 1910 te Mühlheim a/d Rhein (D), overleden op zondag 28 december 1980 te Utrecht op 70-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:
   1. Petrus Johannes (Piet) (zie IX.218).
   2. Maria Josepha Henderina (zie IX.221).
   3. Johanna Maria (zie IX.223).
   4. Jan, geboren op zaterdag 17 februari 1945 te Amsterdam, overleden op woensdag 26 mei 1976 op 31-jarige leeftijd.

VIII.169    Cecilia Maria Cornelia JAGTMAN, geboren op woensdag 4 mei 1910 te Amsterdam, overleden op dinsdag 26 december 1972 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, dochter van Age JAGTMAN (zie VII.139) en Pieternella RUSKUS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op woensdag 6 mei 1931 met Pieter VAN ALPHEN, 21 jaar oud, metaaldraaier, metselaar, geboren op vrijdag 12 november 1909 te Amsterdam, overleden op maandag 3 november 1952 te Amsterdam op 42-jarige leeftijd, zoon van Dirk Johannes VAN ALPHEN en Aaltje Henderica VELDHUIS

Zij woonden op 31 mei 1947 in de Fresiastraat 12, Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

   1. Cecilia Alida Hendrika, geboren  te Amsterdam.
   2. Dirk Johannes, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd  te  Amsterdam met M. BAKKER.
   3. Ina, geboren op  te Amsterdam.
Gehuwd  te Amsterdam met A. HUISSTEDEN.

VIII.172    Cornelia Maria JAGTMAN, geboren op maandag 7 december 1914 te Amsterdam, dochter van Age JAGTMAN (zie VII.139) en Pieternella RUSKUS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op donderdag 7 juli 1938 te Amsterdam met Pieter W. FELLER, 25 jaar oud, kantoorbediende, expediteur, emballeur, geboren op dinsdag 25 februari 1913 te Ommen, overleden op zaterdag 9 september 1978 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Pieter FELLER en Hillegiena KLAASSE 

Zij woonden op 31 mei 1947 in de  Van Spilbergenstraat 101 III, Amsterdam

Uit dit huwelijk:

   1. Ina Cornelia, geboren  te Amsterdam.
Gehuwd met M.C. HOPPE.
   2. Roel Pieter, geboren o te Amsterdam.
Gehuwd met N. JANSEN VAN GALEN.

IX.17    Yvonne Mary JAGTMAN, geboren  te Brisbane (AU), dochter van Johannes Wilhelmus (Jan) JAGTMAN (zie VIII.25) en Hetty DROST.
Gehuwd  met John Thomas Mackenzie RUSSELL, geboren  te Nambour (AU).

Uit dit huwelijk:
   1. Christophor John, geboren  Auckland (NZ).
   2. David, geboren te Nambour (AUS).

IX.23    Franciscus Anthonius (Frans) JAGTMAN, te Leiden, zoon van Govert Godefridus (Goof) JAGTMAN (zie VIII.28) en Anne Marie (Mia) BIERHUIZEN.
Gehuwd te Delft, gehuwd voor de kerk  te Roosendaal (rk) met Johanna Elisabeth Adriana Maria DEKKERS,   geboren  te Roosendaal (NB), dochter van Johannes Sebastiaan Marinus (Jan) DEKKERS, aannemer van bouw- en kunstwerken, en Adriana Maria (Addie) VOS.

Uit dit huwelijk:
   1. Helena Maria (Ellen), geboren o te Leiderdorp.
Gehuwd  te Leiden,  met Jan-Pascal VAN BEST, geboren  te Utrecht.
   2. Matty Elisabeth, geboren te Leiderdorp.

IX.26    Anne Marie JAGTMAN, geboren o te Breda, dochter van Govert Godefridus (Goof) JAGTMAN (zie VIII.28) en Anne Marie (Mia) BIERHUIZEN.
Gehuwd  te Nijmegen met Johannes Anthonius Callistus Maria (Hans) KUYPERS geboren  te Nijmegen, zoon van Anthonius Cornelis A. (Huub) KUYPERS en Petronella (Petra) WASSINK.

Uit dit huwelijk:
   1. Roeland Anton Govert, geboren  te Nijmegen.
   2. Mette Annemarie Ronel, geboren  te Nijmegen.

IX.28    Pauline Monica JAGTMAN, geboren  te Breda, dochter van Govert Godefridus (Goof) JAGTMAN (zie VIII.28) en Anne Marie (Mia) BIERHUIZEN.
Gehuwd  te Ulvenhout, gescheiden  Cornelis FOCKEN, geboren  te Bussem, zoon van Johannes Petrus Cornelis (Hans) FOCKEN en Dieneke FRANSSEN.

