EXCEL 1 - 2

Onderwerp    Omschrijving / Zie ook ...
BUTTONS    Het gebruik van een Form in een Excel sheet waar je via diverse knoppen 
    gebeurtenissen kunt sturen. 

CALCWRD    Voor het gebruiken van berekende waarden in Ms Word en daarnaast bijvoorbeeld ook 
   gebruik te kunnen maken van grafieken die, na aanvulling van nieuwe informatie, 
   automatisch wordt bijgewerkt kun je als volgt te werk gaan...

CHECKBX    Een Excel uitwerking van het via VBA bijwerken met een 'For ..next' loop van de labels 
   van objecten (check boxen in dit geval). 

EUROCONV    Voor het omzetten van Excel sheets met informatie in valuta die moeten worden omgezet 
   naar Euro-formaat maar ook naar Eurowaarde heb ik nu twee Excel sheets toegevoegd 
   met de betreffende methoden als macro.
   Zie ook: Euro
FORMULA    Met deze inzending worden een aantal zaken getoond over positieve waarden en het 
   gebruik van htm voor beschrijvingen.

KLOKCLC   Uitwerking van rekenfuncties met tijdseenheden. 
 
Zie ook:
LEEGVELD
 
Een Excel vraag m.b.t een statistische functie over een reeks waar 'lege velden' in 
   voorkomen. Het betreft hier bijvoorbeeld de functie Min (minimum waarde) van een 
  reeks.

MATRIX   Een voorbeeld in Excel van het gebruik van een soort matrix waarbij gezocht wordt 
  binnen een 'database' met behulp van de  Vlookup (Vert.Opzoeken) functie.
PPCHART   In presentaties waarin gewerkt wordt met informatie uit Excel sheets in de vorm 
  van bijvoorbeeld financiŽle informatie komt het voor dat men ook grafieken wil 
  invoegen die een duidelijker beeld van de geleverde informatie bieden.

SAMEN   Nu de start van een reeks over communicatie tussen MsOffice applicaties.
  Zie ook: Samen2