Ukraine Championship 2003

08-03-2003

1

Krasny

Vladislav

39

19  6

15  6

7  6

10  6

2  6

3  3

4  6

2

Shilling

Pavel

37

21  6

13  6

12  6

15  6

1  1

8  6

6  6

3

Zakharzhevskiy

Andriy

34

27  6

29  6

5  1

11  6

30  6

1  3

14  6

4

Vasylenko

Olexandr

32

30  6

11  1

21  6

13  6

9  6

7  6

1  1

5

Lopatyuk

Kostyantyn

32

20  6

9  6

3  6

6  1

7  1

13  6

15  6

6

Zakharzhevskiy

Kolya

32

25  6

22  6

11  6

5  6

8  1

14  6

2  1

7

Kunin

Mark Lukich

32

31  6

16  6

1  1

29  6

5  6

4  1

21  6

8

Petrovsky

Taras

32

26  6

12  1

16  6

22  6

6  6

2  1

11  6

9

Kozlov

Mykhaylo

29

18  6

5  1

24  6

12  6

4  1

21  6

10  3

10

Shevchuk

Mykhaylo

29

24  6

23  6

19  6

1  1

14  1

20  6

9  3

11

Kalashnikov

Ilya

27

17  6

4  6

6  1

3  1

27  6

12  6

8  1

12

Kozakm

Yuriy

27

14  6

8  6

2  1

9  1

22  6

11  1

23  6

13

Malinovskyy

Serhiy

27

28  6

2  1

26  6

4  1

18  6

5  1

24  6

14

Grishin

Aleksey

27

12  1

31  6

25  6

17  6

10  6

6  1

3  1

15

Tkachuk

Oleksandr

27

33  6

1  1

27  6

2  1

24  6

17  6

5  1

16

Kravets

Andrey

27

0  6

7  1

8  1

25  6

20  1

30  6

19  6

17

Ostapchuk

Yuriy

27

11  1

30  6

23  6

14  1

29  6

15  1

20  6

18

Kudinov

Dmytro

27

9  1

20  6

22  1

19  6

13  1

29  6

26  6

19

Zhuromskyy

Serhiy

22

1  1

33  6

10  1

18  1

25  6

27  6

16  1

20

Malinovskiy

Andriy

22

5  1

18  1

35  6

26  6

16  6

10  1

17  1

21

Paliy

Andriy

22

2  1

28  6

4  1

34  6

31  6

9  1

7  1

22

Urbanyuk

Roman

22

35  6

6  1

18  6

8  1

12  1

24  1

31  6

23

Vasylchuk

Oleksandr

22

32  6

10  1

17  1

27  1

26  6

28  6

12  1

24

Skvortsov

Andriy

22

10  1

32  6

9  1

35  6

15  1

22  6

13  1

25

Lopatyuk

Dmytro

22

6  1

35  6

14  1

16  1

19  1

33  6

29  6

26

Shevchuk

Taras

17

8  1

0  6

13  1

20  1

23  1

32  6

18  1

27

Kachanovnovsky

Mykhaylo

22

3  1

34  6

15  1

23  6

11  1

19  1

0  6

28

Paliy

Oleksandr

22

13  1

21  1

29  1

0  6

33  6

23  1

30  6

29

Firsov

Anton

17

34  6

3  1

28  6

7  1

17  1

18  1

25  1

30

Zhdanov

Vadim

17

4  1

17  1

32  6

33  6

3  1

16  1

28  1

31

Kachanovskyy

Artem

17

7  1

14  1

34  1

32  6

21  1

0  6

22  1

32

Havryusyev

Serhiy

17

23  1

24  1

30  1

31  1

0  6

26  1

33  6

33

Puriy

Roman

12

15  1

19  1

0  6

30  1

28  1

25  1

32  1

34

Muravchuk

Oleh

9

29  1

27  1

31  6

21  1

-

-

-

35

Hlushchyk

Vitaliy

4

22  1

25  1

20  1

24  1

-

-

-

Back to front

Questions ? : e-mail to : l.adriaansen@chello.nl  ICQ # 38709989
   publishing  1999-2003  All rights reserved. Hosted by
Sitelinx.