Kiev tournament I

20-04-2002

1

Vincent de Boer

27

14  6

2  3

4  6

6  6

3  6

2

Pavel Shilling

27

12  6

1  3

5  6

3  6

7  6

3

David Bouten

20

16  6

8  6

6  6

2  1

1  1

4

Herman Bouwens

20

9  6

5  6

1  1

7  1

8  6

5

Kees de Vos

20

13  6

4  1

2  1

15  6

10  6

6

Wout Gulden

20

18  6

15  6

3  1

1  1

9  6

7

Andrey Orchimets

20

15  1

10  6

11  6

4  6

2  1

8

Ilya Kalasnikov

20

11  6

3  1

15  6

9  6

4  1

9

Vadim Zhdanov

15

4  1

13  6

18  6

8  1

6  1

10

George Dashnevsky

15

17  6

7  1

14  1

12  6

5  1

11

Aleksey Sholik

15

8  1

16  6

7  1

17  6

13  1

12

Artyom Grechka

15

2  1

14  1

16  6

10  1

15  6

13

Anastasia Koronenko

15

5  1

9  1

17  1

16  6

11  6

14

Sergey Klimenko

13

1  1

12  6

10  6

-

-

15

Roman Bulgakov

10

7  6

6  1

8  1

5  1

12  1

16

Andrey Nebesny

10

3  1

11  1

12  1

13  1

0  6

17

Sergey Mostovoy

9

10  1

18  1

13  6

11  1

-

18

Anna Klimenko

8

6  1

17  6

9  1

-

-

Kiev tournament II

21-04-2002

1

Vincent de Boer

36

8  6

3  6

6  6

2  6

7  6

4  6

2

Wout Gulden

31

11  6

15  6

9  6

1  1

17  6

5  6

3

Pavel Schilling

26

7  6

1  1

19  6

9  6

5  1

11  6

4

Vladimir Demyanovich

26

23  6

10  6

5  6

0  1

6  6

1  1

5

Kees de Vos

26

19  6

18  6

4  1

8  6

3  6

2  1

6

David Bouten

26

13  6

16  6

1  1

12  6

4  1

10  6

7

Andrey Zakharzhevsky

26

3  1

23  6

10  6

16  6

1  1

12  6

8

Viktor Shevchuk

23

1  1

11  6

18  6

5  1

9  3

17  6

9

Vladislav Krasny

23

17  6

12  6

2  1

3  1

8  3

15  6

10

Andrey Orchimets

21

20  6

4  1

7  1

15  6

19  6

6  1

11

Kirill Zakharzhevsky

21

2  1

8  1

23  6

18  6

16  6

3  1

12

Ilya Kalasnikov

21

22  6

9  1

21  6

6  1

20  6

7  1

13

Anna Klimenko

21

6  1

22  1

14  1

23  6

18  6

20  6

14

Sergey Klimenko

21

18  1

19  1

13  6

20  1

21  6

22  6

15

Vadim Zhdanov

18

0  6

2  1

17  3

10  1

22  6

9  1

16

Herman Bouwens

18

21  6

6  1

22  3

7  1

11  1

19  6

17

Anastasia Koronenko

18

9  1

20  6

15  3

22  6

2  1

8  1

18

George Dashnevsky

16

14  6

5  1

8  1

11  1

13  1

0  6

19

Roman Bulgakov

16

5  1

14  6

3  1

21  6

10  1

16  1

20

Aleksey Zhigadlo

16

10  1

17  1

0  6

14  6

12  1

13  1

21

Aleksey Sholik

16

16  1

0  6

12  1

19  1

14  1

23  6

22

Artyom Grechka

13

12  1

13  6

16  3

17  1

15  1

14  1

23

Oleg Muravchuk

11

4  1

7  1

11  1

13  1

0  6

21  1

Back to front

Questions ? : e-mail to : l.adriaansen@chello.nl  ICQ # 38709989
   publishing  1999-2002  All rights reserved. Hosted by
Sitelinx.