Topografische achtergronden voor Stipt

Voor het programma Stipt kunt u hier een topografische ondergrond ophalen. Deze ondergrond bestaat uit een aantal vlakvormige delen (bijvoorbeeld bos, venen, bebouwing, water, zandgrond) en een aantal lijnvormige delen (bijvoorbeeld snelwegen, grotere wegen, kleinere wegen, spoorlijnen, kanalen, grotere wateren, kleinere wateren).
Hieronder een voorbeeld met de grotere wegen en grotere wateren.

Klik hier om bovenstaande kaart te bekijken, nadat deze is bewaard met 300 dpi en dus een goede printkwaliteit heeft (2047 kB).


Hieronder een voorbeeld, waarin ook de kleinere wegen en wateren zijn opgenomen.


In bovenstaand voorbeeld is de kaart alleen zichtbaar binnen een aantal gemeenten rond Nijmegen. Dit is als volgt gedaan:

  • de txt-bestanden van de gemeenten (geleverd bij Stipt) zijn in het programma Kladblok samengevoegd tot 1 bestand en genoemd 'clip Nijmegen.txt'
  • in Stipt is aan dit bestand een rechthoek toegevoegd ('Digitaliseren' en dan 'Teken nieuwe grens')

  • dit bestand is 2 maal gebruikt in de kaart:
    eerst met 'grens opgevuld' met de kleur wit (hier met grijs), waardoor alle eerder getekende grenzen e.d. alleen zijn te zien binnen deze grenzen
    en daarna als lijn, waardoor de lijnen van de gemeenten worden getekend
  • Klik hier om de topografische achtergrond op te halen (zichzelf uitpakkende zipfile: 6136 kB). Dit is een nieuwe versie (shp-bestanden) van dezelfde topografische achtergrond.