COMBOBOX

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
COMBOINP  Ophalen van selectiedata voor een combobox uit de inputtabel, je keuze wordt 
 aangevuld door de eigen nieuwe input.
COMBO2  Bij Comboos ging het om drie combo boxen die elkaar wijzigden, dit keer is het
 een samengesteld filter. Er wordt meer dan een criterium ingesteld.
  Zie ook: COMBOOS, COMBO3
   
COMBO3   Gebruik maken van drie boxen gebaseerd op een tabel om gegevens m.b.t. 
  telefoon informatie op te halen.
  Zie ook: COMBOOS, COMBO2
COMBOBOX    Een voorbeeld van het gebruik van meerdere comboboxen in een formulier om 
   informatie uit vier tabellen zichtbaar te maken. 

COMBOOS    Dit voorbeeld laat de samenwerking tussen Pulldown boxen zien. Bij selectie van 
   een van de drie wijzigen de anderen van inhoud.
   Zie ook: COMBO2, COMBO3
COMMUNIC   Methode voor het verzenden van een naam uit een pop-up scherm met behulp van
  een ongebonden veld (text8) om de waarde aan toe te voegen.
NUMMER    In dit voorbeeld eens iets over lijstboxen, een manier waarop ze gevuld kunnen worden. 

 

SCRCOMB    Een voorbeeld van een Access toepassing waarmee een html pagina met een combobox   
  wordt aangemaakt.

  Zie ook : SCRIPTING

XLSCOMBO   In dit voorbeeld wordt de inhoud van een MsAccess tabel geexporteerd naar een  Excel
  sheet (C:\temp\test.xls) waarna via de "shell" functie een ander sheet wordt geopend.