Gescheiden

Uit dit huwelijk:

   1. Juliette Sophie (Jet), geboren  te Nijmegen.
   2. Leonore Beatrijs (Noor), geboren  te Nijmegen.
   3. Gustaaf Constantijn (Guus), geboren  te Nijmegen.

IX.29    Bernardus Augustinus (Berend) JAGTMAN, geboren  te Breda, zoon van Govert Godefridus (Goof) JAGTMAN (zie VIII.28) en Anne Marie (Mia) BIERHUIZEN.
Gehuwd te Nijmegen met Renalda Johanna Cornelia Maria Renée SMITS, 24 jaar oud, geboren op vrijdag 3 april 1953 te Tilburg, dochter van Cornelius Josephus Johannes Antonius (Kees) SMITS en Anna Henrica Gerarda (Ans) OP DE COUL.

Uit dit huwelijk:
   1. Eveline Anne Marie, geboren  te Maastricht.
   2. Arnoud Govert, geboren  te Venlo.

IX.33    Margaretha Maria (Margriet) JAGTMAN, geboren  te Breda, dochter van Govert Godefridus (Goof) JAGTMAN (zie VIII.28) en Anne Marie (Mia) BIERHUIZEN.
Gehuwd met Paulus Hermanus Maria (Paul) VAN GEND, geboren  te Musselkanaal (GR), zoon van Hendricus Hubertus Maria (Henk) VAN GEND en Caecilia (Ciel) HUISMANS.

Uit dit huwelijk:
   1. Thijs Hubertus, geboren te Woerden.

IX.54    Hedy Caroline JAGTMAN, geboren  te Geleen, dochter van Johannes Clemens Anthonius (Han) JAGTMAN (zie VIII.49) en Elisabeth Catharina (Bep) MAKENBACH
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op vrijdag 24 december 1976 te Geleen (rk) met Donald Gerardus Duncan WERLEMAN, geboren  te Soerabaja.

Uit dit huwelijk:
   1. Janine Gerardine, geboren  te Hoorn.
   2. Karin, geboren  te Hoorn.
   3. Michael, geboren  te Hoorn.

IX.56    Sylvia Majella JAGTMAN, geboren op zondag 24 maart 1957 te Geleen, dochter van Johannes Clemens Anthonius (Han) JAGTMAN (zie VIII.49) en Elisabeth Catharina (Bep) MAKENBACH
Gehuwd  te Geleen  met Martinus Camille Johannes (Ronald) HOUBEN, geboren  te Munster-Geleen.

Uit dit huwelijk:
   1. Sanne, .

IX.59    Peggy Anastatia JAGTMAN, geboren op donderdag 17 september 1959 te Geleen, dochter van Johannes Clemens Anthonius (Han) JAGTMAN (zie VIII.49) en Elisabeth Catharina (Bep) MAKENBACH
Gehuwd met Jack TOWNSEND.
Uit dit huwelijk:
   1. Wesley
   2. Shannon, .

IX.63    Yvonne Elisabeth JAGTMAN, geboren op woensdag 16 september 1964 te Geleen (gezindte: rk), dochter van Johannes Clemens Anthonius (Han) JAGTMAN (zie VIII.49) en Elisabeth Catharina (Bep) MAKENBACH.
Gehuwd met Peter KNOPS.
Uit dit huwelijk:
   1. Thierry
   2. Danique Elisabeth, geboren  te Munstergeleen.

IX.73    Renold Franciscus (Reno) JAGTMAN, geboren  te Rijswijk, zoon van Johannes Clemens Hubertus (Jan) JAGTMAN (zie VIII.53) en Hilde Wyndelina Maria Francisca VERBEEK.
Gehuwd te Rijswijk (ZH) met Hendrika Maria (Erika) VAN NIEKERK, geboren  te Leiden, dochter van Gerardus Hubertus Adrianus Mark VAN NIEKERK en Martha Maria VOLLEMANS.

Uit dit huwelijk:
   1. Waldo, geboren  te Sassenheim.
   2. Fenna Melène, geboren te Sassenheim.

IX.82    Marco Clemens JAGTMAN, geboren te Rijswijk, zoon van François August (Frans) JAGTMAN (zie VIII.58) en Elvire Eola LEEDEKERKEN.
Gehuwd  met Annemiek Christine STUT, geboren  te Rotterdam, dochter van Johannes Carolus Christianus STUT en Adriana SLIJP.

