Wat hebben Rome en Travnik gemeen?

 

Het antwoord is Wim en Jacqueline. En dat moet worden uitgelegd.

Wim en Jacqueline gaan samen naar Rome. Ze gaan niet met de auto. Ook niet met de boot. En zelfs niet met het vliegtuig.

Maar hoe dan wel?

Wim gaat te voet en Jacqueline gaat op de scooter, met aanhangertje. Wim vertrekt 's morgens voor een wandeling van ongeveer 30 kilometer. Jacqueline breekt ondertussen de tent op, doet boodschappen en richt in de volgende plaats alles weer in. Trekkend van camping naar camping, gaan zij veel zien en meemaken. Vanuit Arnhem loopt de route via Duitsland en Zwitserland naar Italië. Na 15 weken, 65 etappes en ongeveer 2000 kilometer hopen zij medio september te arriveren op het Sint Pietersplein in Rome.

Maar wat heeft Travnik daarmee te maken?

Travnik is een plaatsje in Bosnië. Enige kilometers buiten deze plaats staan een aantal bouwvallen, die de naam huis niet verdienen. Hier wonen een aantal gezinnen, voornamelijk moeders met kleine kinderen. Eten, medicijnen en brandstof zijn er schaars. De Stichting Bosnische Toekomst biedt in samenwerking met in Nederland wonende Bosniërs hulp aan dit kamp. Het volgende doel dat deze stichting zich heeft gesteld is deze vluchtelingen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd te geven. Uiteraard is hier veel geld voor nodig.

En daar komen Wim en Jacqueline weer in het plaatje.

Als extra stimulans voor de tocht naar Rome zijn zij op zoek naar sponsors voor Travnik. Een bedrag per kilometer, per etappe of een vast bedrag, alles is mogelijk. Het bedrag van de sponsering komt volledig ten goede aan Bosnië!

Het bijgevoegde aanmeldformulier en eventuele vragen met betrekking tot de sponsoring kunt u sturen naar Anne-Marie de Wee ( a.m.p.de.wee@minlnv.nl ).

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Kijk voor meer informatie op http://www.bosnische-toekomst.tk

De belevenissen van Wim en Jacqueline zijn te volgen op http://naarrome.blogspot.com


Aanmeldformulier sponsoring

Ja, ik sponsor Wim Versloot en Jacqueline Vermeij op hun voetreis naar Rome. Het volledige bedrag van sponsoring komt ten goede aan Stichting Bosnische Toekomst .

 

(Bedrijfs)naam .

Contactpersoon .

Adres .

Postcode / Plaats .

Telefoon .

E-mailadres .

 

Ik sponsor (*):

 

[ ] Per gelopen kilometer .. eurocent

[ ] Per etappe .. eurocent

[ ] Vast bedrag .. euro

 

Betalingswijze (*):

 

[ ] Ik ontvang graag een accept-girokaart.

[ ] Ik maak het totaalbedrag van € over op

Postbank rekening 4642266

van Stichting Bosnische Toekoms t te Anjum

 

Dit aanmeldformulier kunt u sturen naar:

Anne-Marie de Wee

Gruttoweide 19

6708 BCl Wageningen

T 0317 417847

E a.m.p.de.wee@minlnv.nl

 

(*) Aankruisen wat van toepassing is