COMBOBOX

P.V. / J.B.

cmbbox 46kbcmbbox2k 52kbcmbboxxp 56kb

   Een voorbeeld van het gebruik van meerdere comboboxen in een formulier om 
   informatie uit vier tabellen zichtbaar te maken. De hoofdtabel wordt gevuld met
   die sleutelinformatie die via deze boxen toegevoegd wordt.  De extra informatie 
   in de comboboxen wordt in het formulier in niet gebonden velden zichtbaar
   gemaakt via de Column functie die een verwijzing naar de positie binnen de 
   query aangeeft die de bron voor deze boxen is. Ook het zichtbaar / onzichtbaar
   maken van de velden is te zien.
   Naast de tabel / query is ook de waardenlijst gebruikt bij de verkopers evenals het  
   gebruik daar van meer dan een kolom in de box