Uit dit huwelijk:
   1. Noah, geboren  te Hilversum.

IX.152    Agatha (Agaath) JAGTMAN, dochter van Pieter Johannes JAGTMAN (zie VIII.104) en Neeltje KLEIJN, beshuitbakster, dienstbode.
Gehuwd  met Eduard VERMAST.

Uit dit huwelijk:
   1. Silvia
   2. Frank, .

IX.153    Pieter Johannes (Piet) JAGTMAN, geboren  zoon van Pieter Johannes JAGTMAN (zie VIII.104) en Neeltje KLEIJN, beshuitbakster, dienstbode.
Gehuwd  met Gu van DUVENVOORDEN.

Uit dit huwelijk:
   1. Pieter
   2. Leoni, geboren op zondag 11 juli 1976, overleden mei 1999, op 22 jarige leeftijd..

IX.156    Hannie JAGTMAN, geboren dochter van Pieter Johannes JAGTMAN (zie VIII.104) en Neeltje KLEIJN, beshuitbakster, dienstbode.
Gehuwd  met Richard MARTENS

Uit dit huwelijk:
   1. Heidi

IX.158    Jansje Catharina Maria JAGTMAN, geboren  te Krommenie, dochter van Johannes JAGTMAN (zie VIII.106) en Margaretha Geertruida JOOSTEN.
Gehuwd met Heinz WEBBE

Uit dit huwelijk:
   1. Monique, geboren  te  Krommenie.
Gehuwd met Jack VAN KAMPEN
Uit dit huwelijk 2 kinderen.

   2. Marcel, geboren te  Krommenie.

IX.160    Johannes (Jan) JAGTMAN, kantoorbediende, winkelier, geboren op donderdag 1 oktober 1942 te Amsterdam, overleden op vrijdag 7 augustus 1987 te Haarlem op 44-jarige leeftijd, begraven op woensdag 12 augustus 1987 te Hoofddorp (algemene begraafplaats), zoon van Henri Johan JAGTMAN (zie VIII.114) en Willemijntje KALKHOVEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op woensdag 14 oktober 1970 te Amstelveen  met Catharina Wilhelmina Maria NIEUWENDIJK, geboren  te Nieuwer Amstel.
Uit dit huwelijk:
   1. Nathalie, geboren  te Amsterdam.
   2. Jeanine, geboren  te Amsterdam.

IX.204    Eric JAGTMAN, geboren te Amsterdam, zoon van Hermanus JAGTMAN (zie VIII.146) en Wijnanda Maria BAKKER.

Kinderen:
   1. Fieke.

IX.218    Petrus Johannes (Piet) JAGTMAN, geboren te Amsterdam.  Zoon van Petrus Johannes JAGTMAN (zie VIII.166) en Johanna Maria DE RUE.
Gehuwd te Schiedam met Cornelia Maria (Corrie) VAN WIJK, geboren te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1. Petrus Johannes (Hans) (zie X.36).
   2. Cornelia Maria (Corrie) (zie X.39).

IX.221    Maria Josepha Henderina JAGTMAN, geboren te Amsterdam, dochter van Petrus Johannes JAGTMAN (zie VIII.166) en Johanna Maria DE RUE.
Gehuwd met Anton VERWAAL, overleden voor 2000.

Uit dit huwelijk:
   1. Ton.
   2. Rob.
   3. Ria.

IX.223    Johanna Maria JAGTMAN, geboren te Amsterdam. Dochter van Petrus Johannes JAGTMAN (zie VIII.166) en Johanna Maria DE RUE.
Gehuwd met Bertus APPELBOOM.

Uit dit huwelijk:
   1. Mario.
   2. Robert.

X.36    Petrus Johannes (Hans) JAGTMAN, geboren  te Schiedam, zoon van Petrus Johannes (Piet) JAGTMAN (zie IX.218) en Cornelia Maria (Corrie) VAN WIJK.
Gehuwd  te Schiedam met Anita VAN GROOTVELD, geboren te Schiedam.

Uit dit huwelijk:
   1. Cynthia, geboren te Schiedam.
   2. Valery, geboren Schiedam.

X.39    Cornelia Maria (Corrie) JAGTMAN, geboren  te Schiedam, dochter van Petrus Johannes (Piet) JAGTMAN (zie IX.218) en Cornelia Maria (Corrie) VAN WIJK.
Gehuwd te Schiedam met Robert Marinus DE RIDDER, geboren te Schiedam.

Uit dit huwelijk:
   1. Stefana, geboren te Spijkenisse.

Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Copyright © J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland