De Veluwse familie's van Ruler.


Beginpagina.


Stand: 24 juni 2014.

English    Deutsch

Hierbij de gedeeltelijke genealogiën van de familie's van Ruler zoals deze op dit moment bij mij bekend zijn.

Er zijn, bij mijn weten, twee verschillende families van Ruler, die niets met elkaar te maken hebben, behalve dat ze beiden op "Ruler" gewoond hebben. De eene waarschijnlijk aan de Barneveldse zijde omdat zij in Barneveld de naam "van Ruler" hebben aangenomen; en om dezelfde reden de andere familie aan de Lunterense zijde. De Lunterense familie is acht maal groter dan de Barneveldse familie, maar er missen nog wat gegevens.

Dit "Ruler" of "Reuler" is een boerderij langs de Barneveldse beek op de gemeentegrens van Barneveld en Lunteren, na 1817 gemeente Ede en ligt verder aan de Ruitenbeekweg, niet ver van de Valkseweg. Vlakbij de Ruitenbeekweg, richting Barneveld takt de Rulerweg van de Valkseweg af. Aan deze Rulerweg staat een huis met de naam "nieuw Ruler".

Officieel ligt de boerderij in de Barneveldse buurtschap Esveld, maar soms wordt de boederij vermeld voor de Lunterense buurtschap Overwoud.

Een Familiewapen zal er volgens mij niet zijn, de eerste generaties waarvan de beroepen bekend zijn, waren hoofdzakelijk dagloner of landbouwer en konden soms niet eens schrijven, wat heel gewoon was die tijd, laat staan dat ze zich druk gemaakt hebben over een familiewapen.

De beide familie's hebben nu voor een groot deel als naam van Ruler, maar er zijn nu nakomelingen die van Reuler en van Ruller heten. De Lunterense familie heeft op 28 oktober 1812 als familienaam "van Rúler" en de Barneveldse familie op 6 oktober 1812 de familienaam "van Rúúlder" aangenomen. De schuine streepjes boven de u was vroeger meer regel dan uitzondering, dus daar maak ik maar even geen onderscheid tussen. Dat er vroeger niet zo precies gekeken werd blijkt uit al de variaties die er op "van Ruler" geweest zijn: van Reulder, van Reuler, van Reuller, van Roelder, van Rueler, van Rulaard, van Rulder, van Ruler, van Ruller en van Ruulder. En nu blijkt het nog steeds een moeilijk naam te zijn, meestal spel ik hem maar....

Deze site is in een aantal pagina's opgedeeld: een pagina over de Lunterense familie van Ruler, (oudst bekende jaar ca. 1696!) een pagina over de Barneveldse familie van Ruler (oudst bekende jaar 1716) en een pagina met "losse" van Reuler's/Ruler's, die in de toekomst nog wel eens in één van de twee familie's geplaatst zullen worden, een derde familie zullen vormen of op zichzelf staan. Index is er niet meer: met de zoek-functie kan al snel genoeg gezocht worden.

De nummering is per familie, ook als is de Lunterense familie van Ruler opgedeeld in een aantal takken, de nummering loopt door. De eerste generatie heeft één cijfer, de tweede twee cijfers, de derde generatie drie tot de elfde generatie elf cijfers steeds gescheiden door een punt. De eerste van de kinderen krijgt een 1, de tweede een 2, tot de veertiende een 14.

Bij bijna alle geboorte- trouw- en overlijdensdata staat in "superschrift" (klein hooggeplaatst) een getal welke naar de bronvermelding onderaan de pagina verwijst. Hoe betrouwbaar het gegeven is staat echter niet vermeld, pas dan ook op met het overnemen van gegevens, zij zijn niet altijd betrouwbaar! het kan namelijk voorkomen dat iemand een "vermoeden" op het internet plaatst, een tweede neemt dit voor waarschijnlijk aan, en voor de derde is het een zekerheid. Als er geen bron vermeld is kan men er vanuitgaan dat het een erg betrouwbare bron betreft: geboortakte, trouwakte, overlijdensakte, doopakte, begraafakte, overlijdensadvertentie, rouwkaart, graf of persoonskaart. 

Wat betreft plaatsnamen zijn de volgende grote lijnen aangehouden: plaatsnaam met daarachter, tussen ronde haakjes: provincie (kleine letters), land (hoofdletter). Als standaardland wordt van Nederland uitgegaan, als standaardprovincie Gelderland. In een aantal gevallen staat achter de plaatsnaam nog een specifieke aanduiding voor buurtschap op boerderijnaam om soms ziekenhuis.

Aangehouden afkortingen voor provincies/landen:

Nederland:

Drenthe                                  dr

Flevoland                               fl

Friesland                                fr

Gelderland                             gld

Groningen                              gr

Limburg                                 lim

Noord-Brabant                       nb

Noord-Holland                       nh

Overijssel                               ov

Utrecht                                   utr

Zeeland                                  zld

Zuid-Holland                          zl

 

Duitsland                               D

Baden Württemberg              bw

Mecklenburg Vorpommeren  mv

Niedersachsen                        ns

Nordrhein-Westfalen             nrw

Pommeren                              pom

Pruissen                                  pr

Sachsen                                  s

Schleswig Holstein                 sh

Thuringen                               th

 

Belgie                                    B

Frankrijk                              F

Zwitserland                           CH

Groot Brittanie                    GB

Verenigde Staten van Amerika  USA

Arkansas                                ar

Arizona                                  az

Californie                               ca

Colorado                                co

Illinois                                    il

Iowa                                       io

Minnesota                              mn

Missouri                                 mo

Montana                                 mt

North Carolina                       nc

North Dakota                         nd

Ohio                                       oh

Oklahoma                               ok

South Dakota                         sd

Texas                                                        tx

Virginia                                                    va

Winsconsin                            wi

 

Canada                                  CN

Nieuw Zeeland                      NZ

Brazilie                                  BR

Zuid-Afrika                           RSA

Australie                               AUS

 

De geschiedenis van deze pagina is:

Zomer 1999 – zomer 2002     home.planet.nl/~ruler001 of: home.wxs.nl/~ruler001

Zomer 2002 – najaar 2007     www.vanruler.net

Najaar 2007 – nu                   members.chello.nl/~k.ruler

 

Uiteraard zijn deze genealogiën niet kompleet, er is slecht een beperkt aantal generaties opgenomen om te voorkomen dat er gegevens van nog levende mensen in komen te staan. Mocht u toch toevoeging hebben, één van mijn vragen kunnen beantwoorden of staan er fouten in, zou u deze, hoe klein ook, aan mij door willen geven?

Wijzigingen van laatste tijd zijn hierin beschreven.

Tenslotte nog een pagina met gerelateerde links.

 

Kok van Ruler, E-mail:

 

 

http://m1.nedstatbasic.net/n?id=ABxoqASFz4q1bkBtA44lfAA9haqA